Jump to content
Arkivverket

Tyding av pantebøker


Nora Hegvold

Recommended Posts

 

Hei,

Kunne noen ha hjulpet meg med å tyde disse pantebøkene?😄 

 

Første link er nr. 3 på side 165. Handler om bevilling

https://media.digitalarkivet.no/view/12626/208

 

Andre link er nr. 5 på side 166. Handler om et skjøte

https://media.digitalarkivet.no/view/12626/208

 

Tredje link er nr. 3 på side 497. Handler om skifte

https://media.digitalarkivet.no/view/12627/545

 

Mvh Nora

Link to comment
Share on other sites

 

Hei, Nora

 

Vel møtt i forumet. 🙂

 

Fint om du kan endre visningsnavnet til fullt navn iht. forumets regler (se pkt. 1) - https://forum.arkivverket.no/announcement/2-ordensregler-for-debattene-discussion-forum-rules/

 

Lenke til hvordan du endrer visningsnavnet ditt - https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn

 

 

Går ut fra det er denne bevilgningen du mener. Den er nr. 4. v. side [165b]:

 

01 Vi Carl Johan, af Guds Naade Konge til Sverige og Norge de Gothers og Venders; Gjø-

02 re vitterligt: At Vi, efter (??) fra Enken efter Farvermester Anders

03 Johannessen, Barbro Johannessen, født Andersen, af Bergen, den 6 Januar 1844 indgivne

04 underdaningst Ansøgning, herved naadigst bevilge og tillade, at hun efter fornævnte

05 hendes afdøde Mand maa blive hensiddende i uskiftet Bo med fælleds sammenav-

06 lede umyndige Børn uden Forsegling, Registrering og Vurdering af Rettens Middel ef-

07 ter Lovene, saalænge hun i ugift Stand forbliver efter ham. – Skulde hun imidlertid

08 blive til Sinds at Skifte og Dele, maa hun med Samfrænder slutte en Skifteforsamling

09 om den Arv som bemeldte Børn efter deres Fader kunne tilkomme, saaledes som hun

10 med dem til fælles Gavn bedst kan forenes uden Rettens Middels Anvendelse, eller vi-

11 dere Registrering og Vurdering efter Lovene, dog at den Jord som maatte tilhøre Boet,

12 lovligen taxeres ved Sorenskriver og Mænd, saaledes som Loven af 16de Juni 1821 i

13 den 18 § foreskriver. De, der behandle saadant Skifte, have i alle Maader at rette

14 sig efter de gjeldende Love og Anordninger, samt i Særdeleshed efter Forordning af

15 af 23de August 1793, og at udfærdige en skriftlig Forretning, saaledes affattet, som de kun-

16 ne og ville forsvare, naar Børnene kommer i myndig Stand. – Den Øvrighed og

17 Rettens Betjent, som det ellers kunde tilkomme et behandle sligt Skifte, tar(?) Intet tab(?)

18 af de dem lovligen tilkommende Indtægter. Forbydende Alle og Enhver imod det,

19 som forskrevet staaer, Hinder at gjøre. Givet i Christiania, den 6te Januar 1844

20 Under Rigets Segl. (L.S.) Efter Hans Majestet Kongens naadigste Befaling

[Underskrifter, bekreftelser og kvitteringer for betalte omkostninger til ymse myndigheter.]

 

 

[166a]

 

Nr. 5:

 

01 Skjøte. Jeg underskrevne Barbro Johannessen født

02 Andersen, Enke efter afg: Farvermester A: Johannessen,

03 vedgaaer herved at have, med Samtykke af min Laug-

04 værge solgt, ligesom jeg herved sælger, skjøder og afhænder den mig tilhørende og i Ber-

05 gens 18de Rode No 115 beliggende Eiendom med tilliggender, overeenstemmende med Grun-

06 demaalsforretning af 26de Aug: 1803 samt Skjøde af 13de Juni 1838, thinglæst 3de Juli s: A:,

07 til Corporal Halvor Tollaksen Lindelie, og da den omforenede Kjøbesum 400 – fire

08 Hundrede – Speciedaler er afgjort paa den Maade, at han overtager de mod 1ste Pri-

09 oritet til Peter Harmens i Eiendommen hæftende 300 Spd: og for Resten, 100 Spd:, paa an-

10 den Maade har tilfredsstilled mig, saa skal bemelte Eiendom med alle muur- og

11 nagelfaste Indretninger og med de Rettigheter og under de Forpligtelser, hvorefter

12 jeg den eiet haver, herefter følge og tilhøre ovennævnte Kjøber, Halvor Tollak-

13 ssen Lindelie, som hans retmessige Eiendom, hvoraf han i aarlig Grundleie svarer

14 16 – sexten – Skilling. Dette til Bekræftelse under min og Laugværges Haand i

15 Overvær af 2de Vitterlighedsvidner. [Sted, dato, underskrifter]

 

[497b]

 

Nr. 3:

 

01 Extraret-Udskrift af Udlod-

02 ningen i Halvor Tollaksen

03 Lindelies og igjenlevende Hu-

04 strue Hanne Christine fød Hansens Fællesboe, slut-

05 tet den 1ste Februar  1858. –                                       Sp     s

06 1: til Enken for hendes Boeslod                                 190 – 93(?)

07 udlægges Boets Indbo og Eiendom No 115 i 18de

08 Rode vurderet for 700 Spd: imod at hun til-

09 svarer de paa denne hvilende og de ved denne

10 Udlodning paahæftede Pantehæftelser.

11 2. I Arv til den umyndige Datter Karen Gurine

12 Halvorsdatter med Værge Handelsmand Søren

13 Tollachsen udlægges                                               63 – 71

14 i Enkens Ansvar mod Pant i Eiendommen No 115

15 i 18de Rode næstefter ældre Hæftelser paa samme

16 3. I Arv til den umyndige Søn Hans Henrich

17 Halvorsen med samme Værge udlægges paa sam-

18 me Maade                                                                 127 – 21

19 [Bekreftelse, sted, dato, underskrift og beregning av omkostninger.]

 

Mvh

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei, 

Tusen takk for at du tok deg tid til dette. Dette hjalp veldig!

Jeg mente nr 3 (den lille setningen på side 165 b, ovenfor nr 4)😅, uansett tusen takk for at du transkriberte så mye! Nå skjønner jeg litt mer hva de snakker om i disse bøkene.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Nora Hegvold skrev:

Jeg mente nr 3 (den lille setningen på side 165 b,

 

Forsøk:

 

3. Kemner(?) Angells Udlæg hos A: Johannesen i 18de Rode No 115 stort 3 Spd: 26 s:, thingl: 17 Decbr:

1839, – qvitteret saaledes: «Anbefales aflyst for(?) K: Angell.»

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.