Jump to content
Arkivverket

Mari Paulsdtr Skaim (1772-1826) gift to gonger på Njøs på Leikanger, kven arva ho?


Anne Marie Bøtun Øyri

Recommended Posts

Anne Marie Bøtun Øyri

Her er skifte etter Mari Paulsdtr Njøs i 1826

https://media.digitalarkivet.no/view/24177/299

 

Ho hadde ikkje born med nokon av ektemennene sine: Arnfinn Torkjelson Njøs 1780-1814 og Nils Johnson Grinde Njøs 1788-1840.

Ho var husmannskone men skulle ætta frå ei god ætt i Aurland  under Skahjem eller Skaim.

Kanskje difor det var skifte etter henne.

Kven var oppsette som arvingar i skiftet?

Takksam for hjelp.

Mvh

Anne Marie Bøtun Øyri

 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det viktigaste innhaldet er at

- buet er insolvent, utgiftene "sannsynlegvis" større enn inntektene

- enkjemannen tek på seg å ta over heile buet, både verdiar og gjeld

- det vert lagt fram erklæringar frå kreditorar og arvingar som godtek dette.

 

Det var skifte fordi det var kreditorar til buet, og mogeleg utilstrekkeleg dekning.

Arvingane er ikkje nemnde ved namn (berre "Udarvinger"), sidan det ikkje var noko å fordele.

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et litt underlig skifte dette. Du får se selv 🙂

 

No 42 1826

01   Aar 1826 den 21de September blev Skifteretten sat paa Stedet Grønlund i Tiu-

02   gums Skibrede, for at behandle Skiftet efter her(?) paa en Plads kaldet

03   Kløven under Gaarden Njøs i Sjøttends Skibrede og Leganger Hovedsogn

04   ved Døden afgangen Huusmandskone Mari Paulsdatter Kløven

05   igjenlevende Huusmand Niels Johnsen Kløvens Hustrue – Skifteretten blev

06   administreret af Lensmand John Ondahl paa Skifteforvalterens Sorenskriver

07   Munthes Vegne i hans Forfald følgelig hans(?) Bemyndigelse – Som Skiftevid-

08   ner vare nærværende Lensmand Helge Jonsen Suphammer og Jacob Olsen Flehøte(?)

09   Den nu constituerede nye Lensmand i Skjøftends Skibrede Anders Henjum mødte

10   ikke, men Lensmand Suphammer erklærede at Ingen(?) mødte paa hans Vegne – Dette

11   Skiftes Foretagelse her paa Stedet i Dag er forud bekiendtgjort ved Procla

12   ma af 11te i f M: som Lensmand Suphammer nu fremlagde og hvilket Proclama

13   der er forkyndt i Sjøttends Skibrede med sine paategninger her indtages saalydende #

14   Ligesaa er dette Dødsfald og Skiftehold Kundgjort ved Indrykkelse i de Bergen-

15   ske Adressecontoirs Efteretninger – Bekjendtgjørelsen saalydende # –

16   Af Boets Vedkommende mødte blot Stervboenkemanden Niels Johnsen Njøs eller

17   Kløven og af Creditorene Lensmand Helge Suphammer – Den af Lensmand

18   Helge Jensen Suphammer under 15de April f A: afholdte Registreringsforretning

19   i dette Boe blev nu fremlagt og er saalydende # Stervboenkemanden Niels

20.  Johnsen Njøs derefter anmeldte at da Registreringsforretningen viser at

21   Boets Udgift overstiger Indtægten og den Afdødes efterladte Udarvinger(?)

22   saaledes sandsynligviis ei tilfalder mindste Arv om endog Boets Eiendele ved

23   Auction realiseres saa har han henvendt sig til sine Creditorer med Be-

24   gjæring om at Disse vilde samtykke i at Boet vorder ham som fattig Mand extra-

25   deret in Natura uden Skifte og Auction, og som følge heraf har hans Credi-

26   torer heri fuldkommen samtykket, uden dog i noget lovformeligt Document at

27   erklære sig tilfredse med at nærværende Boe extraderes ham – Administrator

28   i denne Anledning tilførte: at da intet lovhjemlet Beviis er fremskaffet

29   for at Boets Creditorer samtykker i at nærværende Boe extraderes ham

30   Enkemanden og hverken Creditorerne, de myndige Arvinger eller de Umyndiges

31   Værger i Dag tage(?) Møde for her til Forretningen i foranførte henseende at

32   afgive Deres Erklæringer, saa kan Boet ei idag vorde Enkemanden extraderet, men

33   da Denne hans i Forretningen afgivne Anmældelse synes at kunne tillægges

34   Troeværdighed, og det er fornøden for ham at forunde Tiid nok til at godtgjøre

35   sin her i Forretningen gjorte Tilførsel, samt da Arvingerne og de Umyndiges

36   Værgers Erklæringer ei synes ufornøden i her omhandlede henseende, saa vorder

37   dette Skifte herved udsat til Atter foretagelse paa Thingstædet Bahlholmen den 4de

38   November førstkommende, hvilket nu blev Enkemanden og Lensmand Suphammer til-

39   kjendegivet, med Paalæg for den første da enten at fremkomme med omhandlede Sam-

40   tykke til Boets Extradition skriftlig og lovmessig affattet eller og besørge at Cre-

41   ditorerne møde personlig, ligesom Lensmand Suphammer og blev tilholdt at tilsige

42   Arvingerne og de Umyndiges Værger at indfinde sig – Det her foran Passerede

43   blev derefter med Skifterettens og Enkemandens Underskrift forsynet – Grønlund

44   ut Supra – Paa S. T. Hr Sorenskriver Munthes Vegne J Opdahl – Som Enkemand

45   Niels Johnsen Njøs med paaholden Pen – Som Skiftevidner Ib(?) Suphammer Ib(?) O. Flehøhe(?)

46   Den paafølgende 4de November blev Skiftet foretaget paa Thingstædet Bahlholmen

47   i Overværelse af Vidnerne Helge Suphammer og Anders Christophersen Henjum – Enke-

48   manden Niels Johnsen mødte og fremlagde Erklæring fra hans Creditorer hvoref-

49   ter disse tager ham god for Deres Fordringer og hvad(?) han Skiftet maatte vorde

50   ham extraderet – Lensmand Helge Suphammer erklærede aat han vilde være Skifte-

51   forvalteren ansvarlig for at Creditorerne som anført antager Enkemanden

52   god for deres Fordringer ligesom han vilde indestaa for Følgerne af Boets

53   Overdragelse – Paa Grund heraf eftergav Skifteforvalteren samtlige Omkost-

54   ninger og overdrog det hele Boe til Enkemanden Niels Johnsen og saaledes er

55   dette Skifte herved sluttet. –

56   (??) Munthe

57   Niels Johnsen med p: Pen – Som Skiftevidner Ib(?) Suphammer, A C Henjum

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
1 time siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Det viktigaste innhaldet er at

- buet er insolvent, utgiftene "sannsynlegvis" større enn inntektene

- enkjemannen tek på seg å ta over heile buet, både verdiar og gjeld

- det vert lagt fram erklæringar frå kreditorar og arvingar som godtek dette.

 

Det var skifte fordi det var kreditorar til buet, og mogeleg utilstrekkeleg dekning.

Arvingane er ikkje nemnde ved namn (berre "Udarvinger"), sidan det ikkje var noko å fordele.

 

 

Og der var jeg ute og smurte smør på flesket. Beklager. Så ikke at Ivar forlengst hadde svart.

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri

Men uansett flott å få heile oversetjinga.

Eit litt interessant ektepar. Dei flytte sannsynlegvis til plassen Snytta i Fresvik rundt 1816, men det vart ikkje vel motteke av naboen lenger ute på stranda, så han brende ned husa deira og sannsynlegvis har dei så flytta attende til Leikanger og plassen Klyvi. Driv og går gjennom rettssaka etter denne brenninga, me ikkje heilt i mål med det enno.

Takk til både Ivar og Even!

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.