Jump to content
Arkivverket

Kirkebok for Rikshopitalet i Oslo


Peter M

Recommended Posts

Hej!

 

jag söker en digital kirkebok för Rikshospitalets Kvindeklinik (födda och döpta) för en person född 1923. Finner ingen kirkebok efter 1922. 

Modern ifråga tror jag avled på samma klinik samma år. Var kan finna information om det?

Finns det inte eller finner jag den någon annanstans?

 

Vänliga hälsningar

Peter 

Link to comment
Share on other sites

Vi ber alle brukere om å ha både for- og etternavn med i visningsnavnet sitt. Bruksanvisning for hvordan forandre visningsnavn:

https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn

 

Så vidt jeg kan se utfra katalogen for kirkebøkene fra Rikshospitalet prestekontor er det ikke avlevert kirkebøker lengre fram enn 1922. Da må du henvende deg til kirken for de som er nyere. Ellers vil jeg tro at du kan finne en oppførsel av dødsfallet også i kirkeboken for sognet der vedkommende bodde.

Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Peter M skrev:

Jag söker en digital kirkebok för Rikshospitalets Kvindeklinik (födda och döpta) för en person född 1923. Finner ingen kirkebok efter 1922. 

Modern ifråga tror jag avled på samma klinik samma år. Var kan finna information om det?

Finns det inte eller finner jag den någon annanstans?

 

22 timer siden, Anita Riise - Arkivverket skrev:

Så vidt jeg kan se utfra katalogen for kirkebøkene fra Rikshospitalet prestekontor er det ikke avlevert kirkebøker lengre fram enn 1922. Da må du henvende deg til kirken for de som er nyere. Ellers vil jeg tro at du kan finne en oppførsel av dødsfallet også i kirkeboken for sognet der vedkommende bodde.

 

Det finnes fødselsregister for 1923. Dette er digitalisert og vi kan sørge for å få det publisert i Digitalarkivet ganske raskt. Men der vil det nok ikke stå opplysninger om dødsfallet til barnets mor.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det finnes fødselsregister for 1923. Dette er digitalisert og vi kan sørge for å få det publisert i Digitalarkivet ganske raskt. Men der vil det nok ikke stå opplysninger om dødsfallet til barnets mor.

 

Fødselsregisteret for 1923 er nå publisert fritt tilgjengelig, siden det har blitt over 100 år gammelt: https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/1858

 

5 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Ja, kirkebokutdragene i Folkemengdens bevegelse er et alternativ når det gjelder å finne opplysninger om dødsfallet til barnets mor, men det kan være tidkrevende å lete, spesielt i Kristiania (Oslo).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

På 26.1.2024 den 14.42, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

 

Det finnes fødselsregister for 1923. Dette er digitalisert og vi kan sørge for å få det publisert i Digitalarkivet ganske raskt. Men der vil det nok ikke stå opplysninger om dødsfallet til barnets mor.

Har det med sterke adopsjoner å gjøre at dåpsbøkene for Rikshospitalet ikke er tilgjengelig lenger fram enn til 1915? 

 

Hilsen Trond Solberg

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Trond Olav Solberg skrev:

Har det med sterke adopsjoner å gjøre at dåpsbøkene for Rikshospitalet ikke er tilgjengelig lenger fram enn til 1915?

 

Oppslag i arkivkatalogen viser at det ikke er avlevert dåpsbøker (dåpsprotokoller) lenger fram enn til og med 1915: https://www.arkivportalen.no/search/1?under=AV%2FSAO-A-10309b

 

Sterke adopsjoner kom først fra og med 1935, men de kunne riktignok gjelde personer født før 1935.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Oppslag i arkivkatalogen viser at det ikke er avlevert dåpsbøker (dåpsprotokoller) lenger fram enn til og med 1915: https://www.arkivportalen.no/search/1?under=AV%2FSAO-A-10309b

 

Sterke adopsjoner kom først fra og med 1935, men de kunne riktignok gjelde personer født før 1935.

Så det er først i 1935 dette med sterke adopsjoner kommer inn i bildet. Dette er jo litt rart da jeg tidlige har fårstått det slik at sterke adopsjoner var grunnen til at dåpsbøkene på Rikshospitalet ikke var tilgjengelige lenger fram en til 1915. 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Trond Olav Solberg skrev:

Så det er først i 1935 dette med sterke adopsjoner kommer inn i bildet. Dette er jo litt rart da jeg tidlige har fårstått det slik at sterke adopsjoner var grunnen til at dåpsbøkene på Rikshospitalet ikke var tilgjengelige lenger fram en til 1915. 

 

Dåpsprotokollene ser ut til å være en spesialkategori av protokoller, med et utdrag av de opplysningene som finnes i dåpslistene i Rikshospitalets ministerialbøker. Den siste dåpsprotokollen slutter 10. januar 1915 uten alle sidene er brukt (https://www.digitalarkivet.no/kb20050829020128). Jeg tror vi kan anta at det ikke finnes flere av disse dåpsprotokollene, og at det er grunnen til at Arkivverket ikke har mottatt flere.

Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Dåpsprotokollene ser ut til å være en spesialkategori av protokoller, med et utdrag av de opplysningene som finnes i dåpslistene i Rikshospitalets ministerialbøker. Den siste dåpsprotokollen slutter 10. januar 1915 uten alle sidene er brukt (https://www.digitalarkivet.no/kb20050829020128). Jeg tror vi kan anta at det ikke finnes flere av disse dåpsprotokollene, og at det er grunnen til at Arkivverket ikke har mottatt flere.

Ok, da har jeg fått oppklart dette da, og kan da konkludere med at den jeg leter etter, Ikke er født på Rikshospitalet.
 

Vedkommende jeg leter etter  er født i Oslo i 1921,  men må da være født på en annen plass da.

Link to comment
Share on other sites

30 minutter siden, Trond Olav Solberg skrev:

Ok, da har jeg fått oppklart dette da, og kan da konkludere med at den jeg leter etter, Ikke er født på Rikshospitalet.
 

Vedkommende jeg leter etter  er født i Oslo i 1921,  men må da være født på en annen plass da.

 

Hvis du ikke finner vedkommende i Rikshospitalets ministerialbok og/eller fødselsregister for 1921, så er vedkommende neppe født på Rikshospitalet: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?archives[]=no-a1450-02000000001026&start_year=1921&end_year=1921&text=

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Hvis du ikke finner vedkommende i Rikshospitalets ministerialbok og/eller fødselsregister for 1921, så er vedkommende neppe født på Rikshospitalet: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?archives[]=no-a1450-02000000001026&start_year=1921&end_year=1921&text=

Har har hatt en mistanke på ar vedkommende jeg leter etter, ikke er født der.

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Hvis du ikke finner vedkommende i Rikshospitalets ministerialbok og/eller fødselsregister for 1921, så er vedkommende neppe født på Rikshospitalet: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?archives[]=no-a1450-02000000001026&start_year=1921&end_year=1921&text=

Jeg har og sjekket bøker for andre fødelsinstitusjoner i Oslo,men har ikke funnet den jeg leter etter noe steder. (Vedkommende skal etter det jeg vet, være født i Oslo(Kristiania).

Link to comment
Share on other sites

Dersom du deler namn og fødselsdato kan det jo hende at nokon flinke brukarar greier å spore h?n opp.

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Dersom du deler namn og fødselsdato kan det jo hende at nokon flinke brukarar greier å spore h?n opp.

Det dreier seg om skuespiller Arne Johannes Lie,  født 25.09.1921 - Død 22.01.1982. Jeg driver med av egeninterresse å lage litt histore på norske skuespillere som varf aktiv for 50+ år siden.  Jeg har tidligere fått bekreftet at han ble født i Oslo, men jeg har så langt ikke klart å oppspore fødel/dåp.

Edited by Trond Olav Solberg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg greier ikkje ein gong å finne kven som var foreldra, trass i at eg har søkt på kryss og tvers i nb.no. Slikt pleier å vere opplyst for kjende personar. Han finst heller ikkje i FT1923 for Oslo og Aker.

 

Om han var i Oslo ved konfirmasjonsalder vil ei mogelegheit vere å leite der. Elles har jo Digitalarkivet nyleg sperra vigsellister frå 1940-talet og fram til i dag, men eit oppslag på vigsla ville kanskje vise kvar han vart fødd og/eller kven foreldra var.

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Hvis du ikke finner vedkommende i Rikshospitalets ministerialbok og/eller fødselsregister for 1921, så er vedkommende neppe født på Rikshospitalet: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?archives[]=no-a1450-02000000001026&start_year=1921&end_year=1921&text=

Et spørsmål jeg stiller meg her. Jeg har besteforeldre som er født på Rikshospitalet, men foreldrene bodde i nabokommuner til Oslo. Ville alle som ble født på Rikshospitalet naturlig skrevet i fødselsregisterne der, eller i kommunen foreldrene bodde og barna eventuelt ble døpt?

Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg greier ikkje ein gong å finne kven som var foreldra, trass i at eg har søkt på kryss og tvers i nb.no. Slikt pleier å vere opplyst for kjende personar. Han finst heller ikkje i FT1923 for Oslo og Aker.

 

Om han var i Oslo ved konfirmasjonsalder vil ei mogelegheit vere å leite der. Elles har jo Digitalarkivet nyleg sperra vigsellister frå 1940-talet og fram til i dag, men eit oppslag på vigsla ville kanskje vise kvar han vart fødd og/eller kven foreldra var.

Foreldrene Het Olav Hjalmar Lie og Inga Lie, (født Jørgensen). Jeg vet også de meldte flytting til Lysaker/Bærum like etter at Arne var født. De giftet seg i Petrus i 1920. Problemet her er st jeg ikke finner Arne noen steder, og lurer derfor på om det er en adopsjon inne i bildet her.

Edited by Trond Olav Solberg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Erlend E. Mæhlum skrev:

Et spørsmål jeg stiller meg her. Jeg har besteforeldre som er født på Rikshospitalet, men foreldrene bodde i nabokommuner til Oslo. Ville alle som ble født på Rikshospitalet naturlig skrevet i fødselsregisterne der, eller i kommunen foreldrene bodde og barna eventuelt ble døpt?

 

Se "Um fødselslisturne og um korleis dei skal førast gjeld desse fyresegnerne": https://www.digitalarkivet.no/kb20050830010640

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

... eller tilsvarande tekst på bokmål på venstre side.

 

Med andre ord blir fødslane vanlegvis ført med løpenummer i fødselsregisteret på fødestaden, og i tillegg utan løpenummer på heimstaden (til mora).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Eg tek med denne når eg fyrst er i gang:

 

Screenshot_20240130_204624_Opera.thumb.jpg.6e08ec9435fc1f8b2c2eaca1a8086d3e.jpg

 

Transportarbeidaren er nemnd i adressebøkene for Oslo frå og med 1944, men ikkje i 1941. Adressa var Thorvald Meyers g. 78 B 2. I 1944 er Arne Lie oppført same stad.

 

Oslo fylke, Adressebøker nr. 1944 (1944-1944), Bokside, Side 1018
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10061111147129

 

Vigsla (1920):

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003425527

 

(Ein del av det AMF har registrert er rett og slett tull. F.eks. viser den skanna sida at både brudgom og brur er fødde i Oslo).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg tek med denne når eg fyrst er i gang:

 

Screenshot_20240130_204624_Opera.thumb.jpg.6e08ec9435fc1f8b2c2eaca1a8086d3e.jpg

 

Transportarbeidaren er nemnd i adressebøkene for Oslo frå og med 1944, men ikkje i 1941. Adressa var Thorvald Meyers g. 78 B 2. I 1944 er Arne Lie oppført same stad.

 

Oslo fylke, Adressebøker nr. 1944 (1944-1944), Bokside, Side 1018
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10061111147129

 

Vigsla (1920):

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003425527

 

(Ein del av det AMF har registrert er rett og slett tull. F.eks. viser den skanna sida at både brudgom og brur er fødde i Oslo).

Takk for innsatsen, men disse tingene har jeg allerede funnet fram til selv. Jeg har drevet å leitet i kirkebøker i Akershus siden de flyttet til Lysaker rett etter fødselen til Arne. Jeg er dog ikke helt sikker på hvilke Sogn/kirke som hørte til dette området.

Edited by Trond Olav Solberg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Trond Olav Solberg skrev:

Takk for innsatsen, men disse tingene har jeg allerede funnet fram til selv. Jeg har drevet å leitet i kirkebøker i Akershus siden de flyttet til Lysaker rett etter fødselen til Arne. Jeg er dog ikke helt sikker på hvilke Sogn/kirke som hørte til dette området.

 

Budde dei på Lysaker til etter 1940?

Link to comment
Share on other sites

 Som du er inne på, så dukker de opp i Oslo først i 1944, men om de holdt til på Lysaker fra 1921 og fram til da 1944 vet jeg ikke.
 

Jeg har og sjekket noen adressebøker for Akershus, men har ikke funnet noe. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.