Jump to content
Arkivverket

Tydehjelp ønskes ad saksdokumenter ad Christen Haagensen fra Ringsaker


Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hei er det noen som vil hjelpe meg å tyde følgende saksdokumenter ad Christen Haagensen fra Ringsaker . Jeg har desverre ikke link til disse dokumenter da jeg har fått dem via mail fra riksarkivet i Oslo . Jeg har 7 stk. små noter jeg ønsker transkribert og jeg legger dem ut alle sammen her og nu .

 

På forhånd tusen hjertelig takk 🙂

2 – Kopi.jpg

Edited by Bjørn A Løkken
Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Den første:
Aar 1846 den 2den Mai er Forestaaende
lovlig læst og forkyndt for Domfældte Christian
Haagensen paa hans nuhavende Boepæl
Pladsen Elvelye i hans eget Paahør;
hvilket herved i Kraft af aflagt Eed bevid-
nes af undertegnede Stævnevidner i Are-
marks Præstegjeld. -
P. J. Ellefsen (LS) Jens A. Teigen (LS)

Link to post
Share on other sites
Steinar Vasaasen

Hei Bjørn!  Nå er jeg heldig som har god nettilgang på hytta! Historien om Christen Haagensen blir jo bare lengre og lengre. Her har du klart å framskaffe noen spennende dokumenter. Nå har jeg prøvd meg på å tyde bilde nr 3 og 4:

 

"Overinspecteuren ved Christiania tugthuus! 

Herved fremkommer arrestanten Christian Haagensen Fiskeløs med ……tlig anmodning om hans Modtagelse i tugthuset, for sammesteds at udholde den ham ved høiesteretsdom af 5te Decbr f.a. for grovt Tyverie idømte straf af 2 aars Strafarbeide.

Høiesterets: Domsacten tilligemed Stiftsoverrets- og Underretsdomsacterne, den sidste med medhæftede forhørs- og …….vidne Acter, samt Acterne i en ældre mod angjældende verfaret (?) Justitssag og endelig Justitsdepartementets skrivelse af 20de d.m., indeholdende kongl. Resol. Med hensyn til den angjældende ansøgte benaadning vedlægges.

Angjældendes signalement vil findes anført paa den udferdigede Transport-Ordre.

For angjældendes Modtagelse udbedes Tilstaaelse bahagelig meddelt.
 

Ide og Marker fogedcontoir den 25de April 1846."

 

Ut fra dette begynner jeg å tro at Christen ble benådet fra sin livstidsdom og at han da slo seg ned i Aremark. Så har han nok en gang blitt anklaget for tyveri og saken har gått helt til høyesterett hvor han ble idømt 2 år straffearbeid. Derfor står dommen oppført som 2 år når han dør i 1847.

 

hilsen

Steinar 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Litt pirk:

 

... med tjenstlig..
...Høiesterets-Domsacten..
...vedhæftede...

...Thingsvidne-Acter
...verseret Justitssag
...hensyn til den af angjældende...

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Dokument nr. 2 med forbehold, også på grunn av manglande tekst i høgre marg.

 

 

Under 11te April sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestet Kongen at resolvere:

 

"At den Christian Haagensen Fiskeløs af Ide- og Markers Sorenskriveri, den 6te December 1845 overgaaede Høiesteretsdom, hvorved han for grovt Tyverie er tilfunden Strafarbeide i 2 Aar, skal fuldbyrdes uden Formildelse."

 

Hvilket ved Tilbagesendelsen af Sagens Acter tjenstligst meddeles.

 

Christiania den 20de April 1846.

 

Sibbern

 

Sendes Fogden i Ide og Marker til behagelige Foranstaltning.

 

Smaalehnenes Amt d. 24. April 1846.

 

G. Wulfsberg

                            Thomle

 

 

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Bilete 5.

 

 

Signalement

 

Fødested: Ringsager

Sprog: Norsk

Alder: 82 Aar

Øine: blaae

Haar: graat

Høide: 67 Tommer

Natur: før

Særkjende: Intet

 

Iført:

Graae Frakke og Buxer; 

Hvide Strømper; Skoe;

Hue og Værkens Vest.

 

Medbringer:

 

 

Transport Ordre

 

Herved følgende Arrestant Christian Haagensen Fiskeløs, der er dømt til 2 Aars Strafarbeide for grovt Tyveri, bliver under behørig Fængsling og Bevogtning at transportere Lensmændene imellem nærmeste Vei til Christiania, for der, tilligemed modtaget Følgebrev, indeholdende vedkommende Domsacter m. v., og denne Ordre at overleveres til Overinspecteuren ved Tugthuset Sammesteds.

 

Ide og Marker Fogedcontor, Frederikshald den 25de April 1846.

 

G[......]
(L.S.)

 

Arrestanten er directe fra Ahremark indbragt til Tugthuset med Skyds.

 

Tellefsen

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

[Bilete nr. 6]
 

4117

 

Christen Haagensen

Smestad indkom fra

Hedemarchen den 14de

Feb. 1789, med fængslings

Dom, hvorefter hand for

Schandaleuse Ord mod Sa-

cramentet m.v. er til-

funden at Arbeide her

i et Aar.-

 

[neste kolonne]
 

udgaaet d. 13. Feb.

1790 om aftenen

da den 14de er en Søndag.

 

Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Hei og tusen hjertelig takk til dere alle for fantastisk hjelp , dere er superflinke . Da er det vel bare kolonnee 2 og 3 i det syvende og siste postering igjen . Jeg legger den ut igjen her jeg . Tusen hjertelig takk 

1 – Kopi.jpg

Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

Høiesteretsdom af 6te December 1845 og kongelig Resolution af 11 April 1846.

U. R.

Ide og Marker

 

Grovt Tyverie.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.