Jump to content
Arkivverket

To skifter relatert til Erich Hansen Slette, Dovre 1670 tallet, hvordan tolke dette?


John Kristoffer Haugan

Recommended Posts

John Kristoffer Haugan

Hei!

 

Jeg skulle gjerne ha hatt hjelp til å tyde, forstå opplysninger som kommer fram i to skifter på Slette i Dovre , Gudbrandsdalen på 1670 tallet, relatert til Erich Hansen med koner. Det første skifte er etter Marit Johansdatter i 1672. Her kommer det fram at hennes arvinger er mannen Erich Hansen og hennes søsken Sifuer Ølstad, Synnøv Afdem?? og Anne Nøstebø ( høyre side)

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20081209710780

URN:NBN:no-a1450-sk20081209710780.jpg

 

Det andre skiftet er i fra 1674, dette er skifte etter Erich Hansen selv, her står det at kona het Gunhild Johansdatter ( hun var også død) , i dette skiftet kommer det fram at Erich etterlater seg tre barn: Sifuer, Tore og Gunhild ( venstre side)

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20081209720009

URN:NBN:no-a1450-sk20081209720009.jpg
 

 

Spørsmålet om er hvordan man skal tolke dette. Er alle barna til Erik fra hans siste ekteskap med Gunhild. Eller er barna til Erik fra et ekteskap før han var gift med Marit. Neste bruker på gården het nettopp Tore Erichsen, men denne Tore blir alt  for ung, dersom han er født etter 1672. Har veldig problemer med teksten, så får ikke mye ut av skiftene, så håper at andre kunne bidra i og nøste opp denne familien. 

 

Bygdeboka sier at en ikke vet om Tore Ericshen som kjøpte gården i 1680 åra er sønn av forrige bruker Erich Hansen, men tror ikke forfatter har fått med seg skifte etter Erich Hansen. Denne Tore er f. ca 1634 i følge bygdeboka.

 

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)

Mulig jeg overser det, men jeg kan ikke - i det andre skiftet - se noen Gunhild Johansdatter nevnt? Jeg ser bare Erik Hansens barn; sønnene Sivert og Tore og dattera Gunhild. Disse barna ser alle ut til å være gift, for på slutten av skiftet leser jeg at alle tre har fått det samme i hjemmegave, slik at alle er vel fornøyde. Konklusjonen er vel da at dette er tre barn fra et ekteskap før ekteskapet med Marit Johansdatter.

Link to post
Share on other sites
John Kristoffer Haugan

Takk for hjelpen, ser nå at jeg har skrevet feil navn på kona, hun skal hete Ragnhild, blekager dette, blandet sikkert sammen med datteren. Nå klarer jeg ikke å finne Ragnhild i skifte heller , syntes teksten er vanskelig å lese. Navnet på kona fant jeg i skifteregisteret for Nordre Gudbrandsdalen. Ettersom barna er godt voksne, skulle det ikke være noe tvil at dette var fra hans første ekteskap. Står det noe om hvor barna bodde?

https://media.digitalarkivet.no/sk11216091912173

URN:NBN:no-a1450-sk11216091912173.jpg

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)

Skiftet begynner slik, med autentiske linjeskift:

 

Anno 1674 d: 14 Aprilis Offuer et Arffueschiffte paa Slette

i Dobere Annex effter affgangen Sl. Erich Hanssen q: Jmellem hans

effterlatte 3de Børn Naffnlig Siffr och Thoere Erichsønner, Sambt

Gunnild Erichsdatter, Offuerverende hans Kong: Maytx:

Fogit Christen Hanssen med Bunde Lensmanden och aff Laug

retted Christopher Engelshuus och Oluff Mortens: Andgrd

q: och hans Hustru Sl. Rangnild Johannesdatter

Ehr da [...] 

 

Etter at skriveren har skrevet inn de seks første linjene, har han ønsket å lage et innskudd i annen linje. Dette har han markert med q:, hvorpå innskuddet er innført som sjuende linje (etter q:).

 

Forstått rett fram er det da et skifte etter Erik Hansen og Ragnhild Johannesdatter. Det blir ikke helt uproblematisk, når vi vet at det kun tre år tidligere ble skiftet etter Erik Hansens kone Marit Johansdatter. Hvis Ragnhild Johannesdatter var Erik Hansens første kone, burde det ha vært holdt skifte etter henne før han ektet Marit Johansdatter. Hvis Erik Hansen ektet Ragnhild Johannesdatter etter at Marit Johansdatters død, burde det være nevnt andre arvinger etter henne, for jf. hva jeg skrev om hjemmegave, er de tre Eriksbarna åpenbart voksne og gifte. Merk også at det er snakk om hans etterlatte barn, og ikke deres etterlatte barn.

 

En mulighet er at skriveren rett og slett ville få fram at de tre barna var fra Erik Hansens ekteskap med Ragnhild Johannesdatter, men at han hadde gjorde det på en "klønete" måte, ved å etterlate et inntrykk av det ble skiftet etter både Erik og Ragnhild. I så tilfelle er dette et skifte etter Erik Hansen alene.

 

Jeg kan ikke se at det gis flere opplysninger om barna enn deres navn.

 

PS: Angående skiftet etter Marit Johansdatter er det ikke presist å si at Erik Hansen og de tre søsknene hennes var arvinger; det er kun de tre søsknene som var arvinger. Ved et skifte med gjenlevende ektefelle ble boet i to like deler, én til hver ektefelle. Den gjenlevende ektefellen beholdt sin halvdel, mens den avdøde ektefellens halvdel ble fordelt mellom avdødes arvinger.

Edited by Kristian Hunskaar (privat)
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
John Kristoffer Haugan

Takker for hjelpen, da skulle denne saken være nøstet opp. Jeg tror at skriveren ønsket å understreke at barna var fra hans første ekteskap med Ragnhild Johansdatter, men ført det inn på en klønete måte.

 

Sønnen Tore ble vel neste bruker på Slette, dersom noen sitter på informasjon om hvor de andre barna ble av , så blir jeg takknemlig om dere deler denne informasjonen.

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Rune Alander

Ser at i fogderegnskapet for Gudbrandsdalen 1660-1661 Lessöe sougn er nemnt en aktuell bror av Tore. "Siffuer Erichsen Slette paa dobre affsonid for hans quinde Anne Slette, komb for tillig J barselseng, gaff epter forordningen Penge - 9 ort:" Ad Gunnhild har jeg notert meg en mulig kandidat - nemlig det at ei Gunnhild Eriksd. er g. m. Ole Johannesson Hattrem på Lesja.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.