Jump to content
Arkivverket

Skifte på Mardal i Gloppen 1736


Bjarne Øyra

Recommended Posts

Velkommen til forumet!

Litt vrient når du ikke sier hvilket skifte på siden . . .

Tok nå dette:

 

 

01 Gloppens Schibbred

02 yttre Arnestad, Effter Sall: David Olsen arvede hans

03 eeneste Datter Kari Davidsdatter, som nu er 23

04 Aar gammel, Capital . . . . 20rd «  «

05 Der af er 13 1/2 Marker Smørs Leje udj gaarden

06 yttre Arnestad a(?) 1rd: er 13rd 3ort, og ræsten

07 som er 6rd 3ort, bestaar i Korn, Klæder og an-

08 dre Løsører, som blev hensatt og betroed hendes

09 farbroder Jacob Houge, under Værgemaaal

10 effter Loven. –

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Else B. Rustad skrev:

Dette er vel feil skifte, Even? Det var Mardal han spurte etter.

 

Oioi. Du har så rett. Var, som altfor ofte, for kjapp. Takk for korreksjon.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Med anger og ruelse over forrige feiltagelse – så er vel det minste jeg kan gjøre å prøve meg igjen med følgende ‹hullete› forslag:

 

01   Mardahl, Effter Sall: Christian Didrichssen, arvede hans

02   anden Datter Dorothe Christiansdatter, som er

03   ugift og nu = 27 Aar gammel, Capital – 8rd 3mark 2s:

04   Deraf er – 6 marker Smørs Leje her udi Gaar-

05   den Mardahl, tillige med den halve BøxelRett

06   Till(?) heele Gaarden, (??) 7mark: er(?) 7rd, og resten

07   som er 1rd 3mark 2s. bestaaar i Løsører, som

08   hendes broder Diderich Eide blev nu indsatt

09   till at være formynder for;

10   Tredie Datter Ingebor Christiansdatter = 25

11   Aar gammel, arvede iligemaade 8rd 3mark 2s

12   deraf er = 10 Markers Smørs Leje i Thuvmar-

13   dahles(?) brug (??) 5mark er = 8(?) rd 2mark, og resten som

14   er = 1mark  2s, bestaar i Løsører, og for denne

 

[ny side]

 

01   Pige blev Svogeren Ole Ekrebachen[Elvebachen?] indsatt til for-

02   mynder; –

03   Fierde Datter Sophie Christiansdatter = 23 aar

04   gammel, arvede ligesaa 8rd 3mark 2s, deraf  er

05   ogsaa – 10 Markers Smørs Leje i Thu?? Mardahls

06   brug, for = 8(?)rd 2mark, og resten som er 18(??)  be-

07   staar i Løsører som Svogeren Jacob Floren

08   blev indsatt till formynder for.

09   Den femte Datter, Cornelske Christansdatter, nu

10   18 aar gammel, arvede ogsaa 8rd 3mark 2s:, der-

11   af er 8 Marker Jordegods i ThurMardahs(?)

12   brug for = 6rd 4mark, og resten som er – 1rd 5mark 2s

13   bestaar i Løsører som Svogeren Erich Rygg  blev

14   indsatt Till  formynder for.

 

[Lurer jo på hvor det ble av en eventuell «Første datter»? Men står det skrevet, så . . .]

 

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

framlegg:

06   till heele gaarden, @: 7 mark er 7 rd, og resten

[det minner oss på at @ eigentleg er gammalt teikn...]

 

12   deraf er = 10 Markers Smørs Leje i Thue Mar-

13   dahles brug @: 5 mark er - 8 rd 2 mark, og resten som

[eg oppfattar Thue Mardahl som eit personnamn, altså brukaren av eit anna bruk på Mardal;

det kan kanskje dei lokalkjende sjekke]

 

05   ogsaa – 10 Marker Smørs Leje i Thue Mardahls

06   brug, for - 8 rd 2 mark, og resten som er 18 s  be-

 

11   af er 8 Marker Jordegods i Thue Mardahls

 

Det er ikkje sagt noko om den "første" dottera, men det nemnt ein bror og tre svograr som er formyndarar

"Svoger" kunne ha litt vidare tyding enn "mann til søster" (t.d. mann til tante), men det opnar for at "første dotter"

er gift med ein av svograne.

Her kan det tenkjast at broren er sammødre halvbror til dei fire, og ikkje arving etter avdøde.

Likeins kan den eine eller begge "svograne" vere gift med ei halvsyster til kvartetten.

 

Ei forklaring på "mangelen" er at den første systra hadde fått arv på forskot då ho gifta seg.

Det kan gjelde bror Didrik også.

 

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk!!

Dette bekrefter der som eg trudde. Christen Didriksen er i bygdebok for Gloppen oppgitt å vere død i 1726, men fins ikkje i kyrkjebøkene.

Dette skiftet i 1736 må nok bety at han døydde det året. Han er ein av mine direkte aner.

Det ser ut til at dette skiftet kun går til døtrene hans. Sonen Didrik på  Eide er nemnd som verge, men sonen Peder er ikkje omtalt.

Dotter nr 1 var Maren, som var frå hans 1. ekteskap. Ho var gift med nemnde Ole på Elvebakken.

Tusen takk igjen for oversettinga.

 

Bjarne

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Bjarne Øyra skrev:

Tusen takk!!

Dette bekrefter der som eg trudde. Christen Didriksen er i bygdebok for Gloppen oppgitt å vere død i 1726, men fins ikkje i kyrkjebøkene.

Dette skiftet i 1736 må nok bety at han døydde det året. Han er ein av mine direkte aner.

Det ser ut til at dette skiftet kun går til døtrene hans. Sonen Didrik på  Eide er nemnd som verge, men sonen Peder er ikkje omtalt.

Dotter nr 1 var Maren, som var frå hans 1. ekteskap. Ho var gift med nemnde Ole på Elvebakken.

Tusen takk igjen for oversettinga.

 

Bjarne

 

Protokollen du refererer til inneholder kun skiftedesignasjoner, ikke fullstendige arveskifter. Det er altså kun de arvingene som (fortsatt) har utestående arv som vil være omtalt. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Bjarne Øyra skrev:

Tusen takk!!

Dette bekrefter der som eg trudde. Christen Didriksen er i bygdebok for Gloppen oppgitt å vere død i 1726, men fins ikkje i kyrkjebøkene.

Dette skiftet i 1736 må nok bety at han døydde det året. Han er ein av mine direkte aner.

Det ser ut til at dette skiftet kun går til døtrene hans. Sonen Didrik på  Eide er nemnd som verge, men sonen Peder er ikkje omtalt.

Dotter nr 1 var Maren, som var frå hans 1. ekteskap. Ho var gift med nemnde Ole på Elvebakken.

Tusen takk igjen for oversettinga.

 

Bjarne

Som sagt i innlegget over: Dette er ikkje fullstendige skifte. Det er ekstrakt som viser dei umyndige arvingane. Eldste dottera Mari er gift på dette tidspunktet, og sønene Didrik og Peder er sjølvmyndige.  Om du skulle ha bruk for meir informasjon om familien oppetter eller nedetter, har eg "det meste".

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.