Gå til innhold
Arkivverket
 • Kunngjøringer

  • Anette S. Clausen

   Ordensregler for debattene / Discussion forum rules   30. mars 2017

   [Scroll down for English]   Før du deltar i debattene, må du kjenne til personvernerklæringen for Arkivverket, og spesielt det som går på deltakelse i debattforane: "Dersom du ønsker å delta i debatter på digitalarkivet.no, må du gi opplysninger om deg selv slik at de som er ansvarlige for tjenesten, kan se hvem du er. Navnet ditt blir også offentliggjort sammen med debattinlegget. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til at søk på internett kan gi treff på navnet ditt også her. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge debattinnleggene vil bli liggende tilgjengelige."   Ordensregler for debattforaene Du må registrere deg før du deltar i diskusjonene. Oppgi fullt navn og korrekt e-postadresse og bruk fullt navn som visningsnavn. Husk å oppdatere e-postadressen hvis du skifter adresse. Hold deg til en diskusjon til hvert emne. Hvis noen av debattantene ønsker å diskutere et sideemne, så må de opprette et nytt emne. Så langt som det er mulig, skal du svare på samme språk som debattstarter. Hvis du er usikker på dine språkferdigheter, kan du sende innlegget inn på norsk og be om at noen andre oversetter. Dansk og svensk er unntatt herfra. Alle har fritt innsyn i diskusjonene og du må derfor være forsiktig med hva du skriver om levende personer og deg selv. Du skal ikke legge ut opplysninger om levende eller døde personer som kan såre, krenke eller skade noen. Du kan fritt sitere fra andre diskusjoner. Når du siterer, skal du markere tydelig at det er et sitat og oppgi navn på forfatteren og lenke/referanse til emnet sitatet er hentet fra. Det skal være en høflig og sivilisert tone mellom debattantene. Du må regne med at den som stiller spørsmålet mener det seriøst og svare deretter.   Moderatorer har rett til å flytte emner mellom foraene slik vi mener er best. Moderatorer kan også ta bort innlegg og diskusjonstråder som blir ansett som upassende.   Debattanter som ikke overholder ordensreglene eller på annen måte ødelegger for andre debattanter, kan bli utestengt.   Vi presiserer følgende forhold i tilknytning til personvern og synlighet på internett: Hverken Google eller andre søkemotorer indekserer den offentlige profilinformasjonen for hver enkelt bruker. Profilinformasjonen er derfor ikke søkbar på Internett, med unntak av navnet ditt, jf. øverste avsnitt. Den offentlige profilinformasjonen for hver enkelt bruker er kun tilgjengelig for medlemmer. E-postadresser er ikke indeksert. Det er kun systemet for diskusjonsforaene, samt administrator, som har tilgang til e-postadressene. Hver enkelt bruker har tilgang til sin personlige e-postadresse. Hverken medlemmer eller gjester kan se andres e-postadresse, men avsenders e-postadresse vil være synlig hos mottakeren i en eventuell e-post sendt gjennom systemet for diskusjonsforaene. Medlemmer kan ikke sende e-post til andre medlemmer oftere enn 1 gang pr. 15. minutt og maksimalt 10 ganger i døgnet. Masseutsendelse til flere brukere samtidig er ikke mulig for andre enn administrator. Administrator har mulighet til å spore alle e-poster sendt fra systemet slik at vi kan fange opp misbruk. Alle innlegg vil bli søkbare på Internett. Derfor oppfordrer vi dere til å følge ordensreglene for debattene. Det er mulig å redigere egne innlegg i 24 timer. Behov for redigering i innlegg eldre enn 24 timer må rettes til moderatorene på e-post til Digitalarkivet: digitalarkivet@arkivverket.no ---------------------------------------------------------   Before participating in the discussion forums, you must agree to the National Archives’ Privacy policy, particularly the section pertaining to discussion forum participation: “If you want to take part in discussions on forum.arkivverket.no, you must submit information about yourself so that the people who are responsible for the services can see who you are. Your name will also be published together with your discussion posts. Please note that that this will lead to your specified name being available on internet search engines. There is no set time limit for how long your posts will continue to be accessible.”   Discussion forum rules You must register a user account before you can participate in discussions. Provide your full name and a valid email address, and use your full name as a display name. Remember to update your email address if you should change it. Please keep discussions on-topic. To discuss related, but off-topic subjects, please create a new topic. To the extent it is possible, answer a discussion in the same language as the discussion creator. If you are unsure of your ability to answer concisely in Norwegian, you can submit your answer in English and ask another user to translate. Anyone can view the content of discussions, therefore exercise caution when discussing individuals or yourself. You may not openly disclose information about individuals, living or deceased, which may cause harm to said individuals or their descendants/relatives. You may freely quote from other discussions. When you quote, please mark this clearly, providing the name of the author and a link/reference to the topic whence the quote was taken. A polite and civilised tone should be maintained at all times. Assume that all questions are serious, and expect a corresponding response.   The moderators maintain the right to move topics to the correct forum, when they feel this is appropriate. The moderators may also remove posts and discussions that are deemed inappropriate.   Participants who do not comply with the Discussion Forum Rules, or behave in such a way that is disruptive to other users, may have their user accounts suspended.   Clarification of the subjects pertaining to privacy and search engine visibility: Neither Google, nor other search engines, index the public profile information for each individual user. Profile information is therefore not searchable on the Internet, with the exception of your full name, ref: first paragraph of privacy policy. The public profile information for each individual user is only available for other registered users. E-mail addresses are not indexed and therefore not searchable. Only the discussion forum system and administrators have access to these addresses. Each individual user has access to their own personal email address. Neither members, nor guests, can see other members’ email addresses. However, the email address of a sender will be visible to the recipient, if the email is sent through the discussion forum system. Members cannot send emails to one another at a frequency of more than once every 15 mins and not more than 10 times per day. Mass email functions are only available to administrators. The administrator has the possibility of tracking all emails sent from the discussion forum system for the purposes of detecting rule violations or other misuse of the system. All posts are searchable on the Internet, thus we encourage users to adhere to the discussion forum rules at all times. It is possible to edit your own posts for a period of 24 hours. If you need to edit a post beyond this deadline, you should contact a moderator by emailing us at: digitalarkivet@arkivverket.no  
  • Anette S. Clausen

   Hvordan registrere seg og andre nyttige veiledninger / How to register and other useful guides   30. mars 2017

   Du har mulighet til å redigere i innleggene dine de første 24 timene. Etter dette må du henvende deg til moderatorene via digitalarkivet@arkivverket.no for å få endret titler og tekster i egne innlegg.    Alle kan lese debattene, men du må være registrert bruker for å delta i diskusjonene. Vi har laget en veiledning til hvordan du skal registrere deg   Hvis du har glemt passordet kan du lage deg et nytt. Det beskriver vi i denne veiledningen   Vi er opptatt av at alle skal opptre med fullt navn i debattene. Alias eller kun ett av navnene dine er ikke godt nok. For å endre navnet ditt/visningsnavnet/brukernavnet ditt kan du følge denne framgangsmåten   Vi håper veiledningene er til hjelp!   Ved problemer, ta kontakt med digitalarkivet@arkivverket.no   --------------------------------------- You can edit your entries for 24 hours. After this you need to contact the moderators (digitalarkivet@arkivverket.no) to change the title or text in your entries.   The debate forums are open for everyone to read, but you must be a registered user to participate in the discussions. We have made a guide to how to register   If you already are registered, but forgot your password, you can make a new one. Read more in this guide   In the debate forums you need to use your full name. Alias or just part of your name is not allowed. To change your display name/user name you can follow these instructions   We hope these guides will help you. Please let us know if you have any problems: digitalarkivet@arkivverket.no

Tyding av skannede kilder

7 016 emner i kategorien

  • 6 svar
  • 97 visninger
 1. Tyding av av gammel håndskrift

  • 6 svar
  • 120 visninger
 2. Tyding av barnedåp Asker prgj. 1845

  • 29 svar
  • 833 visninger
 3. Testemente Johan Nielsen Berg

  • 10 svar
  • 130 visninger
 4. Ole og Inger gifter seg i Asker i 1794

  • 5 svar
  • 59 visninger
  • 2 svar
  • 51 visninger
 5. Dødsårsak 1867 - Skånevik

  • 2 svar
  • 70 visninger
 6. Dåp i Vestby, Akershus 1844

  • 5 svar
  • 117 visninger
  • 3 svar
  • 107 visninger
 7. Dødsårsak 1844, i Asker

  • 4 svar
  • 46 visninger
  • 2 svar
  • 54 visninger
 8. Konfirmasjon 1828

  • 4 svar
  • 100 visninger
  • 2 svar
  • 68 visninger
 9. Begikk hun selvmord, hvordan og hvorfor ?

  • 4 svar
  • 115 visninger
  • 2 svar
  • 68 visninger
 10. Eksaminasjonsprotokoll 1723

  • 1 svar
  • 46 visninger
 11. Tydning av Svensk fødselsbok

  • 8 svar
  • 114 visninger
 12. Født hvor

  • 2 svar
  • 68 visninger
 13. KB Vang/Furnes

  • 2 svar
  • 46 visninger
 14. Slettet

  • 0 svar
  • 37 visninger
 15. Tyde dødsårsak i kirkebok

  • 5 svar
  • 131 visninger
  • 5 svar
  • 60 visninger
 16. manntal 1701, tyding namn

  • 2 svar
  • 60 visninger
  • 2 svar
  • 47 visninger
 17. Tyding av konfirmasjon

  • 2 svar
  • 57 visninger
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×