Jump to content
Arkivverket

Skysskaffer i Vardal (ved Gjøvik) ca. 1730 - hvordan finne mer opplysninger?


Recommended Posts

Jan Sortland

Jeg forsker på en slekt i Biri (Oppland).  Niels Sivertsen (Syversen etc.) ble trolovet til Mari Amundsdatter på Biri 2. oktober 1756.  Så langt har jeg bare funnet at de fikk en sønn - Ole den 24/7 1757 i Biri.

 

Munster rulle for 3. Sønnenfjeldske Nat. Dragonregiment,  Biri og Vardal kompani i 1756 forteller:  Dragon Niels Syversen, født i Vardal, 27 år gammel.  Han er med andre ord født i Vardal ca. 1729.   I Vardals første kirkebok finner jeg bare en Niels som passer: den 22. mai 1729 står det simpelthen "døbt skysskafferens sønn" og ingen flere opplysninger.  Kan han være den rette Niels mon tro?  Det hele kommer jo an på hva denne skysskafferen heter?  

 

Er det noen som kjenner til kilder som kan gi opplysninger om skyssskaffere?  Jeg tror dette er en slags form for vertshusholder.  En som drev en skyssstasjon og samtidig sørget for kost og logi for de reisende.   Så vidt jeg vet var det 2 skyssstasjoner i Vardal på denne tiden: på Hunn og Mustad. 

 

All hjelp og innspill mottas med stor takk!

Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

Skysskafferen hadde som ansvar å organisere skyssplikten i et område (f. eks. kirkesogn). Skysskafferen kalte ut gårdbrukere som måtte yte skyss til embetsmenn på reise. Se Historisk Leksikon: Skyssplikt

 

I Agder der jeg bor har jeg funnet adskillige opplysninger om skysskaffere i lens- og fogderegnskaper. Skysskafferen omtales ofte i skattemanntall da han enten betalte redusert skatt eller hadde fritak.

Edited by Jan H. Trelsgård
Link to post
Share on other sites
Jan Sortland

Tusen takk Jan!  Dette er godt innspill.  Da skal jeg sjekke ut i lens- og fogderegnskapene og se hva jeg finner.

Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Nils Syversen og Mari Amundsdatter var i ekstraskatten 1766 husfolk under Melby i Biri, trolig på plassen Ramsrud der de nevnes i 1758. Vet ikke hvor denne Nils kom fra. Jeg har bare registrert en Nils Syversen i Biri i denne tida i passende alder, han må derfor være den Nils Syversen som i 1801 var 66 år, enkemann og bosatt Svennes som innerst og nyter almisse av sognet (alderen stemmer ikke helt).  Legdslem Nils Syversen døde på Melby 12.4. 1810.

 

Jeg har ikke funnet flere barn enn sønnen Ole, men i denne rullen fra 1763 står det at han har to barn:   https://media.digitalarkivet.no/view/51333/237 

 

Han er også nevnt under Melby her: https://media.digitalarkivet.no/view/51334/126 

 

Er Ole den samme som dragon Ole Nilsen Ramsrud gift 1785 med Marta Tollefsdatter Moen og husmann under Prestegarden i 1801, 43 år?

 

Vet ikke om du har disse opplysningene om kona Mari. Den 10. oktober 1767 ble det holdt skifte etter avdøde Kari Amundsdatter Klundbystuen som ikke hadde barn med mannen Jacob Larsen. Hennes arvinger var:

- Fullbror Peder Amundsen Oudenhuseie i Fåberg

- Fullsøster Mari Amundsdatter gift med Nils Syversen Melbystuen

- Halvbror Knut Olsens tre barn

- Halvsøster Idde Olsdatter, enke etter Clemet Galtestad

 

Mari Amundsdatter var født på Kårstad ca. 1717 (5 år i skiftet etter mora 1722). Hun var datter av Amund Pedersen Kårstad fra Bratberg, f. ca. 1679, og Anne Knutsdatter fra Sem f. ca. 1679 skifte 29.6.1722. Anne var enke etter Ole Larsen klokker på Kårstad som døde 1713. Mari Amundsdatter døde trolig i 1790-åra da kirkeboka mangler.

 

En Nils Siulsen Hage ble konfirmert i Vardal 1750, 17 år gammel (nr. 27): 

https://media.digitalarkivet.no/view/9300/45051/2

 

 

Edited by Terje Tandsether
Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

En ekspert på Vardalslekter, Frank Solbakken, sier at skyss-skafferen het Lars Arnesen og bodde i Gjøvikstuen 1730. Han er derfor ikke far til Nils Syversen. Skyss-skafferen Lars Arnesen møtte på tinget 1729 og beklaget seg for sin husarme og elendige tilstand med  5 små, syke, vanføre og morløse barn.

Link to post
Share on other sites
Jan Sortland

Tusen hjertelig takk Terje!  Dette er fantastisk hjelp!  Dine funn stemmer helt med mine konklusjoner så langt, men i tillegg har du funnet mye mer!   Jeg er ganske sikker på at du har funnet den rette Nils Siulsen som konfirmert i Vardal 1750.  Da er han født ca. 1733 og det stemmer bra med med en slags mellomting mellom aldersoppgivelsene i 1801 og rullen i 1756.  Nå gjelder det bare å se om vi kan finne dåpen hans i Vardal!

 

Videre kan jeg fortelle at Ole Nielsen Melbyeie, 16 år blir confirmeret på  Biri 1773 og gifter seg ca. 1806 med Eli Syversdatter født i Kullsveen 1780.  Ole dør på Biri Prestegårdseie 8/8 1815.  Det er skifte etter Ole 2/11 1815 og der ser vi at han først var gift med Marte Tollevsdatter og deretter med Eli.  Ole fikk Mari, Magnild, Karen og Anne med første kone, og Mathias og Syver med siste kone Eli.  Eli Syversdatter gifter seg så på nytt med Lars Knudsen Krageberg året etter.  Eli dør på Gloppestuen 19/7 1839.  Det er også skifte etter Eli 29/8 1839 og der får vi bekreftet at første mann var Ole Nielsen og andre mann Lars Knudsen.

 

Tusen takk også for at du spurte Frank Solbakken - opplysningen om navnet til skyss-skafferen sparte meg for mye unødig arbeid!!

 

Du nevner Ekstraskatten 1766 for Biri.  Dette manntallet har jeg aldri funnet.  Hvor fant du det?  Er det tilgjengelig on-line?  Det ligger ikke i Fogderegnskapet som er tilgjengelig på Digitalarkivet.  Er det også bevart ekstraskatt manntall for Vardal og Toten??

 

NYE SPØRSMÅL:

Nå jobber jeg med å finne Eli Syversdatter sine forfedre:  Hun er døpt 2/7 1780 født på Kullsveen.  Hennes foreldre var husmann Syver Joensen Kullsveen og Marte Knudsdatter.  De ble viet i Biri 4/10 1777.   Syver er født i Biri ca. 1748/9, men jeg har ikke vært i stand til å finne hans dåp i kirkeboken.  Han er sønn av Joen Syversen (Siulsen) Kullsveen og Guri Olsdatter. Det er bevart skifte etter Joen Syversen 13/4 1763 der vi finner navnet til kona og alle de 6 barna.

 

Når det gjelder moren til Eli Syversdatter (1780-1839), Marte Knudsdatter så vet vi ut fra FT 1801 at hun skulle være født ca. 1748.  Jeg har funnet en Martha Knudsdatter døpt Skjærtorsdag 1748 i Biri som datter av Knud Feiring.  I konfirmasjonslisten finner jeg Martha Knudsdatter Bierche, 16 år i 1764.  I 1766 er Agnethe Knudsdatter Bierche, 16 år konfirmert og i 1772 Mari Knudsdatter Bierche, 15 år.  Disse er søstre, og det kommer klart frem i skifte etter moren Anne Olsdatter i 1764 og skifte etter faren Knud Pedersen på Bjørke i 1771.  Der er alle de tre søstrene nevnt.   Min teori er at denne Martha er identisk med moren til Eli Syversveen (1780-1839), men jeg har ingen endelige bevis.  Det er også et skifte på Bjørke i 1741 som gir oss navnene på foreldrene til Knud Pedersen Bjørke.

 

Har du eller noen andre informasjon som kan hjelpe meg videre med hensyn til familiene i Bjørke og Kullsveen?

 

På forhånd mange takk for hjelpen! 

 

Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Frank Solbakken har laget en avskrift av skifter i Vardal 1657-1801, men i disse er det ikke nevnt noen ved navn Nils Syversen som arving. Den eldste kirkeboka for Vardal er ganske tynn og dårlig ført, det er mye som mangler! Nils kan godt være døpt i Vardal omkring 1730 uten at dåpen er innført.

 

En Hans Siulsen Villåsen ble konfirmert i 1750, 16 år. Han kan etter navnet være en bror av Nils. Siver Enersens barn Hans ble døpt 18.3. 1733. Siul Enersøns Christian ble døpt 18.3. 1746. Siver Enersens kone ble begravet i Vardal 24.6. 1729 uten navn og alder. Siver Enersen og Ingeborg (Hansdatter) Villåsen giftet seg i Vardal 1732. Hvis Nils Syversen var sønn av denne Siver/Siul Einersen så må det i så fall være i første ekteskap, men da passer ikke alder ved konfirmasjon, så jeg tror ikke at det er han som er faren. 

 

Ekstraskatten for 1760-åra er egentlig regnet som tapt for vårt område, men i arkivet etter Valdres fogderi er det bevart en del ekstraskattmanntall for denne perioden. Biri hørte til Valdres fogderi 1764-1815, og derfor er det bevart manntall for Biri 1766 og 1767, Redalen 1765 og Biri glassfabrikk 1769. En avskrift av disse fins her: slektshistorielaget.no - Avskrifter av slektshistoriske kilder - Gjøvik - Diverse - Ekstraskatten for Biri. Jeg har et register til denne (ikke på nett). Ekstraskatten for Vardal og Toten er dessverre ikke bevart.

 

Marte Tollefsdatter Moen døde 27.7. 1805 og ble begravet ved Biri kirke 31.7. 1805, 43 år gammel. Skiftet etter henne ble holdt på plassen Moen under Biri prestegard 9.10. 1806:  https://media.digitalarkivet.no/view/34326/143

 

Kort slektstavle for Eli:

 

1. Eli Syversdatter Kulsveen under Biri prestegard døpt 2.7. 1780

 

2. Syver Jonsen Kulsveen f. ca. 1749 død Prestegardseie 17.1. 1820. Gift 20.11. 1777 med

3. Marta Knutsdatter Bjerke f. Feiring, døpt 11.4. 1748, død på Biri prestegard, dødsfallet anmeldt til skifteretten 29.4. 1808.

 

4. Jon Syversen Kulsveen f. ca. 1699 død Kulsveen 9.12. 1762. I 1752 sies det at han var husmann til prestegarden og vært der i 22 år.

5. Guri Olsdatter f. ca. 1706 død Kulsveen 26.8. 1768

6. Knut Pedersen Bjerke f. ca. 1717 død 20.4. 1771

7. Anne Olsdatter nordre Huskelhus f. ca. 1724 død 16.1. 1764

 

Pantebok Biri 23.6. 1778: Syver Jonsen Kulsveens avkall til hans kone Marte Knutsdatters formynder Ole Olsen nordre Huskelhus og Peder Olsen Huskelhus for hennes fars- og morsarv etter skiftebrev av 24.7. 1771, samt søsterarv etter skiftebrev av 8.6. 1774:  https://media.digitalarkivet.no/view/10186/85

 

Knut Pedersen Bjerke kjøpte nordre Feiring 1747, men solgte garden 1749. Bosatt Semseie 1754-1757, Haugen 1758. Bruker Bjerke 1758-1771.

 

Brev tinglyst i Biri 25.7. 1740: Jeg Siver Gulbrandsen Lure (plass under Kjenset) har i min ungdoms tid avlet min slegfredsønn med kvinnemennesket Marie(?) Gulbrandsdatter, nemlig Jon Siversen, som jeg nå lyser i kull og kjønn. Siver har ingen andre livsarvinger. Her nederst til venstre: https://media.digitalarkivet.no/view/10182/126

 

Dette kan være far til Jon Syversen Kulsveen, men ingen bevis. En Syver Kulsveen f. ca. 1668 begravet 15.12. 1743, 75 år kan være samme mannen.

 

Foreldrene til Jon Syversen og Guri Olsdatter er ukjente, men en kan komme lenger bakover på Knut Pedersen og Anne Olsdatter.

 

 

 

 

Edited by Terje Tandsether
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Jan Sortland

Tusen hjertelig takk Terje!  Dette er til meget stor hjelp!  Det kan være jeg er litt treg, men jeg forstår ikke helt din argumentasjonen for at Siver Enersen Villåsen ikke kan være en mulig kandidat som far til Niels Sivertsen Ramsrud u/Melby.  Dersom vi går ut fra at den Nils Siulsen Hage som ble konfirmert i Vardal 1750, 17 år gammel, er "vår mann", så mener jeg at han fremdeles kan være sønn enten det er med første eller siste kone.  Aldersoppgavene er jo ofte ganske tilfeldige, selv ved konfirmasjon.   I henhold til FT. 1801 skal jo Niels Sivertsen være født i 1735, så det kan jo godt tenkes at han var 15 år ved konfirmasjonen og ikke 17 år.  Og dermed altså født etter broren Hans.  Hva tror du?

 

Ellers har jeg spørsmål om Eli Syversdatters forfedre:  Du sier at man kan finne ut mer bakover etter Knud Pedersen Bjerke.  Jeg har funnet skiftet på Bjerke i 1741 som gir oss navnene på hans foreldre: Peder Evensen og Kari Bjørnsdatter.  Jeg har også funnet Peder begravet 8/4 1742 og Kari begravet 30/10 1754.  Men vet du noe om deres foreldre?

Link to post
Share on other sites
Terje Tandsether

Tidsmessig er det mulig at Nils Siversen eller Siulsen kan være sønn av Siver Einersen. Da Nils ble konfirmert i 1750 er han oppgitt å være 17 år, han er nok da født i tidsrommet 1731-1734. Første kona til Siver Einersen døde i 1729 så fra dette ekteskapet kan han ikke være, da må han ha vært minst 21 år ved konfirmasjon og så stor aldersfeil er det nok ikke. Siver Einersen giftet seg igjen 24.8. 1732, og sønnen Hans er døpt 18.3. 1733. Et seinere barn er født tidligst i mars 1734. Det kan godt tenkes at Nils Siversen er født omkring denne tida, men så lenge denne familien ikke finnes nevnt i noen skifter så har vi heller ingen beviser for at dette er Nils Siversens foreldre. Det er synd at kirkeboka for Vardal er så slurvete ført i denne perioden. 

 

Når det gjelder slekt på Bjerke så har jeg følgende: 

 

Peder Eriksen Bjerke f. ca. 1656, begravet 8.4. 1742, 86 år (men 46 år i rulle 1713 og etter det født omkring 1667). Peder var gift 2 ganger, (1) med Gjøa Knutsdatter, skifte 12.1. 1726. Barn: Berte 1712, Erik 1715, Knut 1717 og Ole 1719. Gift (2) med Kari Bjørnsdatter (1686-1755), ingen barn. Peder var bruker på Bjerke 1710-1738, solgte da til sønnen Erik. Det er ukjent hvor Peder var fra. Gjøa må være søster til Gunhild Knutsdatter (1676-1746) gift med Nils Henriksen Korsvegen, da barna til Gjøa og Gunhild sies å være søskenbarn. Det er også ukjent hvor disse søstrene var fra, men etter navnet kan de være døtre av Knut Sjursen f. ca. 1640, bruker Svennes 1678-1686 og på Bjerke 1691-1710. Denne Knut sies å være født i Biri. Syver Monsen f. ca. 1604 var husmann under Udal 1666 med sønnene Knut 26 år og Mons 20 år, det kan være denne Knut som kom til Bjerke men også dette er usikkert.

Link to post
Share on other sites
Jan Sortland

Igjen tusen hjertelig takk!  Jeg er helt enig med ditt resonnement ang. Nils Siversen.

 

Ellers tusen takk for informasjon vedr. Bjerke.  Jeg hadde bare sett på det siste skifte i levende live sammen med Kari Bjørnsdatter og hadde ikke fått med meg at alle barna var kun Peder sine, og dessuten i skiftet på Bjerke i 1741 har Peder fått feil patronym - Evensen.   Jeg var ikke klar over skiftet etter Gjøa Knudsdatter - så dette var til stor hjelp!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.