Jump to content
Arkivverket

[#12926] Døpte i Røyken, Buskerud


Guest Rune Folkvord

Recommended Posts

Guest Rune Folkvord

Hei! I oversikten over introduserte i Røyken her i DA finner jeg ID nr.103: '13.4.1705 Niels Gierdal og hustru Berte' (Jonsdt. Flater), D: Introdusert Fer. 2 Pasch.#I tillegg har jeg funnet intr.dato for 8 andre av deres barn. Alle disse 8 har jeg funnet dåpsdato for, men jeg finner ingen døpte i Røyken 1704-13.4.1705 med foreldre Niels og Berte som passer med introd.datoen 13.4.1705. Niels og Berte ble forøvrig gift 20.5.1703 i Røyken. Er det noen som har mulighet til å hjelpe meg med å finne dette barnet som vel må være født/døpt ca. mars 1705?? Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Inger J Elsebø

Har du sett på gravlagte i samme tidsrom? Der er et barn registrert som dødfødt 8.3.05 ifølge DA. Var forresten Ole Clemmets. bror av din Niels?

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Takker for svar! Jeg hadde ikke i tankene at barnet kunne være dødfødt, og sjekket derfor ikke gravlagte i den aktuelle perioden. Her lærte jeg noe nytt!!Til Inger: Niels hadde en bror som het Ole. De var i en søskenflokk på fem barn med foreldre Clemet Thoreson (Gjerdal) og Kari Engebretsdt. (Flater) Er Ole en av dine forfedre? Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hei!I Røyken har jeg registrert data tilbake til bl.a. Ingebret Jonsen (Flater?) og Live Thoresdatter (begge født 1687-1688?). Var Live Thoresdatter søster til den nevnte Clemet Thoreson (Gierdal)?Mvh Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Til Kjell: I mine notater har jeg: Live Thorsdt f.10.7.1688 på Rud i Røyken. Clemet var f.ca.1639 så det er vel tvilsomt om de var søsken. Vielsen til Ingebret (Engebret) og Live, 14.4.1720, har du sikkert. Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk skal du ha! Joda - vielsesdatoen hadde jeg. men dato for fødsel/dåp hadde jeg ikke, men hadde funnet ut at hun måtte være født rundt 1688 ut fra alder ved død.Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Eva McKenna

Hei Rune og dere alle!Jeg har Live som datter av Thore Nielsen Haug.Det er en god stund siden jeg drev med denne delen, og har ikke i hodet hvorfor!Forlovelsesdatoen (ikke vielsesdatoen) til Live Jonsdatter og Ingebreth Jonsen Flater var 14.april 1720.Live døde september 1753, begravet 2 oktober 1753 i Røyken.Foreldrene til Ingebreth Jonsen Flater var Jon Ingebretsen Flater og Torbiør Larsdatter. Torbiør var datter av Lars Liverud. Jon var sønn av Ingebreth Flater.Ingebret og Live hadde 7 barn; Mari 1721, Jon 1723, Thore 1725, Kari 1727, Even og Hans 1730, Dorthe 1732.Min gren er etter Jon 1723-1808 gm Ingeborg Christensdatter Grini 1733-1788.Hilsen Eva

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hei! Takker for svar. Om noen av dere har opplysninger om Ingebreth Flater f.ca.1615, er jeg veldig interessert i disse. Hustru? foreldre? Jeg har fire barn etter Ingebreth: Jon f.ca.1644, Ingebreth f.ca.1647, Kari f.ca.1649 og Lars f.ca.1652. Kan noen 'bekrefte' disse? Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Eva McKenna

Jeg har Dorthe ca 1633, Kari, og Joen ca 1645! Så nå må jeg ut og lete!Jeg har desverre ingenting om Ingebreths kone eller foreldre.1. INGEBRETH FLATER Sr. døde før 1656 på Flater i Røyken, Buskerud. 1.1. DORTHE INGEBRETHSDATTER ble født ca. 1633 på Flater i Røyken, Buskerud. Hun døde i 1710 på Flater i Røyken, Buskerud. DORTHE INGEBRETHSDATTER var g.m. EFVIND FLATER i Røyken, Buskerud. EFVIND FLATER f. ca 1634. 1.2. KARI INGEBRETHSDATTER ble født på Flater i Røyken, Buskerud. Hun døde på Hekleberg, Røyken, Buskerud. KARI INGEBRETHSDATTER var g.m. TRUELS HECHLEBERG. 1.3. JOEN INGEBRETHSEN ble født ca.1646 på Flater i Røyken, Buskerud. Han døde i Januar 1732 på Flater i Røyken, Buskerud. Joen ble begravet Februar 2, 1732 ved Røyken Kirke, Buskerud. Presten i Røyken var bortreist da Joen døde, så begravelsen ble holdt av en Hr. Matz Hassing istedet. Begravelsesdagen var den første lørdagen i februar; Festum Purificationis Mariæ. JOEN INGEBRETHSEN var gift med TORBIØR LARSDATTER (datter av LARS LIVERUD) før 1680 i Røyken, Buskerud. TORBIØR LARSDATTER var født ca 1646 in Liverud, Røyken, Buskerud. Hun døde i 1712 på Flater i Røyken, Buskerud. Torbiør ble begravet April 14, 1712 ved Røyken Kirke, Buskerud. Det var skifte etter Torbiør 26 April 1712 Flater i Røyken, Buskerud. JOEN INGEBRETHSEN og TORBIØR LARSDATTER hadde disse barna: 1.3.1. LARS JOENSEN. 1.3.2. KARI JOENSDATTER f.ca 1681 på Flater i Røyken, Buskerud. Hun døde i Januar 1718 på Flater i Røyken, Buskerud. Kari ble begravet 16 January, 1718 ved Røyken Kirke, Buskerud. 1.3.3. INGEBRETH JOENSEN Flater f.ca 1687 på Flater i Røyken, Buskerud. Han døde i March 1765 på Flater i Røyken, Buskerud. Ingebreth ble begravet March 31, 1765 ved Røyken Kirke, Buskerud. 1.3.4. BERTHE JOENSDATTER f på Flater i Røyken, Buskerud. JOEN INGEBRETHSEN ble gift med MARI HANSDATTER i 1713 i Røyken Kirke, Buskerud. De hadde forlovet seg 26 February 1713 i Røyken, Buskerud. Forlovere var Jens Hillemand og Hans Husebye. Røyken Kirkebok Mini 2 1731-1782. Døde 1732, fiche 4/10 pg.129. Røyken Kirkebok Mini I 1701-1730. Døde 1712, fiche 2/3, pg.64. Røyken Kirkebok Mini I 1701-1730. Døde 1718, fiche 2/3, pg.68. Røyken Kirkebok Mini 2 1731-1782. Døde 1765, fiche 6/10, pg.175. Røyken Kirkebok Mini I 1701-1730. Trolovet 1713, fiche 2/3, pg.93.Hilsen Eva

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hei! Takk for all informasjon!Til Eva: Jeg har følgende data vedr. 'din' 1.2.Kari Ingebretsdatter: Født ca.1649 på Flater i Røyken, gift ca.1668 med Clemet Thoreson Gjerdal født ca.1639 på Gjerdal i Røyken. De fikk fem barn.Kari Ingebretsdatter Gjerdal ble begravet den 12.7.1722, 80 år gammel,(D: Gravsat. D. 6 a Trin.)Basen min inneholder også ei Kari PEDERSDT.Hechleberg, gr.l. 07.09.1721, 61 år gammel. (K: Gravf. D: 13 a Tr.)Kan det være en forveksling her?Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Dagfinn Langsøe

Dette har jeg om familien på Flater:Live Toresdatter, (ca 1688-1753), datter av Tore Nielsen Haug (ca 1657-1710) og (usikkert) Mari Hansdatter (ca 1660-1736). Live ble gift 7.juli 1720 med Ingebret Joensen Flater (ca 1687-1765). Jeg har 3 av Ingebret og Lives barn (Mari, g m Hans Iversen Grette, Joen g m Ingeborg Christensdtr Grini, og Dorthe, g m Christopher Sørensen Syltingli/Heggum) som aner.Mine opplysninger om Live Toresdatters foreldre er annenhånds (Ludvig Dundas, Kristiansand). Til Rune: Hvor har du funnet Live Thorsdtr Rud født 10.7.1688 ?Ingebrets foreldre er Jon Ingebretsen Flater (ca 1646-1732) og Torbjørg Larsdatter (ca 1646-1712). Torbjørg er datter av Lars Liverud (ca 1616-?). Ingebret ble gift på nytt 25. juni 1713 med Mari Hansdatter (ca 1660-1736). Forlovere var Monseigneur Jens Hiermund (sorenskriver?) og Hans Husebye. Evas opplysninger om Jon og Torbjørgs andre barn er nye for meg, men jeg har funnet at Berte ble gift med Niels Clemmetsen Gjerdal. Hun er da også fadder for flere av Ingebret Joensen barn. Hvis Rune har rett i at Kari Ingebretsdatter (ca 1642-1722) var søster av Joen Ingebretsen, så var jo Berte og Niels søskenbarn. Dette krevde kongelig bevilgning, men dette er ikke nevnt under deres forlovelse og vielse i kirkeboken.Dorte Ingebretsdatter er nevnt i tingbok for 1682 (s 63): Daarethea møter for broren Jon Ingebretsen (vedr gjeld til salig Søren Persen Bragernes).Til Eva: Ingeborg Christensdtr (1733-1788) var datter av Christen Sivertsen Grini (ca 1686-1734) og Rønnou Christensdatter (ca 1694-1774).Christen Sivertsens foreldre var Sivert Aslaksen Kjekstad/Grini (ca 1636-1718) og Martha Hansdatter Grini (ca 1641-1718).Rønnou Christensdtatters foreldre var Christen Børgesen Schie (ca 1655-1737) og Kiersten Hansdatter (ca 1660-1737).Har du de samme opplysningene?Hilsen Dagfinn

Link to post
Share on other sites
Guest Eva McKenna

Hei Dagfinn og Rune!Ja, nå prøver jeg dette igjen, for akkurat nå la jeg tydeligvis inn et fantominnlegg som ble borte underveis!Dagfinn, du mener selvsagt at det var Joen (Ingebretsen) som giftet seg igjen i 1713.Vielsesdatoen til Berte og Niels Clemmetsen Gjerdal var 20 05 1703.Og ja, jeg har de eksakt samme opplysningene du nevner ovenfor ang. Grini og Schie.I tillegg var Kiersten Hansdatter's foreldre Hans Sørensen Viulstad og Kiersti Larsdatter.Hilsen Eva

Link to post
Share on other sites
Guest Dagfinn Langsøe

Beklager Eva, det skal være Joen. Men Niels og Berte ble forlovet 20.5.1603 (Dom Exaudi) og viet 24.6 (D 3 a Trin). Har du noe datoer på Hans Sørensen og Kirsti Larsdatter?Når det gjelder Clemmet Thoresens barn, så mener jeg å ha funnet 7 i kirkeboken:Niels (ca 1674-1734). Først gift med Anne Olufsdatter, som døde i barselseng i 1702, 26 år gammel. Deretter gift med Berte Joensdatter. Opphold på Gjerdals-eiet.Ole (ca 1670-1730). Gift 1707 med Kari Ingebretsdatter (ca 1682-1755). Opphold på Gjerdal.Anders ( ). Gift 1706 med Kari Steinarsdatter Liverud. Opphold på Ølstad 1711-1721.Mari ( ). Gift 1715 med Iver Knudsen. Opphold på Gjerdal.Anders (ca 1679-1720). Gift 1713 med Mari Pedersdatter Auvi (ca 1686-1737). Opphold på Auvi.Marthe (ca 1681-1720). Ugift? Døde på Gjerdal.Siri (ca 1685-1717). Ugift? Døde på Gjerdal.Hilsen Dagfinn

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Til Dagfinn:Jeg har som nevnt Live Thorsdt.som datter av Thor Joenson Ruud, kone ukjent. Jeg har fire barn etter Thor Joenson:1)Ellef Thorson f.ca.1675 d.4.7.1755 2) Martha Thorsdt. f.18.7.1686 d.28.10.1760 3) Live Thorsdt. f.10.7.1688 d.24.9.1753 gr.l. 2.10.1753 4) Peder Thorson f.ca.1690 d.24.12.1755Disse opplysningene har jeg fra Family Search, så det er IKKE 'primærkilder'! Mvh. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Hei Rune, Jeg hadde et innlegg ute for en tid siden. Du nevnte da at vi hadde felles aner. Jeg bodde som du nevnte I Mor Sme's vei i Rælingen på slutten av 1970-tallet. Kan du sende meg en mail? adressen er johan.fredrik.bockelie@hydro.com

Link to post
Share on other sites
  • 11 months later...
Guest Dagfinn Langsøe

Her har jeg funnet noe om Ingebret Flater:På et tingmøte den 14.5.1656 søker forrige kirkeverge Augustinus Sundbye salig Ingelbret Flatters børn, svogere og arvinger for avgift til kirken for 1651, 52 og 53 som salig Ingelbret ikke har betalt. Disse personer er Joen Ingelbretssøn ved sin verge Christen Clemidsrud, Effuen Flatter paa sin quindis Dorte Ingelbretsdaatters vegne, og Truels Hecleberg paa sin quindis Karren Ingelbretsdaatters vegne.Dette bekrefter Eva McKennas opplysninger. Begge døtrene var altså gift i 1656. Jeg har ikke funnet Karens død i kirkebøkene. Til Rune: Hvor har du funnet opplysningene om Ingebrets barn? Hvis det er Familysearch, bekrefter det at opplysningene fra Røyken i denne perioden er lite å stole på.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Takk for innlegget Dagfinn! Dette var bra å få på plass! Jeg har også erfart, i mange sammenhenger, at avskriftene til FS fra kirkebøkene i Røyken, og andre steder, er et stort 'sammensurim', og absolutt ikke til å stole på.FS er et Ok sted å hente 'grovmateriale' for videre sjekking og analyser, men opplysningene der bør man IKKE ta for 'god fisk!' Mvh. Rune Folkvord

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.