Jump to content
Arkivverket

Kildehenvisning under scannet materiale


Bård Olsen

Recommended Posts

Hei

 

Det ville vært ønskelig om kildevisning under scannet materiale viste hele ASTA-referansen inklidert arkivnummer i arkivportalen, og ikke slik som nå hvor det er en sammenblanding av tekst og mappestruktur. Nåværende visning (i rødt)
SAO, Idd og Marker sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0004b: Pantebok nr. 4b, 1819-1826, s. 538

Ønskes utvidet til å vise hele ASTA-koden;
SAO/A-10283/G/Gb/Gba/L0004b

Det er ønskelig å få inn arkivnummeret A-10283 inn i visningen slik at ASTA-henvisningen blir "komplett" og ikke bare sammenblanding av tekst og mappestruktur som det er nå.

https://media.digitalarkivet.no/view/20936/119
http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000221400


mvh

Bård Olsen
5a4f3c2f1305b_Kildehenvisningscannetmateriale.jpg.de9d60658790111962e23d7795d6b4bb.jpg
Arkivportalen.thumb.jpg.5d3230763ff63de88a50bfeb8e290f89.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Som du sikkert kjenner til, er arkivsakene katalogisert på nivåene oppbevaringssted, arkiv, eventuelt arkivdel, serie, eventuelle underserier, stykke, eventuelt mappe og eventuelt dokument. Alle disse nivåene har en kode og en beskrivelse.

 

En sammensetning av koder har dermed en ekvivalent sammensetning av beskrivelser, f.eks. er SAO/A-10283/G/Gb/Gba/L0004b ekvivalent med Statsarkivet i Oslo, Idd og Marker sorenskriveri, Tinglysing, Pantebøker, Pantebøker - til og med 1935, Pantebok.

 

Vi ønsker at kildehenvisningen over bildene skal være mest mulig forståelig for folk flest. Ideelt sett kunne det vært ønskelig å vise hele sammensetningen av beskrivelser, men den tar i mange tilfeller altfor mye plass, samtidig som en del tekst ofte er gjentatt på flere nivåer (som pantebøker i eksempelet over). Vi mener at et passende kompromiss er å vise i alle fall arkivnavnet og stykkebeskrivelsen, slik vi gjør nå.

 

Ønsker du å se hele sammensetningen av koder, også kalt Arkivreferansen eller Asta-stien, finner du denne under overskriften "Arkivreferanse" i kildeinformasjonsfeltet. I brukerinnstillingene kan du velge hvilke opplysninger som skal komme med når du bruker kopieringsfunksjonen, og der er Arkivreferanse et av valgene.

Skjermbilde 2018-01-05 kl. 12.18.36.png

Skjermbilde 2018-01-05 kl. 12.18.59.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.