Jump to content
Arkivverket

[#1065] 1801 Kautokeino


Guest Rune Kaino Nikolaisen

Recommended Posts

Guest Rune Kaino Nikolaisen

Jeg forsøker å finne beboere i Kautokeino-området i 1801 og følger lenken til Wardøe, men der finner jeg ingen med stedsnavn Kautokeino. Hva gjør jeg feil???

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Kaino Nikolaisen

Men hvorfor finner jeg ikke stedsnavnet Kautokeino nevnt under Kistrand da?I tillegg er ingen av "mine" forfedre listet her (muligens var de i Sverige/Finland på telletidspunktet).

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
Guest Greta Hysvær

Ser av meldinger tilbake i 1999 at spørsmålet har vært reist, men jeg finner ingen oppfølging. Hva ble resultatet av spørsmålet om hvor Kautokeino hører til i 1801 folketellingen. Jeg finner heller ikke mine Kautokeinoboere under 2020 Kistrand (ikke 1717).

Link to comment
Share on other sites

Guest C Ruisdael

Hei ! DIS Genealogiske ressurser skriver'Følgende personer har sagt seg villige til å slå opp i kilden 'Folketellingen for Kautokeino, 1801'Denne linken kan muligens være til hjelp LenkeMvh, Celvin Ruisdael, Stavanger

Link to comment
Share on other sites

Guest Andreas Snildal

Det hadde også vært interessant å vite om Digitalarkivet vet hvor befolkningen i Kautokeino var i 1801.Ellers vil jeg anbefale følgende bok for alle som er interessert i Kautokeino:Strømstad, Alf og Kristian Fors: 'Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet - navn og tall', Oslo 2003

Link to comment
Share on other sites

Guest C Ruisdael

SSB skriver :Når det gjelder fullstendighet, er det å bemerke at tellingen i 1769 holdt en særlig definert gruppe utenfor, de yrkesmilitære. Tellingen i 1801 stiller i dette henseende sterkere. Men det er ikke dermed sagt at folketellingen fra og med dette tidspunktet er å regne som fullstendige utfra definisjonen.Frem til 1875 anvendte man prinsippet om hjemmehørende befolkning. Folk skulle regnes til der de hadde sin faste bopel. Det fantes imidlertid grupper i det preindustrielle samfunnet som ikke hadde noen form for fast bopel: omstreifere, løsgjengere, tatere og sigøynere. Ikke minst var den norske økonomien kjennetegnet ved store sesongvandringer.Etnisitet ble for første gang registrert i 1845, nå skulle samer og kvener telles som sådanne. Her utgjorde flyttsamene et problem, hvor hørte disse egentlig hjemme? Løsningen ble summarisk å plassere de fleste flyttsamene i herredet Kistrand i Finmark, i alt 1 026 av 1 531 personer som ble registrert som nomadiserende 'Finner eller Lapper' fantes ifølge folketellingen i dette herredet (Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge 1847:42).3I tellingene i 1845, 1855 og 1865 ble dessuten tatere definert ut som en egen gruppe som skulle telles separat fra den øvrige befolkningen. De offisielle publikasjonene fra folketellingene opererer derfor med et totaltall for befolkningen der tatere eksplisitt er holdt utenfor. Dette har heller ikke blitt endret i ettertid, i de tallseriene Statistisk sentralbyrå opererer med over befolkningen i Norge på ulike tellingstidspunkt, holdes fortsatt taterne utenfor.Som en del av arbeidet med internasjonal standardisering av folketellingene, innførte man i Norge i 1875 prinsippet om tilstedeværende befolkning. Først fra og med 1875 er tatere og omstreifere inkludert på linje med den øvrige befolkningen, med en egen kategori for omstreifere og tatere i livsstillingsklassifiseringen. Nå var riktignok ikke disse gruppene tallmessig av særlig betydning, og de metodologiske problemene knyttet til å telle dem var uansett formidable.Når det gjelder det prinsipielle spørsmålet om å telle hele befolkningen, er de av interesse. Å se på behandlingen av taterne som gruppe i folketellingen vil selvfølgelig også være et interessant bidrag i en diskusjon om den norske statens behandling av ulike minoritetsgrupper.Folketellingen i 1801 var altså den første nominative tellingen, men først fra og med 1865 har nominative tellinger vært et fast prinsipp.Kilde:http://www.ssb.no/emner/02/sos109/sos109.pdfANTALL innbyggere i Guovdageaidnu - Kautokeino er i 1801 oppgitt til 505 personer. Til sammenligning har Digitalarkivet registrert 765 i Kistrand (1801)CR

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.