Jump to content
Arkivverket

[#11795] 'Folketeljing frå Skien frå 1620-åra.'


Guest Are S. Gustavsen

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

Hei!Det er hyggelig at Statsarkivet på Kongsberg (SAKO) har prioritert å ville transkribere ulike folketellinger og annet som er vanskelig tilgjengelig for folk flest. Det som derimot er litt synd, er at man fra Digitalarkivets side ikke vil dokumentere hvilken kilde man faktisk legger ut.Hvis jeg nå skulle finne på å reise til SAKO, kan jeg da spørre etter 'Folketellingen fra Skien fra 1620-tallet'?. Det tviler jeg sterkt på. Slik jeg kjenner arkivverket, ville man da straks bli avkrevd en nøyaktig kildereferanse.Dermed er vi inne på hovedpoenget: Burde ikke Digitalarkivet utstyre hver 'Digitalkilde' men den samme nøyaktige kildereferanse, som arkivverket selv krever for å finne frem den samme kilden ved personlig oppmøte? Et enkelt krav, samtidig som det vil virke langt mer seriøst og redelig?Jeg håper og regner med at i det minste denne digitalkilden blir utstyrt med en nøyaktig kildereferanse, slik at jeg har mulighet til å finne den igjen på SAKO nå i forbindelse med julen.Grunnen til at jeg ønsker dette: Digitalkilden påstås å være en folketelling, mens den har alle kjennetegn til et manntall, dog kanskje ikke et rent manntall, men en skatteliste. Om den derimot er en ren navneliste over hovedmedlemmer i husstandene i Skien på 1620-tallet må vel listen regnes som helt unik i norsk sammenheng.Uansett er det ikke riktig av Digitalarkivet å betegne et manntall fra 1600-tallet som en folketelling, slik som tilfellet er med de utlagte tellinger fra 1825 og 1840.mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg trur ikkje Are skal vera redd for at Statsarkivet på Kongsberg ikkje finn rett kjelde til han, om han spør etter Folketeljing frå Skien frå 1620-åra. Men når det er sagt ville eg, som historikarar ønskja meg litt meir opplysningar om denne lista. Og eg er heilt samd med Are i at det ikkje er ei folketeljinga.Målsetjinga vår er å ha dokumentasjon til alle databasar som vart lagde ut hos oss. Og det skal me klara; gje oss litt tid. Staben vår er framleis svært liten. Og no prioriterer me standardisering av format for kyrkjebøker. Mål: å kunna laga landomfattande søk i kyrkjebøker.

Link to post
Share on other sites
Guest Nils Johan Stoa

Utlagte kilder skal selvsagt ha medfølgende dokumentasjon, det bør vi arkivfolk være de første til å etterleve. Likevel har det nok gått litt kjapt i svingene av og til, slik som med de tre databasene SAKO la ut i går. Dette er undertegnedes feil, ikke Digitalarkivets. Dokumentasjon på disse tre, samt på noen filer SAKO har presentert tidligere, er imidlertid sendt til Digitalarkivet i dag. Dette vil snart være på nettet.Når det gjelder kilden fra Skien i 1620-årene, er dette som AG helt korrekt påpeker, ingen folketelling. Det er et manntall, eller rettere sagt (sannsynligvis) et skattemanntall. Det omfatter ikke 'alle' av mannkjønn (evt. over en viss alder) som eksempelvis manntallene i 1660-årene i prinsippet skulle gjøre, men personer (som oftest, men ikke alltid menn) som skulle betale eller hadde betalt en viss type skatt. Når kilden har fått betegnelsen folketelling i headingen på Digitalarkivet, er nok dette bare en liten glipp nå i førjulsstria, og det blir sikkert rettet etter hvert.

Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Statsarkivet i Kongsberg har lova at dei skal koma med ein meir omfattande dokumentasjon til denne databasen. Førebels kan eg opplysa om at kjeldereferansen er: Bratsberg len og amt pk. 342. Udatert, truleg frå 1620-åra.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er fint at det kommer nærmere dokumentasjon på de nye databasene fra SAKO. For min del tenker jeg særskilt på folketellinga 1825 for Larvik, som jeg for så vidt kjenner fra før, men jeg lurer på hvor 1822/23-materialet for Fritsøbakken (som fyller et hull i folketellinga) stammer fra.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Med kildereferansen Bratsberg len pk 342, regner jeg med at det er snakk om Bratsbergs Amts arkiv. Forøvrig et unikt (by)/lens/amtsarkiv for (Skien) Bratsberg/(Telemark), i norsk sammenheng, som inneholder eksepsjonelt mange 1600-talls godbiter rent genealogisk sett. Da spørs det om ikke pk 342 vil få et besøk av undertegnede ved første anledning.Takk for de gitte opplysninger. mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Nils Johan Stoa

Som nevnt er dokumentasjonen for både Kongsberg 1840, Larvik 1825 og Skien i 1620-årene allerede sendt til Digitalarkivet, og vil være på plass i nær framtid. Der vil det også framgå at alle tellingskretsene i Larviktellingen har samme kildehenvisning (de ligger i samme arkiveske i Larvik prestearkiv).

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.