Jump to content
Arkivverket

Registrering av endringer/korrekturer


Recommended Posts

Hei Renathe

Jeg ønsker muligens å påta meg å korrigere noen kirkebøker, men jeg vil gjerne først vite om disse korrekturene vil bli videreformidlet til AMF.

 

Vennlig hilsen Rune Nedrud

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Hei

Det er ingen automatikk i at de filene vi korrigerer på Digitalarkivet blir oversendt AMF. De utenlandske aktørene har sine egen måte å gjøre evt korreksjoner (både teknisk og praktisk). 

Alle publisere filer med ID'er o.l. Disse er forskjellig hos den enkelte leverandør. Selv bildene har forskjellig navn på de forskjellige nettsidene. Dermed vil evt. en fil fra Digitalarkivet med korrigeringer være utfordrende for AMF å bytte ut fra deres fil til vår fil. 

 

Men i følge avtalen med AMF kan de be om å få tilsendt korrigerte filer fra oss. 

 

De som gjør en korrektur av en AMF database på Digitalarkivet, vil bli nevnt som korrekturleser hos oss. 

 

Jeg kan også nevne at frivillige som vil korrigere materialet fra AMF må forholde seg til Arkivverket sin Policy for frivillighet

https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/policy-for-frivillighet-i-arkivverket?q=policy

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Takk for svaret, Renathe-Johanne.

Da er det nok uaktuelt for meg å gjøre korreksjoner på hele kirkebøker. Jeg ønsker ikke å dele arbeidet med AMF, bortsett fra eventuelt for FamilySearch. Jeg skulle gjerne bidratt til mer søkbarhet i dataene for å hjelpe de som ikke finner fram, men ikke på disse premissene.

 • Like 3
 • Sad 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dersom eg skulle bidra vil eg setje pris på det dersom feila blir retta alle stader. Då vil arbeidet komme flest mogeleg til gode.

 

Eg forstår at andre har eit anna syn på dette, men tykkjer uansett at det er trist at dette fører til at folk mistar interessa for å bidra.

 

Så er det også slik at det er mange andre kjelder som burde ha vore registrerte. Ein kan her nemne skifteregister eller konfirmantlister. Dei kronologiske listene frå før 1821 kan mangle opplysningar om f.eks. foreldre eller fødselsdatoar ved dåp, og dermed vil konfirmantlistene kunne innehalde opplysningar som manglar ved dåpen. Om nokon registrerer desse vil dei sitje på rettane sjølv, og materialet vil ikkje bli utlevert til andre utan samtykke. Så for dei som ikkje ynskjer å dele med AMF kan innsatsen setjast inn der.

 

(Eg nemner elles at eg hadde spørsmål i kjelderegistreringsforumet i sommar om korleis Digitalarkivet ynskjer at skifteregistera skal registrerast. Sidan dette er mitt fyrste forsøk på noko slikt vil eg gjerne ha svar før eg set i gang att).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
2 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Jeg kan også nevne at frivillige som vil korrigere materialet fra AMF må forholde seg til Arkivverket sin Policy for frivillighet

https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/policy-for-frivillighet-i-arkivverket?q=policy

 

Det er ein ting som manglar her, nemleg eit punkt om at den som registrerer materiale frivillig (frå grunnen av) og som får dette lagt ut på Digitalarkivet (Digitalpensjonatet) beheld rettane til sitt eige arbeid, og at Digitalarkivet må innhente samtykke dersom dei ynskjer å dele filene med andre.

Link to post
Share on other sites
På 19.11.2020 den 19.08, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Det er ein ting som manglar her, nemleg eit punkt om at den som registrerer materiale frivillig (frå grunnen av) og som får dette lagt ut på Digitalarkivet (Digitalpensjonatet) beheld rettane til sitt eige arbeid, og at Digitalarkivet må innhente samtykke dersom dei ynskjer å dele filene med andre.

Ansvar og rettigheter 

Arkivverket:

står fritt til å publisere og dele resultater av frivilliges arbeid

 

Torbjørn: Rettighetene til arbeidet du gjør som frivillig er ikke godt ivaretatt i Arkivverket. De står fritt til å dele med hvem de vil.

 

Hilsen Rune

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette var interessant. (Og litt merkeleg).

 

Ser no at dette går fram av lenka ovanfor. Ikkje bra.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

En av grunnene til at vi trenger muligheten til å dele materialet uten å måtte spørre først, er f.eks at en forsker/studenter trenger dette materialet til sitt arbeid. Det kan være snakk om at noen skal lage en bygdebok og trenger materialet til sitt arbeid.

 

Tidligere var det også faktisk slik at dersom det kom inn korrigeringsmeldinger på en fil fra en frivillig, kunne vi ikke rette feilen uten tillatelse. Da måtte vi evt. hente ut filen, sende den til den frivillige, som gjorde korrigeringer og returnerte fil igjen til Digitalarkivet for ny publisering. Det kan fungere når man har en liten database, men slik det har utviklet seg, lar dette seg ikke gjøre. Vi trengte da muligheten til å rette feil uten å spørre om lov. 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette er gode poeng. Det er på mange måtar bra at Digitalarkivet kan f.eks. rette på databasane utan å spørje om lov, men dette har ikkje eg fått med meg før no. Det burde såleis ha vore opplyst ein stad både at ein har gjort endringar i politikken/vilkåra og kvifor. Då unngår ein også å miste ein del frivillige som kan/kunne ha gjort ein innsats.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.