Jump to content
Arkivverket

Tinglysningsmateriale/Panteregister Lyngen


Johnsen Anita

Recommended Posts

 

Litt vrient dette. Endel forskjellige skrivere over lang tid. Klarer absolutt ikke de tidligste sine forkortelser o.l.

Morsomt å registrere, allikevel, at når man beveger seg over til 1900-tallet (– til og med opp på 1930-tallet) så går det litt ‹i ball› med dobbel a og ‹moderne› å. 🙂

 

Jeg har også kun tatt med teksten i «Adkomster og Hæftelser». Anmerkningene (i hvert fall på v.side) er kun om avlysninger og sletting av de ulike postene. Så vidt jeg kan begripe.

 

Uansett – første lenken. Foreløpig. Blir litt ‹kokt i hodet› av alt jeg ikke får til. Neste lenke må event. bli imorgen, eller senere.

 

01 Udskifning af 15 Aug 1836, Thingl. 3 Juli 1837

02 Lodseddel i Skogens(?) (??) d. 31 Jan 1850(?)

03 Thinglæst 7 Juni s. A.  solgt til hand-

04 delsmand P: B. Lund for 58 Spd

05 Obligation fra P.B. Lund til Hans Samuel

06 Hansen med paahæfte af Kaar til

07 Hans Hansens Enke. dat: og Thinglæst

08 9de Juni 1856

09 Obligation fra P.B. Lunds Enke til

10 L.F.D. Mack paa (?–?) for 5984 Sp 27 ort(?)

11 (? –?), thingl 15 Juni g 1 (??) 1867

12 Skjøde fra D. Mack, ifølge Fuldmagt fra P.B.

13 Lunds Enke, til Mack & Giæver paa denne og

14 flere Eiendommer for 9200 Kr. dat. 22/81 thingl 2/9 78

15 Skjøde fra Mack & Giæver til Hans Mathias Hansen

16 og Peder Kristian Hansen for 800 Kr.

17 dat. 17de Septbr, thingl. 30 Oktober 1878

18 Transport fra J.F.D. Macks Konkursbo til Tromsø(?) Sparebank paa

19 ovenstaaende Skadesløsbrev / : Obligation : / paa 5984 Spd 23 s thl 1/3 80

20 Afsigelse(?) af Bygselsretten til dette LNo fra Hans Samuel

21 Hansens Enke Anne Malene Mathisdatter ved J. C.

22 Figenschou, dat. og thinglæst 28 Juni 1881

23 Kaarbrev fra Hans Mathias Hansen og Peder Kristian Han-

24 sen til Anne Malene Mathisdatter med Pr for Kaa-

25 ret næst nu paahvilende Heftelser, dat og thingl. 28 Juni 1881

26 Udskiftningsforretning paabeg 22/6 86, sl. 10/9 89, hvorunder

27 overenst. med Udskiftnigsl’s § 100 er foretaget

28 saadan Skylddeling af denne Eiendom:

29 LøbeNo 48a Øvrepollen af Skyld urev. 1 ort(?)

30 ny 72 Øre, tilfaldt Peder Kristian Hansen

31 LøbeNo 48b Nedrepollen, af Skyld urev. 23 s:

32 ny 72 Øre, tilfaldt Hans Math. Hansen

33 thinglæst 1 Decbr. 1890

34 GdsNo73 BrugNo 21

35 LøbeNo 48 a Øvrepollen av Skyld urev. 1 ort(?), ny 72 Øre.

36 Erklæring hvorved Peder Christian Hansen

37 og Hans M. Hansen vedgaar og udtaler

38 at L.No 48a skal ejes af Peder

39 Christian Hansen, dat. 24de, thl. 25de Juni 1892

40 Skjøde fra Anne Malene Mathisdtr til Peder Christian

41 Hansen paa en Stuebygning paa d. E.  for

42 500 Kr. dat. 8 Sept/11 okt(?) 1898, thingl. 1 Decbr 1898

 

[h. side]

 

01 Udredsel Kr. 2.20 (? – ?) 14/7 97 § 7 thl 1 Juni 1899

02 [E]rklæring om navneforandring til «Nergaard»

03 paa d. bruk. dat. 24/4 1917, tingl. 10/5 17

04 [Kjøp]ekontrakt fra Peder Kristian Hansen til Waldemar P. Ner

05 gård paa d. bruk (? – ?) samt en-

06 del gårdsredskaper for tils, Kr. 1500.00 og kår til selger og

07 hustru dat. 23/4 tl. 9/5 1932 (hvorav for løsøre Kr. 800.-

09 [Skj]øte fra Ds. vedtatt av selgerens hustru – til Ds. på Do for Kr.1500.00

10 hvorav for løsøret Kr. 800.- og

11 [Kår] til selger og hustru av femårl. værdi Kr. 1000 – dat. 23/4 tl 9/5 32

12 [Kjøp]ekontrakt fra Ds. til Magna C. Nergård og Anna P. Nergård

13 paa våningshus på d.s. på nærmere betingelser for Kr. 2000 – og

14 [Kår] til selger og hustru, femårlig værdi kr.1000 – dat. 23/4 tl 9/5 32.

15 [Skj]øte fra Ds. vedtatt av hustruen – til Ds. på Do. for kr. 2000.-

16 og kår til selger og hustru. dat. 23/4 tl. 9/5 1932.

17 [??]kontrakt hvorved Peder Kr. Hansen vedtatt av hustruen bortfæster hustomt til

18 Magna P Nergaaard og Anna P. Nergaard i 99 år mot

19 årl. avg. Kr. 15.- hvorfor panterett i tomt og hus, (??)

20 [ved(?) innløsningsrett] for festerne ved feste-

21 tidens utløp på nærmere betingelser dat. 31/3 tgl. 9/5 32.

22 [Ret]t for Waldemar P. Nergård og famile til å bo i vånings-

23 huset på den festede tomt sålenge han ønsker det

24 ifølge ovenst. 2 %-% kjøpekontrakter tgl. 9/5 32

25 [Tes]tament Fra Anne P Nergaard til fordel for søsteren

26 Magna P. Nergaard paa hennes halvdel av vånings-

27 hus på festet tomt av d. e. dat. 12/4 tl. 23/4 1934(?)

28 [Tes]tament fra Magna P. Nergaard til fordel for søsteren

29 Anna P. Nergaard på hennes halvdel av våningshus på d. e. dat. (?)/4 1934 tl. 21/1 35

30 [Sk]adesløsbrev fra Waldemar Nergaard og hustru til Skjærvø

31 Sparebank for inntil Kr. 600.- m. p. i d. e. [sannsyligvis med pant i denne eiendom] dat. 12/8 tl. 19/8 35

32 [D]bno.[dagboknr?]. 1405/1937 Dbf.[dagbokført] 16/7 – 1937

33 [S]kadesløsbrev av 12/7 37 fra Anna og Magda[sic] Nergård

34 til Skjærvø Spb. for inntil Kr. 1650 i hus på

35 festet grunn av d. e. I pantsettelsen er innbefattet festeretten.

36 [D]bno. 30/38 Dbf. 7/1 38

37 [Ko]ntrakt hvorved Waldemar Nergard gir Karl Jo??

38 Kirkenes, rett til å undersøke(?) på d. e. efter (??)

39 og mineralier m.v. og drive prøvedrift m. v.

40 dat. 13/7 1937.

41 [D]bno. 622/38 Dbf. 17/4 1938

42 Skylddeling avh. 8/12 1937 hvorved utskilles en

43 parcel Nedrum av skyld 1 øre

44 Gno. 73 brno  2 Nergaard av skyld 72 øre.

45 Rett for bnr(?) 8 til beite for inntil 8 sauer ifl. foranst.

46 skylddeling

47 Dbno. 1109/38 Dbf. 21/6 38

48 Pantobligasjon dat 17/6-38  fra Waldemar P. Ner-

49 gård til Småbr. og Boligbk. for kr. 2500.- m. p. i d.e.

 

Mvh

 

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
9 timer siden, Even Stormoen skrev:

 

Litt vrient dette. Endel forskjellige skrivere over lang tid. Klarer absolutt ikke de tidligste sine forkortelser o.l.

Morsomt å registrere, allikevel, at når man beveger seg over til 1900-tallet (– til og med opp på 1930-tallet) så går det litt ‹i ball› med dobbel a og ‹moderne› å. 🙂

 

Jeg har også kun tatt med teksten i «Adkomster og Hæftelser». Anmerkningene (i hvert fall på v.side) er kun om avlysninger og sletting av de ulike postene. Så vidt jeg kan begripe.

 

Uansett – første lenken. Foreløpig. Blir litt ‹kokt i hodet› av alt jeg ikke får til. Neste lenke må event. bli imorgen, eller senere.

 

01 Udskifning af 15 Aug 1836, Thingl. 3 Juli 1837

02 Lodseddel i Skogens(?) (??) d. 31 Jan 1850(?)

03 Thinglæst 7 Juni s. A.  solgt til hand-

04 delsmand P: B. Lund for 58 Spd

05 Obligation fra P.B. Lund til Hans Samuel

06 Hansen med paahæfte af Kaar til

07 Hans Hansens Enke. dat: og Thinglæst

08 9de Juni 1856

09 Obligation fra P.B. Lunds Enke til

10 L.F.D. Mack paa (?–?) for 5984 Sp 27 ort(?)

11 (? –?), thingl 15 Juni g 1 (??) 1867

12 Skjøde fra D. Mack, ifølge Fuldmagt fra P.B.

13 Lunds Enke, til Mack & Giæver paa denne og

14 flere Eiendommer for 9200 Kr. dat. 22/81 thingl 2/9 78

15 Skjøde fra Mack & Giæver til Hans Mathias Hansen

16 og Peder Kristian Hansen for 800 Kr.

17 dat. 17de Septbr, thingl. 30 Oktober 1878

18 Transport fra J.F.D. Macks Konkursbo til Tromsø(?) Sparebank paa

19 ovenstaaende Skadesløsbrev / : Obligation : / paa 5984 Spd 23 s thl 1/3 80

20 Afsigelse(?) af Bygselsretten til dette LNo fra Hans Samuel

21 Hansens Enke Anne Malene Mathisdatter ved J. C.

22 Figenschou, dat. og thinglæst 28 Juni 1881

23 Kaarbrev fra Hans Mathias Hansen og Peder Kristian Han-

24 sen til Anne Malene Mathisdatter med Pr for Kaa-

25 ret næst nu paahvilende Heftelser, dat og thingl. 28 Juni 1881

26 Udskiftningsforretning paabeg 22/6 86, sl. 10/9 89, hvorunder

27 overenst. med Udskiftnigsl’s § 100 er foretaget

28 saadan Skylddeling af denne Eiendom:

29 LøbeNo 48a Øvrepollen af Skyld urev. 1 ort(?)

30 ny 72 Øre, tilfaldt Peder Kristian Hansen

31 LøbeNo 48b Nedrepollen, af Skyld urev. 23 s:

32 ny 72 Øre, tilfaldt Hans Math. Hansen

33 thinglæst 1 Decbr. 1890

34 GdsNo73 BrugNo 21

35 LøbeNo 48 a Øvrepollen av Skyld urev. 1 ort(?), ny 72 Øre.

36 Erklæring hvorved Peder Christian Hansen

37 og Hans M. Hansen vedgaar og udtaler

38 at L.No 48a skal ejes af Peder

39 Christian Hansen, dat. 24de, thl. 25de Juni 1892

40 Skjøde fra Anne Malene Mathisdtr til Peder Christian

41 Hansen paa en Stuebygning paa d. E.  for

42 500 Kr. dat. 8 Sept/11 okt(?) 1898, thingl. 1 Decbr 1898

 

[h. side]

 

01 Udredsel Kr. 2.20 (? – ?) 14/7 97 § 7 thl 1 Juni 1899

02 [E]rklæring om navneforandring til «Nergaard»

03 paa d. bruk. dat. 24/4 1917, tingl. 10/5 17

04 [Kjøp]ekontrakt fra Peder Kristian Hansen til Waldemar P. Ner

05 gård paa d. bruk (? – ?) samt en-

06 del gårdsredskaper for tils, Kr. 1500.00 og kår til selger og

07 hustru dat. 23/4 tl. 9/5 1932 (hvorav for løsøre Kr. 800.-

09 [Skj]øte fra Ds. vedtatt av selgerens hustru – til Ds. på Do for Kr.1500.00

10 hvorav for løsøret Kr. 800.- og

11 [Kår] til selger og hustru av femårl. værdi Kr. 1000 – dat. 23/4 tl 9/5 32

12 [Kjøp]ekontrakt fra Ds. til Magna C. Nergård og Anna P. Nergård

13 paa våningshus på d.s. på nærmere betingelser for Kr. 2000 – og

14 [Kår] til selger og hustru, femårlig værdi kr.1000 – dat. 23/4 tl 9/5 32.

15 [Skj]øte fra Ds. vedtatt av hustruen – til Ds. på Do. for kr. 2000.-

16 og kår til selger og hustru. dat. 23/4 tl. 9/5 1932.

17 [??]kontrakt hvorved Peder Kr. Hansen vedtatt av hustruen bortfæster hustomt til

18 Magna P Nergaaard og Anna P. Nergaard i 99 år mot

19 årl. avg. Kr. 15.- hvorfor panterett i tomt og hus, (??)

20 [ved(?) innløsningsrett] for festerne ved feste-

21 tidens utløp på nærmere betingelser dat. 31/3 tgl. 9/5 32.

22 [Ret]t for Waldemar P. Nergård og famile til å bo i vånings-

23 huset på den festede tomt sålenge han ønsker det

24 ifølge ovenst. 2 %-% kjøpekontrakter tgl. 9/5 32

25 [Tes]tament Fra Anne P Nergaard til fordel for søsteren

26 Magna P. Nergaard paa hennes halvdel av vånings-

27 hus på festet tomt av d. e. dat. 12/4 tl. 23/4 1934(?)

28 [Tes]tament fra Magna P. Nergaard til fordel for søsteren

29 Anna P. Nergaard på hennes halvdel av våningshus på d. e. dat. (?)/4 1934 tl. 21/1 35

30 [Sk]adesløsbrev fra Waldemar Nergaard og hustru til Skjærvø

31 Sparebank for inntil Kr. 600.- m. p. i d. e. [sannsyligvis med pant i denne eiendom] dat. 12/8 tl. 19/8 35

32 [D]bno.[dagboknr?]. 1405/1937 Dbf.[dagbokført] 16/7 – 1937

33 [S]kadesløsbrev av 12/7 37 fra Anna og Magda[sic] Nergård

34 til Skjærvø Spb. for inntil Kr. 1650 i hus på

35 festet grunn av d. e. I pantsettelsen er innbefattet festeretten.

36 [D]bno. 30/38 Dbf. 7/1 38

37 [Ko]ntrakt hvorved Waldemar Nergard gir Karl Jo??

38 Kirkenes, rett til å undersøke(?) på d. e. efter (??)

39 og mineralier m.v. og drive prøvedrift m. v.

40 dat. 13/7 1937.

41 [D]bno. 622/38 Dbf. 17/4 1938

42 Skylddeling avh. 8/12 1937 hvorved utskilles en

43 parcel Nedrum av skyld 1 øre

44 Gno. 73 brno  2 Nergaard av skyld 72 øre.

45 Rett for bnr(?) 8 til beite for inntil 8 sauer ifl. foranst.

46 skylddeling

47 Dbno. 1109/38 Dbf. 21/6 38

48 Pantobligasjon dat 17/6-38  fra Waldemar P. Ner-

49 gård til Småbr. og Boligbk. for kr. 2500.- m. p. i d.e.

 

Mvh

 

Tusen takk så langt for at du tok deg tid..... Det er ikke lett å tyde.

Jeg har lagt til en lenke til som jeg glemte om Pollen. 

 

Takknemlig😉

Edited by Johnsen Anita
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Godt arbeid av Even Stormoen.  Første avsnitt 02:  Det er loddseddel i Hagens Bo.  Proprietær Rasmus Aagesen Hagen (1776-1843) døde på Karnes (Karanes/Pollen) i 1843.  Han etterlot seg en stor slekt av barn og stebarn.  Handelsmann P. B. Lund (Peder Borch Lund) var gift med Hagens datter Aagesine Wilhelmine født i 1813.  Lund overtok handelsstedet på Karanes.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Alvin Andreassen skrev:

Godt arbeid av Even Stormoen.  Første avsnitt 02:  Det er loddseddel i Hagens Bo.  Proprietær Rasmus Aagesen Hagen (1776-1843) døde på Karnes (Karanes/Pollen) i 1843.  Han etterlot seg en stor slekt av barn og stebarn.  Handelsmann P. B. Lund (Peder Borch Lund) var gift med Hagens datter Aagesine Wilhelmine født i 1813.  Lund overtok handelsstedet på Karanes.

Tusen takk for tyding. Det var mange storfolk som bodde på Karnes har jeg forstått. Takk for info,det var nyttig. Er det mulig å tyde de andre lenkene?🙋‍♀️

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Johnsen Anita skrev:

Er det mulig å tyde de andre lenkene?🙋‍♀️

 

Jeg kan selvsagt gjøre et forsøk, men kan ikke på stående fot si når det blir. Påsken nærmer seg med stormskritt . . . Hvis andre føler seg kallet i mellomtiden – ‹feel free›! 🙂

 

Mvh

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lærerikt å følge transkriberingene her inne. Even har kommet i skade for å flytte blikket litt langt ned i linje 5, og hopper dermed fra Obligasjonen til Bygselseddelen. Teksten skal være:

 

05 Obligation fra P.B. Lund til Hans Samuel Det Nordl. Kirke- og

--/ Skolefond med 1 Pr. for 800 Spd. Dat. 31e

--/ Januar thingl. 4e Juni 1842

--/ Bygselseddel fra P.B. Lund til Hans Samuel

06 Hansen med paahæfte af Kaar til

 

10 L.F.D. Mack paa (?–?) for 5984 Sp 27 ort(?)       paa 1. Pr(ioritet) for

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Anita Johnsen skriver ovenfor: Det var mange storfolk som bodde på Karnes.  Ja, i perioden ca. 1750 til siste del av 1800-tallet var Karnes faktisk det politiske og økonomiske maktsenter i Nord-Troms.  Søker du på Karnes Troms vil du finne flotte bilder (Riksarkivet) av storgården på Karnes. I de nevnte årene årene var Lyngseidet bare en fattig husmannsplass.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Kanskje skal jeg prøve meg litt, men først vil jeg nevne følgende:  Gården Pollen hadde tilhørt proprietær Wasmuth og senere proprietær Hagen som hadde giftet seg med Wasmuths enke.  Fra gammelt av hadde gården matrikkelnr. 38.  Ved matrikkelen av 1838 ble gårdsnummeret 74, og da fikk hvert bruk et løpenummer.

1838:  løpenr. 47, oppsitter/leilending Hans Samuelsen.  Gammel skyld 4 1/2 mark, ny skyld 1 ort 23 shilling.

1838:  løpenr. 48, oppsitter/leilending Hans Hansen.         Gammel skyld 4 1/2 mark, ny skyld 1 ort 23 shilling.

1838:  løpenr. 49, oppsitter/leilending Peder Pedersen.   Gammel skyld 9 mark, ny skyld 3 ort 22 shilling.       Tilsammen: 1 skylddaler 2 ort 20 shilling.

 

Det er selvsagt en del etterslep i matrikkelen i 1838, så nevnte oppsittere er de som bodde på gården flere år tidligere da arbeidet med matrikkelen ble avsluttet, og deretter tok det en god tid før den ble ferdigtrykt.  Ved utskiftningen i 1836/1837 sitter Lars Hansen på 4 1/2 mark, Hans Hansen på 4 1/2 mark og Peder Pedersen på 9 mark, men her (ved utskiftningen) er matrikkelnummer (nytt og gammelt) og løpenummer blandet sammen.   

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Først litt mer om Pollen.  Det bodde forbausende mye folk i Pollen.  I 1801 nevnes hele 13 familier og alle var lapper (samer).  I 1825 nevnes 9 familier og 68 personer.  I 1835 er det 11 husholdninger og 69 personer.  Av buskap nevnes da hele 8 hester, 30 storfe, 164 får og 18 geiter.  I 1845 (etter utskiftningen) er det 3 leilendinger og 5 hushold med en befolkning på 34 personer.  De hadde da 3 hester, 21 storfe og 46 får.  I 1855 var det fortsatt tre leilendinger (på løpenr. 47, 48 og 49) med 43 personer.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Alvin Andreassen skrev:

Først litt mer om Pollen.  Det bodde forbausende mye folk i Pollen.  I 1801 nevnes hele 13 familier og alle var lapper (samer).  I 1825 nevnes 9 familier og 68 personer.  I 1835 er det 11 husholdninger og 69 personer.  Av buskap nevnes da hele 8 hester, 30 storfe, 164 får og 18 geiter.  I 1845 (etter utskiftningen) er det 3 leilendinger og 5 hushold med en befolkning på 34 personer.  De hadde da 3 hester, 21 storfe og 46 får.  I 1855 var det fortsatt tre leilendinger (på løpenr. 47, 48 og 49) med 43 personer.

Skal tro hvor samene kom fra?🧐

Link to comment
Share on other sites

Ja, hvilken samer?  Det er vel så at samer som nevnes i Pollen i 1801 og senere er født og vokst opp i Pollen eller nærområdet i Lyngen.  De var veletablerte og fastboende i 1801 og tidligere.  De var fiskere og småbrukere som folk flest på den tiden.  De hadde husdyr, men merkelig nok nevnes ikke reinsdyr, noe som forundrer meg. Hvor og når de første kom og hvorfra, vet vi vel lite om.

I Panteregisteret nevnes Pollen over tre dobbeltsider.  Man begynte å føre Panteregisteret omkring 1820.  I Panteregisteret henvises for hver sak til Panteboka hvor man får vite mer.  Skriften i Panteboka er oftest vanskelig å tyde.

Even Stormoen har transkribert side 80 1/2-81.  Jeg skal prøve meg på side 79 1/2-80.  Det er en del overlapping da det gjelder bruk under samme gård (Pollen).  Det er ikke nødvendig å ta med alt.  Datoer etc. kan utelates.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Løpenr. 47 Pollen (73/1).  Skyld 1 ort 23 shilling.  Senere 4 1/2 shilling og senere (1886) 1 mark 65 øre.

 

01 Udskiftning 1836/1837

02 Auksjonskjøte til Lars Hansen for 50 Spd. 1856, thinglyst 1852

03 Skjøte fra Lars Hansen til Hans Larsen for 50 Spd. 1852/1852

04 Paategning paa foregaaende Skifte at Jordrotten P. B. Lund om at han vedtager de deri nævnte Skjæl og Mærker 1857

05 Kaarbrev fra Hans Larsen Pollen til Moderen Anna Olsdatter Pollen 1857 (Kåret avlest i 1885)

06 Obl. fra Hans Larsen til Hypotekbanken kr 850- mod Pant i Eiendom og Hus

07 Udskiftningsforretning mellem dette Brug og løpenr. 48, 1886, 1889, thinglyst i 1890

08 Skjøte fra Hans Larsen til søn Lars Henrik Hansen og svigersøn Lars Pedersen paa denne Eiendom med Hus for kr. 1500 og mod at svare Kaar til Selgeren og Hustru, 1891

08 Udredsel kr 2,20 (avgifter og skatter) 1897-1899

09 Obl. fra Lars Pedersen til Anton Giæver kr. 1500 med pant i eiendom og hus (avlest i 1918)

10 Obl. fra Lars Hansen til Anton Giæver kr 800 med pant i 1/2-del i eiendom og hus (avlest i 1917)

11 Delings- og Skyldsetningsforretning 1907, tingl. i 1908, hvorved fremkom Mellemgaard 73/5 med skyld 83 øre til Lars H. Hansen.

 

Pollen 73/1 med skyld 82 øre (Lars Pedersen fortsettes),

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Alvin Andreassen skrev:

04 Paategning paa foregaaende Skifte at Jordrotten P. B. Lund om at han vedtager de deri nævnte Skjæl og Mærker 1857

 

Skilforretning mellom dette Brug og LNo 49 af 26

Juni 1856 tinglyst 16 October s. A

 

Paategning paa foranstaaende Skilforretning

af Jorddrotten P.B. Lund om at han ved-

tager de deri udviste skjil og mærker

dat. og thingl. 22 Mai 1857

 

Dermed er vel dette en grensegang. (Jorddrott= landeier).

 

Eierskiftene/bygsel fra pantobligasjonene er jo opplistet i bygdeboka, mens lån o.l. ikke er tatt med.

https://www.nb.no/items/d9f36217d824eef1ec541cc90d89f876?page=319&searchText=%20%2Bnerg%C3%A5rd%20 )

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

(fortsettelse Pollen 73/1)

01 Skylddelingen indtaget Forhold om Fællesskab ? Brønd. Vandbæk m.v.

02 Fæsteseddel fra Lars Pedersen til Jens A. Hansen paa Hustomt aarlig avgift kr. 8 for 30 aar og længre, 1911.

03 Obl. fra Jens A. Hansen til Arbeider- og Boligbanken kr 300 med pant i hus paa leiet tomt med bruk, 1911

04 Do. fra Hans E. Larsen (?) til Smaabrugerbanken for kr. 1800 med pant i d. b. med hus, 1918

05 Obl. fra Anton Hansen til Bernh. Liebeck, Lars Olsen og Peder Martin Hansen for kr. 1500 m.p. i hus staaende paa d. e. (denne eiendom), 1921

06 Eksekution hos Jens Anton Hansen for Lyngen Sp.bank for kr. 1337,90 m utl. i hus paa d. e. 1923 (avlest i 1925)

07 Do. hos Lars Pedersen Pollen for Skærvøy Sp.b. for kr. 459,90 utl.i denne eiendom, 1923 (avl. i 932)

07 Do. hos Jens A. Hansen Pollen for Skjærøy Sp.b. for kr 771,90 med utl i hus paa d. e. 1923 (avl. i 1932)

08 Do. hos Anton Hansen  for Skjærvøy Sp.b. for kr. 459,90 med utl. i hus paa dette bruk og 1/3-del i M/S Signe, 1923 (aavl. i 1932)

09 Do. hos Lars Pedersen for Lyngen Sp.b. for kr. 302,40 med utl. i denne eindom, 1923.  (avl. i 1927.

10 Skiftebevilling for Lars Pedersens Enke Cecilie Pedersen, 1924

11 Obl. fra Cecilie Pedersen til Hypotekbanken for kr. 4500 m.pant i denne eiendom, 1926

12 Erklæring fra Lars Henrik Hansen om at Cecile Pedersen eier denne eiendom, 1927

13 Obl. fra Jens Anton Hansen til Smaabruger- og Boligbank ffor kr. 1300 m. pant i hus paa festet grund, 1929

14 Obl. fra Einar Jensen til Smaabruger- og Boligbank for kr 1600 med pant i hus paa festet grund under denne eiendom,1931

15 Kontrakt fra Cecilie Pedersen til Einar Jensen paa byggetomt i minst 50 aar mod aarlig avgift kr. 8, 1931

16 Kjøpekontrakt (egentlig et Skjøte) fra Lars Olsen, Bernh. Liebecks enke Harda og Peder M. Hansen til Einar Jensen paa våningshus for kr. 1500

16 Erkl. om at denne eiendom er solgt ved tvangsauksjon i h.t. obl. 15/10-1926 for kr. 4500 til Hypotekbanken, 1933

16 Kjøpekontrakt 1948 fra Einar Jensen på hus på festet tomt av d.e til Anton Hansen f: 1881 for kr.1600.

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
På 30.3.2023 den 22.53, Alvin Andreassen skrev:

Kanskje skal jeg prøve meg litt, men først vil jeg nevne følgende:  Gården Pollen hadde tilhørt proprietær Wasmuth og senere proprietær Hagen som hadde giftet seg med Wasmuths enke.  Fra gammelt av hadde gården matrikkelnr. 38.  Ved matrikkelen av 1838 ble gårdsnummeret 74, og da fikk hvert bruk et løpenummer.

1838:  løpenr. 47, oppsitter/leilending Hans Samuelsen.  Gammel skyld 4 1/2 mark, ny skyld 1 ort 23 shilling.

1838:  løpenr. 48, oppsitter/leilending Hans Hansen.         Gammel skyld 4 1/2 mark, ny skyld 1 ort 23 shilling.

1838:  løpenr. 49, oppsitter/leilending Peder Pedersen.   Gammel skyld 9 mark, ny skyld 3 ort 22 shilling.       Tilsammen: 1 skylddaler 2 ort 20 shilling.

 

Det er selvsagt en del etterslep i matrikkelen i 1838, så nevnte oppsittere er de som bodde på gården flere år tidligere da arbeidet med matrikkelen ble avsluttet, og deretter tok det en god tid før den ble ferdigtrykt.  Ved utskiftningen i 1836/1837 sitter Lars Hansen på 4 1/2 mark, Hans Hansen på 4 1/2 mark og Peder Pedersen på 9 mark, men her (ved utskiftningen) er matrikkelnummer (nytt og gammelt) og løpenummer blandet sammen.   

 

Hei Alvin. Tusen takk for at du tar deg tid. Det er så intressant med historien bak,jeg er fortsatt intressert i mer info og tyding.

Anita☺️

Link to comment
Share on other sites

Noe forkortet:

Lyngen sogn.  Løpenr. 49 Pollen.  Gammelt Matr.no. 38 af Skyld 9 mark.  Nyt Matr.no. 74 af Skyld 3 ort 22 shilling.  Rev.1 ort 18 shilling.

G.nr 73, Bruks nr 4. Ny 1 mark 73 øre.

Udskiftning 1836/37.

Bygselseddel fra Proprieær Hagen til Ole Jonsen med paahæfte af Kaar 1842 (i anm: Ole Jonsen senere eier.  Kaaret udslettet 1892.

Lodsseddel i Hagens Bo 1850, tinglyst samme aar, til Handelsmand B. Lund for 116 Spd.

Obl. fra P.B Lund (Peder Borch Lund) til Nordlandske Enke og Skolefond for 800 Spd.

Skifteforretning mellem dette Brug og l.nr. 47 i 1856.

Paategning af Jorddrotten Peder Borch Lund Ovenstaaende Skjel og Merker vedtages.

Skadeløsebrev fra Peder Borch Lunds Enke med 1. Prioritet 5984 Spd. til J. F. Mack 1867 (Store beløp!!)

Skjøte fra Peder Borch Lunds Enke til Ole Jonsen for 240 Spd. 1874

Obl. fra Karl Nikolaisen Heiskel til Lensmand Oxaas for kr. 42,18 med Pant i en Stuebygning paa denne Eiendom.

Hjemmelsbrev til Elen Marie Larsdatter paa dette løpenr. med Hus for taxt 1300 kr. ifølge skifte sluttet 16. September 1887 efter hendes Mand Ole Johnsen.

Kjøpekontrakt (i anm. Er fakt. Skjøte) hvorved Elen Marie Larsdatter sælger til Lars Henrik Olsen, Andreas Olsen og Mikal Olsen dette løpenr. med Gjerde uden Hus for kr. 1200.  Kaar til Elen Marie Larsdatter og forbehold m.v. 1892 ( i anm. dat. Dødsattest 1936). (Jeg kommer tilbake til Kåret!!)

Fæsteseddel fra Ole Johnsens Enke til Peder Hans Pedersen paa dennes Levetid paa en Nøsttomt paa denne Eiendom mod aarlig afgift 4 kr. 1889/91

Udredsel kr 2,37 (skatter og avgifter) 1899

Kjpøpekontrakt fra Elen Marie Larsdatter til Lars Henrik Olsen og Andreas Olsen paa en Stuebygning for kr. 500 og paa visse Vilkaar. 1899.  Fortsettelse!

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Fortsettelse fra ovenfor.  Vilkårene som er nevnt ved salget av stuebygningen er knallharde.  Ble ikke kontrakten nøyaktig etterlevd, skulle hun ha huset tilbake.  Videre skulle det innredes gratis rom etc. for henne på loftet.  Kåret som er nevnt i 1892 var følgende:  Aarlig føde og Røgt til en Ko og seks sauer med Lam.  Saaledes at Koen fødes aarlig  af hver efter Tur.  Hvis Koen ikke vinterfødes forsvarlig, vl jeg beholde Retten til at udeslutte dem fra senere Vinterføde, hvorimod aat de skalvære pliktige til at betale kr. 100.100.  Koen skal melkes, melken siles og Fløden laves til Smør af den af dem der fødes Koen.  Videre skal 2 sauer med Lam fødes hos hver aarlig.  Til Udsæd skal hver aarlig saa 1 kvarter Potates til mig.   Hus og Pleie skal jeg have frit saaledes, at hver aarlig leverer 40 Kilo Rugmel, 6 Kilo Havregryn samt 2 Kilo Kaffe og 3 Kilo raffinade.  Brænved hugges og leveres op pa Loftet  hvor jeg bor.  Værelset rengjøres hver Lørdag samt opvarmes.  Gang og Sengklæder regjøres forsvarlig.  I Mangel af denne Kontrakts nøiaktige Opfyldelse skal Gaardparten atter tilfalde mig.

Denne damen visste tydeligvis hva hun ville.  Vi ser også hvor mye ei ku betydde i det daglige. 

Pollen G.no. 73, B.no. 4 af Skyld 58 øre.

Overskylddelingsforretning 1919.

Hovedbølets gjv. skyld 58 øre. Lars Olsen

Bjørkås får skyld av 57 øre. Andreas Olsen

Elvegård får skyld av 58 øre. Mikael Olsen+

Obl. fra Lars Olsen til Lyngen Sparebank kr. 4700 med pant i d. eiendom. 1921/22

Skjøte fra Andreas Olsen til Arthur Andreassen på 1/2-del i div. hus på denne bruk og bruk 6 samt kår til selger og hustru.

Husmandskontrakt fra Lars Olsen til Amanda Aho paa Pladsen Norrheim imod aarlig afgift paa kr.12 og div. vilkår. 1924/26

Pantebrev fra Amanda Aho til Staten for nedsskrivningsbidrag (Samfundsnyttig Boligbygning) kr. 300.

Skjøte fra skifteforvalteren i boet etter Elen Marie Larsdatter (Johnsen) til Lars Olsen på denne eiendom. 1926

Kjøpekontrakt fra Lars Olsen til Peder M (Martin) Hansen på d.e med låvebygning og 1/2-del i våningshus og 1/2-del i det på bruk 6 sstående fjøsbygning for kr. 2600.  1934

Skjøte fra Lars Olsen til Peder Martin Hansen på d.e.  og de i foranstående kjøpekontrakt nevnte hus for kr. 2500. 1934.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 18.5.2023 den 23.24, Alvin Andreassen skrev:

Fortsettelse fra ovenfor.  Vilkårene som er nevnt ved salget av stuebygningen er knallharde.  Ble ikke kontrakten nøyaktig etterlevd, skulle hun ha huset tilbake.  Videre skulle det innredes gratis rom etc. for henne på loftet.  Kåret som er nevnt i 1892 var følgende:  Aarlig føde og Røgt til en Ko og seks sauer med Lam.  Saaledes at Koen fødes aarlig  af hver efter Tur.  Hvis Koen ikke vinterfødes forsvarlig, vl jeg beholde Retten til at udeslutte dem fra senere Vinterføde, hvorimod aat de skalvære pliktige til at betale kr. 100.100.  Koen skal melkes, melken siles og Fløden laves til Smør af den af dem der fødes Koen.  Videre skal 2 sauer med Lam fødes hos hver aarlig.  Til Udsæd skal hver aarlig saa 1 kvarter Potates til mig.   Hus og Pleie skal jeg have frit saaledes, at hver aarlig leverer 40 Kilo Rugmel, 6 Kilo Havregryn samt 2 Kilo Kaffe og 3 Kilo raffinade.  Brænved hugges og leveres op pa Loftet  hvor jeg bor.  Værelset rengjøres hver Lørdag samt opvarmes.  Gang og Sengklæder regjøres forsvarlig.  I Mangel af denne Kontrakts nøiaktige Opfyldelse skal Gaardparten atter tilfalde mig.

Denne damen visste tydeligvis hva hun ville.  Vi ser også hvor mye ei ku betydde i det daglige. 

Pollen G.no. 73, B.no. 4 af Skyld 58 øre.

Overskylddelingsforretning 1919.

Hovedbølets gjv. skyld 58 øre. Lars Olsen

Bjørkås får skyld av 57 øre. Andreas Olsen

Elvegård får skyld av 58 øre. Mikael Olsen+

Obl. fra Lars Olsen til Lyngen Sparebank kr. 4700 med pant i d. eiendom. 1921/22

Skjøte fra Andreas Olsen til Arthur Andreassen på 1/2-del i div. hus på denne bruk og bruk 6 samt kår til selger og hustru.

Husmandskontrakt fra Lars Olsen til Amanda Aho paa Pladsen Norrheim imod aarlig afgift paa kr.12 og div. vilkår. 1924/26

Pantebrev fra Amanda Aho til Staten for nedsskrivningsbidrag (Samfundsnyttig Boligbygning) kr. 300.

Skjøte fra skifteforvalteren i boet etter Elen Marie Larsdatter (Johnsen) til Lars Olsen på denne eiendom. 1926

Kjøpekontrakt fra Lars Olsen til Peder M (Martin) Hansen på d.e med låvebygning og 1/2-del i våningshus og 1/2-del i det på bruk 6 sstående fjøsbygning for kr. 2600.  1934

Skjøte fra Lars Olsen til Peder Martin Hansen på d.e.  og de i foranstående kjøpekontrakt nevnte hus for kr. 2500. 1934.

Tusen takk,Alvin.☺️

Det var ingen kjære mor der,nei. Ingen tvil om hvem som var sjefen. Ja,kua var livsviktig. Hun fostret mange barn. Alle barna fikk like mye arv etter sin far når han dør,så jeg i skiftepapirene på Statsarkivet. Hvordan var det,satt enken Elen i skifta bo? Var det vanlig å selge til barna? 

 

Link to comment
Share on other sites

Til det som er skrevet foran bør jeg kanskje tilføye at Lars Olsen, Andreas Olsen og Mikael Olsen var brødre og sønner av Ole Johnsen og Elen Marie Larsdatter.  Disse siste hadde i hver fall 12 barn.  Så Anita, hele Pollen var i grunnen en familie!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter ektemannen i 1887 fikk Elen Marie hjemmelen til eiendommen med hus for takst kr. 1300.  På den tiden var det nok vanlig at noen av barna overtok hjemplassen.  Noen av søsknene, faktisk ofte den yngste, hadde blitt gående hjemme og overtok gården.  Vedkommende hadde da ofte i praksis vært den som drev gården da foreldrene hadde blitt gamle og skrøpelige.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.