Jump to content
Arkivverket

Lepraarkivet - hvordan skal protokollen forstås?


Truls Songstad

Recommended Posts

Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å tolke det som står i lepraarkivet 

Lepraarkiver - Overlegen for den spedalske sykdom, SAB/A-61001, 1856-1900, s. 158b
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50002409500901
 

Det gjelder nr. 21 her Anne Marie Kristiansdatter Røed (hun kommer også igjen som nr. 30 og bodde for øvrig i samme hus som nr. 16)

Anne Marie var født på Ytre Røed i 1838

Eid sokneprestembete, SAB/A-82301/H/Haa/Haaa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1843, s. 52
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070503630525
 

Hun dør på St. Jørgens Hospital i 1904.

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002031676

 

Jeg er usikker på når hun første gang kom til Bergen, men Eids Sundhedskommission behandlet saken hennes flere ganger, og besluttet å legge henne inn med tvang flere ganger, også etter at hun hadde "rømt" fra Bergen. Første vedtak ble gjort i juni 1888 der det står i protokollen at: "

 Samtlige Kommissions Medlemmer var enige, om at man vilde gjøre en sjelden god Gjerning ved at faa hende fjernet, hvor for der enstemmig besluttedes, at hun skal indlægges paa en Pleiestiftelse for Spedalske"

Men hun reiste ikke og saken kom opp igjen i oktober. Da ble det gjort slikt vedtak, etter at både hun og familien hadde bedt om utsettelse: 

Det blev mod 1 stemme besluttet, at kommissionens Beslutning fra forrige Møde skal opretholdes, og at ingen Udsættelse indvilges. Distriktslægen bemyndiges til om han finder det fornødent eller ønskeligt, at tilkalde en Collega, hvis – som antageligt Afsendelsen til Stiftelsen kommer til at foregaa ved Tvangsforanstaltning. 

Hun ble etter mye styr sendt til Bergen, men i juni året etter er hun igjen kommet tilbake til Ytre Røed og naboene klager til Sundhedskommissionen igjen. Pånytt blir det gjort tvangsvedtak: 

Skrivelse fra Pleiestiftelsens Forstander, hvori han meddeler, at den spedalske Anne M Kristiansdatter er rømt. Efter lengere Debat bestemtes med 13 stemmer at Komm’s tidligere Bestemmelse om hende skal opretholdes, og at Andragende skal insendes om, at hun paany maa faa Plads paa Stiftelsen, 4 Medlemmer voterede for at man skulde udsætte til neste Møde at fatte afgjørende Beslutning i Sagen.

Det endte nok med at hun ble tilbakeført, for i 1891 er hun i alle fall på St. Jørgens Hospital, og der døde hu.

Men det hadde vært greitt å fått mere innsyn i denne saken, så kanskje noen har noen tips?

 

Link to comment
Share on other sites

Truls !

 

Det synest som at ho vart innlagt i 1890, ein eller annan gang:

https://www.digitalarkivet.no/view/20/pc00000000205142

 

Sjølv ville eg ha sendt ein e-post til Arkivverket og bedt om opplysningar dei har om pasient nr 1.561 hos St. Jørgen. Trulig innlagt 1890 og død der i 1904.

Ikkje forvent deg noko svar dagen etter ! Den tida då vi fekk svar før vi vakna om morgonen, etter å sendt spørsmål seine kvelden,

er diverre eit avslutta kapittel i DA !

Men eit svar innan 2 veker, mogelig ….

 

Truls: Du kan orientera oss andre om BÅDE tal dagar du måtte venta på svar, og om du var FORNØYDD m/ svaret du fekk ?

Edited by Jon Sværen
Feilskreve
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.