Jump to content
Arkivverket

Klokkerbok for Orkdal, Orkanger sokn 1925-1953


Guri Dragseth Brekke

Recommended Posts

Det foreligger en transkripsjon av fødte/døpte 1925-1929, men Arkivverket har som praksis at det skal gå 100 år før dåpslister er søkbare i Digitalarkivet. Innholdet i transkripsjonen er derfor skjult for deg, og dette vises som 0 treff. Arkivverkets saksbehandlere kan imidlertid se transkripsjonen og få treff ved søk. Innholdet i transkripsjonen vil gradvis bli tilgjengelig for alle fra 1.1.2026 til 1.1.2030.

 

Dette kunne vært tydeligere kommunisert, men det mangler en funksjon for å vise at innholdet i transkripsjoner er helt eller delvis skjult for andre enn Arkivverkets saksbehandlere.

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Dette kunne vært tydeligere kommunisert, men det mangler en funksjon for å vise at innholdet i transkripsjoner er helt eller delvis skjult for andre enn Arkivverkets saksbehandlere.

 

Kristian, den funksjonen fanst tidlegare. Men så var det nokon som fann ut at dette "måtte" vekk, fordi brukarane kunne bli "forstyrra".

 

 

Link to comment
Share on other sites

38 minutter siden, Guri Dragseth Brekke skrev:

Hei, og takk for svar.

Mener at denne klokkerboken var søkbar tidligere, frem til 1930. Kan det stemme?

 

Den er søkbar, men ikke for "vanlige" brukere. Jeg tviler på om den har vært søkbar for "vanlige" brukere på noe tidspunkt, og i tilfelle må det ha vært en feil.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Kristian, den funksjonen fanst tidlegare. Men så var det nokon som fann ut at dette "måtte" vekk, fordi brukarane kunne bli "forstyrra".

 

Jeg tenker på en funksjon som i søkeskjemaet forteller deg at du ikke har tilgang til innholdsdata f.o.m. [årstall], og at du derfor vil få null treff i dette tidsrommet. "Betaversjonen" ga deg ei rekke skjulte treff på konkrete personsøk, og det var ikke heldig.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ein kan elles leggje til at vigsellister tidlegare var søkbare til dags dato(?), men at dette vart endra for eit par år sidan slik at vigsler mindre enn 82 år gamle gjev 0 treff. Difor får ein ikkje lenger treff i nyare vigsler (f.eks. frå Bergen) der ein fekk treff før endringa. Tankegangen er her at ein ikkje skal få treff på levande personar, og dersom ein forenklar ved at folk ikkje blir eldre enn 100 år og at dei vanlegvis var minst 18 år ved vigsla får ein grensa på 82 år. Tilsvarande for andre typar kjelder. Dødsfallister er søkbare fram til dags dato, så lenge dei ikkje inneheld sensitive opplysningar som dødsårsaker. Skanna materiale har andre klausular.

 

Når det gjeld databasar over fødde og døypte trur eg at Digitalarkivet alltid har hatt grenser på minst 100 år. Men skilnaden er vel at medan ein tidlegare evt. måtte fjerne alle nyare postar i databasen før den vart lagt ut kan ein no styre kva som blir vist ut frå tilgangsnivået til brukaren. Dermed kan ein også leggje ut databasar med nyare opplysningar, slik at desse kan brukast av forskarar eller til intern saksbehandling. Ein annan fordel er at opplysningar automatisk blir søkbare for kven som helst så snart grensene er passerte, utan at ein treng å leggje ut databasane på nytt.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ein kan elles leggje til at vigsellister tidlegare var søkbare til dags dato(?), men at dette vart endra for eit par år sidan slik at vigsler mindre enn 82 år gamle gjev 0 treff. Difor får ein ikkje lenger treff i nyare vigsler (f.eks. frå Bergen) der ein fekk treff før endringa. Tankegangen er her at ein ikkje skal få treff på levande personar, og dersom ein forenklar ved at folk ikkje blir eldre enn 100 år og at dei vanlegvis var minst 18 år ved vigsla får ein grensa på 82 år. Tilsvarande for andre typar kjelder. Dødsfallister er søkbare fram til dags dato, så lenge dei ikkje inneheld sensitive opplysningar som dødsårsaker. Skanna materiale har andre klausular.

 

Når det gjeld databasar over fødde og døypte trur eg at Digitalarkivet alltid har hatt grenser på minst 100 år. Men skilnaden er vel at medan ein tidlegare evt. måtte fjerne alle nyare postar i databasen før den vart lagt ut kan ein no styre kva som blir vist ut frå tilgangsnivået til brukaren. Dermed kan ein også leggje ut databasar med nyare opplysningar, slik at desse kan brukast av forskarar eller til intern saksbehandling. Ein annan fordel er at opplysningar automatisk blir søkbare for kven som helst så snart grensene er passerte, utan at ein treng å leggje ut databasane på nytt.

 

Tilgangsstyring for søkbare data ble innført i forbindelse med publisering av folketellinga 1920. Det hadde vært umulig å gjøre data tilgjengelig nøyaktig 1. desember 2020, uten å kunne legge data inn i databasen på forhånd. Behovet for å kunne legge data inn i databasen, uten at disse skulle være fritt tilgjengelige, utløste tilgangsstyring.

 

Dette forenklet også tilgjengeliggjøring av andre søkbare data, slik du beskriver. Dersom noen i 2017 leverte data for døpte 1915-1929, kunne Arkivverket bare legge døpte 1915-1916 inn i databasen, mens døpte 1917-1929 måtte lagres utenfor databasen. Prinsippet den gang var å legge fem nye årganger inn i databasen hvert femte år, siden det ble for mye arbeid å skulle legge inn én ny årgang hvert år. Med tilgangsstyring kan alle data legges inn i databasen med det samme, og så blir dataene fritt tilgjengelige så snart de er tilstrekkelig gamle.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.