Jump to content
Arkivverket

[#13630] Extraskatten 1762


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Det har vore mykje diskusjon om tilgjengelege kjelder på Digitalarkivet eller nettet generelt. Eg ser mange ønskjer seg 1875-teljingi, men kva med ekstraskattmanntali for 1762. Finst ikkje dei for heile landet? Dette er vel ei kjelde som burde vera overkommeleg å få registrert? Eg veit det er varierande kvalitet på desse manntalslistene, men dei ville likevel vera til stor nytte for bygdebokskrivarar som ønskjer å kartleggja flytting på 1700-talet, eit generelt svært vanskeleg tema (jamfør uttallege mangelfulle bygdebøker)!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Her er jeg fullstendig enig med deg. Kan ikke svare på om det finnes for hele landet, og jeg har kun sett Frosta/Åsen og noen til i Trøndelag. Ekstraskatten 1762 er registrert som det, men når man går inn på den mikrofilmen så er det kun forsørgerne som er nevnt.Ellers skulle jeg også ønske at flere skifter kunne skrives inn på nettet. Kirkebøkene er mikrofilmet tross alt, men det er det ikke alle skiftene som er.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Den ekstraskatten som er registrert som for 1762 er for Helgeland, men da er det ført for 1764- 1772.

Link to comment
Share on other sites

Guest per helge seglsten

Jeg er nesten sikker på at den ikke er bevart for hele landet, og jeg mener å ha sett en oversikt over hva som finnes (kanskje på riksarkivets sider?) Deler av den, og et overlappende manntall fra 1769, for Troms finnes imidlertid på http://www.troms-slekt.com

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Bryn

Til spørsmålet om hvor mye av ekstraskattmanntallet som er bevart, sies det på Riksarkivets web-sider:'Ekstraskatten ble innført ved forordning 23.9.1762 som bl.a. bestemte at sogneprestene skulle utarbeide manntall over alle personer over 12 år. Slike manntall er bevart for størsteparten av fogderiene.'Manntallene finnes først og fremst blant fogderegnskapene, men det ser ut til at noen av manntallene finnes i en eller annen form i andre arkiver også.

Link to comment
Share on other sites

Guest Hans Myhre

Enig her Lars. Ekstraskatten 1762/64 for Nes Hedmark og Løten er avskrevet, Stange, Romedal, Vang/Furnes og Ringsaker kommer etterhvert. Hans

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Johan Stoa

Ekstraskatten 1762-72 er i Riksarkivet. For landdistriktene er materialet en del av fogderegnskapene, for kjøpstedene er de i byregnskapene. En del manntall for Vestlandet og Nord-Norge er imidlertid i Realistisk ordnet avdeling (i gruppen Skattevesen), og disse manntallene er dessuten mikrofilmet.I tillegg til selve manntallene er det viktig å være klar over de tilhørende av- og tilgangslistene som forteller om flyttinger inn i, ut av og innenfor prestegjeldet. Ekstraskatten for Holla i Telemark ligger på DA, og her er opplysninger fra av- og tilgangslistene tatt med i merknadsrubrikken.Ekstraskatten har størst interesse de første par årene, deretter ble stadig flere befolkningsgrupper fritatt for skatten (og faller dermed ut av materialet)

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.