Jump to content
Arkivverket

Borgerbrev, Niels Qvam


Renate Hagen

Recommended Posts

 

Dessverre ingen opplysning om ‹opphav›, men en instruktiv innføring i kansellisprog av ‹snirkleste› klasse:

 

01 Johannes Mogensen, Byefoged paa

02 Strømsøe, giør Vitterligt at Anno 1714 Dend 21de Decembr

03 Presentererede for mig den agtbare og forstandige Mand

04 Niels Nielsen Qvam, som begiærede at blive Borger

05 her til Stæden, og fordj eftter Lovens foresigende

06 vilde aflegge sin Borger Æd, hvilket mand ikke bil-

07 ligens kunde Hindre eller afværge; Hvorfore hand

08 sin Æd om(?) Huld og troskab imod Hans Kongl Mayt:

09 voris Allernaadigste arve Herre og Konge, samt

10 sin Pligt imod dette Stæds Høye Hærskab og Skyldig-

11 hed imod sine med Borgere haver aflagt.

12 Thi er hand som en Ræt og Sand Borger her til

13 Strømsøe bleven antagen, at maa hereftter være

14 Deelagtig udj Handel og Vandel, og nyde eftter

15 aller høyest bem.te: Hans Kongl. Mayts. allernaa-

16 digste Lov og Privilegier, den Ræt og frihed til at

17 Handle og vandle, som andre hans med Borgere,

18 ald den Stund hand til Hans Kongl: Mayt: og Stæ-

19 det Contribuerer eftter Stand, vilkaar, Næring og

20 brug hvis med billighed hannem vorder paalagt eftter

21 efne at svare, og ellers er dette Stæds høye

22 Hærskab, og anden tilforordnet øfrighed i til bør-

23 lige og Lovmessige ting Hørsom(?), saa og sig imod sine

24 med Borgere forholder eftter den Æd som hand den

25 paa giort og aflagt haver.   Til Stadfæstel-

26 se haver ieg dette udgifne Borger brev med min egen

27 Haand underskrevet og med dette Stæds anordnede

28 Segel ydermeere bekrefted, Actum Strømsøe ut

29 Supra – L:S: Johannes Mogensen [sign.?]

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Even. Da får jeg lete videre. Borgerbrevet var nyttig lell da det ser ut til at Niels drev med handel og ikke håndverk. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.