Jump to content
Arkivverket

Panteregister


Roy Geir Jakobsen Østhus

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg sliter med å forstå helt gangen i GNR 70 BNR 57

 

Tilsynelatende skilt ut fra GNR 70 BNR 32 uten at det betales noe for den nye eiendommen ?

 

Panteregister for 70/57

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Ga/L0026: Panteregister nr. 26, 1810-1950, s. 373
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080619320375
 

Pantebok 40/2 som nevnt i panteregister

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0042: Pantebok nr. 40, 1925-1930, s. 2
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080610660511

 

Pantebok 40/11 som nevnt i panteregister

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0042: Pantebok nr. 40, 1925-1930, s. 11
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080610660520
 

Panteregister for gnr 70 bnr 32

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Ga/L0026: Panteregister nr. 26, 1810-1950, s. 348
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080619320350
 

Link to comment
Share on other sites

En delingsforretning er ikke det samme som et skjøte.

Hvis du ser i registret for gnr. 70, bnr. 57, finner du et skjøte fra Nikolai Nilsens enke og arvinger til Nils Nilsen, hvor Nils Nilsen har betalt kr. 3000,- for eiendommen.

 

Delingsforretninger ble vanligvis foretatt i forkant av selve salget, og her er delingsforretningen tinglyst 17. februar 1925, og skjøtet (overdragelsen) 31. mars 1925.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Else B. Rustad skrev:

En delingsforretning er ikke det samme som et skjøte.

Hvis du ser i registret for gnr. 70, bnr. 57, finner du et skjøte fra Nikolai Nilsens enke og arvinger til Nils Nilsen, hvor Nils Nilsen har betalt kr. 3000,- for eiendommen.

 

Delingsforretninger ble vanligvis foretatt i forkant av selve salget, og her er delingsforretningen tinglyst 17. februar 1925, og skjøtet (overdragelsen) 31. mars 1925.

 

Jeg ser Nils har betalt 3000 for den ja, men jeg ser ikke hvordan/når Nicolai og Josefine fikk den eiendommen i utgangspunktet.....? 

Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

 

Jeg ser Nils har betalt 3000 for den ja, men jeg ser ikke hvordan/når Nicolai og Josefine fikk den eiendommen i utgangspunktet.....? 

 

Det kan vere at dei kjøpte eigedomen frå kommunen (som var eigar ifl. dok. nr. 8 på bnr. 32), fekk skøyte - men utan å tinglyse skøytet.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

 

Det kan vere at dei kjøpte eigedomen frå kommunen (som var eigar ifl. dok. nr. 8 på bnr. 32), fekk skøyte - men utan å tinglyse skøytet.

 

Finnes det andre kilder angående overdragelsen fra kommunen til Josefine og Nikolai hvis det ikke er tinglyst? 

Link to comment
Share on other sites

tja - tinglysing er den enkle og tilrettelagde måten å etterlate slike spor....

 

På eit tidspunkt må det vere ei innbetaling til kommunekassa. I prinsippet skulle det vise att i rekneskapen. (Men å finne det når du ikkje veit tidspunktet, vert truleg vanskeleg).

Det kan ha vore skrive ei kjøpekontrakt - der kommunen sitt eksemplar er arkivert i kommunearkivet.

 

Det er ikkje sikkert det var Nikolai som kjøpte eigedomen frå kommunen heller; det kan ha vore ein eller fleire eigarar i mellom (utan tinglysing).

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

35 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

tja - tinglysing er den enkle og tilrettelagde måten å etterlate slike spor....

 

På eit tidspunkt må det vere ei innbetaling til kommunekassa. I prinsippet skulle det vise att i rekneskapen. (Men å finne det når du ikkje veit tidspunktet, vert truleg vanskeleg).

Det kan ha vore skrive ei kjøpekontrakt - der kommunen sitt eksemplar er arkivert i kommunearkivet.

 

Det er ikkje sikkert det var Nikolai som kjøpte eigedomen frå kommunen heller; det kan ha vore ein eller fleire eigarar i mellom (utan tinglysing).

 

 

I grunnboksblad for 70/57 vedlagt går det frem at det var en utskiftingsforretning over storeheien tingl 1/12 1907 med henvisning til pantebok 33/265

 

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0033: Pantebok nr. 33, 1906-1908, s. 265
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080610631260
 

Er det noen som klarer tyde om det er noe relevant angående Nikolai og Josefines overtakelse fra komunenen der i panteboken?

 

70 57 2 .pdf

Link to comment
Share on other sites

Det næraste er vel at eigarane er (om lag sånn:)

"....samtlige var tilstede nemlig Flekkefjord Kommune

ved ordføreren Hr adjunkt Sannerud og hr bestyrer

B.F. Berg,  ..?.. J.P. M. Eyde og Sorenskriver A. Larsens

arvinger ved hr(?) sagfører A Hanssen".

 

Det ser ikkje ut til at Nikolai er eigar på dette tidspunktet.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

27 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Det næraste er vel at eigarane er (om lag sånn:)

"....samtlige var tilstede nemlig Flekkefjord Kommune

ved ordføreren Hr adjunkt Sannerud og hr bestyrer

B.F. Berg,  ..?.. J.P. M. Eyde og Sorenskriver A. Larsens

arvinger ved hr(?) sagfører A Hanssen".

 

Det ser ikkje ut til at Nikolai er eigar på dette tidspunktet.

 

Takk for du sjekket det,

 

den 9 August 1901 ble det tinglyst skjøte fra sorenskriver A. Larsens dødsbo til Nikolai Nilsen på bruksnumrene 13..  vet ikke om det det er info som kan brukes til å finne noe mer..?

 

SAK, Flekkefjord sorenskriveri, G/Ga/L0026: Panteregister nr. 26, 1810-1950, s. 325
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080619320327

 

 

Link to comment
Share on other sites

5. "Skjøte fra Sorenskriver A Larsens døds-bo ved dets bestyrer Edv  Gram(?) Larsen

til Nikolay Nilsen paa den grund-eieren tilkommende indfæstning og aarlige grundleie for Kjøpesum Kr 345.-

og saaledes blir jordstykket Kjøperens frie eiendom, dat 22/7 tl. 9/8 1901"  (30/329)

 

men så kjem

6. "Skjøte av 10/6 tl 24/6 -19 fra Nikolai Nilsen til Halfdan Eyde paa bnr 13, 22 og 28 for kr. 20.000." (38/195 (eller /1195?))

 

Det står nok ein del meir i panteboka

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.