Jump to content
Arkivverket
Eldbjørg Lyngstad

Gjelder emigranter

Recommended Posts

Eldbjørg Lyngstad

"Før", når en søkte på navnet til en emigrant, fikk en fram liste over personer som reiste samtidig, og kunne dermed finne ut om noen også ev. reiste sammen. Når jeg søker på en person nå får jeg opp kun den personen. Over navnet står det noen ruter med tekst "første, forrige, neste, siste", men jeg kan ikke se at de kan brukes. Hvordan får jeg opp andre reisende (forrige, neste)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
8 timer siden, Eldbjørg Lyngstad skrev:

"Før", når en søkte på navnet til en emigrant, fikk en fram liste over personer som reiste samtidig, og kunne dermed finne ut om noen også ev. reiste sammen. Når jeg søker på en person nå får jeg opp kun den personen. Over navnet står det noen ruter med tekst "første, forrige, neste, siste", men jeg kan ikke se at de kan brukes. Hvordan får jeg opp andre reisende (forrige, neste)?

 

Det man egentlig fikk fram tidligere, var de 4-5 foregående og de 4-5 etterfølgende innførslene i emigrantprotokollen. Dette var ikke nødvendigvis emigranter som reiste samme dag og/eller sammen, men siden f.eks. familier som reiste sammen så å si alltid ble innført som ei gruppe i emigrantprotokollen, fungerte visningen i praksis slik du beskriver den.

 

De søkbare dataene i Digitalarkivet er hierarkisk oppbygd, slik at personpostene er nederst i et hierarki. I kirkebøkene vil en handling, f.eks. en dåp, være et overordnet nivå med én eller flere personposter knyttet til seg. I folketellingene er det flere nivåer; i hver kommune er det én eller flere tellingskretser, som hver har knyttet ett eller flere bosteder til seg, og hvert bosted har igjen én eller flere personer knyttet til seg.

 

I emigrantprotokollene er det også lagt inn et nivå over personpostene. Her er det ikke alltid like åpenbart hvilke personposter som utgjør ei gruppe, og det overordnede nivået kan da rett og slett være utreisedatoen. I alle fall finner du det overordnede nivået ved å klikke på ei av de to lenkene som vist på illustrasjonen nedenfor. Dette gjør det mulig å komme fra en personpost, f.eks. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000065166, til det overordnede nivået som i dette tilfellet viser en hel familie: https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000065160

 

319439063_Skjermbilde2020-05-18kl_23_09_24.thumb.png.ef1c7fe4050e61975b2d41d80bd9abdd.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
Posted (edited)

Ville det vere mogeleg å lage ei løysing slik at ein kan velje å vise ei liste med personpostane før og etter som eit alternativ til visninga der Digitalarkivet prøver å gjette seg fram til kven som er i familie og ikkje? I mange samanhengar vil det kunne vere interessant også å få ei rask oversikt over folk som kom frå same stad og/eller kjende kvarandre trass i at dei ikkje openberrt var i familie.

 

Eit eksempel frå "gamle" Digitalarkivet:

https://web.archive.org/web/20140422135121/http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=EMIBERG&gardpostnr=76443&personpostnr=76443

 

Her reiser kameratane Peter Igelkjøn og Albert Sletteland, som begge var frå Fjaler kommune i Sunnfjord. Saman med dei reiser Peder Skram frå Bergen. Han var syskenbarn til Peter Igelkjøn. Eg saknar denne visninga frå "gamle" Digitalarkivet.

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eit alternativ er forresten å bla i originalprotokollane etter kvart som Digitalarkivet får skanna desse. Der får ein den "visninga" som eg ynskjer meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
10 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ville det vere mogeleg å lage ei løysing slik at ein kan velje å vise ei liste med personpostane før og etter som eit alternativ til visninga der Digitalarkivet prøver å gjette seg fram til kven som er i familie og ikkje? I mange samanhengar vil det kunne vere interessant også å få ei rask oversikt over folk som kom frå same stad og/eller kjende kvarandre trass i at dei ikkje openberrt var i familie.

 

Det er sikkert mulig å få til, men jeg er ikke programutvikler og vet ikke hvor komplisert det er, eller i hvilken grad det vil påvirke annen funksjonalitet i Digitalarkivet. Det vil - så langt jeg kan vurdere - innebære å introdusere et prinsipp som bryter med den hierarkiske strukturen for øvrig. Jeg tror ikke det vil bli prioritert å gå videre med en slik endring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
9 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eit alternativ er forresten å bla i originalprotokollane etter kvart som Digitalarkivet får skanna desse. Der får ein den "visninga" som eg ynskjer meg.

 

Det er riktig, og vi håper at vi etter hvert får på plass lenking mellom søkbare data og skanna bilder. Da vil det bli raskt og enkelt å "hoppe inn i" originalprotokollene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
Posted (edited)
48 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det vil - så langt jeg kan vurdere - innebære å introdusere et prinsipp som bryter med den hierarkiske strukturen for øvrig. Jeg tror ikke det vil bli prioritert å gå videre med en slik endring.

 

Den hierarkiske strukturen når det gjeld emigrantane er som sagt eigentleg berre kvalifisert gjetting om kven som er i familie og ikkje. Det er ikkje noko hierarkisk system i originalkjelda anna enn på protokollnivå.

 

Eg vil ha ei Ole Brumm-løysing som ikkje er enten- eller, men både- og. Det vil seie at ein som brukar kan velje ein "listemodus" som eit alternativ til den hierarkiske strukturen som er standard. Ei slik utlisting som eg etterlyser med kvar personpost etter kvarandre så og så mange i slengen kan vere nyttig i mange tilfelle og spare mykje klikking og scrolling, men vil vere spesielt nyttig i samanheng med f.eks. emigrantlister. "Nye" Digitalarkivet er på mange måtar langt betre enn "gamle" Digitalarkivet, men på enkelte område er det framleis måtar å gjere-/vise ting på i "gamle" Digitalarkivet som eg saknar i "nye" Digitalarkivet.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
4 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Den hierarkiske strukturen når det gjeld emigrantane er som sagt eigentleg berre kvalifisert gjetting om kven som er i familie og ikkje. Det er ikkje noko hierarkisk system i originalkjelda anna enn på protokollnivå.

 

Det er riktig, men når du står på det overordnede nivået, kan du uansett bruke Første - Forrige - Neste - Siste til å bla i dataene: https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000065151

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det stemmer, men det hadde vore kjekt å sleppe all klikkinga fram og tilbake. Og når det gjeld emigrantane ville ei "flat" liste med x postar i slengen etter mi meining ha vore mykje meir oversiktleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
Posted (edited)

Her er ein heilt annan type liste, nemleg sjeleregister for Gaular 1759:

http://web.archive.org/web/20160925210032/http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=SJELIHOL&gardpostnr=727&merk=725

 

I "nye" Digitalarkivet kunne ein ha valt å ha kvar familie som nivået over i den hierarkiske strukturen, slik som ein har prøvd på for emigrantane. Men ein har derimot valt å hoppe over dette nivået og å gå direkte til neste nivå, som er å ha kvar gard for seg. Her er oversikta over garden Kvamme:

https://www.digitalarkivet.no/view/62/oc00000000139910

Over dette finst det ikkje noko nivå, sjølv om ein kunne ha gått vidare til sokn og deretter heile protokollen. Eg tykkjer at det ville ha vore greit også å kunne få fram ei liste over alle gardane i soknet eller prestegjeldet.

 

Når det gjeld emigrantane kunne ein enkelt og greit ha valt å hoppe over alle nivå. Men slik Digitalarkivet er utforma ville ein då ha fått eit anna problem som ein av og til ser i folketeljingane. Dersom det bur svært mange personar på ein og same stad (i byane) får ein opp ei liste over dei 50 fyrste personane, og så må ein klikke vidare dersom personen er f.eks. nr. 55. Dersom ein gjorde dette for emigrantane ville ein slite litt dersom personen var f.eks. nr. 8251 i lista 😉 Det er kanskje desse tekniske avgrensingane i Digitalarkivet som gjer at ein har valt å bruke den strukturen ein har valt for emigrantane? Løysinga med personane før- og etter var mykje meir elegant. Forslag: Kunne ein evt. ha valt å ha utreisedato som nivå i staden for familie, slik at ein fekk ei liste over dei personane som reiste same dagen?

 

Sidan eg fyrst har henta fram visningane for sjeleregisteret for Gaular må eg også seie at det er slåande kor mykje betre oversikta var i "gamle" Digitalarkivet, der kvar linje viser kva stilling (oppsitjar, hustru, barn, tenestefolk) personen hadde i hushaldet. Skal ein få fram tilsvarande opplysningar i "nye" Digitalarkivet blir det mykje klikking og scrolling i staden for den enkle oversikta som viste alt dette på ein gong.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Når ein ser nøye etter viser det seg at sjeleregisteret ovanfor inneheld ein etter mi meining grov feil som illustrerer kor gale det kan gå når ein skal gjere om det som i utgangspunktet er ein flat struktur til ein hierarkisk struktur. Det er tilsynelatande svært mange brukarar på garden Kvamme i 1759, men når ein ser etter i den skanna protokollen viser det seg at det er snakk om to ulike gardar.

 

Den fyrste delen av lista er brukarane frå nr. 48 til 51 i den skanna protokollen.

 

     
Lars    
Barbroe    
Lovice Larsd.*    
Lars    
Mildrie    
Agatha Larsd.*    
Marthe Larsd.*    
Niels    
Anna    
Siur    
Guri    
Orlaug    
Baar    
Gunille    
Guri Baarsd.*    
Helge Baarsd.*  

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Viksdalen (Vik), Bygstad i Gaular (Indre Holmedal), Sjeleregister (1759-1759), Dokumentside
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060623120189
 

Dette er eigentleg garden Lundekvam.

 

Resten er brukarane frå nr. 92 til 95:

 

Anders    
Cidsele    
Mogns Anders.*    
Knudt Anders.*    
Peder Anders.*    
Nille Andersd.*    
Hans    
Brithe    
Mads    
Johanne    
Kari    
Ludvich    
Ingebor    
Ludvich Ludvichs.*    
Johannes Ludvichs.*    
Mads Ludvichs.*    
Anders Ludvichs.*    
Johanne Ludvichsd.*    
Karen Ludvichsd.*    
Ursele Ludvichsd.*    
Kari Ludvichsd.*    
Niels    
Marthe    
Lars    
Helvich

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Viksdalen (Vik), Bygstad i Gaular (Indre Holmedal), Sjeleregister (1759-1759), Dokumentside
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060623120192
 

Dette er garden Kvamme i Bygstad sokn.

 

I "gamle" Digitalarkivet var det ingen forsøk på gjetting, men derimot ei rein kjeldetru og ikkje minst svært kortfatta og oversiktleg avskrift der det var lett å sjå at brukar nr. 91 (Selberg) og 92 (Kvamme) låg etter kvarandre slik som i originalkjelda:

 

Sjeleregister for Indre Holmedal ca. 1760
  Gard Stand Førenamn Farsnamn Heimstad Merknad År Nr. Sokn Prestegjeld
722 Selberg børn Ole Peders.* Selberg Kand læse i bog og efter sin Aldersmaade oplyst 1759 91 Bøgstad Indre Holmedahls
723 Selberg børn Agatha Pedersd.* Selberg for unge at gaa i Skole 1759 91 Bøgstad Indre Holmedahls
724 Selberg børn Ingebor Pedersd.* Selberg for unge at gaa i Skole 1759 91 Bøgstad Indre Holmedahls
725 Qvame Opsiddernes Anders   Qvame Gudfrøgtige Mennisker 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
726 Qvame Hustruen Cidsele   Qvame Gudfrøgtige Mennisker 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
727 Qvame børn Mogns Anders.* Qvame Læser flittig og wel og Haver Løst til Undervisning 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
728 Qvame børn Knudt Anders.* Qvame Kand Læse i bog 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
729 Qvame børn Peder Anders.* Qvame er endnu for smaa 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
730 Qvame børn Nille Andersd.* Qvame er endnu for smaa 1759 92 Bøgstad Indre Holmedahls
731 Qvame Opsiddernes Hans   Qvame Fører eet Sømmelig Levnet 1759 93 Bøgstad Indre Holmedahls

 

Det er ein nytelse å kunne klippe- og lime inn frå "gamle" Digitalarkivet.

 

Når eg ser på dette saknar eg verkeleg "gamle" Digitalarkivet, men eg legg uansett inn merknad om at "garden" Kvamme må splittast i to.

 

Elles er dette eit godt eksempel på at ein bør sjekke original i staden for å stole ukritisk på ein transkripsjon, og det gjeld sjølvsagt uavhengig av struktur i - eller versjon av Digitalarkivet.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.