Jump to content
Arkivverket

Hvem er moren til Øllegård Sigvardsdatter Akeleye f.ca 1642 gift med Egidius Grodt


John Kristoffer Haugan

Recommended Posts

Hei!

 

Ønsker å ta opp en gammel debatt angående hvem som er mor Øllegård Sigvardsdatter Akeleye  gift med Egidius Grodt

 

Jeg lurer på om noen har nærmere svar på hvem som er moren til Øllegård, Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst  eller Anne Ottesdatter Bildt. Siden Øllegård skal være født ca. 1642, så vill hun naturligvis være datter til Øllegård, men her er det noe som skurrer med årstallene jeg har registrert. Jeg har sønnen Gabriel Sigvard Egidiussen kroholder på Fanrem, Orkdal registrert født ca. 1692, 78 år da han døde i 1770. Dette betyr at moren vil være omkring 50 år, da hun fikk den sønnen, noe som kanskje begynner å bli i det eldste laget. Jeg har sett at det skal være et skifte etter Øllegård Gerolfsdatter  Nettelhorst   i 1647, hvor finnes dette skifte?, og hvilke barn nevnes der? Ellers så lurer jeg på om noen kan fortelle litt mer om Egiduis Grodt har relativt lite info om han, annet enn det jeg finner på slekts sider på nett , og det er ikke mye.  Hadde for eksempel Egidius og kona flere barn. Legger også ut en link til en annen debatt som dreier seg innenfor samme område, samt link til Per Nermo sin hjemmeside angående Gabriel Sigvardsen Akeleye.

http://www.nermo.org/slekt/d0045/g0000074.html#I7685

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

I Norske Rigs-Registranter : tildeels i Uddrag. B. 10 : 1650-1653 er Øllegard Nettelhorsts barn omtalt på side 163, i et brev datert 15. mars 1651.

Ifølge dette brevet hadde hun sønnen Gabriel og døtrene Else og Viveke med Sigvard Akeleye.

 

 http://www.nb.no/nbsok/nb/d176c97e9c0c2d792ac11fd56b731560?index=5#167 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk Aud, ut fra disse opplysningene må  Øllegård være datter i Sigvard's tredje ekteskap. Da får håpe at alle med digitale slektstre her ute får med seg denne debatten da. Jeg holde også på å gå i fellen her, men det var noe med alderen som skurret. Tror aldersoppgavene til Øllegård er satt slik at hun skulle passe inn som datter av Øllegård Gerlofsdatter Nettelhorst.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Neppe! Ihht. til høyesterettsdommen under ble Anne Bildt arvet av sine slektninger.

 

https://www.nb.no/items/3c8c37e536d68b5fb1bfa96e7762c143?page=235&searchText=kjeldeskrift

 

Min sal. Fader Egidius Groodt, som var' Cornet ved Dragonerne Nordenfields og var gifft med Øllegaard Gabrielsdaatter Acheley, som var Eiere af Camboegaard med tilliggende Jordegods ved Moss Syndenfields, som var min sal. Moder. Hendes Fader var Sigvard Gabriels Acheley, som var Leens-Herre over "Werne Closters Leen j Christiania Stifft i Höylovlig sal. Kong Frederich den 3die sin Tiid. Samme Sigvard Acheley haver ved Norges Eiges höye Stender aller underdanigst aflagt sin Æd til sal. Kong Frederich den 3die, da dend höy sal. Konge var bleven sauwerain. I ermelte sal. Konges Tid var Gabriel Acheley paa Feröe og effter Kongl. Ordre med Hendrich Bielckke tog der Undersaatterne i Troskabs Æd. Dene sidste var Fader til Siward Acheley.
leg har ikke andre Docomenter end een Dom og en Jordebog med nogle Bielager, hvor med ieg beviser dette mit Stamme Register. Min Station er denne, at ieg staar ved Brandt Compagniet her i Byen og har ingen Lönn. Ieg har lærdt Guldsmed Profesionen, men har ikke kundet optineret at blive Mester, fordi ieg er en fattig Persohn, som ikke har Mindet udrede de Omkostninger, naar mand vilde i Amtet. Ieg har staaen i Hans Maydts Tieniste som Under Officer ved Kruusses Regiment i Norge over toe Aar, siden ved Livguarden til Hæst i Kiöbenhavn over halvfiærde Aar; dend Tieniste maatte ieg qvitere, fordie ieg falt i een Kold-Feber, og i min Stæd kom min sal. Broder Iochum Groodt. Ieg har ikke veret gifft og er nu 57 Aar gammel. Mit Navn er Christian Frederik Groodt. Tronhiem d. 28 Maij 1748.
Her ved fölger min sal. Moders Signæt.

 

Ref.: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKudfy6drYAhXBFSwKHQepCRg4ChAWCDEwAw&url=https%3A%2F%2Ftidsskrift.dk%2Fpersonalhistorisk_tidsskrift%2Farticle%2Fdownload%2F78145%2F113269&usg=AOvVaw0ZXWCVGl6C3CuLygNLHM1V

 

Problemet med det som står her er at det overhodet ikke henger sammen. Var denne Øllegaard en Gabrielsdatter eller en Sigvardsdatter?

 

Den Gabiel Akeleye som var på Færøyene og Island med Henrik Bjelke var en Knudssen.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Takk Lars for at du kommer med nye opplysninger, virker ikke som det er så lett å bli klok på denne Øllegård. Ut fra det som er henvist ovenfor så kan hun heller ikke være datter i tredje ekteskap. Synes formuleringen i skrivet fra Christian Fredrik Groodt virker rotete. Siden han omtaler moren som Gabrielsdatter?, kan det være morens farfar han egentlig skal fram til  , når han snakker om Sigvard Gabrielsen Akeleye. Dvs. at Øllegård var barnebarn til SIgvard Gabrielsen Akelye, og da datter til Gabriel Sigvardsen Akelye. Kronologisk burde ikke dette være problematisk, men jeg kjenner ikke til denne Gabriel, men mulig andre gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har mine tvil når det gjelder disse Akeleyene i Norge som vistnok alle skal stamme fra Sigvard Gabrielsen Akeleye. Er det overhodet noen kilder som viser dette?

 

Fra NST 29, side 229:

 

Akeleye, Else – 29: 229, 333 se http://wiberg-net.dk/H-NST-Reg.1-38.pdf

 

Her kan man ane hvorledes Else Acheleye
kom til å pantsette til Christian Nilsen Holberg med Hans
Kjeldsen som formidler. Else Acheleye døde 1668 30 år gammel.
Hun og søsteren Katarina fikk 1662 tillatelse til å være eget
verge efter Gabril og Øllegaard Acheleye.18 Christian Nilsen
Holberg må ha vært i Østfold mellem 1662- 1668 antagelig
nærmere 1662 for i 1668 hadde Else Acheleye opptatt lån hos
Anders Bildt mot pant i Dillingøen. 19

 

18 Kongebrev

 

Dessverre fremgår ikke kilden der dette kongebrevet er sitert fra.

 

Var det flere barn enn de 3 som er nevnt tidligere, eller er dette et feilsitat?

Uten ordentlig kildereferanse er det håpløst å følge opp det som står i NST29 uten å lete seg i hjel.

 

Dersom denne Øllegaard var en Gabrielsdatter så peker jo Gabriel Akeleye Knudssen seg ut som en mulig kandidat jmf. det Christian Frederik Groodt skriver. På den annen side sitter han jo også med dokumenter som omhandler Kambo gård. Så hva skal man tro på?

 

Her bør det letes opp ytterligere kilder som forteller mer enn det som til nå fremgår.

 

Det er jo noe om de som holdt til på Kambo gård i fogderegnskapene. De bør saumfares. Eksempelvis: https://media.digitalarkivet.no/view/44232/336

 

image.thumb.png.fc09fc9b264929a2862c928abda84b65.png

Link to comment
Share on other sites

Denne Gabriel Knudsen Akelye som Lars nevner, er vel denne Gabriel Knudsen

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Adelsmand/Gabriel_Knudsen_Akeleye

 

Jeg tenkte med samme øyekast at det var far til Sigvard Gabrielsen Akeleye som  Christian Fredrik Groodt henviste til, ut fra det som står i teksten, men det er ikke riktig. Beretningen fra Christian Fredrik Groodt er motstridende , og det er vanskelig å bli klok på hva han egentlig ville fram til. Er det andre kilder som viser til en forbindelse mellom Øllegård og Sigvard Gabrielsen Akeleye, alternativt Gabriel Knudsen Akeleye.

Link to comment
Share on other sites

Ref. # 4

 

138. 1/7 1667. ÅB. R XI 668. Konsept mangler. Konfirmasjon
av Anna Bildts testamente, dat. Moss 24/4 l666. Hun testamenterer
sin brorsønn Anders Bildt sin gard i Moss med innbo, underliggende
sager, kverner osv., avls- og bondegardene Torderød, Helgerød, Refsnes
og Grimsrød på Jeløya, og endelig trelastlagre og verdipapirer.
Broren Jens Bildt skal etter hennes død ha tiende- og fjerdingsgaver i
godset som hun har arvet etter sine foreldre, og 2OOO dlr. i form av en
obligasjon som han har utstedt til henne.

 

https://www.nb.no/items/7e9f33cfc07617ec5c8a513723dfe619?page=21&searchText="kongebrev"

Link to comment
Share on other sites

Takk Lars. Det bekrefter i hvert fall at Øllegård ikke er datter i tredje ekteskap. Jeg må vel lese meg opp mer på slekten Akeleye for å prøve å bistå mer , for å løse denne floken. Innlegg 6 åpner jo opp for at det kan flere barn til Sigvard Gabrielsen og Øllegård, men Øllegård gift med Egidius Groodt bør være født kort tid før Øllegard Nettelhorsts døde, dersom hun er av det andre ekteskapet, vi vet at både sønnen Gabriel Sigvard og  Christian Fredrik Groodt var født tidlig på 1690 tallet. Det betyr at Øllegård ville vært godt over 40 da dersom hun var datter til Sigvard Gabrielsen

Link to comment
Share on other sites

På ‎17‎.‎01‎.‎2018 den 0.05, Lars Østensen skrev:

Jeg har mine tvil når det gjelder disse Akeleyene i Norge som vistnok alle skal stamme fra Sigvard Gabrielsen Akeleye. Er det overhodet noen kilder som viser dette?

 

Fra NST 29, side 229:

 

Akeleye, Else – 29: 229, 333 se http://wiberg-net.dk/H-NST-Reg.1-38.pdf

 

Her kan man ane hvorledes Else Acheleye
kom til å pantsette til Christian Nilsen Holberg med Hans
Kjeldsen som formidler. Else Acheleye døde 1668 30 år gammel.
Hun og søsteren Katarina fikk 1662 tillatelse til å være eget
verge efter Gabril og Øllegaard Acheleye.18 Christian Nilsen
Holberg må ha vært i Østfold mellem 1662- 1668 antagelig
nærmere 1662 for i 1668 hadde Else Acheleye opptatt lån hos
Anders Bildt mot pant i Dillingøen. 19

 

18 Kongebrev

 

Dessverre fremgår ikke kilden der dette kongebrevet er sitert fra.

 

Var det flere barn enn de 3 som er nevnt tidligere, eller er dette et feilsitat?

Uten ordentlig kildereferanse er det håpløst å følge opp det som står i NST29 uten å lete seg i hjel.

 

Dersom denne Øllegaard var en Gabrielsdatter så peker jo Gabriel Akeleye Knudssen seg ut som en mulig kandidat jmf. det Christian Frederik Groodt skriver. På den annen side sitter han jo også med dokumenter som omhandler Kambo gård. Så hva skal man tro på?

 

Her bør det letes opp ytterligere kilder som forteller mer enn det som til nå fremgår.

 

Det er jo noe om de som holdt til på Kambo gård i fogderegnskapene. De bør saumfares. Eksempelvis: https://media.digitalarkivet.no/view/44232/336

 

image.thumb.png.fc09fc9b264929a2862c928abda84b65.png

Lars hvor sikkert er dette skrivet om Sørumsættas etterkommere i dette skrivet. Ser at du har god greie på dette. Snilt av deg om du leser dette?

 (limt inn)

Skifte fra 1685 er fullstendig gjengitt i Sørum bygdebok bd.2 side 564. Hovedpersonen var major Johan Clausønn Urne f. 1622 på Valsø i Danmaark og døde 1682 på Sørli. Han tilhørte adelsfamilien Urne av den danske uradel. Hans kone Vibeke Akeleye ca 1630-ca 1680 hadde både dansk og norsk adelsblod i årene. Hennes tipptippoldemor var fru Inger til Austrått.

Dattera Gro Alfsdatter f.ca 1400 var gift med Mats Jakobsson av slekten Rømer. De hadde sønnen Otte Madsson f.ca 1435. Han ervervet seg godset Austrått på Ørlandet i Trøndelag. Otte er far til den kjente «fru Inger til Austrått».

Vi kan med stor sannsynlighet følge hennes etterkommere fram til fru Vibeke (Viveke) Akeleye på Sørli i Sørum.

Inger Ottesdatter f. ca. 1475 var gift med den danske adelsmannen Nils Henriksen av slekten Gyldenløve. Ei av deres døtre var Lucie Nilsdatter f.ca 1515. Lucie blei før 1535 gift med dansk adelsmann Jens Tillufsønn Bjelke f.ca 1510. De overtok Austrått etter fru Inger.

Austrått blei overtatt av sønnen Åge Jenssønn Bjelke f. 1552 d. 1602 var gift med Margrete Clausdatter Thott.NB. Åge er far til Jens Bjelke Til Elin gård, Onsøy i Østfold. [1] Garden hadde tidligere tilhørt den gamle ætta fra Sørum.

Dattera Vibeke Ågesdatter til Austrått var f. ca 1595 og var mormor til fru Vibeke på Sørli. Vibeke Ågessdatter var gift med lettisk (Livland) adelsmann Gierløff von Nettelhorst. Gierløff var lensherre til Idd og Marker len og bodde i Halden. Han blei en stor godseier i Norge. Han ervervet storgården Os ved Halden som sin setegård. Det bør også nevnes at Vibeke (Viveke) var søster til Jens Ågesønn Bjelke til Elin gård på Onsøy.

Dattera Øllegard Gierløffssdatter f.ca 1615 var andre hustru til Sigvard Gabrielssønn Akeleye, en dansk adelsmann som fikk Verne Kloster som sitt len. Var lensherre der fram til sin død i 1659. Sigvards første kone var Else Tønnesdatter Galle, av den Dansk-Norske adelsslekten Galle.

Sigvard Akeleyes datter Vibeke blei gift med Johan Claussønn Urne og de flyttet 1667 til Sørli i Sørum. Johan Urne fikk kjøpt Sørli. I tillegg eide han fra 1665 til sin død 1682 Ålgård og Størsrud i Sørum. Urne eide også parter i en rekke gårder på Romerike, to gårder på Hadeland og parter i flere gårder i Rygge og Hvaler i Østfold.

I skifte fra 1685 nevnes 4 barn, men bare to av dem blei seinere kjent. Det var Vibeke og Fredrik Christian Urne, begge født på Sørli. Vibeke Johansdatter Urne

 

[1] Wikipedia: Elin gård

Link to comment
Share on other sites

Per Otto, jeg er ingen ekspert på denne slekten. Likevel har jeg en del kilder. Vi kan jo starte med dem, og så kan du utdype hva det egentlig er du spør om.....

 

NRR8, side 288-289

Jens Bjelke med ftere finge Brev, Gerlof Nettelhorsts Børns Skifte anlangendes.
C. IV. V. G. t. Vid, eftersom med første Leilighed skal foretages Skifte og Deling efter afgangne Gerlof Nettelhorst, thi bede vi dig og naadigst befale saa og hermed · Fuldmagt give, at du retter dig efter, naar samme Skifte foretages skal og du derom advares, at være overværendes tilstede og da at paatage dig os elskelige Christian Nettelhorsts Vergemaal, havendes ftittig Indseende, at hannem paa samme Skifte vederfares den Deel, Ret er, og naar Skiftet er overstanden, da hem~ Vergemaal at forestaa, som du agter at forsvare. Cum claus. consv. Frederiksborg 6 August 1643. T. VII. 168.

I lige Maade fik Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] Befaling at være Evert Nettelborsts Verge, saa og Villum Nettelborst at være Ove Nettelhorsts Verge.

Ibidem. Steen Villumssøn [Rosenvinge] fik Brev, Gerlof Nettelhorsts Børns Skifte anlangendes.
C. IV. V. G. t. Vid, eftersom med første Leilighed skal foretages Skifte og Deling efter afgangne Gerlof Nettelhorst, thi bede vi dig og naadigst befale saa og hermed Fuldmagt give, at du retter dig efter, naar samme Skifte skal foretages og du der·om advares, at være overværendes tilstede og da at paatage dig os elskelige Hans Nettelhorsts Vergemaal, efterdi han selv udaf Riget er, havendes ftittig Indseende, at hannem paa samme Skifte vederfares den Deel, Ret er, og naar Skiftet er overstanden, da bem'! Vergemaal fremdeles at forestaa, som du agter at forsvare. Cum claus. consv. Frederiksborg 6 August 1643. T. VII. 168.

I lige Maade fik Daniel Bildt Ottessøn Befaling at være Jomfru Anne, Catharina Nettelhorsts Verge. T. VII. 169.
Saa og Hans Lange Jomfru Margrete Nettelhorsts Verge at skal være. Ibidem.

 

NRR9, side 334

Jørgen Bjelke fik Brev at paatage sig Evert Nettelhorsts Vergemaal.
F. III. V. G. t. Eftersom vi naadigst erfare os elskelige Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] etc. hidindtil at have forvaltet Evert Nettelhorsts Vergemaal, som berettes at være døv og dum fød, hvis Syster han og tilforne skal have havt og nu formedelst andet Giftermaal være hannem fremmed til, da bede vi dig og naadigst ville, at du retter din Leilighed efter bemelte Evert Nettelhorsts Vergemaal dig strax at paatage og det uden nogen Vergemaalspenge at forestaa, som du agter at forsvare og være bekjendt. Cum claus. consv. Kjøbenhavn 29 April 1649. T. VIII. 83.

 

NRR8, side 318-319
Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] fik Brev, at eftersom hans Hustrus Fader, afgangne Gerlof Nettelhorst, naadigst var bevilget en Toldbod udi Svinsund at maatte opbygge, som skulde koste 800 Daler, hvilken endnu ikke var forferdiget, mens samme 800 Daler endnu at staa paa Akersbuus, at han samme 800 Daler strax skulde afhente og dennem imod billig Kvittering lade levere paa Trefoldighed ved Gottenbrill for Elfsborg. Baabuus 14 April 1644:. T. Vll. ·201.

 

NRR8, side 571-572

Daniel Bildt og Peder Bagge finge Befaling at overværendes tilstede være paa Skifte imellem Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] og hans Børn, deres Mødrenearv angaaende.
C. IV. V. G. t. Eftersom os elskelige Sigvard Gabrielssøn til Kambogaard, vor Mand, Tjener og Befalingsmand udi Verne Kloster, underdanigst hos os lader andrage, hvorledes han med forderligste agter at holde Skifte og Dele med sine Bøm efter deres afgangne Moder, da bede vi eder og naadigst ville, at I retter eders Leilighed efter med forderligste til en vis Tid og Sted Parteme for eder at indstevne og selver at møde tilstede til den dertil berammede Tid og Sted, havendes lndseende, at altingest ganger ligeligen og ret til, som I det agter at ansvare og være bekjendt; og hvis paa samme Arv og Skifte Parterne nogen Tvist kunde imellem komme, da. haver I som Commissarier dennem enten udi Mindelighed imellem at forhandle eller ved endelig Dom og Sentents at adskille; og hvis I udi saa Maader herudinden gjørendes vorder, det ville vi naadigat, I til Interessenterne fra eder under eders Hænder og Signeter giver beskrevet,
som I det agter at ansvare og være bekjendt. Cum claus. consv. Frederiksborg 13 August 1647. T. VIL 425. (Conc. i Rigsarkivet).

Jens BjeIke fik Brev at paatage sig Sigvard Gabrielssøn [Akeleyes] Børns Vergemaal, imedens Skiftet staar efter deres afgangne Moder.
C. IV. V. G. t. Eftersom os elskelige Sigvard Gabrielssøn til Kambogaard, vor Mand, Tjener og Befalingsmand udi Verne Kloster, underdanigst giver tilkjende, hvorledes han med forderligste agter at holde Skifte med sine Børn efter deres afgangne Moder, da bede vi dig og naadigst ville, at du dig bemelte Sigvard Gabriels Børns Vergemaal paatager, imedens Skiftet staar, havendes flittig og tilbørlig lndseende, at dennem den Deel, christeligt og ret er, vederfares, og naar bemelte Skifte er holdt, du da samme Vergemaal til bemelte Sigvard Gabrielssøn, Børnenes Fader, igjen rigtigen overleverer. Cum claus. consv. Frederiksborg 13 August 1647. T. VII. 425. {Conc. i Rigsarkivet).

 

NRR8, side 610

Jens Bjelke og Villum Nettelhorst finge Brev at levere Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] hans Børns Vergemaal.
C. IV. V. G. t. Eftersom vores naadigste Befaling udi forleden Aar til dig, os elskelige Jens Bjelke, at skulle være overværendes tilstede, naar os elskelige Sigvard Gabrielssøn til Kambo, vor Mand og Tjener etc., vilde holde Skifte imellem sig og sine Børn, og da at have Opsyn med, at dennem den Deel, som ret og billigt, skeede, og at, naar samme Skifte overstanden var, da samme Bøms Vergemaal til bemeldte Sigvard Gabrielssøn at overlevere efter derom Befalingens videre lndhold : da, efterdi samme Børns Farbrødre, som herneder udi vort Rige Danmark bo, formedelst deres Svaghed, vidt Fraværelse og anden Forhindring ei uden største Besværing kan komme op til Norge, bede vi eder, forne· Jens Bjelke og Villum Nettelhorst, at I samtligen efter vores forrige Befalings lndhold, naar samme Skifte foretages skal, paa Bømenes Vegne møder tilstede og efter den forrige Ordre eder i alle Maader forholder. Cum claus. consv.
Frederiksborg 2 Februar 1648. T. Vil 463. (Conc. i Rigsarkivet).

 

NRR9, side 338

Jørgen Bjelke fik Brev at paatage sig Evert Nettelhorsts Vergemaal.
F. III. V. G. t. Eftersom vi naadigst erfare os elskelige Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] etc. hidindtil at have forvaltet Evert Nettelhorsts Vergemaal, som berettes at være døv og dum fød, hvis Syster han og tilforne skal have havt og nu formedelst andet Giftermaal være hannem fremmed til, da bede vi dig og naadigst ville, at du retter din Leilighed efter bemelte Evert Nettelhorsts Vergemaal dig strax at paatage og det uden nogen Vergemaalspenge at forestaa, som du agter at forsvare og være bekjendt. Cum claus. consv. Kjøbenhavn 29 April 1649. T. VIII. 83.

 

NRR10, side 163-164

Hr. Iver Krabbe og Vincents Bildt fik Brev, Jens Bjelke og Villum Nettelhorst anl.
F. 111. V. s. Gr. t. Eftersom der sig imellem os elskelige Jens Bjelke til Østeraat etc. og Villum Nettelhorst til Kopsæde, vore Mænd og Tjenere, paa den ene og os elskelige Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] til Kambo, vor Mand, Tjener og Befalingsmand i Verne Kloster, paa den anden Side, nogen Tvist og Irring skal begive anlangendes forbete Sigvard Gabrielssøns Børns, os elskelige Gabriel Akeleye, Jomfru Else og Jomfru Viveke Akeleye, Skifte og Lod efter deres afgangne Moder Fru Øllegaard Nettelhorst, hvorudi de som forbemelte Børns Forsvar formener dennem at være skeet for kort udi en og andre Maader, som de seiv videre kan vide at berette og forebringe, thi bede vi eder og naadigst ville, saa og hermed Fuldmagt giver, at I retter eders Leilighed efter med forderligste forbemelte Interesserede paa en beleilig Tid og Sted for eder at indstevne og siden dennem om forbemelte Tvistigheder, som dem om forbemelte Arv efter afgangne Fru Øllegaard Nettelhorst paa forbemelte Sigvard Gabrielssøns Børns Vegne imellem være kan, at forhøre og efter Sagens befundene Beskaffenhed enten i Mindelighed imellem at forhandle eller og ved endelig Dom og Sentents at adskille, som I det agter at forsvare og være bekjendt. Hvis dog herudinden forrettendes vorder, det haver I til forbemelte Interesserede under eders Hænder og Signeter klarligen fra eder at give beskreven. Dersom og en af eder for lovlig Forfalds Skyld til den Tid, hertil berammet vorder, ikke kan møde tilstede, da skal den af eder, som tilstede kommendes vorder, hermed Fuldmagt have, en anden god Mand i den udeblivendes Sted til sig at tage, og alligevel denne vores naadigste Befaling fyldestgjøre og efter komme. Cum claus. consv. Kjøbenhavn 15 Marts 1651. T. VIII. 211.

 

NRR10, side 17

Vincents Bildt og Peder Bagge fik Breve Hans og Ove Nettelhorst [anlangendej.
F. 111. V. Gr. t. Eftersom I sub dato Kjøbenhavn den 29 Juni udi næstforleden Aar haver bekommet vores naadigste Befaling, at skulle være Commissarier paa Skifte efter afgangne Hans og Ove Nettelhorst imellem deres efterladte Sødskende, og os nu underdanigst forebringes forbeto Commission af eder ikke endnu at være efterkommet, da bede vi eder og naadigst ville, at I værer tiltænkt den med forderligste at efterkomme
og fyldestgjøre. Kjøbenhavn 12 Januar 1650. T. VIII. 135. (Conc. i Rigsarkivet.)

 

NRR11, side 77

Johan Fircks og Peder Laurssøn, Lagmand til Tønsberg, fik Befaling om Skifte efter Christian Nettelhorst.
F. Ill. V. G. t. Eftersom Skifte og Deling efter afgangne Christian Nettelhorst imellem hans efterladte Sødskende og Arvinger med forderligste holdes og foretages skal, da bede vi eder og naadigst ville, saa og hermed Fuldmagt give, at I
retter eders Leilighed efter, naar samme Skifte holdes skal, som Commissarier derpaa at være overværendes tilstede, og dersom bemelte Arvinger paa samme Skifte nogen Tvist kunde imellem indfalde, da haver I dennem derom enten i Mindelighed imellem at forhandle eller og ved endelig Dom og Sentents at adskille Hvis I og herudinden enten i Mindelighed forhandlendes eller og ved endelig Dom og Sentents gjørendes og forrettendes vo~er, det haver I til Parterne under eders Hænder og Signeter fra eder at give beskrevet, som I ville ansvare og være bekjendt. Og dersom nogen af eder for lovlig Forfalds Skyld til den Tid og Sted, Skiftet berammet vorder, ikke kan møde tilstede, da skal den, som tilstede kommendes vorder, hermed Fuldmagt have, en anden god Mand til sig at tage og alligevel denne vores Befaling fyldestgjøre og efterkomme. Cum claus. consv. Kjøbenhavn 24 Oktober 1653. T. IX. 148. (Conc. i Rigsarkivet.)

 

https://www.nb.no/items/3c8c37e536d68b5fb1bfa96e7762c143?page=163&searchText=kjeldeskrift

 

Link to comment
Share on other sites

Og så har vi dette kongebrevet:

 

Kongebrev:
8 og 11/7 1662 - Tillatelse for Katarine og Else Akeleye til å være sine egne verger.
Else Akeleyes søknad, dat. Dillingøen 22/6 1662. Hun ber om å bli betrodd arven etter foreldrene Gabriel og Øllegård Akeleye. Tønne Huitfeldt har vært hennes verge i 2 år.

 

Ja, er dette døttrene til Sigvard Akeleye og Øllegaard Nettelhorst?

Ikke vet jeg.

 

http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adelsaarbog/Akeleye_Rettelser.htm

 

image.png.7e07b03b4be5e25f705852d47cd328a4.png

 

image.png.9706485e21d09eb41fd8666675853aaf.png

 

image.png.dbc0289b5223897eb272bf2dd46b900e.png

 

Hva skal vi tro om dette i forhold til det som står i NST29 (se innlegg # 6)?

 

NRR6, side

Sigvard Gabrielsøn [Akeleye] fik Brev, hans Systers Vergemaal anrørendes.
C. IV. V. G. t. Vi bede dig og ville, at du dig paatager din Systers, os elskelige Fru Elsebe Gabrielsdatter, afgangne Jakob Huitfeldts Efterleverske, hendes Vergemaal og udi alle Maader rammer hendes Gavn og Bedste, som du vilt ansvare og være bekjendt. Kjøbenhavn 25 Juni 1632. T.V. 218. Afskr. Vlll. 227.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

 

Takk slal du ha Lars. I NRR 10 163-164 står det trykt at Viveke (Vibeke)gift Johan Urne er datter av Øllegaard Nettelhorst gift Sigvard Akeleye. Det samme gjelder jo hennes søsken som er nevnt samme sted. Det passer jo bra med det som er nevnt i skrivet jeg kopierte og som oppgir Wikipedia som kilde. Men den kilden du oppgir er vel nærmest det vi kommer primærkilden. Wikipedia og evt Geni må jo regnes som sekundærkilder.

Per Otto

Link to comment
Share on other sites

Det er jo for såvidt sekundærkilder jeg har referert til i og med at det er avskrift av brev, men vi får jo tro at avskriftene i NRR er kildetro.

 

Likevel: Jeg savner en kildebelagt beskrivelse av etterslekten etter Sigvard og Øllegaard. Det er jo nok av antagelser der ute, men hva er reelt kildebelagt og hva er "fiksjon"?

 

Og så er spørmålet om disse (mange) barna til Gerloff Nettelhorst. Hvilket ekteskap er de fra (kilder....)?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
På ‎24‎.‎01‎.‎2018 den 14.31, Lars Østensen skrev:

Det er jo for såvidt sekundærkilder jeg har referert til i og med at det er avskrift av brev, men vi får jo tro at avskriftene i NRR er kildetro.

 

Likevel: Jeg savner en kildebelagt beskrivelse av etterslekten etter Sigvard og Øllegaard. Det er jo nok av antagelser der ute, men hva er reelt kildebelagt og hva er "fiksjon"?

 

Og så er spørmålet om disse (mange) barna til Gerloff Nettelhorst. Hvilket ekteskap er de fra (kilder....)?

Det er nettopp det viktigste spørsmålet for meg. Jeg er sjøl fra Sørum. Bygdebokforfatter J E Horgen antyder muligheten; Var det etterkommere etter Sørumætta på Sørli i Sørum så seint som på 1600-Tallet?. det dreier seg altså om Johan Claussen Urne og hans kone Vibeke Sigvardsdatter Akeleye, som det er skifte etter på Sørli 1685. Var Vibekes mor Øllegaard Gerløffsdatter datter til Anne Johansdatter Due eller Vibeke Ovesdatter Bjelke? Geni har uten forbehold ført om Øllegaard som datter til Vibeke Ove (Åge)s datter Bjelke. Det betyr ikke at geni har funnet sannheten. Ganske sikkert blir konklusjonen at Øllegard er datter eller stedatter Vibeke Bjelke.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
På 23.1.2018 den 18.12, Lars Østensen skrev:

Sigvard Gabrielssøns Børns, os elskelige Gabriel Akeleye, Jomfru Else og Jomfru Viveke Akeleye, Skifte og Lod efter deres afgangne Moder Fru Øllegaard Nettelhorst,

 

Kan denne elskelige sønnen Gabriel ha vært gift med Barbara Maria de Rochling og være far til Øllegaard, gift med Egidius Grodt?

 

Kråkstad : En bygdebok bind II

https://www.nb.no/items/60f0cc9fa4e0c756dc5235286ee021c2?page=127&searchText="egedius grot"

Myrer, Kråkstad:

«1690 tilhører den Marie de Rocheling på Kambo og hennes svigersønn Egedius Grot.»

 

Eikli-boka : Frå ein gard til ei heil grend

https://www.nb.no/items/f0200e20f2ea03fc3ebc4423bc90a417?page=79&searchText="egidius groth"

Om sønnen Gabriel Egidiussen:

«Da dei skulle døype han, vart det slekta på morsida som skulle førast vidare. i namnevalet. Det vart Gabriel, etter morfar åt guten»

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg er enig med deg Åsbjørg, at Øllegaard kan være datter til Gabriel Sigvardsen Akeleye, Denne Gabriel var jo nettopp gift  Barbara Maria de Rochling . Det at det i bygdeboka for Kråkstad står at svigersønnen Egedius Grot eier gården Myrer sammen med henne, bekrefter dette. Så må vi tilbake til det Christian Fredrik Grodt skriver, og prøve å tolket dette i en sammenheng.

Min sal. Fader Egidius Groodt, som var' Cornet ved Dragonerne Nordenfields og var gifft med Øllegaard Gabrielsdaatter Acheley, som var Eiere af Camboegaard med tilliggende Jordegods ved Moss Syndenfields, som var min sal. Moder. Hendes Fader var Sigvard Gabriels Acheley, som var Leens-Herre over "Werne Closters Leen j Christiania Stifft i Höylovlig sal. Kong Frederich den 3die sin Tiid. Samme Sigvard Acheley haver ved Norges Eiges höye Stender aller underdanigst aflagt sin Æd til sal. Kong Frederich den 3die, da dend höy sal. Konge var bleven sauwerain. I ermelte sal. Konges Tid var Gabriel Acheley paa Feröe og effter Kongl. Ordre med Hendrich Bielckke tog der Undersaatterne i Troskabs Æd. Dene sidste var Fader til Siward Acheley.


Her er den god del motsetninger i det som skrives, han omtaler sin mor som Ølleaard Gabrielsdatter Acheley , men skriver senere at hennes far var Sigvard Gaberielsen Acheley . Jeg tror det må være en skrivefeil her, slik at han egentlig mener å omtale mor sin fader fader som Sigvard Gabrielsen Acheleye.  Den Gabriel som nevnes på Færøyene med Henrik Bjelke er ikke far til den Sigvard Achelye, som beskrevet ovenfor, men vi snakker her om forholdvis fjerne forfedre til denne Christian, så vi må nesten tilgi han for at han rotet med denne Gabriel.

 

Da blir det spørsmålet hva vi kjenner til om Gabriel Sigvardsen Akeleye, sønn av Sigvard Gabrielsen Akeleye. I boken Adelsslekten Akeleye i Norge hadde to barn:
1. Sigvard Jørgen f. 1672,, gift med Ingeborg Jensdatter Lund, gift 2 gang med Anna Dorthea Kofod.
2 Sophie f. 1670 gift med Eeggert Føinichen  

 

https://www.nb.no/items/b57a858b6fb5c9ea54647d49759be830?page=11&searchText=Akeleye

 

Ut fra foregående opplysninger tyder det på at han kan et tredje barn  Øllegaard gift med  Egidius Groodt. Spørsmålet er om at det finnes kilder som kan bekrefte eller avkrefte om Gabriel kunne ha hatt flere barn. Det står at han døde i 1677, finnes det for eksempel et skifte etter han?

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg har iallefall akkurat nå funnet at det 18. des. 1716 ble holdt Liig=Prædiken over Barbara Rochling i Skibtvedt

Østfold fylke, Skiptvet i Skiptvet, Ministerialbok nr. 1 (1715-1723), Kronologisk liste 1716, Side 23
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061025030278

 

Men eg er i veldig ukjent terreng både tid, sted og klasse, så aner ikke hvor det ev. finnes skifte...

Eg er også mest interessert i å finne ut om Egedius er en Jochumssønn, men det ene utelukker ikke det andre 😄

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 13.11.2018 den 17.09, Åsbjørg Susort skrev:

Kråkstad : En bygdebok bind II

https://www.nb.no/items/60f0cc9fa4e0c756dc5235286ee021c2?page=127&searchText="egedius grot"

Myrer, Kråkstad:

«1690 tilhører den Marie de Rocheling på Kambo og hennes svigersønn Egedius Grot.»

Sjekket fogderegnskap og der står det "Capit. Wickmands arfvingers eiende" i 1689 og 1692

Akershus fylke, Follo, Fogderegnskap nr. 435 (1689-1691), Dokumentside, Side 55
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20110504683987

 

Akershus fylke, Follo, Fogderegnskap nr. 437 (1692-1693), Dokumentside, Side 58
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051201161058

 

Så da gjelder det å finne skiftet etter "Capitain Wichmand"...

Edited by Åsbjørg Susort
Link to comment
Share on other sites

I den samme bygdeboka finner man på side 51 at Egedius Grot solgte gården Rød til major Nicolai Sibberen.  Jeg føler meg mer og mer sikkert  på at Øllegård Akeleye gift med Egedius Grot  var datter av Gabriel Sigvardsen Akeleye. De aller fleste brikker faller på plass med denne konklusjon, at Øllegård skulle få sitt første barn i en alder opp mot 50 år, fremstår veldig lite sannsynlig, hun kan derfor ikke være datter av Sigvard Gabrielsen Akeleye i hans andre ekteskap. Dette bevises også ved at hun ikke nevnes i skifte.  Dersom en har funnet et skifte etter nevnte Gabriel eller kona, hadde dette kunnet stadfeste dette.

 

Jeg skulle gjerne ha funnet mer info om Egedius Grot  og kona Øllegaard. Hvor mange barn hadde de, og hvor i landet holdt de egentlig. Ellers Asbjørg er jeg interessert i om hvorfor du  lurer på om Egedius er en Jochumssønn?

 

Link to comment
Share on other sites

Hun hadde i hvert fall en datter:

 

1692:57
Dom 19. april 1692: Barbara Maria de Rochlenge - Arne Olsen Knop.
Eigedom, arv. bygsel. spørsmål om rett til å leige jord. A.0.K. kravde retten til
å leige jord på garden Vannum, medan B.M. de R. meinte at jordstykket var
utlagt til dottera hennar som arv. I ein sorenskrivardom og ein lagmannsdom
(Fredrikstad) vart A.0.K. tilkjend leigeretten til garden.
OHR stadfestar lagmannsdomen i saka om bygselrett. medan spørsmålet
om arv blir vist til heimtinget.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Egedius er vel et så lite brukt navn, at det virker svært sannsynlig at det dreier seg om samme person. Hvordan blir dette kronologisk har vi noen formening om når Jochum Henriksen Grodt ble født?

Legger ved skifte etter Susanne Larsdatter , som var gift med Gabriel Sigvard Egediussen Grodt i Orkdal. Her går det blant annet fram at de hadde sønnen Jochum.

https://www.digitalarkivet.no/sk20090206610106

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.