Jump to content
Arkivverket

En vanskelig skifteprotokoll i Stavanger i 1865 - noen som klarer å tyde den?


Bente Borgen

Recommended Posts

Et forsøk:

 

01 Aar 1805 den 4de  September blev Skifteret sat i Byens

02 Retslokale til videre Behandling af Brændeviinshandler Torkildsens

03 Boe. Retten betjent af Byfogden ved hans eds. (??) klommenes(?) i Overvær

04 af undertegnede Vidner.

05 Hvorda fremlagdes Skifteindkaldelse # Af Boets Vedkommende

06 tilstæde S. P. Seglem(?) for Consul Sømme(?). Sagfører Johnsen, Johs. Olsen, P.

07 Larsen samt derhos Bestyreren. – Bestyreren bemærkede, at M.

08 Torkildsen den 9de Februar d. A. til P. Egenæs udstædte en Pante-

09 obligation paa 1000 Spd med Pant i Gaarden Stokke og da det paa

10 flere Kanter var fremkommet Antydninger om at denne Pante-

11 obligations Sum ikke i sin heelhed skyldes P. Egenæs, eller nu hans

12 Boe, havde han fundet sig foranlediget til at faae denne Skifte-

13 handling istand for at faae Kreditorernes Bestæmmelse om

14 hvorvidt Noget i den Anledning skulde udføres. – Bestyreren

15 af P. Egenæs Boe Sagfører Backe var tilstæde og foreviste den af

16 M. Torkildsen under 9 Februar d. A. til P. Egenæs udstædte

17 Obligation ifølge hvilken Egenæs’s Boe har at kræve 1000 Spd

18 med Pant for sammme i Torkildsens Boes nævnte Andel af

19 Gaarden Stokke.– Komp. er vidende om at M. Torkildsen

20 har paastaaet det nævnte Dokument at være pro forma

21 men efter hvad der af P. Egenæs er oplyst og paa anden

22 Maade kommen til Kundskab for Bestyrelsen af dennes

23 Bo har man ikke anseet sig berettiget til at tage hensyn

24 til M. Torkildsens Paastand, men formener P. Egenæs

25 Boe berettiget til fuldt Udlæg for Dokumentets Paalydende

26 og vil der i Overeensstemmelse hermed fremkomme For-

27 dring paa Torkildsens Bo saavel for frm 1000 Spd som for

28 de ikke gandske ubetydelige Summer P. Egenæs Bo forøvrigt

29 har at fordre. – M. Torkildsen som(?) nu kom(?) tilstæde

30 erklærede, at det var hans Mening, at det omhandlede Dokument

31 i sin heelhed skulde tjene til Sikkehed for Endossement. Han

32 skylder Egenæs (??) ikke mere end(?) nogle(?) hundrede Spd. –

33 Backe modsagde dette som staaende i Strid saavel med

34 Dokumentets Indhold som med hvad Torkildsen selv opgav

 

[ny side]

 

01 ved dets Forfattelse til Komparenten. – Kjøbmand Carl Hansen var imidler

02 tid kommen tilstæde. – %-% De tilstædeværende Kreditorer erklærede

03 som sin Mening, at Intet bør foretages i Anledning den omhandlede

04 Obligation %-%. Retten hevet.

05 [underskrifter]

 

Mvh

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Utrolig at du klarte det. Tusen takk! Ser at det fører til konkurs for Nygaten 4 . . . . 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

LLitt tipping, men linje 3 skal truleg vere "eds. Fmg Kloumann", der "eds Fmg" er ei merkeleg forkorting for "edsvoren Fuldmægtig".

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.