Jump to content
Arkivverket

Berte Halvorsdatter og Ole Jensen Eidskog, deres aner


Knut Waagaard

Recommended Posts

På Kapstad-ås i Eidskog, se Eidskog BBIII s 459, Eidskog BBIII s 341 og N-O BB2 s 587 er det beskrevet en familie som bodde på Kapstad-ås i Eidskog.

Dette gjelder Ole Jensen f. 1746 og Berthe Halvorsdatter, f. 1753 som blant flere barn hadde datteren Berthe Olsdatter, f. 1792 som ble gift med Kristen Hansen Svendby f. 1794 (fra Nord-Odal). Jeg leter etter opphav til både Berthe Halvorsdatter og Ole Jensen.

Jeg har tatt DNA test for å finne ut av min mors DNA. Den er som følger:

Min mors MtDNA Haplogroup er. U8a1a1b1. Dette gjelder for min mors anerekke på morsiden som slutter med Berthe Halvorsdatter i mitt slektstre. Det betyr at Berthe og hennes tidligere morsslektninger tilhører samme Haplogroup inntil DNA ble forandret.

Jeg har fått flere treff på MtDNA Haplogroup U8a1a1b1. Ingen i Norge, noen i Sverige, mange fra Finland og noen fra Rusland nær grensen mot Finland, sannsynligvis gamle finske områder. Det er også spredte funn andre steder i Europa.

 

Jeg kan liste opp noen navn med 0 genetisk avstand:

 

Kaisa Markkaren f. 1766

Sara Hansdatter f. 1720

Margareta Ersdotter f. 1746

Outi Maksimintytar f. 1815

Emma Hakala. f. 1884

Maja Jansdotter f. 1804

 

Det at det er et begrenset antall treff og at det ikke er noen treff i Norge, har så langt jeg forstår det ikke annen betydning enn at det er et begrenset antall tester som er gjort, for å bestemme MtDNA i befolkningen.

Hva viser dette resultatet: Jeg forstår det dithen at forfedrene til, eller Berthe selv kommer fra Sverige eller Finland enten i samme generasjon eller noen generasjoner tidligere. Det er enkelte treff i Sverige, som kan bety at på vei fra Finland til Norge har det vært etablert bosted i Sverige, dvs en typisk finneætt.

Det er mange som har studert finneætt i Vinger, Eidskog, Grue, Nord og Sør Odal i Norge. Er det noen av dere som kjenner til denne familien og eventuelt hvordan familien kom til Kapstad-ås, eller hvilke MtDNA haplogroup de mer kjente finneættene i Norge tilhører. 

Jeg kjenner verken opphavet til Ole Jensen eller Berthe Halvorsdatter Kapstad-ås. All feedback, diskusjoneretc. mottas med stor takk.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vielsen i Grue:

 

Ole Jensen

Norway Marriages, 1660-1926

marriage:
16 April 1781
Grue, Hedmark, Norway
spouse:
Berthe Halvorsdr
 

 

 

Hedmark fylke, Grue, Brandval i Grue, Ministerialbok nr. 3 (1774-1792), Kronologisk liste 1781, Side 170-171
Permanent bilde-ID: kb20070603240502
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603240502

(nest nederst andre kolonne v. side)

 

Gårdsnavnet til Ole Jensen må tydes, men på Berthe Halvorsdatter står det Biørnstad.

 

For ordens skyld legger jeg inn familien i 1801:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058240005333

 

Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Anne-Lise Hansen skrev:

Gårdsnavnet til Ole Jensen må tydes

 

Jeg leser gårdsnavnet hans som Nord.

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne-Lise og Else.

Tusen takk for hjelpen med å finne ut hvor Berthe Halvorsdatter og Ole Jensen sannsynligvis kommer fra. Jeg takker også Anne-Lise for hjelp med hensyn til varslingstjenesten. Jeg har koblet meg på denne nå.

Det er gode slektsbøker i Hedmark og jeg har brukt noe tid for å finne Berthe Halvorsdatter i Bjørnstad, Grue og Ole Jensen Nord eller Noer. Men jeg har så langt ikke lyktes med dette. Det er flere digitaliserte bøker å gjennomgå. 

Kan noen hjelpe meg med gården Bjørnstad og Noer, Nord, ligger disse i Grue eller Brandval? Er aktuel bygdebok digitalisert? Jeg ser at nyere bøker fra Brandval (2008) ikke er digitalisert.

 

Noen med tilbakemelding om dette og med innspill om hvor jeg kan finne mer bakgrunnsmateriale om Berthe og Ole?

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Lise.

Takk for hjelpen. Svaret ditt samsvaret litt med hva jeg har funnet, men jeg håpet jeg tok feil. Jeg tror det er en ny utgivelse ca 2008 på papir. Er det noen som vet eller kjenner til den?

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

Link to comment
Share on other sites

Jeg legger inn barnas dåper, så en kan se etter eventuell oppkalling, om en finner kandidater til Berthe og Ole.

 

Brede Olesen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
7 November 1784
EIDSKOGEN, HEDMARK, NORWAY
residence:
 
Hedmark, Norway
father:
Ole Jensen
mother:
Berthe Halvorsdr
 

 

Halvor Olesen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
25 August 1799
EIDSKOGEN, HEDMARK, NORWAY
residence:
 
Hedmark, Norway
father:
Ole Jensen
mother:
Berthe Halvorsdr
 

 

Eli Olsen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
29 October 1797
EIDSKOGEN, HEDMARK, NORWAY
father:
Ole Jensen
mother:
Berthe Halvorsdr
 

 

Jens Olesen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
9 November 1794
EIDSKOGEN, HEDMARK, NORWAY
residence:
 
Hedmark, Norway
father:
Ole Jensen
mother:
Berthe Halvorsdr
 

 

Berte Olsen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
17 March 1792
EIDSKOGEN, HEDMARK, NORWAY
father:
Ole Jensen
mother:
Berte Halvorsdr
 

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Kristi himmelfartsdag (Festum Ascencio Christi) = 4. mai 1758 døpes en Berte i Brandval.

 

Hedmark fylke, Grue, Brandval i Grue, Ministerialbok nr. 2 (1749-1774), Kronologisk liste 1758, Side 187-188
Permanent bilde-ID: kb20070603240236
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603240236

(andre dåp ovenfra i v. kolonne, v. side)

 

Foreldre er Halvor Pedersen og enken Berte Simensdatter Bjørnstad.

Faddere: Ole Kjelsen Brandvold, Erich Olsen Ruud, Peders Syversen Solbergs q.(vinde), 

Syver Erichsen Bjørnstads q., Mari Olsdatter Brøter.

 

 

Dette synes jeg er en god kandidat, siden jeg antar Bertes mor skulle hete enten Berte eller Eli, ut fra hva døtrene er kalt.

 

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Lise,

Imponert over hva du finner og tolkningsevnen av gammel presteskrift. Jeg har vanskeligheter i å tolke skriften og ennå mer finne fram til de riktige navnene. Hjertelig takk.

Jeg føler også at du har rett i at du har funnet vielsen til Ole og Berthe. Jeg ser at det er et lite avvik mellom min opprinnelige foreslåtte fødselsår for Berthe (1753) og de funnene du har gjort, hvor årstallet syntes å bli 1758. Jeg er enig i årstallet 1758, 1753 må ha vært en skrive/lesefeil.

Jeg har åpnet en ny lenke for å se om noen vet hvilke bygdebok - ny utgave- for Brandval som inneholder gårdshistorie for Bjørnstad, Brandval, Ruud, Solberg og Brauter.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Lise.

 

I et innlegg om bygdebøker for Brandval, fikk jeg tilbakemelding og lenke til den Gamle Brandvalboka fra 1968 fra Frank H. Familien Halvor Pedersen og enka Berte Simensdatter Bjørnstad er omtalt under gnr 16 bnr 5 "Sølvhullet". Far til Halvor er i henhold til denne bygdeboka Peder Pedersen.

 

Se https://www.nb.no/items/2edb3adc2694a6e241d36ef571809468?page=11

 

Takk for hjelpen.☺️

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Spørsmål. Far til Ole Jensen født ca 1746 ? – 1775?

 

Ved folketellingen i 1801 for Kapstad nordre i Vinger er det opplyst at Ole Jensen er 57 år i 1801, dvs født ca 1744. Jens Olsen var gift med Berthe Halvorsdatter, 43 år, dvs født ca 1758.

Jens Olsen er nevnt 2 steder i bygdebøkene for Brandval i forbindelse med ekteskapsinngåelser med Berthe Halvorsdatter Bjørnstad.

1.     Brandvalboka s. 141 under Sølvhullet gnr 16 bnr 5 er foreldrene til Berthe nevnt. Far til Berthe het Halvor Pedersen og døde før 1772 da det var skifte etter bestefaren Peder Pedersen. Det er nevnt at Halvor etterlot seg to barn Ole og Berthe. Halvor Pedersen var gift med Berthe Simensdotter, hun giftet seg for 2. gang med Amund Halstensen i 1762. Datteren til Halvor, Berthe giftet seg i 1781 med OLE JENSEN, og de var hjemme på Sølvhullet en tid. Det kommer ikke fram fra boka hvor Ole og Berthe bosatte seg. Vi vet at de tilslutt kom til Kapstadås i Eidskog. Peder og Halvor er navn som gjenbrukes i Bjørnstad familien. Slik jeg forstår det ble Bjørnstad solgt ut av familien på tidlig 1600 tallet og familien bosatte seg som husmenn på Åmot under Bjørnstad.

2.     Brandvalboka – Finnskogen s 347. En Jens Olsen ble født i 1718 på Frysjøberget i Grue, gift i 1738 med Eli Mortensdatter HAHMA, KALT Møystad ved forlovelsen. Hun kom fra Mortjernsberget, der de eldste barna var født. De flyttet til Eikesætra en gang mellom 1745 og 1748. Eli og Jens hadde flere barn, bl.a. OLE JENSEN født i 1751. Brandvalboka kommenterer at Ole Jensen antageligvis er identisk med Ole Jensen Hveberg som ble konfirmert i 1766 og med Ole Jensen Nor som i 1781 giftet seg med Berthe Halvorsdatter Bjørnstad. Observasjon: Det er 7 års forskjell mellom fødselsdato stipulert fra folketelling i 1801 og fødselsdato angitt i Brandval boka for fødsel av Ole Jensen nevnt her.

3.     Vinger Bygdebok II s. 107: Tore Torsdatter Stømner var gift med Jens Evensen Nyhus. Jens Evensen hadde gjennom pengemangel – lysning, fremmet odelskrav for halvparten av Stømner Øvre på vegne av sønnen Ole Jensen. Det ble imidlertid ingen løsning. Stømner Øvre ble overtatt av Jens Evensens sønn Peder Jensen, som løste ut medarvingene og fikk skjøte på gården i 1791.  Det kommer ikke fram fra Vingerboka slik jeg har lest boka, hvor det har blitt av Ole Jensen. Kan denne Ole Jensen være den som giftet seg med Berthe Halvorsdatter Bjørnstad i 1781?

4.     Grueboka II s. 41 og 42. Noggarn Sorknes. Ole Bentsen, eier av Noggarn Sorknea i 1720 åra hadde 3 sønner, Jens, Tørris og Bent. I 1728 solgte han Noggarn inkl Toverud til sønnene Jens og Tørris Olsen. De drev gården i 13 år fram til 1741. Jens Olsen var gift med ei jente fra Skulstad, Mari Hungersdatter. I 1741 solgte Jens og Tørris gården sin til Kaptain Ole Riis. Jens holdt tilbake Toverud og flyttet dit. Jeg finner ikke Jens på Toverud, og jeg vet ikke hva som skjedde med han. Kanskje Jens Olsen og Mari Hungersdatter hadde en sønn Ole Jensen, født ca 1744?

5.     Spørsmålet er: Er en av disse kandidatene den Ole Jensen som ble gift med Berthe Halvorsdatter Bjørnstad. Fødselsdato i 1751 virker noe sent i forhold til den alderen som ble oppgitt ved folketellingen i 1801 og ekteskap i 1781? Er det noen som har kunnskap om disse familiene?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.