Jump to content
Arkivverket
Turid Fallet

3 1/2 skippund tunge?

Recommended Posts

Turid Fallet
Posted (edited)

Molden-gårdene ligger i Søndre Ål på Gran, Hadeland.

I 1664 er hver av gårdene (Nordre og Søndre) på 3 1/2 skippund ..... (?)

Er dette det som kaltes tunge, dvs. at de var på 70 lispund hver, eller er det en annen måleenhet?

Før 1623 eide bonden på den nordre gården 1 skippund i egen gård. Kronen eide resten,

men bonden eide brorparten og rådde derfor over bygselen selv.

Til sammen blir jo ikke det 70 lispund, dessuten virker 70 usannsynlig mye? Eller ikke?

 

Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 7: Hadeland prosti, 1664-1666, s. 165-166

https://media.digitalarkivet.no/view/35503/93

image.png.6bd93ebb2bc802bd26fbd52d2b77679e.png

Edited by Turid Fallet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)

Den førstnevnte gården skylder 3 1/2 skippund 1 fjerding; den andre 3 1/2 skippund. Vareslaget er ikke angitt, men det er rimeligvis tunge (også kjent som mel, malt eller korn). 1 skippund er uansett 20 lispund.

 

Dersom bonden i 1623 eide 1 skippund (tunge) med bygsel over hele gården, kan skylda ha vært lavere i 1623, og/eller bygselen har ikke fulgt den største parten. Det var ingen regel uten unntak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

I dette tilfelle var det bonden som rådde over bygselen og hadde den største eieparten.

Det betyr da at landskylden har blitt satt opp.

 

Takk for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Siden det er tatt utgangspunkt i skyldangivelser fra 1664, så er det jo nærliggende å sjekke Landkommisjonen 1661 og det aktuelle bindet for den trykte Skattematrikkelen 1647 med hensyn til begge disse gårdene, før det konkluderes.

 

Altså: Hvem eide gårdene i henholdsvis 1647 og 1661?

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Det vet jeg ikke, men Torgrim Molden eide 1 pund i tiden 1616-23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

Skattematrikkelen 1647: (Fra den trykte avskriften)

Hans Moldenn 3 1/2 pd. 1 fr.

Boende goedtz 3 pd. 1 fr. med bøxel.

Cronen 1 fr. vden bøxel.

Madz Suendsenn i Christiania 1 fr. med bøxsell.

 

Peder Molden 3 1/2 pd.

Boende goedz 2 1/2 pd. med bøxsel offer 1 fr.

hospitalidtz, och 1 fr. Niels Lauridzens i Chr. 

Kierchen eiger och der udj 1/2 pd. med bøxel.

 

 

Landkommisjonen 1661: https://www.digitalarkivet.no/ma10041011291236

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Det betyr altså at landskylden på den gården Torgrim bor på

har blitt satt opp med veldig mye siden 1623.

Siden verdimålene som brukes er de samme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
1 time siden, Turid Fallet skrev:

Det betyr altså at landskylden på den gården Torgrim bor på

har blitt satt opp med veldig mye siden 1623.

Siden verdimålene som brukes er de samme.

 

Hva er kilden til at han og Kronen var eneste eiere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet
Posted (edited)

 

1615: I en odelsjordebok i Danske kanselli (Riksarkivet. Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pakke 351A, legg 😧

Thorgrim Mollden

konng. Maytt j frdinng maltt

1/2 dlr foring

viij alb: wissøre

ij s Ledding

Bonndenns Oudall och Jordegzs

wdj samme gaard j schipp

wdj schierffuenn 1/2 schipp

 

1616-1617 (Riksarkivet. Lensregnskaper Akershus len, legg 40.1):

Thorgrim Nørdre Molden Cronne goudz,

Medeigende bunden sielff der wdj mere och fordj Raader ald bygsellen

j fring malt

1/2 daller foring

viij alb: wisøer

ij s ledding

 

(Hentet fra Ole Arild Vesthagens slektssider)

 

 

Har jeg kanskje misforstått helt?

 

Edited by Turid Fallet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (privat)
8 timer siden, Turid Fallet skrev:

1615: I en odelsjordebok i Danske kanselli (Riksarkivet. Danske kanselli, skapsaker, skap 9, pakke 351A, legg 😧

Thorgrim Mollden

konng. Maytt j frdinng maltt

1/2 dlr foring

viij alb: wissøre

ij s Ledding

Bonndenns Oudall och Jordegzs

wdj samme gaard j schipp

wdj schierffuenn 1/2 schipp

 

https://www.digitalarkivet.no/da20110210660559

 

Dette er ei "jordebok vedkommende knekteskatt" som dokumenterer jordegodset til den enkelte bonde som har fått utliknet knekteskatt. Vi får således vite at Torgrim Molden eier 1 skippund malt eller tunge i Molden og 1/2 skippund malt eller tunge i Skjerven. Dessuten dokumenteres det hvilke skatter og avgifter til kronen som Torgrim må ut med, herunder landskyld av kronens part i Molden. Men jordeboka dokumenterer ikke Moldens samlede skyld og eventuelle øvrige eiere. Dersom andre bønder hadde eierparter og også fikk utliknet knekteskatt, vil du kunne finne deres parter i Molden nevnt under dem, akkurat som Torgrims part i Skjerven er nevnt her, og ikke under Skjerven.

 

8 timer siden, Turid Fallet skrev:

1616-1617 (Riksarkivet. Lensregnskaper Akershus len, legg 40.1):

Thorgrim Nørdre Molden Cronne goudz,

Medeigende bunden sielff der wdj mere och fordj Raader ald bygsellen

j fring malt

1/2 daller foring

viij alb: wisøer

ij s ledding

 

https://www.digitalarkivet.no/rk20080716650386

 

Dette er Hadeland fogderis jordebok, hvis primære oppgave er å dokumentere kronens jordegodsinntekter på Hadeland. Vi får derfor greie på at kronen eier 1 fjerding malt i Nordre Molden og har rett på foring, vissøre og leidang. Utover dette opplyses det at kronen ikke har bygselen, fordi bonden selv er medeier og har bygsel over hele gården. Men jordeboka dokumenterer ikke Nordre Moldens samlede skyld og eventuelle øvrige eiere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Turid Fallet

Kristian, takk for fyldig informasjon!

Jeg skjønte jo etterhvert at det var slik det hang sammen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.