Jump to content
Arkivverket
Inger Hohler

Hans Falch Greger f. 1787, Vik, Helgeland, hva skjedde etter 25.04.1833?

Recommended Posts

Inger Hohler

Jeg fikk lyst til å finne ut mer om Kirsten Lind Knoph's andre ektemann, dersom det er mulig. Det er litt rart at jeg ikke har klart å spore opp dødsfallet hans! Jeg er interessert i all informasjon om hva han foretok seg etter dåpen hvor han er fadder for stedatterens, Ane Lydia Lunds og Christian Lunds  barn døpt 25.04 i 1833

Hva jeg har funnet:

Hans Falch Greger døpt 20.08.1787 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620445 var sønn av handelsmannen Peder Henrich Greger på Steinsjøen og Salhus, og Karen Maria Hagen fra Verdalen.  Hennes familie drev med trelasthandel.

Foreldrene hans ble gift 30. 08.1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070925700634 I følge Sømna Gård og slekt fikk de 13 barn.

Omtrent halvparten døde før 2 års alder. 
 

Hans Falch Greger var deres andre barn med dette navnet. Den første Hans Falch i søskenflokken døde av barnekoppene få uker før nr. 2's dåp. Noen nettsider har feilaktig oppført den voksne Hans Falch Gregers fødselsår som 1785, men det var han som døde tidlig.

Hans Falch Greger ble konfirmert i Bergen i 1802. https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000286524 Han hadde flere farbrødre i byen som tilhørte den velstående borgerstanden, en av dem med samme navn som han selv, men det var ikke der han bodde. Unge Hans Falch Greger gikk i bakerlære. Ved folketellingen 1801 var han hos Daniel Detloff. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807610743 Jeg har rapportert feilen i transkriberingen - han har fått etternavnet til unggutten over i listen.
Han nok samme sted, hos en Detlof  i Bergen 1804-1805 da han er innskrevet i sjørullene. https://www.digitalarkivet.no/view/215/pp00000000013132 (Opprinnelsessted står som Børø på Helgeland, som ligger i Alstahaug. Den Hans Falch som giftet seg med Kirsten Lind var døpt i Vik i Brønø. Antagelig er Børø en skrivefeil.) 

Hans Falch Greger må ha flyttet tilbake til hjemtraktene, for han var fadder for Kirsten Lind Knoph og Erich Lunds sønn Peder Christian Bech Lund i 1811.  https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620540
Erich Lund døde 21.02.1814 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620544 og etterlot seg en formuende enke med små barn og en til under beltet.
Barnet enken Madam Lund bar på ble døpt i juni samme år. Da var Hans Falch Greger ikke fadder, men det var en av hans brødre og hans mor. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620545


I 1815 mistet Madam Lund  moren sin. Hun ble gravlagt 30. mai   https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620547

Skiftet etter avdøde Erich Lund ble ferdig i juli 1815. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225650079 Det går fram av HFG hadde hjulpet enken ved å forskuttere lønn til arbeidsfolkene og andre utgifter med et betydelig beløp.
Formynder for de umyndige barna var moren med tilsyn av Peder H. Greger - dvs. HFG's far. 
HFG giftet seg med enken etter kongelig tillatelse allerede 01.09.1815. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620547 Tillatelsen var gitt før skiftet var ferdig.
Ved giftemålet står han som ungkar og handelsmann. HFG måtte nøye seg med stebarna, han fikk ingen selv.

Ved sølvskatten måtten han ut med hele 100 Spd. https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000348388

I 1822 står han som Hans T Greger i den transkriberte versjonen. https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000212894 Innrulleringsmanntall, nr. 5: Nord-Bindal fjerding og Sørsem (Vik) fjerding, 1809-1835 Dette skyldes trolig at streken på F'en er blitt et lite punkt til høyre for nedstreken,og derfor blir lest som T. i stedet for F uten punktum. Det er vanskelig å kalle det en feil ved transkripsjonen når originalen er høyst tvetydig. https://www.digitalarkivet.no/ru20111215602350

 

Hans Falch Greger var fadder til noen lokale barn, for eksempel broren Johan Flotman Gregers og Martha Kirstina Arentsdatters sønn Peder Henrik i 1823 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620572,
Inger Marie datter til Johannes Arentsen og Karen Knudsdatter, https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620576 i 1824

 og i 1826 da Lund-familiens gamle venn Bendix Heide og Christine Sebine Falch døpte sønnen Claudius Anthon Thrane Heide. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620581 
Han var ikke fadder da hans stedatter døpte sitt første barn i 1826, men det var en av brødrene hans.  

 

I Bergen, 17. august 1827 står han på en liste over Nordfarskippere tilknyttet skibsreder Lorentz Holtermann. Stesønnen Torber Lund står på samme liste. 


I 1827, slutten av september, var han igjen fadder for en sønn av  Johan Flotman Greger og konen https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620586


27. desember 1827 oppgav han boet til skifteretten. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225680780

I følge tradisjonen skal han ha vært en god stefar, men han fikk ikke handelen til å gå så godt. 17% av alle dødsbo forhandelsmenn på Nordland var fallittbo på den tiden. 

 

I 1828 stod han fadder til stedatteren Ane Lydia Lunds andre barn og bodde fortsatt på Sømnes https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620587 
i 1833, igjen fadder for Ane Lydias og Christians barn. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620610

Og så har jeg altså ikke funnet noe mer om Hans Falch Greger!

Torber Lund,  HFG's stesønn, som formelt overtok (deler av) Sømnes fra fallittboet, solgte sin del av Sømnes til Asmus Jürgensen i 1831. Han slo seg ned på Aandvig som var en del av broren Peder Christian Bech Lunds farsarv. I 1835-6 giftet Torber seg og fikk barn i rask rekkefølge. Barnet ble hjemmedøpt av svigermoren, fikk hans mors navn, men siden verken  hans mor eller stefar var faddere er det best sannsynlig at de ikke bodde på Aanvik da. https://www.digitalarkivet.no/kb20071003620087
Den 10. mai 1839 forlot Madam Kirsten Lind Greger Vik sogn med kurs for Fredrikstad, Glemmen Sogn. https://www.digitalarkivet.no/kb20060524090331 Hun skulle trolig bo hos sin sønn Peder Christian Bech Lund som arbeidet i nærheten av Fredrikstad på den tiden. Det står ikke at hun er enke.

På et eller annet tidspunkt flyttet hun tilbake igjen, kanskje i forbindelse med at sønnen flyttet til Vega. Madam Kirsten Lind Greger døde i 1855 med oppholdssted Steinsgjerdet (der datteren Lydia bodde). https://www.digitalarkivet.no/kb20060524090309

Heller ikke da stod det at hun var enke.

Jeg finner ikke Hans Falch Greger i folketellingen av 1865 (han ville ha vært gammel ut fra tidens tankegang), og jeg har ikke funnet ham død i Vig fram til da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
1 time siden, Inger Hohler skrev:

Jeg fikk lyst til å finne ut mer om Kirsten Lind Knoph's andre ektemann, dersom det er mulig. Det er litt rart at jeg ikke har klart å spore opp dødsfallet hans! Jeg er interessert i all informasjon om hva han foretok seg etter dåpen hvor han er fadder for stedatterens, Ane Lydia Lunds og Christian Lunds  barn døpt 25.04 i 1833

Hva jeg har funnet:

Hans Falch Greger døpt 20.08.1787 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620445 var sønn av handelsmannen Peder Henrich Greger på Steinsjøen og Salhus, og Karen Maria Hagen fra Verdalen.  Hennes familie drev med trelasthandel.

Foreldrene hans ble gift 30. 08.1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070925700634 I følge Sømna Gård og slekt fikk de 13 barn.

Omtrent halvparten døde før 2 års alder. 
 

Hans Falch Greger var deres andre barn med dette navnet. Den første Hans Falch i søskenflokken døde av barnekoppene få uker før nr. 2's dåp. Noen nettsider har feilaktig oppført den voksne Hans Falch Gregers fødselsår som 1785, men det var han som døde tidlig.

Hans Falch Greger ble konfirmert i Bergen i 1802. https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000286524 Han hadde flere farbrødre i byen som tilhørte den velstående borgerstanden, en av dem med samme navn som han selv, men det var ikke der han bodde. Unge Hans Falch Greger gikk i bakerlære. Ved folketellingen 1801 var han hos Daniel Detloff. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807610743 Jeg har rapportert feilen i transkriberingen - han har fått etternavnet til unggutten over i listen.
Han nok samme sted, hos en Detlof  i Bergen 1804-1805 da han er innskrevet i sjørullene. https://www.digitalarkivet.no/view/215/pp00000000013132 (Opprinnelsessted står som Børø på Helgeland, som ligger i Alstahaug. Den Hans Falch som giftet seg med Kirsten Lind var døpt i Vik i Brønø. Antagelig er Børø en skrivefeil.) 

Hans Falch Greger må ha flyttet tilbake til hjemtraktene, for han var fadder for Kirsten Lind Knoph og Erich Lunds sønn Peder Christian Bech Lund i 1811.  https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620540
Erich Lund døde 21.02.1814 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620544 og etterlot seg en formuende enke med små barn og en til under beltet.
Barnet enken Madam Lund bar på ble døpt i juni samme år. Da var Hans Falch Greger ikke fadder, men det var en av hans brødre og hans mor. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620545


I 1815 mistet Madam Lund  moren sin. Hun ble gravlagt 30. mai   https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620547

Skiftet etter avdøde Erich Lund ble ferdig i juli 1815. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225650079 Det går fram av HFG hadde hjulpet enken ved å forskuttere lønn til arbeidsfolkene og andre utgifter med et betydelig beløp.
Formynder for de umyndige barna var moren med tilsyn av Peder H. Greger - dvs. HFG's far. 
HFG giftet seg med enken etter kongelig tillatelse allerede 01.09.1815. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620547 Tillatelsen var gitt før skiftet var ferdig.
Ved giftemålet står han som ungkar og handelsmann. HFG måtte nøye seg med stebarna, han fikk ingen selv.

Ved sølvskatten måtten han ut med hele 100 Spd. https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000348388

I 1822 står han som Hans T Greger i den transkriberte versjonen. https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000212894 Innrulleringsmanntall, nr. 5: Nord-Bindal fjerding og Sørsem (Vik) fjerding, 1809-1835 Dette skyldes trolig at streken på F'en er blitt et lite punkt til høyre for nedstreken,og derfor blir lest som T. i stedet for F uten punktum. Det er vanskelig å kalle det en feil ved transkripsjonen når originalen er høyst tvetydig. https://www.digitalarkivet.no/ru20111215602350

 

Hans Falch Greger var fadder til noen lokale barn, for eksempel broren Johan Flotman Gregers og Martha Kirstina Arentsdatters sønn Peder Henrik i 1823 https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620572,
Inger Marie datter til Johannes Arentsen og Karen Knudsdatter, https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620576 i 1824

 og i 1826 da Lund-familiens gamle venn Bendix Heide og Christine Sebine Falch døpte sønnen Claudius Anthon Thrane Heide. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620581 
Han var ikke fadder da hans stedatter døpte sitt første barn i 1826, men det var en av brødrene hans.  

 

I Bergen, 17. august 1827 står han på en liste over Nordfarskippere tilknyttet skibsreder Lorentz Holtermann. Stesønnen Torber Lund står på samme liste. 


I 1827, slutten av september, var han igjen fadder for en sønn av  Johan Flotman Greger og konen https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620586


27. desember 1827 oppgav han boet til skifteretten. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225680780

I følge tradisjonen skal han ha vært en god stefar, men han fikk ikke handelen til å gå så godt. 17% av alle dødsbo forhandelsmenn på Nordland var fallittbo på den tiden. 

 

I 1828 stod han fadder til stedatteren Ane Lydia Lunds andre barn og bodde fortsatt på Sømnes https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620587 
i 1833, igjen fadder for Ane Lydias og Christians barn. https://www.digitalarkivet.no/kb20071002620610

Og så har jeg altså ikke funnet noe mer om Hans Falch Greger!

Torber Lund,  HFG's stesønn, som formelt overtok (deler av) Sømnes fra fallittboet, solgte sin del av Sømnes til Asmus Jürgensen i 1831. Han slo seg ned på Aandvig som var en del av broren Peder Christian Bech Lunds farsarv. I 1835-6 giftet Torber seg og fikk barn i rask rekkefølge. Barnet ble hjemmedøpt av svigermoren, fikk hans mors navn, men siden verken  hans mor eller stefar var faddere er det best sannsynlig at de ikke bodde på Aanvik da. https://www.digitalarkivet.no/kb20071003620087
Den 10. mai 1839 forlot Madam Kirsten Lind Greger Vik sogn med kurs for Fredrikstad, Glemmen Sogn. https://www.digitalarkivet.no/kb20060524090331 Hun skulle trolig bo hos sin sønn Peder Christian Bech Lund som arbeidet i nærheten av Fredrikstad på den tiden. Det står ikke at hun er enke.

På et eller annet tidspunkt flyttet hun tilbake igjen, kanskje i forbindelse med at sønnen flyttet til Vega. Madam Kirsten Lind Greger døde i 1855 med oppholdssted Steinsgjerdet (der datteren Lydia bodde). https://www.digitalarkivet.no/kb20060524090309

Heller ikke da stod det at hun var enke.

Jeg finner ikke Hans Falch Greger i folketellingen av 1865 (han ville ha vært gammel ut fra tidens tankegang), og jeg har ikke funnet ham død i Vig fram til da.

 

Dødsfallet til Kjerstina, fra klokkerboken. 

Synes det står Enkemd. 

Nr 8

https://media.digitalarkivet.no/view/16530/195

 

 

Enkemadam Knoff

Høyre side

https://media.digitalarkivet.no/view/24928/478?indexing=

 

Skiftet efter Enkemadam Knoff. 

Venstre side. 

https://media.digitalarkivet.no/view/24928/234?indexing=

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

"Hans Falk Greger" døde på Tjøtta 7. mai 1835, begravet 14. mai, 48 år gammel (Alstahaug ministerialbok 830A11, (1831-54) folio 179.

Dette har jeg notert for 12 år siden, f.ø.

Mvh. Erik

 

Edited by Erik Lie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
6 minutter siden, Erik Lie skrev:

"Hans Falk Greger" døde på Tjøtta 7. mai 1835, begravet 14. mai, 48 år gammel (Alstahaug ministerialbok 830A11, (1831-54) folio 179.

Dette har jeg notert for 12 år siden, f.ø.

Mvh. Erik

 

 

Ministerialboken

Nr 32

https://media.digitalarkivet.no/view/2579/181

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Hei

 

Kan det være noen relasjoner til Gregersen?

 

image.png.1ea6a285d2ded156d6ad6c590fba55fb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Ivar, hvis det er slekt er det nok i tilfellet langt ute. Hans Falch Greger nedstammet fra 
Else Marie Nielsdatter Greger, datter av den første Greger’en i Alstahaug, Niels Jonsøn Greger, og av Pernille Dass. Hennes foreldre er nevnt i forordet til Petter Dass’ Katekismesanger som “Den Dydærede og Gudelskende Matrone Pernille Pettersdatter Dass Sal. Niels Jonsøn Gregers” Niels Jonsøn Greger døde 24.08.1701, før Katekismesanger ble utgitt. Dikterpresten Petter Dass var Pernilles eldste bror.

Denne familien brukte Greger som etternavn, jeg tror ikke jeg har sett noen av dem som Gregersen.

Flott du fant skifteprotokollen, Ann-Mary - jeg ser også at skiftet etter hennes svigersønn som døde i et forlis sammen med 2 egne sønner og 1 sønn av familiens gode venner er det neste på siden: Nr. 3, Lensmand C. Lund! Nå skal jeg ser om jeg får noe ut av dem, ut over "Begge beder seg skiftet udsat". Nr. 6 er forøvrig skiftet etter en sønnesønn av Enkemadam Lund/Greger fra samme forlis.

Takk for tipset, Erik!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Her fortsetter skiftet etter Enkemadam Knoff. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225720258 Men det er noe snodig her, for så vidt jeg kan se er datoen for skiftet etter Kirsten året før hun døde. 
Hun var ikke den eneste som kunne kalles Madam Knoff på stedet, så jeg får undersøke videre...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Denne Hans Falch Greger har en navnebror som sier opp sitt borgerskap i Bergen i 1796.

 

image.png.f630add8d489819584ce37d2346cf2d3.png

 

 

image.png.4d6b6fdc7d7134d2bf023b9302af734a.png

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Peter Christian Bech Lund, ikke Peder....

 

Det står T i kirkeboken ved dåpen, og han brukte T selv i livet, så hvorfra kommer egentlig dette bruket av Peder?

 

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20060331031092

 

er Kirsten Lind Knophs innflytting til Glemmen i 1839.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
11 timer siden, Inger Hohler skrev:

Her fortsetter skiftet etter Enkemadam Knoff. https://www.digitalarkivet.no/sk20090225720258 Men det er noe snodig her, for så vidt jeg kan se er datoen for skiftet etter Kirsten året før hun døde. 
Hun var ikke den eneste som kunne kalles Madam Knoff på stedet, så jeg får undersøke videre...

 
 

Kildeinformasjon

Statsarkivet i TrondheimOppbevaringsstedStatsarkivet i TrondheimArkivreferanseSAT/A-0004/3/3A/L0106
Lenke til Arkivportalen
ArkivHelgeland sorenskriveriSerie og underserie(r)3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
Stykke/mappeL0106: Skifteprotokoll 51
KildetypeSkifteprotokollProtokollnr./tidsromnr. 51/21.10.1850 - 30.12.1861OmrådeNordland fylke
Helgeland sorenskr.
MerknaderProtokollen er brukt av Sorenskriveren i Søndre Helgeland etter delingen av embetet. Med register. (Eldre nr. 8).

 

Finner ingen andre i registeret  som passer med din Kirsten. 

https://media.digitalarkivet.no/view/24928/478

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Ivar, navnebroren til Hans Falch (Pedersen) Greger sønn av Peder Heinrich Greger var denne karen https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000449005
Han var Hans Falch (Jonasen) Greger sønn av Jonas Pedersen Greger. Jonas Pedersen Greger var farfar til Hans Falch (Pedersen) Greger. Grunnet aldersforskjellen er det ikke så stor sjanse for å forveksle dem i de fleste sammenhenger. 

Vibeke, PCBL står som Peter/Peder i mine notater, og jeg kan i alle fall fortelle deg "hvorfor", selv om jeg ser nå at begrunnelsen antagelig bygger på falske premisser.
Jeg trodde faktisk at han selv kalte seg Peder i alle fall i en periode, for da han bodde i Fjeld menighet er navnet hans transkribert til Peder ved datteren Nilsine Lovise Cathrines dåp:
https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000465631
og også ved Petra Maries dåp. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000466446

Jeg regnet med at han selv hadde skrevet dette inn i kirkeboken. Men da jeg sjekket bildene av kirkeboken ble jeg ikke overbevist om at transkripsjonen er riktig. https://www.digitalarkivet.no/kb20070221650479 og https://www.digitalarkivet.no/kb20070221650487 ser vitterlig ut som t og ikke d!

Her står han som Peter https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000005730 Jeg har ikke sett originalen, så jeg vet ikke om det er riktig transkribert.

Når jeg søker på Peder Christian Bech Lund i Nasjonalbiblioteket får jeg opp 3 treff. Det er 27 treff på Peter Christian Bech Lund.

Ann-Mary, når det gjelder Kirsten Lind Knoph/Knoff har jeg ikke rukket å lese skiftene ennå, jeg har vært ute av byen i hele dag. Anne Susanne Ørfeldt gift med Thomas Knoff https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012166577 skal ha dødd i 1853. Hun skal også ha vært enke da hun døde. Og da passer det bedre med skifte i 1854, enn for Kirsten Lind Knoph enken etter Lund og Greger som døde i 1855.

Edited by Inger Hohler
stavefeil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
9 timer siden, Inger Hohler skrev:

Ivar, navnebroren til Hans Falch (Pedersen) Greger sønn av Peder Heinrich Greger var denne karen https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000449005
Han var Hans Falch (Jonasen) Greger sønn av Jonas Pedersen Greger. Jonas Pedersen Greger var farfar til Hans Falch (Pedersen) Greger. Grunnet aldersforskjellen er det ikke så stor sjanse for å forveksle dem i de fleste sammenhenger. 

Vibeke, PCBL står som Peter/Peder i mine notater, og jeg kan i alle fall fortelle deg "hvorfor", selv om jeg ser nå at begrunnelsen antagelig bygger på falske premisser.
Jeg trodde faktisk at han selv kalte seg Peder i alle fall i en periode, for da han bodde i Fjeld menighet er navnet hans transkribert til Peder ved datteren Nilsine Lovise Cathrines dåp:
https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000465631
og også ved Petra Maries dåp. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000466446

Jeg regnet med at han selv hadde skrevet dette inn i kirkeboken. Men da jeg sjekket bildene av kirkeboken ble jeg ikke overbevist om at transkripsjonen er riktig. https://www.digitalarkivet.no/kb20070221650479 og https://www.digitalarkivet.no/kb20070221650487 ser vitterlig ut som t og ikke d!

Her står han som Peter https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000005730 Jeg har ikke sett originalen, så jeg vet ikke om det er riktig transkribert.

Når jeg søker på Peder Christian Bech Lund i Nasjonalbiblioteket får jeg opp 3 treff. Det er 27 treff på Peter Christian Bech Lund.

Ann-Mary, når det gjelder Kirsten Lind Knoph/Knoff har jeg ikke rukket å lese skiftene ennå, jeg har vært ute av byen i hele dag. Anne Susanne Ørfeldt gift med Thomas Knoff https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012166577 skal ha dødd i 1853. Hun skal også ha vært enke da hun døde. Og da passer det bedre med skifte i 1854, enn for Kirsten Lind Knoph enken etter Lund og Greger som døde i 1855.

 

Du nevner Anne Susanne Knoff. 

Her er  hun i registeret. 

Høyre side:

Knoff, Anne Susanne, Enkemadam. 

148 1/2

https://media.digitalarkivet.no/view/57374/329

 

Skiftet, på venstre side. 

https://media.digitalarkivet.no/view/57374/151

 

 

 

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Det er i alle fall Anne Susanne, ja. 1. December 1854 på gården Søvik i Alstadhaug. 


Her står det under nummer 6 Enkemadam Knoff noe om Ulrikka https://www.digitalarkivet.no/sk20090225720258 
Ulrikka Eleonora Knoff var enke, og arvet moren 1. December.  Jeg tolker det tentativt som "...erkjender Ulrikkas Fordring som riktig"
Jeg oppfatter det som om det er skrevet Aar 1854 23. September på Qualøen i Brønø ut fra det som står på den foregående siden over nummer 1.

 

Nummer 2 her https://www.digitalarkivet.no/sk20090225720234 også Enkemadam Knoff ser ut til å være fra Mai 1854 ut fra foregående side før 1.
Der er nevnt en Jens Knoff og en sum på 87-11? som gjenfinnes i skiftet av 1/12 for Anne Susanne Knoff. Nummer 6 fra 23/9 1854 og nummer 2  fra mai 1854 gjelder samme kvinne.

Jeg er rimelig sikker på at ingen av disse innføringene gjelder Kirsten Lind Knoph! Men takk likevel, for jeg fant jo referanser til skiftet etter lensmann Christian Lund 🙂

Det er godt mulig at Kirsten Lind Knoph ikke etterlot seg nok til at et skifte var bryderiet verdt. Hun hadde sittet lenge som enke, og før det hadde mannen hennes gått konkurs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.