Jump to content
Arkivverket

Vielse i Modum 7/10 1817. Kausjonist Nils Gundersøn Holmen. Men er Holmen en gård i Modum (finner bare i Lier, Skauger og (plass i) Flesberg i FT1801.)


tom askerøi

Recommended Posts

 

Søk på gårdsnavn i FT1801:

 

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?page=1&from=&to=&jt[0]=13&c[0]=06&firstname=&lastname=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=holmen&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

 

Og ingen av dem har noen Nils Gundersøn...

 

Er Holmen et tidligere - eller "lokalt" - gårds/plassnavn i Modum? Eller et "kjent" slektsnavn?

 

Eller kan det være denne karen som bor i Bragernes?: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058267000231

 

Eller med mor og familie (nr 9 og 10 på høyre side) i original: https://www.digitalarkivet.no/ft20090806640268

 

Kan dette være samme som fadder i Bragernes 12/12-1792?:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004303766

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Navnet Holmen fantes i Eiker, og det finnes i FT 1865.

Se vedlagt skiftekort ang. gård/plassnavn: digitalarkivet.no/view/4890/2240.

Se også neste side ang. gårdsnavnet.

 

  • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Æh. Fint å få bekreftet at gårdsnavnet også finnes i Eiker, men "vedlagte skiftekort" får ikke jeg opp. Ei heller noen "neste side". Dessverre.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke helt uvanlig at det kan være kausjonister eller faddere fra nabosogn, så det kan godt være at du har funnet Nils Gundersen Holmen i Bragernes.

 

Navnet Holmen finnes flere steder, bl.a. i Aker. Jeg reagerer på at det i ved dåpen i 1792 står Nils Holmens kone fra Ager sogn som en av fadderne. Samtidig står det (tilsynelatende) ikke om Nils Holmen at han var fra Ager sogn. Men kan det likevel være en forbindelse til Holmen i Aker? Riktignok ser jeg ikke umiddelbart noen forbindelse under Holmen i Henning Sollieds bok "Akersgårder", men han tar der bare med brukerne og hovedlinjene.

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Du finner mange bruk med Holmen i Modum også, selv om det ser ut som mange er skilt ut senere. I kirkeboka ser det ut til at det er Holmen under Hellum som forekommer oftest, og litt senere Holmen under Ton (Thon). 

 

https://media.digitalarkivet.no/tl/preg/search?municipalities[]=0623&gnr=&bnr=&matrnr=&lnr=&other_no=&name=holmen 

 

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m[]=0623&firstname=&lastname=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=holmen&position=&event_year_from=&event_year_to=1850&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=ed 

 

 

Linken til skiftekortene nevnt over fant du kanskje ut av selv, men kortene forteller vel egentlig ikke noe mer det jeg kan se: https://media.digitalarkivet.no/view/4890/2240

 

 

Edited by Roy-Petter Askim
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Til Svein Arnolf:

 

"Problemet" (i hvert fall ett av dem) er at han (og "Holmene" generelt) aldri nevnes med patronymicon i Bragernes, så det er usikkert om han jeg har funnet der var en "Gundersøn"...

 

Hvis man bare kunne finne noe liknende en bygdebok for Drammen (sukk).

 

Men han er den eneste fadder eller kausjonist jeg har funnet som ikke ser ut til å være i slekt (eller nabo) med ektemannen Ole Christophersøn Grøterud - den eneste som gjenstår som mulig forbindelse til kona, Oline Andersdatter, sin slekt ser ut til å være ham. (Om ekteparet ikke er såpass nær i slekt at fadderne/kausjonistene er i slekt med begge, selvfølgelig...

 

Jeg har notert meg Aker-muligheten, men tror først jeg skal konsentrere meg om "Eiker-sporet" - det er tross alt "nærmere"...

 

- - -

 

Til Roy-Petter (som skrev samtidig med meg):

 

Jeg har også funnet forekomster av navnet Holmen i Hellum og Ton i Modum - men bygdeboka der har ingen med navn som NIls. Det ville jo vært aller nærmest, men noen Oline finnes ikke i Modum i folketellingen 1801 - og siden alle de andre fadderne jeg har funnet ikke ser ut til å ha noen forbindelse til Oline er det nærliggende å tro at hun ikke var fra Modum...?

 

Men jeg har tatt feil før (smil)...

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Jeg pleier å bruke matrikkelutkastet av 1950 for å se utbredelsen og plasseringen av navn jeg er usikre på: Matrikkelutkastet av 1950 (uio.no) 

 

Der ser jeg, i likhet med Roy-Petter, flere forekomster av navnet Holmen på Modum, så vel som i begge Eiker-kommunene, Øvre og Nedre Eiker:

 

Modum:

Gnr. 27/25 og 27/32 av Disen

Gnr. 89/130 av Ilaug

Gnr. 106/11 av Hellum

Gnr. 109/43 og 109/51 av Ton

Gnr. 144/7 av Lien

 

Øvre Eiker:

Gnr. 32/4 av Vinsvold nordre

Gnr. 77/135 og 77/370 av Eiker Prestegård

 

Nedre Eiker:

Gnr. 32/1 av Temte nedre

Gnr. 33/2, 33/14 og 33/15 av Kors-Horgen

Gnr. 36/75 av Steinberg

 

Flere av disse synes å være eldre eiendommer bedømt utfra størrelsen på matrikkelskylden og/eller lavt bruksnummer. Holmen av Kors-Horgen har jeg vært borti før. Den er mer enn tre hundre år gammel og var selveier-eiendom alt tidlig på 1800-tallet, men personnavnene synes ikke å passe. Skifter der fins både under Horgen og Kors-Horgen.

 

Holmen ved Hellefossen finner jeg på kartet, men det synes ikke å ha vært en egen eiendom hverken i 1950 eller nå. Det nevnte skiftekortet finner du her:

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H, 1676-1828, s. 2240
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224632240 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dag:

 

Jeg er også ivrig bruker av Matrikkelutkastet at 1950. Men takk for opplistingen - nå har jeg litt å gripe fatt i.

 

Dette kan vel være "min" Nils?: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000031815

 

Eller kanskje ikke... (Dette virker håpløst - får se mer på det i morgen).

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

TAKK for alle innspill!

 

Nå har jeg gått igjennom skiftekortene fra alle gårdene dere har nevnt i Modum og Øvre og Nedre Eiker - uten å finne noe som tyder på noen "Holmen-slekt" som passer med folka i Bragernes og "Kausjonisten" i 1817.

 

På 20.11.2023 den 20.24, Svein Arnolf Bjørndal skrev:

Navnet Holmen finnes flere steder, bl.a. i Aker. Jeg reagerer på at det i ved dåpen i 1792 står Nils Holmens kone fra Ager sogn som en av fadderne. Samtidig står det (tilsynelatende) ikke om Nils Holmen at han var fra Ager sogn. Men kan det likevel være en forbindelse til Holmen i Aker? Riktignok ser jeg ikke umiddelbart noen forbindelse under Holmen i Henning Sollieds bok "Akersgårder", men han tar der bare med brukerne og hovedlinjene.

 

Til slutt "bet jeg i det sure eplet" og gikk i gjennom skiftekortene fra Holmen i Vestre Aker. Uten å finne noen direkte forbindelse, men her var det i hvert fall spire til en "slekt" som kunne ha brukte navnet Holmen. Da var veien kort til boken Henning Sollied "Akersgårder - hovedbølenes eierrekker". Her fremkommer det at denne Holmen var en betydelig gård og dens eiere hadde en viss "status" (om vi kan bruke et så moderne uttrykk) - og på side 43 varter Sollied opp med en slektstavle. Den gir heller ingen direkte forbindelse med folka i Modum og Bragernes, men gir hentydninger i navnebruken om at dette kan være samme slekten.

 

Og da er det "bare" å få plassert 

På 20.11.2023 den 21.06, Roy-Petter Askim skrev:

Sett denne? Det er vel fra tidligere tider slik jeg leser det, men kan jo ha vært forbindelse til Drammen senere også.

 

https://www.nb.no/items/a185b206d1f9785a8da4cefb804de3da?page=191&searchText="niels gundersøn" 

 

denne navnebroren til "Kausjonisten", "Kausjonisten" selv og de andre funnene.

 

Tror jeg tra-la-la....?

 

 

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Det er flere som har arbeidet med "Holmen-slekten" fra Holmen i Aker. Men ingen av dem har noen Nils som passer. Derimot er det så mye annet som passer at jeg kan ikke bare gi opp. Men innrømmer at jeg står i stampe med å knytte denne "Buskerud-grenen" til "Aker-grenen"...

Link to comment
Share on other sites

Det er kanskje i tidligste laget, men det nevnes en "pårørende" (far?) Niels Holmen i kirkebok for Akershus slottsmenighet (Aker) i 1758 Niels Holmen - Ministerialbok for Garnisonsmenigheten prestegjeld, Akershus slottsmenighet sokn 1757-1776 (0301M4) - Digitalarkivet

 

En Niels Holmen nevnes som "pårørende" 1839 for avdøde Laurette Charlotte Holmen f. ca. 1816 i kirkebok for Oslo domkirke/Vår frelser Niels Holmen - Ministerialbok for Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet prestegjeld 1833-1846 (0301M12) - Digitalarkivet

 

En Niels Holmen nevnes også som far til bruden Olava Andrea Holmen i Oslo domkirke 1831. Her heter det at bruden var f. i BRAGERNES, så da er det vel kanskje feil Niels? Niels Holmen - Ministerialbok for Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet prestegjeld 1828-1847 (0301M12) - Digitalarkivet

 

En enda tidligere Niels Holmen nevnes som fadder i ASKER i 1745 Niels Holmen - Ministerialbok for Asker prestegjeld 1733-1766 (0220P) - Digitalarkivet I Asker nevnes det også en Nils Holmen ut på 1800-tallet, så på Holmen-gården der finnes det i hvert fall flere ved navn Niels over en lengre periode.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill, Svein Arnolf. Jeg kom over et skifte 1774 på Vestfossen i Haug i Øvre Eiker "paa Fosseholms siden" hvor på høyre ark er nevnt en Margrethe Holmen enke etter Nils Halvorsen. Ikke vet jeg, men kan denne Margrethe ha "Holmen-navnet" etter Fosseholm?

 

https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635746

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, tom askerøi skrev:

Takk for innspill, Svein Arnolf. Jeg kom over et skifte 1774 på Vestfossen i Haug i Øvre Eiker "paa Fosseholms siden" hvor på høyre ark er nevnt en Margrethe Holmen enke etter Nils Halvorsen. Ikke vet jeg, men kan denne Margrethe ha "Holmen-navnet" etter Fosseholm?

https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635746

 

Jeg har aldri vært borti at navnet Fossesholm har blitt til Holmen, heller ikke kjenner jeg til noen plass Holmen under Fossesholm.

 

Denne Margrete Holmen var trolig en Andersdatter og gift to ganger. I sitt siste ekteskap bodde hun på Eiker/Haug prestegård i Hokksund der vi bl.a. finner navnet Holmen på et bosted. Jeg vil gjette på at det er der Holmen-navet hennes kommer fra.

 

Skifte etter hennes første mann, Nils Halvorsen, i Vestfossen 6/4 1761:

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H, 1676-1828, s. 5892
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224635687 

 

Skifte etter hennes andre mann på plassen Bråten u. Prestegården 20/4 1769:

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H, 1676-1828, s. 918
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100224630918 
 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.