Jump to content
Arkivverket

Spør riksarkivet


Liv Karin Flolid Lien

Recommended Posts

 God morgon!

Floli ble kjøpt av Abel Munthe FØR 1664, og sammen med mye annet krongods. Hennes gods ble fordelt mellom hennes barn og arvinger, og slik ble godset delt opp. I Riksarkivet er det trolig materiale som kan vise hvem som står som eiere i perioden fra Abel Munthe døde i 1676, og til Nicolay Stabel (ca. 1665-1726) dukker opp som eier. (frå Yngve Nedrebø).

Eg ser at Gjertrud de Fine eig mange gardar i Gulen, men det er på 1700- talet. 

Eg har vore i kontakt med riksarkivet, men der får eg berre standard svar.

Kan noko hjelpe meg med dette?

Må eg møte opp i riksarkivet for å finne det? Flolid gnr. 23 bnr.1 i Gulen.

Mvh

Liv Lien

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Liv Karin Flolid Lien skrev:

 God morgon!

Floli ble kjøpt av Abel Munthe FØR 1664, og sammen med mye annet krongods. Hennes gods ble fordelt mellom hennes barn og arvinger, og slik ble godset delt opp. I Riksarkivet er det trolig materiale som kan vise hvem som står som eiere i perioden fra Abel Munthe døde i 1676, og til Nicolay Stabel (ca. 1665-1726) dukker opp som eier. (frå Yngve Nedrebø).

Eg ser at Gjertrud de Fine eig mange gardar i Gulen, men det er på 1700- talet. 

Eg har vore i kontakt med riksarkivet, men der får eg berre standard svar.

Kan noko hjelpe meg med dette?

Må eg møte opp i riksarkivet for å finne det? Flolid gnr. 23 bnr.1 i Gulen.

Mvh

Liv Lien

 

 

 

Sjå her: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/lens-og-fogderegnskap-1500-talletca.1810

 

I tråd med Arkivverkets serviceerklæring henvises du til besøk på lesesalen: https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/tjenestepolitikk

Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Liv Karin Flolid Lien skrev:

 God morgon!

Floli ble kjøpt av Abel Munthe FØR 1664, og sammen med mye annet krongods. Hennes gods ble fordelt mellom hennes barn og arvinger, og slik ble godset delt opp. I Riksarkivet er det trolig materiale som kan vise hvem som står som eiere i perioden fra Abel Munthe døde i 1676, og til Nicolay Stabel (ca. 1665-1726) dukker opp som eier. (frå Yngve Nedrebø).

Eg ser at Gjertrud de Fine eig mange gardar i Gulen, men det er på 1700- talet. 

Eg har vore i kontakt med riksarkivet, men der får eg berre standard svar.

Kan noko hjelpe meg med dette?

Må eg møte opp i riksarkivet for å finne det? Flolid gnr. 23 bnr.1 i Gulen.

 

Då har du fått "standardsvaret" frå DA også, i tillegg til nyttig info om kjeldene.

Dersom ingen annan gjer det for deg, må du nok finne det ut sjølv.

 

Eg ville byrja med bygdeboka. Der framgår det at Stabel var eigar i 1714 (han ga bygselbrev på garden til to brukarar).

Vidare er det sagt at Gjertrud de Fine ga bygselbrev i 1705 - altså var ho eigar då.

Det ser ut til at ein Ola Ivarson (nr. 37B) vart brukar etter faren omkring 1680. Det kan hende det er tinglyst eit

bygselbrev, og då skal det vere  eit notat om det i tingboka. Der vil det rimelegvis stå kven som gjev bygsel - altså kven som er eigar.

 

Det kan hende at manntalet i 1701 seier kven som eig (men du kan kanskje ikkje rekne med det).

 

Så må du freiste å finne kva for skattar som er skatt på eigedom, og kor mange detaljar som er ført inn i desse skattelistene for ytre Sogn.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.