Jump to content
Arkivverket

Norges eldste vaffeljern?


Are S. Gustavsen

Recommended Posts

Godtfolk!

 

Lettere inspirert av en herværende reklame for vaffeljern, som hevder at vi har laget vafler i Norge siden 1700-tallet, så lurer jeg på om det er noen av forumets deltakere som kan opplyse om det eldste vaffeljern de kjenner til.

 

Det være seg et vaffeljern i familien eller på museum (finnes det et foto?). Er også interessert i å få vite om referanser til vaffeljern i skriftlige kilder, så som arveskifter eller booppgjør. Kanskje det finnes annonser i bevarte aviser?

 

Hadde vi for eksempel et eget "vaffeljernverk" noe sted i verden? Var de smidde eller støpte?

 

Kan vi som i arkeologien, skille mellom eldre og yngre jernalder. Altså f.eks. hvordan så et vaffeljern ut i den eldre vaffeljernalder?

 

Vennlig hilsen

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Hei Are

 

De eldste vaffel -jern jeg har sett som tidligere antikkhandler fra perioden 1880-1920.

 

2.3. forsjellige typer, alle steking på ovn

 

Alle er støpt og har null monetær interresse.

 

hilsen Odd Einar Tømmerås

Link to comment
Share on other sites

I bind 2 av Dagligliv i Norden i det 16. århundrede" (side 183) av Troels Lund er det en avbildning av et vaffeljern fra 1500-tallet. Troels Lunds bokverk i sine mange bind anbefales forøvrig på det varmeste, en fantastisk kilde til Norden for 400-500 år siden. 

 

https://www.nb.no/search?q="troels lund" vaffeljern&mediatype=bøker&fromDate=19400101&toDate=19401231

 

 

vaffeljern.jpg

Edited by Bjarne Rosenstrøm
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det eldste jeg har funnet i utforskningen i min egen slekt er i et skifte 18.1.1748 på Åvedal i Gran på Hadeland etter Kjersti Mikkelsdatter. Hun etterlot seg et vaffeljern som ble taksert for 1 mark 8 skilling. Åvedal var gjestgiveri, så det ble sikkert servert mye vafler der.

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Bjarne Rosenstrøm skrev:

I bind 2 av Dagligliv i Norden i det 16. århundrede" (side 183) av Troels Lund er det en avbildning av et vaffeljern fra 1500-tallet. Troels Lunds bokverk i sine mange bind anbefales forøvrig på det varmeste, en fantastisk kilde til Norden for 400-500 år siden. 

 

https://www.nb.no/search?q="troels lund" vaffeljern&mediatype=bøker&fromDate=19400101&toDate=19401231

 

 

vaffeljern.jpg

 

Då vert spørsmålet..... Kva er "vaffel"?  

Dette er tydelegvis eit kakejern - men er det eit vaffeljern?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

 

Då vert spørsmålet..... Kva er "vaffel"?  

Dette er tydelegvis eit kakejern - men er det eit vaffeljern?

Har selv bokserien, uoppdaget skatt for mange!

Men hvis jeg ikke hadde sett bildeteksten hadde jeg vel gjettet mer på et gorojern, det ligner iallfall litt mer 😉

Ellers har vi hjemme et gammelt rustent vaffeljern til "pynt" tilhørende en vedovn med vaffeloppskrift på, får se om jeg får tatt bilde

eller skrevet av oppskriften 🙂 Her er litt om vaffelens historie: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/eedvQ/Vaflene-kommer-fra-Hellas

 

Ifølge språkrådet: Vaffel er opphavelig fra lavtysk og har det samme opphavet som ordet Wabe, som betyr ’vokskake i bikube’. Ordet henger sammen med å veve fordi vokskaka ser ut som mønsteret i en vev. Rutemønsteret i vafler ligner på dette mønsteret, og slik fikk vaflene navnet sitt.

Hjerteformen er visstnok et skandinavisk fenomen.

Edited by David Widerberg Howden
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg kan røpe at i den kommande bygdeboka for Vefsn vil vi omtale eit gammalt vaffeljern på Rynes. " Skiftet etter Jørgen N. Agersborg i 1742 fortel om rikdom heilt utanom det vanlege. Rett nok mangla kontante pengar, etter det «arvingerne sagde», men det var rikeleg med gods. Han etterlet seg sølvtøy for meir enn 85 rdl, tinn og koppargjenstandar for meir enn 100 rdl. Blant jernvarene i skiftet finn vi elleve gryter, fem haglebørser til saman verdsett for 3½ rdl, ei møllekvern til 3 rdl og to mindre handkverner for korn og malt – samt eit vaffelkakejern, verdsett til 1½ rdl." 

 

Sjå

https://media.digitalarkivet.no/sk20090223620765 Skifteprotokoll 8B fol. 562 b

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Eg kan røpe at i den kommande bygdeboka for Vefsn vil vi omtale eit gammalt vaffeljern på Rynes. " Skiftet etter Jørgen N. Agersborg i 1742 fortel om rikdom heilt utanom det vanlege. Rett nok mangla kontante pengar, etter det «arvingerne sagde», men det var rikeleg med gods. Han etterlet seg sølvtøy for meir enn 85 rdl, tinn og koppargjenstandar for meir enn 100 rdl. Blant jernvarene i skiftet finn vi elleve gryter, fem haglebørser til saman verdsett for 3½ rdl, ei møllekvern til 3 rdl og to mindre handkverner for korn og malt – samt eit vaffelkakejern, verdsett til 1½ rdl." 

 

Sjå

https://media.digitalarkivet.no/sk20090223620765 Skifteprotokoll 8B fol. 562 b

 

 

Jeg har gjennomgått skifter for Hidra sogn i (Vest) Agder og har funnet vaffeljern nevnt i tre skifter på 1700-tallet. 

I skiftet etter Cornelius Bentsen Rasvåg 30.8.1748: https://www.digitalarkivet.no/sk20081031310045 omtrent midt i spalte to på fol. 36b.

I skiftet etter Paul Pedersen Veisdal 4.9.1755: https://www.digitalarkivet.no/sk20081031330124 i nedre del av spalte to på fol. 92b. Han var for øvrig gift med ovennevnte Cornelius Bentsens datter, så vaffeljernet har kan hende gått i arv.

I skiftet etter Trond Olsen Dahl på Festevoll 9.11.1799. Dette skiftet ligger i arkivet til Hidra gjestgiveri i Riksarkivet og er ikke tilgjengelig via digitalarkivet. I skiftet nevnes for øvrig både vaffeljern og "goeRaaejern". 

Edited by Jan H. Trelsgård
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

 

Då vert spørsmålet..... Kva er "vaffel"?  

Dette er tydelegvis eit kakejern - men er det eit vaffeljern?


jeg er helt enig med Ivar - det avbildede er et kakejern, men ikke et vaffeljern. Jeg har et tilsvarende fra 1840-tallet, men det har aldri vært brukt til annet enn jønnbrød. 

Edited by Lars Løberg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for alle svar så langt.

 

Da har vi kildebelegg for vaffeljern tilbake til et arveskifte 1742 som det hittil eldste, samt avisomtale per 1766.

 

Referansen til et vaffeljern av Troels Lund synes å være anvendt om det man vanligvis oppfatter som et gorojern, altså for lage langt flatere produkter enn det vi tradisjonelt oppfatter som vafler, det være seg hjerteformede eller rektangulære (belgiske).

 

Skal se at vi spiste vafler på 1600-tallet også, men foreløpig savner kilder som kan påvise dette.

 

Er det andre med eldre kildebelegg der ute?

 

Mvh Are

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er nemnt eit vaffeljarn i skiftet etter den danskfødde kjøpmannen Carl Gudmandsen i Kjelvik, Finnmark (d. 1764, har diverre ikkje referansen til primærkjelda for handa, men vaffeljarnet er nemnt i Hansen 2000: Nordkapp - en fiskerikommune, s. 164f). Det er vidare nemnt eit gorojarn i skiftet etter den "finskfødde" lensmannen Johannes Elving same stad (d. 1782/83, kjelde SATØ, Sorenskrivaren i Finnmark, auksjonsprotokoll nr 1 (1756-1797), f. 221).

 

Kjelvik hadde, på grunn av det danske monopolet på finnmarkshandelen, svært tette band med København gjennom store delar av 1700-talet. Skifte og auksjonsprotokollar som er bevart etter dei kondisjonerte i Kjelvik inneheld mange av hundreårets nye luksusartiklar, men vaffel- og gorojarna hadde eldre røter og kan like gjerne ha vore produserte i Noreg. Heilt utelukka er det vel ikkje at det er snakk om same jarnet i 1764 og 1782, som har blitt tolka ulikt av vurderingsmenn eller skrivarar. Buet etter kjøpmannen var fallitt, og vaffeljarnet kan fort ha hamna hos andre kjelvikværingar. 

Link to comment
Share on other sites

Vaffelrøre slik vi kjenner den,  inneholder gjær/bakepulver, så jern før rørens tid kan ikke  være benyttet til steking av det vi kaller vafler idag. Dette antyder vel at jernet stammer fra 1800.tallet ?

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, knut fasting skrev:

Vaffelrøre slik vi kjenner den,  inneholder gjær/bakepulver

 

Gjær/bakepulver bruker jeg aldri i vaffelrøre🙄

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Denne er nevnt 1753 og når derfor ikke helt til topps, men er et spesielt vaffeljern, ettersom det er et kombinert vaffel- og gorojern. Nevnt i skiftet etter Håken Jakobsen på Nordre Mo i Frogner i Sørum 1753, nesten øverst i 2. kolonne på fol. 825b:

 

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/Hd/Hda/L0007a: Skifteprotokoll, 1747-1753, s. 825b-826a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090128350837

Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, knut fasting skrev:

Men de aller fleste gjør vel det ?

Eg trur dei aller fleste lagar utan gjær 🙂

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ikke vaffeljern, men et gorojern nevnes i skiftet etter Berte Jeppesdatter Evang på Toten 10. august 1706, her i 3. linje øverst på venstre side: https://media.digitalarkivet.no/view/25269/5

 

Det ble verdsatt til 1 mark og ble utlagt til eldste sønn Aleksander Eriksen 21 år gammel. Skiftet etter Berte (1653-1706) forteller oss at det ble stekt goro på Toten i siste halvdel av 1600-tallet!

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, knut fasting skrev:

Vaffelrøre slik vi kjenner den,  inneholder gjær/bakepulver, så jern før rørens tid kan ikke  være benyttet til steking av det vi kaller vafler idag. Dette antyder vel at jernet stammer fra 1800.tallet ?

 

Mellom arvegodset her i huset er eit eksemplar av "Stor kokebok" av Fru Henriette Schønberg Erken.

Der er det tre vaffeloppskrifter; ingen av dei inneheld hevemiddel som gjær, bakepulver, natron.

Eit anna arvegods er "Kokebok" frå Statens Lærerhøgskole i husstell. Der er det fem vaffeloppskrifter; 3 med bakepulver/natron, 2 utan.

Link to comment
Share on other sites

Det er synd at vaffeljern, gorojern og lignende, selv i våre dager, stort sett går rett i søpla, eller til skroten for å bli spiker. Bestemor var 'bakstekjerring' i Habberstad på Eidsvoll, hun reiste rundt på gårdene og sto for storbakst av alle slag. Jeg husker fra jeg var liten, at det blanke og fine elektriske vaffeljernet hennes var i bruk hele tiden (jeg har det enda). Dengang var det jo nesten ingen som hadde telefon, og da kom jo ofte naboene innom. Bestemor bodde ved bunnen av bakken som gikk opp til butikken til Kåre Blakisrud, så da passet det jo bra med en prat over kaffekoppen, med vafler med geitost eller syltetøy, og sukkerbrød med kanel. Nede på veggen i kjellertrappa hang de gamle, langskaftede jernene etter hverandre, jeg husker at jeg bare såvidt klarte å løfte et av dem. Bestemor lempet dem opp i trillebåra, og trillet dem bort til 'Sverrehølet', skrotplassen til Sverre Sanderhaugen. "Det var jo bare noe gammalt skrot" var et uttrykk hun ofte brukte, folk skulle da ikke se at hun brukte noe gammalt utstyr, når det fantes så mye fint nytt. Jeg har tatt var på noen gamle vaffeljern, gorojern og strykejern, alle for bruk på vedfyrte ovner, men de er jo bare en kuriositet idag.

Edited by Olaf Larsen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, knut fasting skrev:

Vaffelrøre slik vi kjenner den,  inneholder gjær/bakepulver, så jern før rørens tid kan ikke  være benyttet til steking av det vi kaller vafler idag. Dette antyder vel at jernet stammer fra 1800.tallet ?

 

Jeg lager alltid hjemmelagede vafler hvor røren er som følger: kefirmelk, mel, sukker, egg og natron. Starter med å røre 1 toppet ts natron ut i kefir i en kopp. Mens det godgjør seg lager jeg resten av røren. Setter på jernet, rører inn natronblandingen og venter på at jernet skal bli varmt nok. Så begynner jeg å lage & smake mine gooode vafler!

Men nei, gjær / bakepulver blir nok aldri brukt

 

Grete

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg lurer meir på om dei brukte kveitemjøl i vaffelkakene på 1700-talet, då kveite nærast var luksus eller uoppnåeleg for "den gemeene Hob". Truleg gjekk det mest på havre- og byggmjøl, vil eg tru.

Link to comment
Share on other sites

Hei Grete

 

Du får invitere karran og jentuttan på vaffelfest

 

Resirkulering

 

Dessverre blir ødelagt hundrevis av vaffeljern hvert år bare der jeg bor.

 

Men dette gjelder alt av vår felles fortid.

 

Det ser ut som det viktige er å få bort den gamle skiten

 

uansett om det er fra 1800 eller 1990.

 

Vær så snill ta vare på vår fortid.

 

Det blir viktig for vår fremtid

 

Ring ditt lokale museum

 

Ring brukthandel

 

Ring samlere  eller bare google

 

hilsen Odd Einar Tømmerås

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.