Jump to content
Arkivverket

Konfirmerte i Solum 1743-1791 gir http status 300: multiple choices


Recommended Posts

Leif Biberg Kristensen

Jeg har lagt ut mye av slektsdatabasen min fra Solumslekt på WikiTree. Der har jeg nylig fått fanget fullt med "Suggestions" som er et høflig uttrykk for "feil". De går alle som en på http-status 300 Multiple Choices. Når jeg undersøker hva som skjer ved å klikke på en av de foresåtte lenkene, for eksempel fra konfirmasjonen til min 3xtippoldefar Abraham Jonsen (klikk på datoen i kilde 2), kommer jeg til ei side på DA som forteller meg at "Bildet tilhører mer enn en kilde. Vennligst velg den konteksten du ønsker å se bildet i" med to lenker: En til den gamle visninga hvor kun sider med konfirmerte var indeksert, og en med den nye fullindekserte visninga av samme protokoll. Det ser ut til at det er denne ene kilden som forårsaker alle meldingene.

 

Det kan sikkert diskuteres om dette er en "feil" i og for seg, men det er tydelig at ihvertfall søkeroboter vil oppfatte det slik. Det er heller ikke gitt at en ikke-norskspråklig person vil oppfatte problemet.

 

Personlig synes jeg at dere godt kan kutte ut den gamle visninga med bare konfirmerte. Det er uansett den sida det er lenket til som skal komme opp, så får det være opp til hver enkelt om man har lyst til å bla litt fram og tilbake.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg vil ikke kalle det en feil, for dette fungerer for så vidt nøyaktig slik det er designet. Men jeg ser at det slår uheldig ut her.

 

Digitalarkivet har noen få tilfeller hvor samme bildefil hører hjemme i flere kilder. Som regel er det snakk om skanning av mikrofilm, hvor mikrofilmbildet uheldigvis viser baksida av kilde A sammen med forsida av kilde B.

 

Så er det slik at de permanente lenkene bygger på bildefilnavnene, noe som i seg selv var et stort og nødvendig fremskritt fra de opprinnelige permanente lenkene. Når man følger ei slik permanent lenke, blir det gjort et oppslag i databasen, og så blir man sendt til bildefilas plassering, definert som kildens ID og bildefilas plassering i kilden. Klikker man på https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010077, havner man f.eks. på https://media.digitalarkivet.no/view/100941/2.

 

Når da ei bildefil kan være brukt i to (eller flere) kilder, er det nødvendig med dette mellomsteget - som finnes i både norsk (https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010126) og engelsk (https://www.digitalarkivet.no/en/kb20061208010126) språkdrakt - og som tydeligvis validerer dårlig i WikiTree.

 

Dette tilfellet med konfirmantene i kallsboka for Solum er av en annen karakter enn de tilfellene jeg viser til mitt annet avsnitt over. Da skanna kirkebøker ble lagt ut i 2005-2006, ønsket man å ha med disse konfirmantene, men systemet for publisering av kirkebøker var (og er) dårlig egnet til å publisere hele kallsboka, fordi kallsboka for øvrig ikke har de listetypene som kirkebøkene indekseres med. Derfor ble det laget et fiktivt utdrag av kallsboka, som man betegnet "Annen kirkebok" for Solum. Så dukket det sommeren 2020 opp ønske om å få publisert hele kallsboka, og da ble denne lagt ut blant "skanna arkivmateriale" generelt. Fra dette øyeblikket var bildefilene med konfirmantene knyttet til to kilder - eller rettere sagt to kilde-IDer - i Digitalarkivet.

 

Jeg kunne i og for seg godt ønske å fjerne (avpublisere) det utdraget av kallsboka som er publisert blant skanna kirkebøker. Hadde ting skjedd i motsatt rekkefølge, dvs. at hele kallsboka hadde blitt lagt ut først, ville vi nok ikke lagt ut utdraget i det hele tatt. Jeg har likevel to betenkeligheter ved å fjerne utdraget:

 • Det store flertallet av brukere vil antakelig ikke bli oppmerksomme på at disse konfirmantlistene finnes, selv om kallsbøkene er merket med emneknaggen "Konfirmasjon", og selv om konfirmantlistene er omtalt i synlige merknader: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives[]=no-a1450-04000000000457
 • De som måtte ha lagret permanente lenker til konfirmantutdraget på den formen permanente lenker var bygd opp i det gamle systemet, vil kunne oppleve at de permanente lenkene blir brutt, fordi funksjonaliteten som konverterer videresender kall på gamle permanente lenker, ikke vil forstå hvordan det skal videresendes. Dette er jeg riktignok en smule usikker på, for jeg kan ikke huske å ha testet et tilfelle som dette tidligere.

Som følge av den usikkerheten jeg peker på i siste kulepunkt, vil jeg nå først avpublisere utdraget - rett og slett for å erfare hvordan det slår ut. Dersom de gamle permanente lenkene blir omdirigert til fullversjonen av kallsboka, faller betenkeligheten i det siste kulepunktet bort, og da kan vi vurdere permanent avpublisering. Dersom de gamle permanente lenkene blir brutt, taler det for å republisere utdraget. I så fall vil dessverre ditt problem vedvare.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
7 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Som følge av den usikkerheten jeg peker på i siste kulepunkt, vil jeg nå først avpublisere utdraget - rett og slett for å erfare hvordan det slår ut.

 

Utslaget ser ut til å vere at også bileta vart avpubliserte.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/100941/51 (Bilde ikke funnet)

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010126 (Finner ikke nettside/Lenken til denne nettsiden må være feil)

 

Hadde ikkje bileta blitt avpubliserte i same slengen ville dette ha fungert. Fordi

 

http://web.archive.org/web/20150919205123/http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=7904

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7904&uid=ny&idx_side=-9

 

vidarekoplar til

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010126

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
1 time siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Utslaget ser ut til å vere at også bileta vart avpubliserte.

 

Takk for analysen. Det ser ut til å være flere avhengigheter i databasen som jeg ikke er herre over, dvs. at de ikke brytes ved alene å avpublisere "utdraget". Bildefilene har antakelig ennå bindinger til de to kildene, og når systemet blir bedt om å hente ei av bildefilene og gjør sine sjekker, finner det at den ene kilden (eller den første kilden den sjekker) ikke er publisert, og så vises ikke bildefila. Sannsynligvis må "alle spor" etter "utdraget" i databasen slettes, men det har jeg ikke adgang til.

 

Jeg velger derfor å republisere "utdraget", og så må jeg eventuelt undersøke nærmere med en kollega som jeg først har anledning til å få i tale i neste uke.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Heh, da ser det ut til at jeg blir nødt til å gå tilbake til den gamle lenkemetoden med kildeid og side, ihvertfall for denne kilden. Nå hadde jeg uansett planer om å revidere disse 75 sidene og endre fra dato til sidetall i lenkene, men jeg venter nok noen dager og ser om det kan bli noen orden på dette.

 

Takker ellers for utførlig svar.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
3 minutter siden, Leif Biberg Kristensen skrev:

Heh, da ser det ut til at jeg blir nødt til å gå tilbake til den gamle lenkemetoden med kildeid og side, ihvertfall for denne kilden.

 

For akkurat denne kilden vil det være en løsning som ivaretar alle behov. Det er nok lite sannsynlig at det blir endringer i kildeid + bildenummer for kallsboka.

 

Men generelt er lenking med filnavn (f.eks. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010082) sterkt å anbefale, for fra tid til annen får vi på plass manglende sider/oppslag i kirkebøkene, og da forskyver bildenumrene seg.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Da er jeg godt i gang med å konvertere lenkene til denne boka fra "ny" til "gammel" standard 🙂

 

Så oppdaget jeg at et konfirmantkull har blitt oversett i det gamle utvalget. Det gjelder 6 konfirmanter våren 1747, http://media.digitalarkivet.no/view/100941/34

 

Nå lenker jeg til den fullindekserte versjonen, og slipper dermed unna forskyvninger. Men det kan jo fort bli et problem for andre som har lenket til den gamle protokollen på "gamlemåten".

 

Jeg har fortsatt ikke kommet lenger enn til høsten 1754, og kanskje det dukker opp flere overraskelser.

Edited by Leif Biberg Kristensen
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Leif Biberg Kristensen

Jeg fant nettopp enda et kull "Til Michaelis Tider" 1768, som formodentlig skal tolkes som første søndag etter Mikkelsmess, dette året 2. oktober.

 

SAKO, Solum sokneprestkontor, A/Aa/L0002: Kallsbok, 1743-1791
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010233

 

Her er 15 konfirmanter, hvorav flere har voldt meg hodebry. Jeg er glad for at jeg fikk anledning til å gjennomgå denne protokollen i full bredde, og stiller meg samtidig noe undrende til at man i sin tid lot publisere et utvalg som nå viser seg å være mangelfullt.

 

Edit: Så ser jeg nå at ved å klikke på lenka med bilde-id kommer jeg rett inn i protokollen. Da ser det jo ut til at det problemet som jeg opprinnelig meldte inn er løst.

 

Edit 2: På neste side kommer jeg fortsatt til "Bildet tilhører mer enn en kilde". At jeg ikke kom dit på forrige oppslag skyldes selvsagt at denne sida ikke er med i konfirmantutvalget - selv om den altså burde vært det.

Edited by Leif Biberg Kristensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
2 timer siden, Leif Biberg Kristensen skrev:

Jeg fant nettopp enda et kull "Til Michaelis Tider" 1768, som formodentlig skal tolkes som første søndag etter Mikkelsmess, dette året 2. oktober.

 

SAKO, Solum sokneprestkontor, A/Aa/L0002: Kallsbok, 1743-1791
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061208010233

 

Her er 15 konfirmanter, hvorav flere har voldt meg hodebry. Jeg er glad for at jeg fikk anledning til å gjennomgå denne protokollen i full bredde, og stiller meg samtidig noe undrende til at man i sin tid lot publisere et utvalg som nå viser seg å være mangelfullt.

 

Edit: Så ser jeg nå at ved å klikke på lenka med bilde-id kommer jeg rett inn i protokollen. Da ser det jo ut til at det problemet som jeg opprinnelig meldte inn er løst.

 

Edit 2: På neste side kommer jeg fortsatt til "Bildet tilhører mer enn en kilde". At jeg ikke kom dit på forrige oppslag skyldes selvsagt at denne sida ikke er med i konfirmantutvalget - selv om den altså burde vært det.

 

Denne saken har havnet litt i bakevja for videre oppfølging fra meg/oss, men den er ikke glemt. Og siden det nå har dukket opp to sett med konfirmanter som ikke var med i utvalget av sider som var publisert blant skanna kirkebøker, avventer jeg gjerne til du har vært gjennom hele protokollen.

 

Publiseringa i skanna kirkebøker ble gjort før mi tid i Arkivverket, men årsaken til at det i det hele tatt ble publisert et utvalg av sider, og ikke hele protokollen, må være 1) at kallsboka arkivmessig sett ikke er ei kirkebok, og 2) at indekseringsløsningen for kirkebøker krever at alle bilder indekseres med en listetype. Årsaken til at utvalget så ble mangelfullt, må være at man rett og slett har oversett noen av konfirmasjonsinnførslene i indekseringsarbeidet.

 

Man kan si at det hele er et resultat av at Arkivverket i mange år prioriterte publiseringsløsninger for spesifikke kildetyper (kirkebøker, tinglysingsmateriale, skiftemateriale osv.), før det omsider ble laget en mer generisk publiseringsløsning. Innen denne siste kom på plass, hadde vi rukket å "tvinge" en del arkivmateriale inn i de spesifikke publiseringsløsningene, uten at dette arkivmaterialet matchet kriteriene til innhold i de spesifikke publiseringsløsningene. Hadde de generiske løsningene blitt laget før de spesifikke, hadde nok Digitalarkivet vært mer strømlinjeformet enn det er i dag.

 

Til "edit" og "edit 2": Det er riktig oppfattet i "edit 2".

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.