Jump to content
Arkivverket

Søkefunksjon på Digitalarkivet


Recommended Posts

Tore Erland

Hei. Etter at Digitalarkivet skiftet søkemotor har det blitt vanskeligere å søke der og forstår ikke hvorfor Digitalarkivet ønsker å gjøre det vanskeligere for brukarene? Trodde at Digitalarkivet var der for brukerne og ikke i mot brukerne?

Bruker ofte funksjonen * foran og * bak. Eksempel *lange*. Før fikk jeg mange treff og nå får jeg ingen. Av informasjonen på nettsiden skjønner jeg at dere har fjernet denne funksjonen, som var ganske bra, da mange av navnene på Digitalarkivet er feilskrevet og det kan skyldes flere ting, som blant annet at man har gjort arbeidet i utlandet. Derfor har funksjonen med * foran og * bak vært helt topp. Men nå er den fjernet av en eller annen grunn og nå blir det mye vanskeligere å sile ut feilene på Digitalarkivet.

Den "oppskriften" som er beskrevet på Digitalarkivet gir meg liten mening og skjønner det ikke. Så kanskje dere kan forklare meg hvordan jeg nå skal søke, når jeg er usikker på det som skal stå foran i navnet og det som skal stå bak i samme navnet. Altså hvis jeg ønsker å skrive *lange*. Hvordan skal jeg nå gjøre det for å oppnå det samme treffene?

Med hilsen en skuffet bruker.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det framgår ikke av innlegget om du har lest vår nyhetssak fra begynnelsen av uka, så for ordens skyld viser jeg til den: https://www.digitalarkivet.no/content/1120/digitalarkivet-har-skiftet-søkemotor

 

Som det er opplyst der, arbeider vi med å oppdatere veiledningene. Det arbeidet er ikke i mål. Nyhetssaken vil bli oppdatert når veiledningene er ferdige.

 

Uheldigvis er ikke søket med * foran og bak mulig i den nye søkemotoren, og jeg kjenner dessverre ikke til noen måte å gjennomføre tilsvarende søk på nå.

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eit alternativ er å bruke fuzzy søk. Gjølanger~2 vil f.eks. også gje treff på Jølangen. Talet etter tilde spesifiserer kor mange teikn avviket kan vere på.

 

https://www.digitalarkivet.no/search/persons?no_alias=1&s=Gjølanger~2&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&m[]=1429

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
7 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eit alternativ er å bruke nærheitssøk. Gjølanger~2 vil f.eks. også gje treff på Gylanger. Talet etter tilde spesifiserer kor mange teikn avviket kan vere på.

 

Det er en mulighet som til en viss grad kompenserer for "inneholder-søk med trunkering", men det er langt fra noen fullgod erstatning, dessverre. Jeg vil legge til at det kun er mulig med ~1 og ~2, og at det kan være hensiktsmessig å skru av variantsøk, når man bruker nærhetssøk (også omtalt som "Fuzzy-søk").

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Tore Erland
Posted (edited)

 

11 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det framgår ikke av innlegget om du har lest vår nyhetssak fra begynnelsen av uka, så for ordens skyld viser jeg til den: https://www.digitalarkivet.no/content/1120/digitalarkivet-har-skiftet-søkemotor

 

Som det er opplyst der, arbeider vi med å oppdatere veiledningene. Det arbeidet er ikke i mål. Nyhetssaken vil bli oppdatert når veiledningene er ferdige.

 

Uheldigvis er ikke søket med * foran og bak mulig i den nye søkemotoren, og jeg kjenner dessverre ikke til noen måte å gjennomføre tilsvarende søk på nå.

 

 

Takk for svarene.

For min del og sikkert også for mange andre, så er Digitalarkivet nå blitt et dårligere tilbud da man har gjort det vanskeligere å søke etter personer og kanskje nå ikke finner personene i det hele tatt da det er mye skrivefeil på Digitalarkivet. Med * foran og bak gikk det an å sile ut disse skrivefeilene, som det er mange av på Digitalarkivet. Men man ønsker vist at det ikke skal gå an mer og dermed gjøre det vanskeligere eller håpløst å finne informasjon på Digitalarkivet. 

Regner med og går ut fra at Arkivverket ikke kommer til å innføre * foran og bak igjen i søkemotoren, da det er en eller annen som har bestemt at det skal være slik og forbli slik, og da satser jeg på at Arkivverket går gjennom alt det de har lagt ut og sjekker at alt er riktig skrevet. Det bør man forvente når man ikke lenger kan søke i disse feilskrevet navnene, som det er mange av på Digitalarkivet og spesielt etter at en del av arbeidet ble satt ut til utlandet. 

Skjønner ikke hvorfor man skal ødelegge et produkt som har fungert så bra for brukeren!
Hilsen en MEGET skuffet bruker av Digitalarkivet sine nettsider

Edited by Tore Erland
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
tom askerøi

Jeg har i hvert fall lest deres "nyhetssak fra begynnelsen av uka" som for det første kommer leeeenge etter at endringen er gjort - det har vært opptil flere debatter her i forumet om emnet. Og til dels stor misnøye. 

 

Og for det andre at "oppdaterte veiledninger foreligger ennå ikke" - de kommer eeeeeenda leeeeenger etter at endringen er gjort...

 

 

Og I nyhetssaken skrives det om * foran og * bak (som jeg har brukt meget nettopp på eksemplet *risto*):

 

"Trunkeringstegnet * kan være etterhengt («P*») eller foranstilt («*e»), men det er i Elasticsearch ikke mulig med både foranstilt og etterhengt trunkeringstegn (f.eks. «*risto*»). De tilgjengelige alternativene er «Fuzzy search» og variantsøk.

 

Alternativene som altså er "langt fra noen fullgod erstatning, dessverre." (min utheving). 

 

Kanskje dere har gjort et dårlig valg?

 

 

 

 

 

Edited by tom askerøi
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 17.6.2021 den 21.41, Tore Erland skrev:

Regner med og går ut fra at Arkivverket ikke kommer til å innføre * foran og bak igjen i søkemotoren [...]

 

Det er ikke Arkivverket som lager søkemotoren.

 

Jeg forstår utmerket godt frustrasjonen over ikke å kunne søke med foran- og etterstilt * i ett og samme søk, men her er det truffet en overordnet strategisk beslutning med hensyn til søkemotorer, og den må jeg forholde meg til.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 17.6.2021 den 23.09, tom askerøi skrev:

Og for det andre at "oppdaterte veiledninger foreligger ennå ikke" - de kommer eeeeeenda leeeeenger etter at endringen er gjort...

 

Endringer og justeringer har pågått inntil nylig, og det er først i etterkant av dette at det har vært mulig for mine kollegaer og meg å få presis oversikt over søkemulighetene.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
tom askerøi

Så det fulgte altså ikke med noen bruksanvisning som man kunne sette seg inn i FØR "overordnet strategisk beslutning" ble fattet?

 

Velge først og finne ut hvordan det virker etterpå? Hva er det for slags strategi?

 

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg tykkjer det hadde vore litt interessant å få vite litt om grunnlaget for den overordna strategiske beslutninga.

 

Når det er sagt så saknar eg framleis enkelte ting frå det Oldervollske digitalarkivet, som mogelegheit for presise søk, minimalistisk visning og visning av postane før- og etter på same side når ein ser på f.eks. emigrantar og sjeleregister. Men eg ville aldri ha bytt vekk alle søkjemogelegheitene i digitalarkivet mot gamle digitalarkivet, der ein stort sett berre kunne søkje i ein database om gongen. Det ser ut til at for kvar oppgradering mistar ein noko, samstundes som nye mogelegheiter kjem til. Fuzzy-søk og mogelegheit for søk på relatert person utan begrensningar er to forbetringar etter siste skifte av søkjemotor.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
Tore Erland
2 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ved å skrive *dale under Tinglag får man ingen treff nå da Arkivverket har "ødelagt" denne funksjonen ved å bruke en billigere søkemotor, som ikke tolker dette. Når man bare skriver dale under Tinglag så får man noen treff. Hadde kanskje fått flere treff hvis alt var riktig skrevet på Digitalarkivet. Men som kjent er det jo ikke det og med å bruke * foran og bak kunne man få treff også på det som var feilskrevet. Men det vil Arkivverket helst unngå at vi kan gjøre. De vil heller spare noen kroner enn å gi brukerene god service.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Forskjellen er altså at tinglag = dale gir treff på poster med tinglag = Indre Dale og Ytre Dale, mens tinglag = *dale ikke gir treff.

 

Søk med foranstilt trunkering ("slutter på-søk") er i utgangspunktet ikke mulig med søkemotoren Elasticsearch. Når dette likevel er mulig i Digitalarkivet, skyldes det at Arkivverkets utviklere har fått søkemotoren til å lese søkeordet baklengs, dersom det første tegnet er *. Søk på *dale blir dermed omgjort til et søk på elad*, og så har utviklerne samtidig laget en ekstra søkeindeks hvor alle ord er lest inn baklengs. Alle søg går mot både den ordinære og den ekstra (baklengse) søkeindeksen, og det innebærer at disse to søkene går ut på ett:

 

Så blir det likevel ikke treff på tinglag = *dale. Min forståelse - eller min gjetting - er at det ikke er laget baklengs søkeindeks for tinglagsfeltet i databasen.

 

Og det ser ut til å gjelde flere felt:

Det ser altså ut til at det ikke er laget baklengs søkeindeks for alle felt. Det har jeg ikke vært klar over før nå.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 21.6.2021 den 22.35, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg tykkjer det hadde vore litt interessant å få vite litt om grunnlaget for den overordna strategiske beslutninga.

 

Utover det lille som står i nyhetssaken (https://www.digitalarkivet.no/content/1120/digitalarkivet-har-skiftet-søkemotor) har jeg dessverre ingenting mer å formidle mht. de vurderingene som er gjort, da verken jeg eller den seksjonen jeg arbeider i, har hatt med saken å gjøre.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
13 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Forskjellen er altså at tinglag = dale gir treff på poster med tinglag = Indre Dale og Ytre Dale, mens tinglag = *dale ikke gir treff.

 

Søk med foranstilt trunkering ("slutter på-søk") er i utgangspunktet ikke mulig med søkemotoren Elasticsearch. Når dette likevel er mulig i Digitalarkivet, skyldes det at Arkivverkets utviklere har fått søkemotoren til å lese søkeordet baklengs, dersom det første tegnet er *. Søk på *dale blir dermed omgjort til et søk på elad*, og så har utviklerne samtidig laget en ekstra søkeindeks hvor alle ord er lest inn baklengs. Alle søg går mot både den ordinære og den ekstra (baklengse) søkeindeksen, og det innebærer at disse to søkene går ut på ett:

 

Så blir det likevel ikke treff på tinglag = *dale. Min forståelse - eller min gjetting - er at det ikke er laget baklengs søkeindeks for tinglagsfeltet i databasen.

 

Og det ser ut til å gjelde flere felt:

Det ser altså ut til at det ikke er laget baklengs søkeindeks for alle felt. Det har jeg ikke vært klar over før nå.

 

Takk for oppklarande svar.

Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Kjære Kristian Hunskaar, dette er kanskje å misbruke din rolle som både bruker og ansatt. Kan du på en eller annen måte viderformidle til de som har vedtatt skifte til en søkemotor som nesten ingen skjønner noe av, uten å informere om endringene, uten først å lage en bruksanvisning: Dette er strategisk sett jævlig dumt, når det i tillegg blir gjort i en tid en hvor vi brukere sliter livet av oss for å finne folk i kilder som er 'transkribert' av utlendinger uten norskkunnskaper. Situasjonen er at vi i mange tilfeller ikke kan bruke søkemotoren, men på den annen side har vi det komiske i at det ofte ikke spiller noen rolle, for resultatene som blir servert er ikke det vi søkte på, og treffene vi får er bare sludder! Skifte av søkemotor er sikkert faglig begrunnet av de som sitter i bakgrunnen og skal få systemer til å virke, men det indikerer ganske tydelig at de ikke er brukere sjøl, og uansett gir blanke i hvilke følger det har for brukere.

For forskingsmiljøene spiller endringene kanskje ikke så stor rolle, de bruker muligens arkivene annerledes, og søker nok ofte etter ting vi vanlige brukere ikke har den samme interessen av. Det alvorlige er at for slektsgransking generelt er det et tilbakeslag, etter alle TV-program og reklame som har fått folk til å interessere seg for slekta si, at de ikke enkelt kan bruke de verktøyene som er til rådighet. Dette kommer jo også samtidig med at Slektogdatas forum ikke er brukelig for andre enn medlemmer lenger, og vanskeligheter med dataoppgradering i Norsk Slektshisstorisk Forening.

Det vitner om manglende gangsyn og samarbeidsevne fra utviklere og beslutningstakere.

Edited by Olaf Larsen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
Arild Landrø

Tusen takk til Digitalarkivet som har laget en svært lettvint og fungerende søkemotor!!!  De

t greieste , slik jeg ser det , er å bruke avansert personsøk, der fungerer også trunkering om man tar enten foren eller bak navnet, og ikke trunkerer både foran og bak navnet.   Det største problemet er vel at vi har lagt oss til noen arbeidsvaner som er vanskelige å vende når systemet forandres litt.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.