Jump to content
Arkivverket

Frustrert brukar


Frode Myrheim

Recommended Posts

No hev eg vori med på Digitalarkviet sidan byrjingi, men makan til rot det no er hev eg ikkje upplevd.

 

Eg finn ikkje fram til alle lensrkekneskapane. Tidlegare fulgte eg berre utforsk, og her låg dei, men no er dette teken burt.

 

Det er dei endelause endringane som frustrerar meg.

 

Mvh. Frode Myrheim

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Utforsk" finnes fremdeles på Digitalarkivets forside (https://www.digitalarkivet.no/), men boksen har i senere tid fått ny plassering litt lenger ned på sida. I boksen kan du klikke på "Smakebiter fra Digitalarkivet", og da kommer du til ei side med lenke til ulike artikler (https://www.digitalarkivet.no/content/taste). Av disse artiklene er det artikkelen "Regnskap og skatt" som omtaler lensregnskapene.

 

Artiklene under "Smakebiter fra Digitalarkivet" er primært for dem som ikke er så godt kjent med hva arkiver kan by på, eller hvilke arkiver som inneholder hva.

 

Erfarne brukere finner raskere fram ved å benytte søkeskjemaet for skanna arkivmateriale (https://media.digitalarkivet.no/db/browse) hvor man kan søke fram lensregnskapene på flere måter, bl.a. slik:

Ved søk i emneknagg-feltet får man ikke treff kun på selve arkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, men også annet arkivmateriale relatert til lensregnskapene.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Artiklene under "Smakebiter fra Digitalarkivet" er primært for dem som ikke er så godt kjent med hva arkiver kan by på, eller hvilke arkiver som inneholder hva.

 

Rettleiingar er nyttige, enten det gjeld nybyrjarar eller avanserte brukarar. Eg saknar ein felles heilskapleg inngang på Digitalarkivet som tek for seg stegvis alt frå korleis ein søkjer i databasane og finn fram i dei skanna kjeldene, klausular osv. og til kva kjelder som finst og kva dei inneheld. Når det gjeld innføring i kjelder bør denne gå frå det elementære om kyrkjebøker, folketeljingar (med teljedatoar) og emigrantprotokollar, vidare om skifte, tingbøker og pantebøker, ulike typar manntal, militærrullar, skattelister, kongebrev, rekneskap, matriklar, jordebøker osv., og kva for arkiv desse tinga ligg i. Rettleiinga bør også lenke vidare til ein felles inngang for ulike typar nedlastbare avskrifter som finst i Digitalarkivet, samt at ein under kvart enkelt emne lenker til relevante avskrifter (f.eks. tingbokavskrifter). Slik det er no er alt dette spreidd for mykje rundt og vanskeleg å finne.

 

Smakebitane nemnt ovanfor viser enkle søk i skanna materiale, men fortel ingen ting om korleis desse lensrekneskapane kan brukast. Det finst faktisk rettleiingar, men desse er gøymt godt vekk på Arkivverket sine sider, der ein må bla seg fram i menyen til "historier fra arkivene" og til "eldre historie (-1814), for deretter å bla seg nedover den lange lista til ein finn f. eks. "Lens- og fogderegnskap". Her er det mange nyttige rettleiingar om kjeldene som heilt sikkert er ukjende for mange av Digitalarkivet sine brukarar. Ikkje noko av dette kjem opp dersom ein opnar menyen i øverste høgre hjørnet på framsida til Digitalarkivet og klikkar på "Hjelp og veiledninger" eller "Om Digitalarkivet". Det einaste som ein finn her er ei lenke til arkivverket.no.

 

Eg har tidlegare ikkje kjent til desse rettleingane, men sat for eit par dagar sidan og las om militærrullar osv. Eg fann dette meir eller mindre tilfeldig då eg leita etter noko anna. No heldt eg på å ikkje finne dette att. Men rettleiingane er altså å finne på Arkivverket sine sider.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@Torbjørn Igelkjøn; du peker på en rekke ting som Arkivverket langt på vei er klar over, og det arbeides med omstrukturering av nettstedet Digitalarkivet. (For ordens skyld: Jeg er ikke permanent involvert i dette arbeidet, men er én av mange som tidvis blir konsultert.)

 

Det har blant annet "alltid" vært utfordrende å definere hva slags redaksjonelt innhold som hører hjemme på arkivverket.no og hva slags redaksjonelt innhold som hører hjemme på digitalarkivet.no, og det må man nok en gang se på. Her har også premissene endret seg noe, fordi det nå ikke bare er Arkivverket, men også mange andre arkivinstitusjoner, som publiserer på Digitalarkivet. Det er også naturlig å se på samspillet med arkivportalen.no, ettersom mye veiledning faktisk ligger i arkivbeskrivelsene i katalogene.

 

16 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Smakebitane nemnt ovanfor viser enkle søk i skanna materiale, men fortel ingen ting om korleis desse lensrekneskapane kan brukast.

 

Her ble jeg fristet til å gi uttrykk for noen personlige betraktninger:

 

Det kan være rimelig at Arkivverket i en viss utstrekning skal gi veiledning i hvordan arkivmateriale kan brukes (les: forstås og utnyttes til forskning), men det er opplagt ei grense for hvor langt Arkivverkets rolle strekker seg i så henseende. Arkivverket skal ta vare på arkiver og gjøre dem tilgjengelige, men det er ikke Arkivverkets oppgave å utdanne historikere eller å bygge kompetanse blant slektsgranskere og historikere uten formell utdanning. Til dette har vi f.eks. universiteter og høyskoler, slektshistoriske foreninger og en rik flora av litteratur til selvstudium. Det finnes naturligvis mye historiekompetanse i Arkivverket, og denne brukes i noen grad til formidling, men det er neppe tilfeldig at ei av landets mest populære lærebøker i slektsgransking er skrevet og utgitt av to statsarkivarer som privatpersoner.

 

Arkivverkets og Digitalarkivets veiledninger kommer derfor også i framtida trolig primært til å fokusere på 1) hvordan de digitale brukergrensesnittene fungerer og skal brukes, og 2) hvordan de ulike arkivene er bygd opp, hva slags opplysninger som finnes i dem, og hvordan man finner fram i dem.

 

Men det ville absolutt glede meg om jeg tar feil! I første omgang ville det hjelpe mye, dersom man - når man f.eks. blar i skanna lensregnskaper - har kunnskapsartikler om emnet ikke mer enn ett klikk unna, uavhengig av om artiklene finnes på digitalarkivet.no, arkivverket.no, lokalhistoriewiki.no, Wikipedia, snl.no, etc. Arkivverket har faktisk skrevet et betydelig antall artikler på Wikipedia om ulike arkiver, og dersom det hadde vært mulig å lenke til disse direkte fra kildene i Digitalarkivet, ville de trolig fått langt flere lesere enn de har i dag.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.