Jump to content
Arkivverket

Søker hjelp med "oversettelse" av setning fra Bygdebok.


Line Skage

Recommended Posts

Hei hei,

Jeg har kommet over en setning som jeg ikke forstår og lurer på om det er noen som kan hjelpe meg~

 

Dette er fra Bygdebok for Overhalla, (Trøndelag), seksjon om Berg gård (Side 69), og det står: 

 

"Ved et delingsdokument av 16/9 1843 mellom brødrene Hersleb og Ebbe Hornemann av de fra foreldrene og avdøde bror Heinrich Hornemann arvede eiendommer i Namdal tilfalt Skage kirke, med gården Berg, Ebbe Carsten Hornemann f. 1784 d1/6 1851."

 

Betyr det altså at Berg tilfalt Skage kirke? Og jeg kan ikke finne ut hva et "delingsdokument" er? Kan noen oversette til "moderne" Norsk til meg? 

Takk på forhånd for hjelp!

Line

 

Edited by Linemoren
gramatikk
Link to comment
Share on other sites

vel møtt i forumet!

Først, då du registrerte deg aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn her.  Den regelen er det fint om du følgjer.

 

Du har funne ei litt knotete formulering....

- og eg kan ikkje garantere at  1) eg forstår alt rett, eller  2) at eg får til å forklare alt like klart.

Når det er sagt,

- Hersleb og Ebbe og Heinrich har arva egedomar etter foreldra.

- Heinrich er død, og Hersleb og Ebbe har arva hans del.

- det er tydelegvis fleire eigedomar

- det kan verke som om brødrene har arva alle eigedomane i fellesskap (om lag som "ideelt sameige" i vår tid)

 - - då tenkjer eg meg at "delingsdokumentet" er ein tinglyst avtale som seier at ein viss part frå no av høyrer til Hersleb åleine, og

den andre parten høyrer til Ebbe åleine.

 

Så har vi Skage kyrkje....

Eg trur bakgrunnen kan vere sånn:

- frå gammalt av (mellomalderen) hadde kvar soknekyrkje (bygget, institusjonen) ein del jordeigedom. Dei som bygsla (leigde og brukte) desse

eigedomane batalte avgift til kyrkja, på same måte som andre betalte til andre jordeigarar.

- tidleg på 1700-talet, då reformasjonen vel var gjennomført, og kongen etablert som "kyrkjeherre", fekk han gjennomført at han - som "eigar"

av kyrkjene, kunne selje dei - med tilhøyrande jordegods.  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kirkesalget_i_1720-åra

Kyrkjene vart kjøpt av private, som så kunne krevje inn avgiftene frå bøndene som brukte jordeigedomane som høyrde til.

I somme tilfelle gjekk bøndene i bygda - alle eller mange - saman om å kjøpe kyrkja med jordegods; anten direkte frå kongen i 1720-åra,

eller frå ein privat proprietær seinare.

Kvar deltakar fekk ein part i dette kjøpet; og parten kunne vere identifisert som ein spesiell jordeigedom/gardpart (altså ikkje "ideelt

sameige" av heile kyrkjegodset saman med dei andre bøndene).

Detser ut til at mor og far Hornemann hadde ein slik kyrkjepart, der garden Berg høyrde til.

Dette vart altså Ebbe sin del av arven, etter delinga.

 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Tusen hjertelig takk for hjelpen og "oversettelsen"! Det var klart og tydelig det du delte og på en klar og enkel måte. Desverre har jeg funnet flere slike *bakvendte* setninger i disse bygdebøkene fra Overhalla! Men takk for svar på denne nøtten

Line

Edited by Line Skage
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.