Jump to content
Arkivverket

Registrering i politiets emigrantprotokoll omkring 1885


Arne-Sten Christiansen

Recommended Posts

Jeg lurer på om det var pliktig å bli registrert i politiets emigrantprotokoll før utvandring til USA?

 

Jeg synes det er rart om slike registrere fantes om det var frivillig å bli registrert. Når jeg for flere år siden har lett etter min farfars utvandring i 1885, kan jeg ikke huske at jeg har sett denne protokollen. Jeg gjetter at den er avfotografert, og gjort tilgjengelig i Digitalarkivet etter at jeg sist jobbet med dette. Siden jeg ikke har lykkes med å finne farfar i tidligere i diverse registre, håpte jeg at denne kun være løsningen. Jeg begynte å lete igjen nettopp fordi jeg fant ut at farfars bror må ha utvandret samme år. Jeg har et innlegg om endring av etternavn i dette forumet også. Der forklarer jeg at jeg har søkt etter flere navnekombinasjoner, men ikke hatt hell med meg.

 

Jeg har vurdert å legge inn opplysninger om disse to brødrene for om mulig få hjelp. Men i første omgang er jeg interessert i tanker om det innledende spørsmålet, selv om mitt mislykkede søk tyder på at svaret på det der «Nei». Eller har det vært mulig å lure seg unna?

Link to comment
Share on other sites

https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/emigrantprotokoller-fra-oslo-1867-1966

Reisekontroll

Frem til 1860 måtte alle som skulle reise fra ett prestegjeld til et annet ha med seg en reiseattest utskrevet av presten eller lensmannen. De som skulle ut av landet måtte ha et pass som ble skrevet ut av politiet samtidig som de ble ført inn i en protokoll. I 1860 ble passplikten for reiser innenlands, og for å komme inn til Norge, opphevet. Heller ikke for reiser ut av landet måtte man skaffe seg pass.

 

Ved provisorisk anordning av 6. april 1867 fikk politimestrene pålegg om å føre kontroll med emigrasjonsagentene. På grunn av emigrasjonsveksten ønsket myndighetene å ha kontroll både med utvandringen og agentenes virksomhet.

 

Etter utvandringsloven av 22. mai1869 med tilleggslov 5. juni 1897 skulle politiet føre kontroll med befordring av utvandrere til andre verdensdeler. Det skulle være en skriftlig kontrakt mellom agenten og utvandreren, som skulle undertegnes av politimesteren. Hensikten med kontrollen var blant annet å hindre personer i å emigrere hvis de var ettersøkt av påtalemyndighet, hadde bidragsplikt eller utestående verneplikt med mer.

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Var brødrene sjømenn? I så fall kan de ha jobbet seg over til Amerika (slik f.eks. min oldefar gjorde). Da vil de ikke være å finne i emigrantprotokollene.

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Frank Marton Pedersen skrev:

Var brødrene sjømenn? I så fall kan de ha jobbet seg over til Amerika (slik f.eks. min oldefar gjorde). Da vil de ikke være å finne i emigrantprotokollene.

 

 

Har du funnet noen annen kilde for din oldefars utvandring?

 

Ja, min farfar hadde vært sjømann fra 1873 til 1879. Først tre år i tjeneste på norske skip før han rømte i Irland, og må ha hatt hyre på utenlandske skip. Så var han brannkonstabel i Christiania der han avanserte til brannformann. Han hadde orlogstjeneste i 1881. Jeg har den gode attesten han fikk fra brannvesenet der det står at han slutter i tjenesten for å utvandre til USA (1885). Min farfar hadde altså vært sjømann og hadde derfor ei sjøfartsbok som ble avlevert før utvandringa. Jeg har, for lenge siden, fått hjelp til å tyde teksten i hovedrulla. Han som hjalp meg da skrev: «Det er uforklarlig at han skulle avlevere den om han skulle utvandre. Det er noe som ikke stemmer.» Det betyr vel at han ikke tok hyre på noe skip, i alle fall norsk skip. Jeg har lurt på om han kan ha fulgt et utenlandsk skip. Ville det vært mulig i Norge?

 

Men når jeg leter nå, så er det fordi jeg oppdaget at broren også utvandret samme år. Han var havnekonstabel i 1883, men han hadde vært skipstømmermann tidligere i livet. Det betyr nok at han også hadde vært sjømann. Det kan være at han dro til sjøs etter konfirmasjonen i 1862 da han var 16 år. Men det er i 1875-76 jeg kjenner til at han hadde det yrket. Jeg får kanskje bla meg gjennom mange sider i mønstringsprotokoller.

 

Det finnes i så fall ingen kilder til denne utvandringen?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Arne-Sten Christiansen skrev:

Jeg får kanskje bla meg gjennom mange sider i mønstringsprotokoller.

 

@Arne-Sten Christiansen Hvorfor ikke begynne i den andre enden? Dersom du finner brødrenes ankomst i en passasjerliste i USA så betyr det at de reiste som passasjerer og du får samtidig et mer nøyaktig tidspunkt for avreise. 

 

Skulle brødrene derimot ikke finnes i noen ankomstliste så kan det bety at de tok hyre og jobbet seg over til USA. Da burde det således være notert i en sjømannsrulle.

 

Jeg foreslår at du opplyser om deres navn og f. datoer så kan du få hjelp her på forumet........

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 8.4.2022 den 14.07, Egil Johannessen skrev:

 

@Arne-Sten Christiansen Hvorfor ikke begynne i den andre enden? Dersom du finner brødrenes ankomst i en passasjerliste i USA så betyr det at de reiste som passasjerer og du får samtidig et mer nøyaktig tidspunkt for avreise. 

 

Skulle brødrene derimot ikke finnes i noen ankomstliste så kan det bety at de tok hyre og jobbet seg over til USA. Da burde det således være notert i en sjømannsrulle.

 

Jeg foreslår at du opplyser om deres navn og f. datoer så kan du få hjelp her på forumet........

Jeg vil være veldig takknemlig for hjelp. Jeg legger lenker som jeg mener er mest relevante her. Jeg har mer, men det kan lett bli for mye. Slik tenker jeg at ingen skal bruke tid på å finne det jeg allerede har, samt at det kan kanskje hjelpe til å finne mer.

 

Det er min farfar Adolf Syver jeg har lett mest etter kilder til utvandring uten suksess. Disse to brødrene hadde tre søsken, to brødre og en søster. Foreldrene ble gift i Moss og alle barn utenom min farfar, var født der. De flyttet i Hammersborg i Kristiania (eller var det Aker den gang). Folketellingen i 1865 viste at det ikke gikk så bra med deres far, Christian Olsen. Jeg har mer dokumentasjon på det, men det er ikke så relevant her. Moren Maren Kristine f. Grønneberg, er oppgitt som enke i FT-1875 i Stortingsgaten i Kristiania. Der bodde noen av sønnene sammen men henne til ulike tider. Søsteren bli gift i Kristiania, men flyttet en gang etter 1900 til Hamar.

 

Det er kilder til selve utvandringa som mangler. Jeg er også svært nysgjerrig på hvorfor og når Otto Carl Fredrik tok en variant av sin mors pikenavn som etternavn. Jeg har en anelse, men ingen bevis. Hans barnebarn døde i 2002 i San Diego. Jeg har litt kilder. Har sendt en henvendelse til et slektsnettsted i San Digo om det er mulig å finne om han hadde barn som da mest trolig lever nå. Jeg har forsøkt å finne etterkommere etter disse brødrenes søster. Vet navn på tre av hennes sønner, men finner ikke mer. Jeg er neste sikker på at det ikke finnes etterkommere etter de andre barna i familien.

 

Otto Carl Frederik Olsen Christiansen:

 

Født/døpt i Moss: https://www.digitalarkivet.no/kb20060322020436 nr.131

 

Konfirmert i Kristiania: https://www.digitalarkivet.no/kb20060213040125 nr. 19

 

FT-1875: Bor med moren og en bror i Stortingsgaten 4: https://www.digitalarkivet.no/ft20101203350143

 

Gift 13. mai 1876: https://www.digitalarkivet.no/kb20060920070205 nr. 42

 

Han og hans kone fikk 5 barn, inkl. et dødfødt

 

FT-1885: Otto bor her https://www.digitalarkivet.no/ft20080514100239 kona, Thea Emilie og barn bor her: https://www.digitalarkivet.no/ft20080514100662 Altså på hver sin adresse. Kan de være skilt? Hvordan kan jeg i så fall finne ut om det? 

 

I US Census 1910 der han står oppført med ny kone, Caroline, og en sønn, viser det at han innvandret i 1885. Her er etternavnet en amerikanisert utgave av morens pikenavn. Hun het Grønneberg. Han er nevnt som Otto Gronberg. Fødselsdato stemmer. Otto og Caroline var i 1904 min fars faddere i Chicago iflg. fars dåpsattest som jeg har i original. Der står det Grönberg. Det gjør meg sikker på at Otto Carl Frederik Olsen/Christiansen er identisk med Otto Gronberg

 

Adolf Syver Olsen Christiansen:

 

Født: https://www.digitalarkivet.no/kb20060227071029 Nr. 55

 

Konfirmert: https://www.digitalarkivet.no/kb20051125010019 Nr. 70 Bor i Stortingsgaten. 

 

FT-1870 for Kristiania kjøpstad: https://www.digitalarkivet.no/ft60044849000163 (Mors fødested er feil) 

 

Annotasjonsrulle fra Oslo Mønstringskontor: https://www.digitalarkivet.no/ru20090416620614 Patentnr. 1682. Bosted Stortingsgaten 4. Første tur i 1873. Rømte i Irland på tredje tokt. Antatt hyre på utenlandske skip fram til han kom tilbake til Norge trolig 1879. 

 

Hovedrulle fra Oslo Mønstringskontor: https://www.digitalarkivet.no/ru20090416610121 Bosted Stortingsgaten. Orlogstjeneste i 1881. En anmerkning om at han skal utvandre til Amerika. En tidligere hjelper skrev i brukerforumet som nå er er i Arkivet skrev: «Din farfar hadde vært sjømann og hadde derfor ei sjøfartsbok. Det er uforklarlig at han skulle avlevere den om han skulle utvandre. Det er noe som ikke stemmer.» https://forum.arkivverket.no/topic/152934-67571-hjelp-til-tyding-av-ei-side-i-hovedrulle-for-sjømenn/?tab=comments#comment-1291037 Han var brannmann i Kristiania fra 1879 til 1885. Jeg har attest, i original, der det står at han slutter fordi han skal utvandre til USA. Han siste adresse var Sagvn. 23. Han var da brannformann på Sagne brannstasjon. Kristiania Adressebok 1884: https://forum.arkivverket.no/topic/152934-67571-hjelp-til-tyding-av-ei-side-i-hovedrulle-for-sjømenn/?tab=comments#comment-1291037

 

 

Vet ikke hvordan han utvandret. Sammen med broren? Har ikke kilder mellom 1885 og 1891.

 

Første kilde i USA. Gift med Waldine Rosalie Larsen i Chicago 17.09.1891: https://forum.arkivverket.no/topic/152934-67571-hjelp-til-tyding-av-ei-side-i-hovedrulle-for-sjømenn/?tab=comments#comment-1291037Har en kilde til adresse i Los Angeles i 1893. Samt samme år California, County Birth, Marriage, and Death Records, 1849-1980 da min tante ble født.

 

1900 United States Federal Census Record for Adolph Chrintsinsin, med litt feil på navn, men likevel sikkert rett fordi adressen stemmer overens med et dokument jeg har arvet. Her må det også stå feil både når det gjelder år for innvandring. Migrasjon 1873[1883]. Mener det også sto noe om og borgerskap, men det har jeg dessverre ikke fått notert, og jeg har ikke tilgang lenger. Yrke: practical painter.

 

3. oktober 1903 blir min far, Ruben Daniel, født i Chicago. Og som nevnt er onkel Otto og tante Caroline faddere. Moren dør 12.07.1904. Far blir ikke døpt før 28.10.1905. Farfar gifter seg på nytt samme dato med en norsk dame, Serine Sivertsdatter Grip oppvokst på Grip. Familien returnerer til Norge i 1908.

 

Må nevne at jeg jeg har hatt et innlegg i forumet om den døve broren til Otto og Adolf: https://forum.arkivverket.no/topic/294085-døvstum-midt-på-1800-tallet-søren-christian-olsen-f-moss-1854-fam-til-kristiania/ 

 

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Sven Hjortland skrev:

Jeg finner 2 personer som reiser til New York med Hekla i 1885:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-5RSN-5M?i=795&cc=1849782&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A27T5-YKN

 

O. Christiansen og Sev Christiansen.

Alderen stemmer ikke helt, men kanskje noen klarer å identifisere disse to?

Interessant. Kan det være disse selv om alder/fødselsår ikke stemmer? Fem år for seint for O(tto), og fem år for tidlig for (Adolf Syver ) Sev. 

Link to comment
Share on other sites

Fant tilbake til US Census 1900 Los Angeles. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DH8W-1HS?i=10&cc=1325221&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AM9PV-MDX

 

Immigrasjonsår 1873. Naturalisasjon 1878. Ikke noe av dette kan stemme. Har farfar løyet om dette i folketellinga? Det stemmer for farmor at hun utvandret i 1882. Jeg har to kilder der.

Link to comment
Share on other sites

59 minutter siden, Arne-Sten Christiansen skrev:

 

FT 1885 ble gjennomført 31. desember 1885 (og 1. januar 1886) så da er det vel tvilsomt at han reiste i 1885......

 

https://media.digitalarkivet.no/view/53257/3825

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Folketellinga_1885

Edited by Egil Johannessen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sønn til Otto, Adolph Fredrick, ble f. 1 august 1887, hvilket da skulle tilsi at Otto emigrerte i 1886. 

 

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969

Name: Adolph Fredrick
Baptism Age: 0
Record Type: Baptism
Birth Date: 1 Aug 1887
Baptism Date: 13 Jul 1888
Baptism Place: Chicago, Illinois, USA
Father: Otto Fredrick Grönberg
Mother: Caroline Olsen
Church Name: Independent Evangelical Lutheran Bethany Church
Church Location: Chicago, Illinois
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
1 time siden, Egil Johannessen skrev:

Sønn til Otto, Adolph Fredrick, ble f. 1 august 1887, hvilket da skulle tilsi at Otto emigrerte i 1886. 

 

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969

Name: Adolph Fredrick
Baptism Age: 0
Record Type: Baptism
Birth Date: 1 Aug 1887
Baptism Date: 13 Jul 1888
Baptism Place: Chicago, Illinois, USA
Father: Otto Fredrick Grönberg
Mother: Caroline Olsen
Church Name: Independent Evangelical Lutheran Bethany Church
Church Location: Chicago, Illinois

Folketelling i Norge i 1885 skulle vel tyde på at utvandringa ikke skjedde før i 1886. Men han kan vel ha bodd i USA i lengre tid før han ble far til Adolph Fredrick? Jeg hadde en annen kilde til fødsel, men kanskje ikke dåp. Det gikk nesten et år mellom fødsel og dåp.

Edited by Arne-Sten Christiansen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.