Jump to content
Arkivverket

Kan det stå noe i disse skiftene fra Brandval, etter Peder Olsen Myrer/Botner, som kan gi svar på om hans søster Olea f. 1787 er hun som flytter til Gräsmark i Sverige ca.1810?


Bent Roger Ødegaard

Recommended Posts

Hei

 

Jeg har fått hjelp til å finne disse skiftene men sliter veldig med å få noe nyttig ut av dem, så her håper jeg på mer hjelp.

Har også fått hjelp til å finne opplysninger om at Peders søster Olea er nevnt, side 2b, men kan det finnes opplysninger om hennes bosted?

 

Fra GF:  "Jeg synes det står side 2, 3, 16 og 59:"

 

Hedmark fylke, Grue i Solør og Odalen, Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 (1814-1827), Skifteprotokollside, Side 1b-2a
https://media.digitalarkivet.no/view/25217/3

Hedmark fylke, Grue i Solør og Odalen, Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 (1814-1827), Skifteprotokollside, Side 2b-3a
https://media.digitalarkivet.no/view/25217/4

 

Hedmark fylke, Grue i Solør og Odalen, Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 (1814-1827), Skifteprotokollside, Side 15b-16a
https://media.digitalarkivet.no/view/25217/18

Hedmark fylke, Grue i Solør og Odalen, Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 (1814-1827), Skifteprotokollside, Side 16b-17a
https://media.digitalarkivet.no/view/25217/19

 

Hedmark fylke, Grue i Solør og Odalen, Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 (1814-1827), Skifteprotokollside, Side 58b-59a
https://media.digitalarkivet.no/view/25217/63

 

BentØ

Link to comment
Share on other sites

1ste skifte er etter

 

. . . samme stæds [Brandval i Grue] den 31te May ved Døden afgangne Mand Peder

Olsen til lovlig Skifte og Deeling imellem StboeE [stervboenken] Olia Olsdatter og

Børn […] 2 Sønner og 1 Datter nemlig 1, ældste Søn Ole Pedersen 3 aar gl

2 yngste Søn Peder Pedersen 2 maaneder gl. 3 eneste Datter Olia Pe-

ders Dater 4 Aar gl hiemmeværende hos Moderen

 

På side 2b ser det ut til at avdødes far Ole Olsen i sin tid har foretatt en utskiftning mellom sine barn. Disse er Ole d.y. Peder [avdøde] og søstrene Eli og Olia. Fryktelig ‹klønete› at Enken heter det samme [Olia Olsdatter]. Men intet hint om bosted for søster Olia.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Andre ‹bolk› er heller ikke til å bli helt klok på.

 

2. Skiftet efter afdøde Peder Olsen Botner: Da! var Enkens nu havende Mand

Amund Johansen, Formynderen Ole Olsen Myhrer den yngre, tilstæde […]

 

Enken Olia er altså gift påny.

 

Så legges frem inntekter fra auksjonen – Omkostninger skal med Udgivten blive beregnet.

 

Men så: Formynderen Andar[Anders?] Olsen Møllerud for Myndlingerne Anne, Olia og

Elie Olsdøttre, fremlagde en PObl [panteobligasjon] fra nu afdøde Peder Olsen Botner [og så hvordan denne obligasjonen «omskrives» i flere omganger.]

 

Det snodige her er at det plutselig dukker opp en Anne Olsdatter. Nok en søster av Olia og Eli? [Og Ole og Peder]?

 

Men fortsatt ingen hint om noen av søstrenes oppholdssted. Man kan imidlertid vel ta for gitt at de var ugifte, i.o.m. formynder er tilstede.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Det snodige her er at det plutselig dukker opp en Anne Olsdatter. Nok en søster av Olia og Eli? [Og Ole og Peder]?

Jeg kjenner ikke til noen Anne.

Brede dør 1812.

Peder dør 1814 i Botner.

Ole dør 1833.

Eli trolig død 1858.

Deres mor Marthe Pedersdatter dør 1825.

Deres far Ole dør 1826.

 

17 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Man kan imidlertid vel ta for gitt at de var ugifte, i.o.m. formynder er tilstede.

Når er dette skifte fra?

Tusen takk for at du hjelper meg med dette.

 

BentØ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Bent Roger Ødegaard skrev:

Når er dette skifte fra?

 

Flere forretninger foretaes denne dagen: Aar 1815 den 21de %December% November […]

‹Din› er nr. 2. [h. side]

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

 

Tredje bolk, handler om ‹historiske tumulter›: Skiftet er egentlig sluttet, men gjenopptaes fordi

[…] en Hovedforandring i Rigets Pengevæsen snart vilde finde Stæd, og Boets Eiendom som ansat i [??] ville

blive høist ubetydelig og formodendtlig Skade for de Umyndige; Men

da Pengevæsenet ved Lov af 11 Junii d. Aa: er bestemt i Species, maae

en nye Taxt over Jordegodset foregaae […]

 

Stakkars Stervboenke Olia Olsdatter er tilstede og må rapportere at også hennes mann nr.2 Amund Johnsen er avgått ved døden. Derfor møter hun med Laugverge Erich Erichsen Botner.

Indtil den intenderede Taxt over Boets

Jordegods er afholdt iberoestilles Skifteforhandlingen

 

Så tar man fatt igjen, med ca samme ‹aktører›. I hvert fall enken Olia og laugvergen. Som vel er de interessante her.

 

Husene er i daarlig Stand. Jordveien er av betydelig Vidde men i taalelig Stand.

 

Gården ender med å bli taksert til Spd. 400 daler.

 

Og fortsatt ingen spor av søster Olia.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Even Stormoen skrev:

Man kan imidlertid vel ta for gitt at de var ugifte, i.o.m. formynder er tilstede.

Jeg kan veldig lite om lover og regler fra den tiden, men kan det stille seg annerledes hvis du er kvinne og blir gift med en fra Sverige og flytter dit?

På den tiden var vel kanskje ikke alle nordmenn og svensker bestevenner...(les: jeg ønsker at dette er riktig Olia.) :-)

 

BentØ

Link to comment
Share on other sites

Hei

Jeg er heller ikke velbevandret i datidens jus. Men har fått med meg at hvis en kvinne var gift, var det mannen som på hennes vegne ‹opptrådte› f.eks. ved skifter.

Hvis damen var enke eller ugift ble det oppnevnt et Laugverge [for enken] og en formynder for den ugifte men ellers myndige [av alder] kvinnen.  Tror ikke dette skulle være annerledes hvis man flyttet til Sverige, men selvsagt – hvis avstandene var store [slik at hverken mann eller kone kunne være fysisk til stede ved skiftet] kunne det vel kanskje hende at en formynder ble oppnevnt. Men dette vet jeg som sagt alt for lite om.

 

Mvh

 

 

Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Even Stormoen skrev:

Fryktelig ‹klønete› at Enken heter det samme [Olia Olsdatter].

Ja, enkelt skal det ikke være.

- og hvis ikke "alle" hadde hatt navnet Ole Olsen kunne det kanskje vært litt enklere.:-)

 

15 timer siden, Even Stormoen skrev:

Hvis damen var enke eller ugift

Hun var gift på det tidspunktet.

 

15 timer siden, Even Stormoen skrev:

hvis avstandene var store [slik at hverken mann eller kone kunne være fysisk til stede ved skiftet]

Det er ca. 90-100 km, og det var vel ikke langt på den tiden, selv om det var vinter.

Apropos vinter, jeg må nok legge Olia Olsdatter Myrer på is en stund.

 

Men tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å hjelpe meg, det er gull verdt.

 

Mvh BentØ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Even Stormoen skrev:

På side 2b ser det ut til at avdødes far Ole Olsen i sin tid har foretatt en utskiftning mellom sine barn. Disse er Ole d.y. Peder [avdøde] og søstrene Eli og Olia.

Dette er vel håpløst å finne noe mer informasjon om?

 

21 timer siden, Even Stormoen skrev:

Det snodige her er at det plutselig dukker opp en Anne Olsdatter. Nok en søster av Olia og Eli? [Og Ole og Peder]?

Nå har jeg gjort nye forsøk på å finne denne Anne Olsdatter og det kan umulig være ei søster til Olia, Eli, Ole og Peder.

Hvem det er veit jeg altså ikke.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Bent Roger Ødegaard skrev:
På 11.11.2023 den 18.13, Even Stormoen skrev:

På side 2b ser det ut til at avdødes far Ole Olsen i sin tid har foretatt en utskiftning mellom sine barn. Disse er Ole d.y. Peder [avdøde] og søstrene Eli og Olia.

Dette er vel håpløst å finne noe mer informasjon om?

 

Det kan kanskje finnes noe å hente her, [dato] men siden det var en minnelig deling er det kanskje ikke tingbokført?

https://www.digitalarkivet.no/sk20090106610003

Tre siste linjene på side 2a:

 

[…] Derefter anmældte StE [??]

[??] at hendes afdøde Mands Fader Ole Olsen Myhre og

Hustrue[?] har under 15de April sidstleden deelt og udskiftet

 

[side 2b]

 

deres Boe imellem deres Børn som alle myndige, og hvor-

ved hendes Mand er tilfalden en Broder Lod […]

 

Ellers nevnes en panteobliasjon fra 1811, som kan være verd å kikke etter?

https://www.digitalarkivet.no/sk20090106610018

Siste syv linjer 16a:

 

Formynderen Andar[Anders?] Olsen Møllerud for Myndlingerne Anne, Olia og

Elie Olsdøttre, fremlagde en PObl [panteobligasjon] fra nu afdøde Peder Olsen Botner, dat:

10 Octbr 1811, tinglyst 24 Octbr 1811, stoer 1350rd [??], omskreven den 16 Febr 1813

til 405rbd SV, hvis Omskrivning tinglyst 17de næstefter; men da hans Obli-

gation er skiftet[stiftet?] den 29 [??] 1811, saa har Boets Vedkommende under

Dags Dato vedtaget Omskrivningen til 472rbd SV, som altsaa kommer

dette Boe til Udgivt […]

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Hei Even

Beklager at jeg ikke har reagert før.

Jeg har ikke fått studert svaret ditt ennå men vil komme tilbake med en mer utfyllende tilbakemelding seinere.

 

Mvh BebtØ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 11.11.2023 den 21.06, Bent Roger Ødegaard skrev:

Jeg kan veldig lite om lover og regler fra den tiden, men kan det stille seg annerledes hvis du er kvinne og blir gift med en fra Sverige og flytter dit?

På den tiden var vel kanskje ikke alle nordmenn og svensker bestevenner...(les: jeg ønsker at dette er riktig Olia.) :-)

 

BentØ

 

I 1810 (og nokre tiår til) var det framleis arvereglane i Kristian Vs Norske lov som galdt.

5. bok, 2.kap, art. 6: "Kommer en Deel af Arvingerne og en Deel udebliver for lovlig Forfalds Skyld, eller og det

ikke viste, over den Tid, som de burde at møde, da skal Øvrigheden ved visse Folk lade de Udeblivendis Anpart,

som i Løsøre bestaar, giøre i Penge, og dennem udsætte paa Rente; Men Jordegodset sættis under gode

Mænds Tilsyn."

 

art. 9: "Er Arving saa vit uden Riget borte, at hand ej inden Aar og Dag kand faa at vide

om den falden Arv, og møde til bestemte Tid, da skal hans næste vederhæftig Frænde, eller, om hand

ingen haver, en anden vederhæftig Mand af Øvrigheden der til forordnet, være paa Skiftet, og hans

Lod til sig tage, og den gemme og lovligen forrestaa."

 

I 1810 var det krig mellom rika, og spørsmålet er vel kor godt kommunikasjon og reising fungerte.

Ein norsk arving i Sverike ville rimelegvis ha "lovlig Forfald" - eller ikkje fått kunnskap om dødsfall/skifte;

så ein av artiklane ovanfor ville kome til bruk.

I 1815 var det fred og normalisering;  då burde postgangen fungere; dersom dei visste kvar ho heldt til.

Elles får vi artikkel 10: "Det samme er og, om ikke vidis, hvor Arvingen er. " (jf. art 9)

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 12.11.2023 den 18.34, Even Stormoen skrev:

[…] Derefter anmældte StE [??] 

[??] at hendes afdøde Mands Fader Ole Olsen Myhre og

Hustrue[?] har under 15de April sidstleden deelt og udskiftet

 

[side 2b]

 

deres Boe imellem deres Børn som alle myndige, og hvor-

ved hendes Mand er tilfalden en Broder Lod […]

Jeg må igjen få takke deg tusen ganger for hjelpa Even, supert.😊

 

Etter hva jeg kan tyde står det 24. Oct. 1810 litt lenger opp på 2a. Gjelder den datoen sitatet ditt over her?

Her står alle Børn som myndige, det skulle da passe bra med Olia, (hvis jeg forstår dette rett), for hun giftet seg med Johan Eriksen i 1806 i Brandval, men de flyttet ikke til Sverige før omkring 1810.

Men jeg tror ikke hennes søster Eli var gift i 1810.

 

I panteobligasjonen fra 1811, er alle myndlinger,  og der dukker denne Anne opp. Jeg blir forvirret...

Men her kan det stemme at Olea er myndlig, ref. Ivar`s innlegg over.

Men hvis Eli ikke var gift i 1810 hadde vel hun vært myndling?

Og denne Anne kan jeg ikke forstå hvem er, jeg har forsøkt å finne henne, men uten hell.

 

 

Ivar!

Tusen takk for et informativt innlegg.

Det viser vel at Olea, av flere grunner, kunne stå som myndling og få oppnevnt verge selv om hun var gift og bosatt i Sverige.

 

Mvh BentØ

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Bent Roger Ødegaard skrev:

Etter hva jeg kan tyde står det 24. Oct. 1810 litt lenger opp på 2a. Gjelder den datoen sitatet ditt over her?

 

Nei, det er dato for et skjøte fra Ole Eriksen Solberg på en part i denne gd. […] Bøtner [datoer] som bliver at Taxere og tage Boet til Indtægt.

 

Sitatet [delingen] er fra 15 April sidstleden. Altså 15 april 1814. I og med at forretningen avholdtes 22 desember s.å.

 

Dine øvrige spørsmål må jeg melde pass på. Like forvirret som deg . . . Beklager. 🙄

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Jaja, lett skal det ikke være.

Det ser ut til at jeg må kaste inn håndkleet, ihvertfall en snipp eller to...

- for fortsatt er det ikke motbevist at denne Olea, søster til Peder Olsen Myrer/Botner, er hun som flyttet til Sverige.

 

Takker og bukker for hjelpa igjen.😊

 

Mvh BentØ

Edited by Bent Roger Ødegaard
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.