Jump to content
Arkivverket

Forståelse av tekst i Norske Magasin


Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Jeg er litt usikker på om denne hører hjemme i dette eller hovedforumet, men dere har mer trening i tokning, tror jeg. Uten å gi noen føringer, hvordan leser dere de to innførselene om Jens Schielderups barn på s. 212 i Norske Magasin I?

https://www.nb.no/items/143742df7f0bf849f7d4a79383adc31c?page=251

 

Teksten er som følger:

7 Martij, Dominica Reminiscere, lige som klocken slo fult sex,

döde doctor lens Schellerups Sön Torbern, hues moder heder Su-

sanna, och hans elste broder Daniel och elste söster, och den eniste

igenleffuer Adrian.

 

8 -. Vart hand begraffuen vdi kored i Domkirken hoes sin

söster Katrine, som var kalled effter m. Christophers hustru predi-

kanters thil S. Mortens kirke, och bar ieg Absalon baade de börn

thil deris legersted.

 

Hvem dør? Hvem lever? Hvem er søster og bror til hvem?

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Hmm. Virker som det er tre døde barn av Iens Schellerup, Torbern (med mor Susanna), hans eldste bror Daniel og eldste søster, formodentlig Katrine som er nevnt nedenfor. Men hr. Absalon bærer baade de børn,  som kan se ut som at det bare var to?

Adrian er i hvert fall eneste gjenlevende av søsknene. Tror jeg.

Enig i at dette er en smule forvirrende.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Ja, jeg tolker det - under tvil - som om Katrine er død først og allerede gravlagt og at Absolon gravlegger de to brødrene sammen med henne. Men det er en litt tvetydig..

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

 

Ja, dette er kryptisk. Kan også muligens tolkes som at bror Daniel er død tidligere (et annet sted?) og at det er bror og søster (Torbern og Katrine) som begraves sammen og samtidig? Men de kan da ikke begge to ha dødd kl. 6 ? Nei, nå spinner hodet . . . Må vel gå ut fra at dette er korrekt transkripsjon av originalen, for det avgjørende ordet er jo baade. Som tyder på to. Men Absalon kan jo også ha båret dem til graven på forskjellig tidspunkt. Altså at Katrine døde først, ble båret av A, så – noen tid etterpå døde Torbern og ble båret av samme A. for å begraves med henne. –Puhh!

 

Mvh

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Trodde kanskje at denne lenken fra NBL kunne bidra til løsning, men – nei. Bortsett fra at Adrian muligens var Adriane . . .

 

 

Mvh

 

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Adrian er datteren ja. Se s. 388 i samme bok. Godt å høre at det ikke bare var jeg som ble forvirret.


Men vi er i hvert fall enige om at tre barn av Jens er død senest 7. mars - Daniel, Katrine og Torbern, og at Jens bare har et gjenlevende barn i 1563 - Adrian(e). Eller?

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
5 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Men vi er i hvert fall enige om at tre barn av Jens er død senest 7. mars - Daniel, Katrine og Torbern, og at Jens bare har et gjenlevende barn i 1563 - Adrian(e). Eller?

 

Sånn ser det i hvert fall ut for meg . . . Skulle til å sende en undring over hvorfor ikke Peder var nevnt som levende barn, før jeg så at han var født 1571. Var sikker på at han måtte være eldste sønn. – Feil. 🙂

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Dette kan jeg gi dere løsningen på.

 

Torbern dør 7. mars 1563, han har en eldre bror, Daniel, og en eldre søster Adriane som er den eneste gjenlevende søster av Daniel, siden søsteren Kathrine døde nesten samtidig som Torbern. Absalon Lesemæster bar både Kathrine og Torbern til deres gravsted i Koret i Domkirken den 8. mars 1563.

 

Daniel og Adriane vokser opp og begge blir voksne, Adriane som biskopfrue i Stavanger, gift med biskop Jørgen Eriksen og Daniel er nevnt i flere kilder. Bl.a har jeg en kopi av en eiendomsoverdragelse datert 16. januar 1583 der Susanna Lennersdaatter selger en eiendom i Bergen: "Jegh Susanna Lennersdaatter Saligh Doctor Jensis effterlefferske Kiendis och giør Vitterligh for alle medt dette mitt obne breff, at Jeg medt min Kiere Suager Mester Jørgen sampt min søn Daniel Schielderups raad och samtycke haffuer affstaet och affhend,......."

 

Dette dokumentet ligger i Universitetsbiblioteket i Bergen sin dokumentsamling.

Edited by Remi
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Remi, hva kan jeg si? Eureka! Og tusen takk. Underlig at NBL ikke nevner Daniel?

 

Mvh 

Link to post
Share on other sites

Han studerte i Danmark og Wittenberg til å bli prest. Fikk avtale om å bli sogneprest til Skals kirke rett nord for Viborg i 1579: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287765#214511,40527563

 

Dessverre ser det ut til at han dør før han kan tiltre. Omstendighetene rundt hans dødsfall har jeg ikke funnet ennå. 

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Even, slekten Schjelderup har jeg arbeidet med i 35 år, jeg har meget god kontroll fra de eldste og opp til ca. 1850.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
6 timer siden, Remi skrev:

Even, slekten Schjelderup har jeg arbeidet med i 35 år, jeg har meget god kontroll fra de eldste og opp til ca. 1850.

Det er jo helt supert! Jeg har et par spm til om slekta, men da skal jeg få formulert det ordentlig i hovedforumet der det hører hjemme. 😀 Litt senere dog. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.