Jump to content
Arkivverket

Forfedre til Olaf Olssen f. 1859 d. 1953 gift i 1894 med Henriette Marie Riddervold


Knut Waagaard

Recommended Posts

Olaf Olsen f. 1859 d. 1953 gift 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold.

Oppsummering/Spørsmål?

Ved gjennomgang av følgende gårds og slektshistorier:

1.      Boka «Hemsedal Slektshistorie Nr 2 sider 193 og 194 av Hans Flaten

2.      «Boka om Gol» Bind III side 224 av Terje Østro

3.      «Gards- og Slektshistorie for Nes i Hallingdal» Bind III av Terje Østro

har jeg følgende spørsmål. Bakgrunnen for spørsmålene er utviklet i bakgrunnsmaterialet bearbeidet under spørsmålene:

1.      Olaf Olsen f. 1859, død 1953, gift med Henriette Marie Riddervold er sønn av Ola Olsen fra Holgjehaugen (Joheimhaugen) og Kristi Andersdatter fra Gulsplassen (under Skollerud) i Ådal.

2.      I bygdeboka Bind III for Nes beskrives at faren til Ola Olsen var farger og gift med Kristi Andersdatter. Ola Olsen døde etter 1865 og før 1868. Det var skifte etter Ola Olsen på Nes i 1869-70. I boka om Gol står det at Ola Olsen reiste til Amerika i 1871 og at han var maler og ikke farger. Er det noen som vet mer om dette? Jeg antar at Gards- og Slektshistorie for Nes er mest korrekt på dette punkt siden den er utarbeidet sist. Dvs at Ola Olsen var farger og døde på Nes i perioden 1865-1868. Han var derfor ikke maler og han reiste ikke til Amerika i 1871.

3.      I Boka om Gol er Jon Olsson f. 1838 nevnt som farger og at han flyttet til Vik i Sogn og at han kalte seg Vidden på dette tidspunkter. Er det noen som har kommentar til dette? Er det to av barna dvs Jon og Ola som drev fargeri?

4.       Ola Olsen flyttet i 1856 til Nes med attest fra Vang på Hedmark, selv om han var født på Joheimshaugen. Videre skreiv han seg Vang da han giftet seg i Ådal i 1858. Er det noen som har noe kunnskap til hvorfor Ole Olsen brukte Vang som referansenavn i ovennevnte sammenheng?

5.      Hvis Ole Olsen var av dansk opphav som er mulig og med interesse for industriell utvikling i 1850 åra på Nes og tidligere i Hemsedal. Utviklingen i Hemsedal ble stoppet ved en rettssak om rettigheter. Flyttet etterpå til Nes. Er det noen som kan ha informasjon om hans eventuelle danske opphav?

 

Det følgende er en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for spørsmålene som er stilt ovenfor.

I henhold til Gards- og Slektshistorie for Nes i Hallingdal, Bind III, av Terje Østro, side 512 under Havasgardtune, er Oluf Olssen f. 1859, død 1953, gift i 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold, sønn av Ola Olssen fra Hølghehaugen i Hemsedal/Vidden (under Søreli) i Herad, født 1829, død 1864, gift 1858 i Ådalen med Kristi Andersdatter fra Gulsplassen (under Skollerud) i Ådalen. Kristi ble født i 1826 og døde i 1915.

På side 512 i ovennevnte bygdebok står følgende: «I 1857 skjøte Lukkas Arnesen Havasgard «nemlig Tongarden med Have og Hustomter i den utstrekning som Indhegningen viser med undtagelse af Laavebygningen, Faarestallen og Badstuen» til farger Ola Olssen for 222 spdr. I skyldelinga heiter det at dette var med Kålhaugen, Vådningshus, Stolpehus og Stall.»

 

På side 512 i bygdeboka står det videre:» I 1856 flytta «Ole Olsen Farver» til bygda med attest fra Vang på Hedemarken, men var fødd 1829 på «Joheimshaugen», heiter det. Han bygde nok fargeri her. Og han kjøpte ei stampe av Svein i Tolleivsgaard. Kristi flyttet til bygda med attest i 1858, kom fra Skollerudeie, heiter det. Ola skreiv seg Vang da han ble gift i Ådalen.»

Slik jeg tolker bygdebok for Nes Bind III, er Ole Olsen Farver identisk med Ole Olssen født på Joheimshaugen i Hemsedalen og Ole Olssen fra Hølghehaugen i Hemsedal. Så langt jeg forstår bygdebøkene er Hølghehaugen et bruk under Joheim, og Joheimshaugen er også et bruk under Joheim i Hemsedalen.

I følge Bygdeboka for Nes Bind III hadde Ole Olssen fra Hølgjehaugen og Kristi Andersdatter barna:

1.      Olaf Olsen f 1859, død 1953, gift 1894 i Kristiania med Henriette Marie Riddervold. Olaf Olsen var kapellan da han giftet seg. Da faren «døde» ble han satt bort til morbroren Hans Andersen som var skipsfører og bodde i Kristiania. Hans og kona omkom da det nye skipet deres gikk ned i Atlanteren i 1868. Olaf fikk nye pleieforeldre og ble utdannet som prest. Olaf var prest flere steder på Vestlandet. Olaf Olsen fikk tillatelse ved kongelig resolusjon å bruke etternavnet Riddervold Olsen etter ekteskapet med Henriette Marie Riddervold.

2.      Hanna Olsdatter f. 1861, d 1935, gift 1884 med Lars Olssen Todokk, bodde på Blingsmoen under Olsgard.

3.      Marie Olsdatter f. 1863 d. 1864

4.      Olufine Marie Olsdatter f. 1865 d 1934 (eller 1951) og var lærerinne flere steder.

Bygdeboka for Nes Bind III sier videre at i 1869-1870 ble det skifta etter Ole Olssen. Kristi og tre av barna levde. Boet eigde tunet, åkeren fra Majorgarden og Stampa. Brutto vel 843 spdl. og netto vel 686 spdl.

Kirsti Andersdatter ble gift igjen med Martinius Andreasen Eivinvik, fra Eivindvik i Lindås, født 1846 død i 1932. De fortsatte driften av fargeriet på Nes i Hallingdal.

I følge Boka «Hemsedal Slektshistorie» Nr. 2 side 193 forfatter Hans Flaten er følgende sakset:

«Ola Helgesen Jordheim gift 2. gang i 1822 med Marit Ivarsdatter (Brandvol, Boken om Gol Bind 3 side 224) f. 1797, død 1894.»

Videre: «Ola og Marit bodde på Helgehaug (under Jordheim). Helge og Ingerid har også bodd på Helgehaug (Haugen). Haugen har sannsynligvis fått navn etter ovennevnte Helge.»

Helge og Ingerid er nevnt på s. 193 i Hemsedal Slektshistore Nr. 2 side 193, men Ola Helgesen derimot er ikke nevnt som barn av Helge og Ingerid i oppsummeringen på side 193 i ovennevnte referanse.

Spøsmålet er: Er Ola Helgesen Jordheim, gift med Margit Iversdatter, sønn av Helge Oddmundsen Jordheim, gift i 1775 med Ingerid Olsdatter Imre død i 1834?

I følge Hemsedal  Slektshistorie Nr 2 s 193 hadde Ola og Marit følgende barn:

1.      nn født 1823

2.      Ola født 1828

3.      Jon født 1838

4.      nn født 1825 g.m. Gunnhild Olsdatter

5.      Ivar født 1826 bosatt i Smalhus i Valdres

6.      Ingerid født 1832 g.m. Nils Eikrehaga.

 

I følge Hemsedal Slektshistorei Nr 2 s 194. «Ivar Olsen Smalhus var kommissør for Lutherstiftelsen og reiste meget omkring.» « Ola Helgesens bror Oddmund Helgesen var gift med Marit Olsdatter Ullsaaker, bosatt på Helgehaug».

Oddmund Helgesen nevnt ovenfor var født 1798 som sønn av Helge Oddmundsen og Ingerid Olsdatter.

Svaret på mitt spørsmål ovenfor er, i henhold til dette at Ola Helgesen er sønn av Helge Oddmundsen Jordheim gift i 1775 med Ingerid Olsdatter Imre. Har noen kommentarer på dette?

Fra Boka om Gol Bind III av Terje Østro:

På side 223: I 1848 selde Endre Endresen, Vidden, til Helge Olson Joleimshaugen for 200 spdl. Bruket var hefta med en panteobligasjon på 50 spdl.»

Videre: «Helge Olsen Joleimshaugen, Hemsedal, født 1825 død i Amerika, gift 1852 med Gunhild Olsdatter fra Vebjørnhuso under Løkje, Hemsedal, født 1825 (døpt i Ål) død 1902 i Amerika.»

Kommentar: Helge Olson Joleimshaugen, fra Hemsedal, født i 1825 og gift med Gunhild Olsdatter, må være sønn av Ola Helgesen Jordheim og Marit Ivarsdatter Brandvol som hadde sønnen:

Nn født 1825 g.m. Gunhild Olsdatter, se nedenfor.

Dette er bekreftet på side 224 i Boka om Gol Bind III side 224: «I 1861 gav Helge livaure til foreldrene Ola Helgeson og Marit Ivarsdatter. Dette er hefta på Vidden»

Videre: Ola Helgeson Joleimshaugen, Hemsedal, født 1792 død 1874 i Vidden, gift 1819 med Anne Olsdatter Dokk, født 1785, død før 1822, attgift med Margit Ivarsdotter Brandvol f. 1797 d. 1894 i Eikrehaga. De hadde følgende barn:

1.      Anne Olsdatter f. 1823 d. 1900

2.      Helge Olson Vidden født 1825 d. 1894

3.      Ivar Olson Smedhus, f. 1826 d 1917

4.      Ola Olson, f. 1829. Bodde på Nes til 1871, da han dro til Amerika, målar.

5.      Ingri Olsdtr f. 1832 d. 1925 gift 1859 med Nils Toreson Eikrehagen

6.      Jon Olson f. 1838 d. 1932 i Vik i Sogn, farger. Jon er konf. I Gol i 1854 og heitte da Vidden.

Spørsmålet er om Ola Olson reiste til Amerika i 1871 og om han var målar eller farger? I bygdeboka for Nes er Ola Olson farger og

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Knut Waagaard skrev:

Ola Olson, f. 1829. Bodde på Nes til 1871, da han dro til Amerika, målar.

 

Nummer 64?

 

Buskerud fylke, Nes, Flå i Nes, Ministerialbok nr. 10 (1864-1880), Inn- og utflyttede 1871, Side 618
Permanent bilde-ID: kb20060913010512
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060913010512
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060913010512.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

Sven Hjortland. Tusen takk for raskt svar. Det er tydelig at maler Ole Olson reiste til Amerika i 1871. Ole Olson som reiste i 1871 var født i Gol, mens den Ole Olsen som etterlyses er født i Hemsedal.

 

Dette er selvfølgelig vanskelig siden det er flere med navnet Ole Olsen i kildematerialet. 

Vi tror vi vet at den Ole Olsen som ettersøkes drev fargeri i Nes, ifølge Terje Østro.

Det kan virke som Terje Østro ved utarbeidelsen av Boka om Gol, brukte samme referanse som du fant, men korrigerte dette i neste bok, Gards- og Slektshistorie for Nes.

Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Knut Waagaard skrev:

På side 512 i bygdeboka står det videre:» I 1856 flytta «Ole Olsen Farver» til bygda med attest fra Vang på Hedemarken, men var fødd 1829 på «Joheimshaugen», heiter det. Han bygde nok fargeri her. Og han kjøpte ei stampe av Svein i Tolleivsgaard. Kristi flyttet til bygda med attest i 1858, kom fra Skollerudeie, heiter det. Ola skreiv seg Vang da han ble gift i Ådalen.»

 

For ordens skyld:

Nr. 10

Buskerud fylke, Nes, Flå, Gol, Hemsedal i Nes, Ministerialbok nr. 9 (1834-1863), Inn- og utflyttede 1854-1856, Side 587
https://media.digitalarkivet.no/view/1110/639

Så vidt jeg kan se, står det at Ole Olsen er født 14.05.1829. 

 

Finner denne Ole - Nr. 137

Buskerud fylke, Gol, Nes, Flå, Hemsedal i Nes, Ministerialbok nr. 8 (1824-1834), Fødte og døpte 1829, Side 270-271

https://media.digitalarkivet.no/view/3053/141

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Grethe Flood. Du er rask til å finne referanser i kirkebøkene. Så langt jeg kan se bekrefter kirkebøkene det som Terje Østro har skrevet i bøkene for Gol og Nes. I tillegg får vi en dato.

Link to comment
Share on other sites

58 minutter siden, Knut Waagaard skrev:

«Ola Helgesen Jordheim gift 2. gang i 1822 med Marit Ivarsdatter (Brandvol, Boken om Gol Bind 3 side 224) f. 1797, død 1894.»

 

Nr. 36

Buskerud fylke, Nes, Flå, Gol, Hemsedal i Nes, Ministerialbok nr. 7 (1815-1823), Viede 1822, Side 444-445
https://media.digitalarkivet.no/view/3052/227

 

Dette er vel første ekteskap? - nr. 15

Buskerud fylke, Nes, Flå, Gol, Hemsedal i Nes, Ministerialbok nr. 7 (1815-1823), Viede 1819, Side 420-421
https://media.digitalarkivet.no/view/3052/215

 

 

Link to comment
Share on other sites

Folketellingslistene for Gol 1865 mangler, jf. https://www.digitalarkivet.no/content/censuses

 

https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0617&kenr=001&bnr=0045&lnr=00

  • Tellingsår: 1875
  • Kommune: Gol
  • Kommunenummer: 0617
  • Navn på bosted: Vidden

Antall personer registrert på bostedet: 7. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Helge Olsen Husfader g Gaarbrug, Selve. 1824 Gols Sogn  
  Gunild Olsdatter hans Kone g   1827 Gols Sogn  
  Ole Helgesen deres Søn ug hjælp Fade. med Jordbruget 1854 Gols Sogn  
  Ingeri Helgesdatter deres Datter ug hjælp Moder m. Husholdning 1859 Gols Sogn  
  Oline Helgesdatter deres Datter     1868 Gols Sogn  
  Margit Iversdatter %Iiversdatter% H. Olsens Moder e Livørekone 1796 Gols Sogn  
  Gunil Helgesdatter Datter af H. Olsen     1864 Gols Sogn

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Knut Waagaard skrev:

Ola Helgeson Joleimshaugen, Hemsedal, født 1792 død 1874 i Vidden, gift 1819 med Anne Olsdatter Dokk, født 1785, død før 1822, attgift med Margit Ivarsdotter Brandvol f. 1797 d. 1894 i Eikrehaga. De hadde følgende barn:

1.      Anne Olsdatter f. 1823 d. 1900

2.      Helge Olson Vidden født 1825 d. 1894

3.      Ivar Olson Smedhus, f. 1826 d 1917

4.      Ola Olson, f. 1829. Bodde på Nes til 1871, da han dro til Amerika, målar.

5.      Ingri Olsdtr f. 1832 d. 1925 gift 1859 med Nils Toreson Eikrehagen

6.      Jon Olson f. 1838 d. 1932 i Vik i Sogn, farger. Jon er konf. I Gol i 1854 og heitte da Vidden.

 

Anne

https://media.digitalarkivet.no/view/3052/134

 

Helge 

https://media.digitalarkivet.no/view/3053/32

 

Iver

https://media.digitalarkivet.no/view/3053/77

 

Ole - se ovenfor

 

Ingri

https://media.digitalarkivet.no/view/3053/224

 

John - nr. 109

https://media.digitalarkivet.no/view/7751/10

 

Nr. 64

Buskerud fylke, Gol, Hemsedal i Gol, Ministerialbok nr. I 3 (1863-1875), Døde og begravede 1875, Side 296
https://media.digitalarkivet.no/view/1090/279

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Knut Waagaard skrev:

1.      Olaf Olsen f. 1859, død 1953, gift med Henriette Marie Riddervold er sønn av Ola Olsen fra Holgjehaugen (Joheimhaugen) og Kristi Andersdatter fra Gulsplassen (under Skollerud) i Ådal.

 

Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1896), Viede 1894, Side 170
https://media.digitalarkivet.no/view/5441/179

 

Julius, 1894

Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. B  1 (1886-1908), Fødte og døpte 1895, Side 30
https://media.digitalarkivet.no/view/2157/31

 

Olaf Frithjof, 1896

Telemark fylke, Holla i Holla, Ministerialbok nr. 8 (1882-1897), Fødte og døpte 1896, Side 151
https://media.digitalarkivet.no/view/5626/150

 

Kristen (Kresten) Erling, 1899

Hordaland fylke, Lygra i Lindås, Klokkerbok nr. B 4 (1897-1914), Fødte og døpte 1899, Side 12
https://media.digitalarkivet.no/view/1897/15

 

Folketellingen 1900 for Vestre Gausdal:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037087000570

 

Folketellingen 1910 for Vestre Gausdal:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036436000867

 

Kirsten Marie, 1904 

Oppland fylke, Nykirke i Vestre Gausdal, Ministerialbok nr. 1 (1887-1914), Fødte og døpte 1905, Side 80
https://media.digitalarkivet.no/view/33980/85

Link to comment
Share on other sites

Hei Grethe,

Tusen takk igjen for alle bidragene du kommer med. Det er veldig kjekt å få  bekreftelser gjennom skriftlige dokumenter. dvs. kirkebøker etc. på det som står i bygdebøkene.

 

Jeg har sett igjennom alle de referansene du har formidlet. Kjempenyttig for det videre arbeide.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Knut Waagaard skrev:

Kirsti Andersdatter ble gift igjen med Martinius Andreasen Eivinvik, fra Eivindvik i Lindås, født 1846 død i 1932. De fortsatte driften av fargeriet på Nes i Hallingdal.

 

Hei Knut.

 

Har du  flere opplysninger om Martinus Andreassen fra Eivindvik? 

Jeg tror kanskje at bygdebokforfatteren tar feil da han skriver Eivindvik i Lindås, det skal nok være Eivindvik i Gulen. I tilfelle er det kanskje denne karen?

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120908106?page=293&searchText=" mikkelson"

image.png.b0111cad2462e4f61b4a33d5cbe82958.png

 

og at det er samme mann som er å finne i Bergen i farver lære

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249015050

 

og i mannskapsruller

https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000090496

 

Mvh

Ivar

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Ivar Moe,

Tusen takk for dine 2 innlegg. Det siste innspillet bekrefter stort sett den historien jeg kjenner til, men det er kjekt å se hva Olaf har gjort i sin kirkelige tjeneste og hvilke kall han har hatt. Mye av dette er nytt for meg. 

 

Vedrørende ditt første innlegg, så var jeg nok litt for rask eller for kort da jeg skrev innlegget.. Terje Østro har skrevet mye om han, jeg gjengir her noe av det:

" Kristi Andersdatter blei attg. 1869 med Martinius Andreassen Eivindvik, fra Eivindvik i Lindaås, f 1846 d. 1932.

Martinius var sønn til Andreas Mikkelsen Fonnes og kona Elisabeth Kristensdatter Birkenes, som bodde på Eivindvik prestegård i Lindås (i Hordaland nord for Bergen) ref. Nu nr 15, 1907.

Barn:

5. Andrea Elisabeth Martiniusdatter f. 1869 d. 1959.

 

Martinius dro året etter at han ble komfirmert til Bergen, og gikk der i fargelære. Han kom til bygda med attest 1869 som "fargersvenn" og fortsatte driften av fargeriet. Han var ellers snekkerkyndig.

 

1871 fikk Martinius skjøte på Majorbråten (149k) av Knut Knutsen Roen for 190 spdl.. Det sto hus på bruket, og det fulgte skogen opp under Beia. Seinare ble bruket kalla "Fargarbrøten".

1876 fikk Martiniua skjøte på Haraldset av Kristen Haraldset for 1500 spdl. I 1880 skjøtte Martinius Haraldset videre til Timann Torsen Sjong for kr 2500, men da holdt han tilbake to voller på Krafselien. I 1881 skjøtte Martinius Fargarbråten til broren Michel Eivindvik for kr 1600. Men i 1890 ble denne bråten skjøtt attende til Martinius for kr 1000. I 1885 fikk Martinius skjøte på ett stykke mark på Haraldset og Haraldsetbråten av O K Rømcke for kr. 300,-

I 1890 skjøtte Martinius eigene sine til Knut (Syversen?) Syversrud for kr 4600 og livøre. 

 

Knut (Eivindsen?) Syversrud var gift med dattera Andrea Elisabeth (Lisa) Martiniusdatter Eivindvik f. 1869 d. 1959." (Det er trolig en skrivefeil i mellomnavnet til Knut (Syversen/Eivindsen) Syversrud.

 

Kommentar: Det er avvik mellom beskrivelsene i bygdeboka for Bnr 4, Bruås (Haukøy) og Bygdeboka for Nes i Hallingdal. 

Det er samsvar vedrørende fargeutdannelse i Bergen, men både opphold for Martinius og Michel mangler i beskrivelsen i bygdeboka for Haukøy. Det er også en liten skrivevariasjon på moren til Martinius, Byrknes vs Birkenes, men dette er sikkert lokale variasjoner av samme stedsnavn (etternavn).

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålene dine er allerede godt besvart, men siden Olaf er bror til min oldemor Hanna kan jeg "supplere" litt.

Forfedrene til farger Ole Olsen er som det er framkommet fra Hemsedal i mange generasjoner. (jfr Hans Flaten).  Familen bodde bare en kort tid på plassen Vidden i Gol. Både Ole og broren Jon er utdannet fagere fra "fargerskolen" i  Vang på Hedemarken (jfr Ola Holst 1994: Norske farvere. (ligger på online på Nasjonalbilioteket)). Derfor skrev vel Ole Vang ved vigeselen.

Når det gjelder foreldre til sønnen Olaf så sies det i slekten at han ble "foreldreløs" tre eller fire ganger:

Fra farens sykdom og død 1864 bodde han hos morbroren skipsfører Hans Andersen og kona Regine Somdahl i Kristiania.  I 1868 forliser Hans og konen i Atlanteren.  Olaf skulle egentlig vært med på skipet, men var på besøk hos moren på Nes.  

Det hadde vært naturlig at han vokste opp hos moren Kristi, men Martinius Evenvik satte krav: Han kunne gifte seg med Kristi og overta driften av fargeriet, men barna måtte hun sørge for selv, dvs sende bort.  Olaf kom derfor på barnehjem i  Kristiania, mens de to søstrene etterhvert ble tatt til nåde og fikk være.  Barnehjemmet ble "drevet" av Julius Riddervold og kone  (foreldre til Olafs senere kone Henriett).  Olafs mor Kristi var av slekten Henriksen og Julius første kone mener jeg å huske var enken etter Kristis slektning Proprietær Henrichsesn.  Julius andre kone var fra Bragernes, men med røtter fra Ådalen og var også i slekt med Kristi  (jfr. . Reidar Dick Henriksen 1979: En slekt Henriksen (Henrichsen) m.v. utgått fra Gulsplassen, Ådal, Ringerike.  Og  Olaf Riddervold-Olsen 1941: Familien Riddervold: med et anhang om slektene Lindahl og Samsing). ) Ved folketellingen 1875 er Olaf registrert som skoleelev hos Martinius bror Mikael Evenvik som er klokker og lærer i Kristiania.  Det er "artig" at Gulen-boka skriver at Klokker Evenvik skal være modell for kirketjener Evensen i Oskar Braatens "Den store barnedåpen".  Martinius skal etter tradisjon i familien også ha vært en fantast og skrønemaker.

Olaf skal etterhvert ha blitt tatt inn i familien Riddervold og adoptert av Julius og kona.  Når han senere får følelser for "søsteren" Henriette må adopsjonen oppheves og Olaf blir "foreldreløs" en siste gang. (Dette siste har jeg ikke funnet noen dokumentasjon på, men slik er jeg blitt fortalt).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Knut Blingsmo,

 

Tusen takk for innlegget ovenfor. Det er mye interessant materiale og svar på mange av mine spørsmål du videreformidler i dette innlegget. Jeg trenger noe tid til å absorbere det du har skrevet. Du svarer på mye, men åpner også for nye spørsmål. Jeg kommer tilbake på dette.

 

Henrichsen som første ektemann til Henriette Marie Jensdatter Hansen og slektsforbindelse til Kirsti Andersdatter Gulsplassen eller faren Anders Hansen (Gulsplassen under Skollerud) er en av flere ting jeg ønsker å følge opp mot deg, hvis du har anledning? 

 

Vet du om boka av Reidar Dick Henriksen 1979 " En slekt Henriksen m.v. utgått fra Gulsplassen i Ådal" er tilgjengelig i biblioteket?

Så langt jeg vet er Foreldrene til Anders Hansen følgende: far Hans Andersen Løkke og mor Live Trulsdatter Bergsund. Live har røtter tilbake til flere Hallingdal familier, bl.a. Sigurd Bonde. 

Hans Anders Løkke har røtter til Anders Olsen Stavlund i Trønderlag og Ingebrigt Rojersen Storuglen også i Trøndelag.

Jeg vet at mor til Kristi Andersdatter Gulsplassen het Helle Henriksdatter og bodde på Søre Rundhagen i Ådal. Hennes far, Henrik Larsen og faren Lars Henriksen på Gulsplassen er opphavet til Henriksen familien fra Gulsplassen slik jeg forstår sammenhengen uten å ha lest boka nevnt ovenfor?

 

Igjen, jeg takker for all detaljkunnskap du har videreformidlet om Olaf Olsen, hans familie og hans forfedre.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

Link to comment
Share on other sites

Bøkene om Henriksen-slekten og om Riddervoldene lånte jeg på bibliotek for noen år tilbake.  Desverre var dette før det ble så vanlig med kopiering og skanning så jeg har dem ikke tilgjengelig.  Det" anekdotestoffet" jeg skrev i går etter hukommelsen gikk nok litt fort så jeg får prøve å rette litt.

 

Når det gjelder eventuelt slektskap med Proprietær Henrichsen som var første mann til Julius første kone, så husket jeg trolig feil.  Her er det nok bare snakk om navnelikhet.  Jeg mener ikke jeg fant denne Henrichsen i Reidar Dick Henriksens bok.

 

Når det gjelder slektskapet med Ellingsenfamilien i Drammen, Julius sin andre kone Karoline Johanne, så var det vel på farssiden hun stammet fra Ådalen. Likeledes var det vel på farssiden at Olafs mor Kristi var i slekt.  Jeg tror jeg kom til at Kristi og Karoline Johanne var noe slikt som tremenninge. men her er det vel noen med tilgang på nevnte bøker eller andre kilder som kan hjelpe til å fylle ut.

Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Knut Waagaard skrev:

Tusen takk for dine 2 innlegg. Det siste innspillet bekrefter stort sett den historien jeg kjenner til, men det er kjekt å se hva Olaf har gjort i sin kirkelige tjeneste og hvilke kall han har hatt. Mye av dette er nytt for meg. 

 

Supert at du fant noe du kunne bruke, og hjertelig takk for opplysningene om Martinius og Co. Takk også til Knut B.

 

Her fra 1869

https://www.nb.no/items/9e7df48612bcb907cc2e8b29582f18b3?page=1&searchText="farver Ole Olsen"

image.png.edae85a2979e2a336c170a7f8193c971.png

 

Mvh

Ivar

 

Link to comment
Share on other sites

Hei

Tusen takk Ivar og Knut.

Henriette Marie Hansen ble født 16 juli 1836 og gift 1. gang 17. mai 1856 i Sannidal, Telemark med Hagbarth Alfred Henrichsen. 

Henriette Marie ble gift 2. gang 24. okt 1866 i Trefoldighet menighet, Oslo med Julius Riddervold.

Far til Henriette Marie Hansen er Jens Lofting Hansen og moren heter Louise Johanne Sundt.

Henriette Marie døde 30 september 1874, 38 år gammel.

Julius giftet seg for 2. gang med Caroline Johanne.

Er det noen som kjenner til om Hagbarth Alfred Henrichsen har forbindelse til familien på Gulplassen i Ådal?

 

Vennlig hilsen

 

Knut Waagaard

 

Link to comment
Share on other sites

Knut Blingsmo nevner i sitt innlegg at forfedrene til Ole Olsen og faren Ole Helgesen Jordheim er oppsummert i boka «Hemsedal Slektshistorie Nr. 2» side 192-194 av Hans Flaten.

 

Det følgende er en oppsummering av dette slektskapet slik jeg leser bygdeboka. Jeg ber om kommentar hvis jeg har misoppfattet noe på veien?

Videre kunne det være av interesse om noen vet noe om Peder Vaach som bygslet deler av Jordheim til Bjørn Helgesen i 1701. Var Peder Vaach en slektning av Bjørn Helgesen eller hadde de et samarbeid på annen måte som gjorde at Bjørn fikk innpass på Jordheim?

1.      Helge Oddmundsen Jordheim født 1755 og gift med Ingerid Olsdatter Imre, død 1834. Helge og Ingerid hadde følgende barn:

·         Rangdi f. 1776

·         Margit f. 1782

·         Gunhild f. 1789

·         Guri f. 1795

·         Rangdi f. 1779 d. 1825

·         Margit f. 1786 d. 1852

·         Oddmund f. 1798

Det kommer ikke direkte fram av lista ovenfor, men ved å sammenligne teksten i Boka Hemsedal Slektshistorie Bind 2 s192-s194, ser det ut til at Ola Helgesen Jordheim også er sønn av Helge Oddmundsen og Ingerid Olsdatter Imre.

 

2.      Videre i henhold til slektsboka for Hemsedal bind 2: Far til Helge Oddmundsen er:

·         Oddmund Helgesen Jordheim gift 1754 med Gunhild Arnesdatter. De fikk sønnen Helge Oddmundsen f. 1755.

 

3.      Far til Oddmund Helgesen Jordheim er Helge Bjørnsen Jordheim f. 1710 død 1740. Helge ble gift med Rangdi Oddmundsdatter Grøndal i 1708, de hadde følgende barn:

·         Oddmund

·         Hans

·         Bjørn f. 1734 d. 1811

·         Engebret død 1745

·         Engebret f. 1747 gift med Sighrid Gautedatter Lykkja

·         Anne f. 1736

·         Olaug f. 1751

 

4.      Far til Helge Bjørnsen Jordheim bodde på Vesle- Jordheim (Helgehaug). Bjørn var gift 1. gang med Margit Nilsdatter og 2. gang med Olaug Olsdatter.

Bjørn og flere bønder på Jordheim samt Svein Imre hadde bygd et kvernhus i Trøymselva i et støe, som i over 20 år hadde vært brukt av Eirik Haug, som hadde fått lov dertil av Odd Kirkebøn. Likeså, hadde de benyttet de dammer, som Erik Haug hadde bygd. Eirik Haug anla sak. Den vart fore på tinget på Grimsgaard, Nes den 26de september 1709. Det ble avsagt dom som følger.» Jordheim og Imre skulde ta sitt kvernhus derfra og betale Eirik Haug 2 rd. I omkostninger.

Bjørn Helgesen og Olaug Olsdatter hadde følgende barn:

·         Ola f. 1708

·         Helge f. 1710, død 1750

·         Margit f. 1712 gift 1746 med Trond Jordheim

 

Tilslutt: « I panteboka nr.1 folio 258 står det at ½ løbel smør i Jordheim har prest Peder Vaach i 1701 bygslet til Bjørn Helgesen for 5 rd. Denne Bjørn Helgesen tør være den samme, som døde i 1748, 73 år gammel og var gift første gang med Margit Aslaksdatter, død i 1705. De var barnløse. Det var moren som arvet. Også hun het Margit Aslaksdatter. Bjørn Helgesen giftet seg 2. gang med Olaug Olsdatter.»

 

Vennlig Hilsen

Knut Waagaard

 

Link to comment
Share on other sites

Det var nok en "slip of the pen" av meg å antyde at det var noen slektsforbindelse mellom Hagbarth Alfred Henrichsen og Henrichsen-familen fra Ådalen.  Det er nok bare navnelikhet. Jeg mener bestemt at jeg ikke fant nevnte Hagbart Alfred i boka til Reidar Dick Henriksen.  Denne slekten ser ut til å komme fra en helt annen kant av landet. Men eldste sønn til Hagbart Alfred; Ragnvald Henriksen og Olaf Riddervold-Olsen var spesielt gode venner.  De var jo jevngamle og vokste delvis opp sammen hos Julius Riddervold.  Med fare for å komme helt på viddene, kan jeg fortelle at Ragnvald fikk være med når Olaf var på besøk hos moren og stefaren på Nes.  På Nes ligger gårdstunene samlet i en klynge.  Havarsgard med fagertunet og Prestgården ligger ved siden av hverandre.  Her ble Ragnvald kjent med Signe, datter til presten Dahl, og de ble senere gift.  Dette ekteparet Signe og Ragnvald Henriksen var rundt århundreskiftet kjent som ivrige forkjempere for tilleggsnæringer eller binæringer som det ble kalt.  De utgav en rekke småskrifter og Ragnvald var i en årrekke redaktør for Tidsskrift for kaninavl og i noen år også redaktør for Norsk kennelklubbs tidsskrift.

 

Peder Thomassen Vaach (1663-1724) var prest i Nes med annex-sognene Flå, Gol og Hemsedal fra 1700 til 1724.  Det er ei heil side (Nes  IV side 39-40) om handel med gårder og pant i gårder, makeskifter og bygsler som Peder gjorde både for egen regning og for prestebolet.  I Hemsedal f.eks bygsla han bort Hovda og Imre i tillegg til nevnte Vesle-Jordheim.  Det er ikke noe som tyder på noe spesielt med bygselen til Bjørn Helgesen.

 

Den oppsummeringen av forfedrene til Ole Olsen som du gjør, er den samme som jeg har gjort meg.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.