Jump to content
Arkivverket

Sira Andres Ogmundssons etterslekt


Per Eivind Pedersen

Recommended Posts

Hersker det i dag noen tvil om hvem som var Magnild Andresdotters far?

 

Lars Løberg har i sin artikkel i NST XXXIX - hefte 1 kommentert Johan Garders artikkel i NST XIV hefte 2 side 141 - 161. Utdrag Lars Løbergs kommentarer side 10:

 

.........."Totenpresten har en datter, Gyrid, som han i 1368 gir jordegods på Toten. En Gudrid Andresdotter makeskifter dessuten i 1412 20 øresbol i Kvalby i Land mot 20 øresbol i Nøttestad i Stange med Magnhild Andresdotter og hennes mann, vår Torstein Skjeldulvsson. Her bekrefter ovenikjøpet Gudrids far, Andres Amundsson, at han ga datteren de 20 øresbolene i Kvalby. Garder finner det innlysende at disse to Andresdøtrene som her makeskifter like store arveparter, er søstre. For å kunne forklare at totenprestens jordegods ender opp hos Magnhild og Torstein, finner Garder at søstrene Magnhild og Gyrid er døtre av Andres Amundsson (øks med femhodet stjerne) i ekteskap med Gyrid Andresdotter, totenprestens datter.

Garder fremmer her en hypotese med en høy forklaringsfaktor, men uten tilstrekkelig bevisføring, altså en konstruksjon................"

 

Hvordan er situasjonen i dag, 16 år etter denne artikkelen? 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Siden ingen har kommentert dette innlegget, skal det da tolkes som om Magnild Andresdotter like gjerne kan være en datter av Andres Amundsson som av sira Andres Ogmundsson?

 

Per

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.