Jump to content
Arkivverket

Sildvogen nevnt i skifte Helgeland 1749. Hvor var det?


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

I skiftet etter Kirsten Torsdatter Sund i 1749 er det listet noen gjenstander som er oppbevart på Sildvogen

https://media.digitalarkivet.no/view/24846/240

 

bl.a.

1 gryde

10 sillegarn

1 Rye

1 gl skindfeld

1 waldbeen (? Er det rett og slett et hvalben)

 

Er det noen som vet hvor dette kan ha vært? Det finnes jo flere Sild(e)våg(en), men det må jo være et sted Vefsningene dro for å fiske. 

 

Link to post
Share on other sites
Leif Johannessen

Sildvogen kan jo sikkert være flere steder. En mulighet er kanskje en forvanskning av "Silvalen" som ligger nær sundet mellom Sør- og Nord-Herøy, på nordsiden så vidt jeg husker. Der var vel noe forretningsvirksomhet i relativt nyere tid.

 

"Vallbein" er i nyere tid den rullen som juksa (dybsagn) gikk over. Opprinnelig rett og slett et hvalbein.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
4 timer siden, Leif Johannessen skrev:

"Vallbein" er i nyere tid den rullen som juksa (dybsagn) gikk over. Opprinnelig rett og slett et hvalbein.

 

Det gir mening. Jeg tror nok dette er et sted Helgelendingene normalt dro på fiske, og der det var lettvint at noe utstyr lå igjen til neste år. På Trøndelagskysten eller i Lofoten, tenker jeg. 

Link to post
Share on other sites
Leif Johannessen

Ved nærmere ettertanke går det opp for meg at "sildvågen" neppe er et egennavn. Det var vel et uttrykk for å være på sildefiske. Det var høst og feitsildfiske på fjordene. Folk fra gården kunne være av gårde med garn mm.

Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos
16 timer siden, Leif Johannessen skrev:

Ved nærmere ettertanke går det opp for meg at "sildvågen" neppe er et egennavn.

Det står minst to ganger "paa ditto Stæd", altså Sildvågen. Det er nok et stedsnavn.

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

"sildevåg" har to tydingar, som begge alt er nemnde her.

http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=sildevåg#ariadne=[[|377641|,0,|sildevåg|]]

 

Tyding 2 - fare på sildefiske - altså ein eller annan stad der ein måtte finne sild, passar dårleg med å lagre noko der.

Tyding 1 - ein våg som høver til sildefiske/sildesteng vil ligge fast. Det er eit samnamn, men kan lett verte eit særnamn

for nærområdet.  (på same måten som "Byen" - det er mange byar, men det er sjeldan tvil om kva som er "Byen" for eit område)

 

23 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Jeg tror nok dette er et sted Helgelendingene normalt dro på fiske, og der det var lettvint at noe utstyr lå igjen til neste år. På Trøndelagskysten eller i Lofoten, tenker jeg. 

Det kan vere endå meir lokalt: Den eine vågen der Sund-folket (utgangspunktet var eit skifte på Sund) og grannane stengde av sild.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos
1 time siden, Leif Johannessen skrev:

"paa ditto Stæd" kan vel oppfattes som et gjentakelsestegn. Men det er lov å ha ulike oppfatninger.

Ting blir kanskje klarere dersom trådstarter kommer med ei mer ordrett transkribering av skiftet?

I tillegg: Et skifte er ei liste over gjenstandene i et bo, hva de er verd og ofte hvor de befinner seg (dersom de ikke er på bostedet til den avdøde). Kladden blei gjort av den lokale lensmannen og to vurderingsmenn, mens sorenskriveren utførte skifteoppgjøret - den lista trådstarter viser linken til. Skifteoppgjøret var blant annet en oppgave over hvor kreditorene kunne finne verdiene i boet.

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
1 time siden, Johan I. Borgos skrev:

Ting blir kanskje klarere dersom trådstarter kommer med ei mer ordrett transkribering av skiftet?

 

Å transkribere hele skiftet blir litt mye, men her er de linjene jeg har identifisert - alt under

Søe Reedskab:

1 gryde paa Sildvogen uden vigt         1-1-0

10 sillegarn paa Sildvogen eftter Enkemandens beretning og ansvar anseet for    5-1-0

 

....

 

1 Rye paa Sildvogen     0-2-1

1 gl skindfeld paa ditto stæd   0-1-0

1 dybs ang med steen paa ditto stæd   0-1-[0]

1 dybs ang med steen hieme    0-1-0

1 waldbeen paa Sildvogen  0-0-8

1 ditto hiemme     0-0-4

 

...

 

1 gl: signat(?) ved søen 0-1-4

 

...

1 gl stuehuus paa Sundberget    1-0-0

1 sillegarn i gaarden no 6       0-5-0

 

 

Med tanke på at ditto stæd er brukt og at alle andre referanser er konkrete steder, tenker jeg nok at Arnt Josefsen hadde et spesielt sted i tankene når han oppgav Sildvogen. Men som Ivar påpeker kan det være mange sildevåger alt etter hvor du kommer fra. Jeg trodde kanskje det var et kjent sted som Helgelendingene dro for å fiske silda, men det kan virke som det i hvert fall ikke er kjent lengre. 

 

Jeg finner imidlertid denne:

https://www.nb.no/items/aeb554ae7754cb81832b29193c440ff9?page=493&searchText=sildevåg*

 

Hølen i Herøy skal være blant de tre beste sildevågene i Nord-Norge. Kanskje var det der Arnt hadde lagret fiskeutstyret sitt?

 

 

Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos
52 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Kanskje var det der Arnt hadde lagret fiskeutstyret sitt?

Da hadde han trolig ei rorbu der. Rya lå nok på ei seng!

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.