Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/17/21 in Posts

 1. Eg har pusla litt med Glad-familien i Nordfjord siste dagane, og funne ut at svært mange (td på Geni) har gitt Nils Tonning feil kone. Det vil seie, namnet er rett, men det verserer fleire forslag til kven ho er. 1. Anne Poveldtr Glad (ca 1677-1757) er sett opp mange stader, utan at ein då tek inn over seg at Nils får barn i 1753, på eit tidspunkt då denne Anne Glad er godt over 70 år - så henne avviser vi straks. 2. Anne Susanne Hansdtr Glad, f.1713, dotter til Hans Povelson Glad og syskenbarnet Anne Abrahamsdtr Glad, er også brukt av fleire - men feilen her er at ho i skifte
  4 points
 2. Anne Tonby

  Oline Marie Abrahamsdatter Høynes født 14.7.1868 - hvor ble det av henne?

  Oline Høines viet 13/6 1902 i Minot North Dakota
  4 points
 3. Ivar S. Ertesvåg

  Kva er "syning" ?

  syning = panel http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=syning#ariadne=[[|443604|,0,|syning|]]
  3 points
 4. Det är nästan helt säkert att det är rätt person du har hittat Inger Karin. Jag hittade Calle idag i en svensk-amerikansk kyrkbok i Rock Island Illinois. Där står det att han var född i Tanum 4:e maj 1833 och emigrerade till USA 1868. Det står också att han flyttade vidare till Moline, Illinois 1881. När han flyttade 1881 var han ogift. Så det var inte så konstigt att han inte kunde hittas i Norge, han var ju i USA istället. Tack alla som har hjälp till och letat efter Calle! Mvh Ann-Sofie Hillerström
  3 points
 5. Og vel i Hallingdal. Goffa min va handelskar synger Hellbillies.
  3 points
 6. Anita Riise - Arkivverket

  SF, Innvik Prgj. - Døde 1846 -manglande side(r)?

  Har bladd (kjapt) igjennom A4 I og A4 II, men kunne ikkje sjå at der var forsettelse på dødsfallslista, så eg vil anta at Kristians sin teori om bortkomne lappar stemmer.
  3 points
 7. Medes Hammond-Norden

  William Hammond Trondheim

  Hi to everyone! I promised to give you an update as soon as I have any news: Friday I finally received the Mail from the German Herold. They accepted all my proofs for my ancestors back to William Hammond 1635-1719, Suffolk, who was the father of “my” William, who moved from England to Trondheim in 1687. Now we are officially allowed to carry the coat for arms. I wanted to say thank you again.. it was a great pleasure to “meet” you and to get your support. Without this forum I would have given up!!! Best regards to all of you and one day I’ll co
  3 points
 8. Aase R Sæther - Gloppen

  Fjerde leiermål i 1887 - konsekvenser?

  Her ei svært informativ og interessant side. https://digitaltmuseum.no/011085440181/fengslende-fortellinger
  3 points
 9. Vi kan vel koste på oss teksten fra formynderprotokollen: Formynder, Maren Grill, Sahl: Hans Glads, har under forvaltning sin Datter Ane Hansdatter Glads arvemidler, dog under hendes Svoger Sign. Erich Pedersen Hestevigs obagte og tilsiun, saa lenge hun sidder Enke, alt eftter Skifttebrev af Dato =9Decembr: 1727: Capital ….. =186 rdl. Udj Aaret =1733: blef denne pige giftt med Niels Pederssen Toning paa Bryggen, og som hun baade er Moderens eneste Barn, tillmed er Enkemoderen i fullig med dennem, saa kand hannem skee des bedre fornøyelse for hendes Midler, 1736: den 5 Marty: t
  3 points
 10. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Det er, som du sikkert ser - sitatfelt for innlegget ditt. Eg tok vekk det du hadde skrive der. Endringa i innlegget var at eg la til dei tre siste linjene kort tid etter. Ok, du betalar ikkje for å få helsedata frå prøva du sender inn. Men er det noko som hindrar selskapet i å utforske dette for eigne interesser? Brukarvilkåra gjeld for all bruk, også "kun for å granske slekta". Det viktige er at brukaren leverer frå seg genetisk materiale, og gjev selskapet tilnærma grenselaus rett til å bruke dette. (sjå sitata ovanfor). Dersom dette ikkje er godt nok, er
  3 points
 11. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Dette er vel på grensa til ein konspirasjonsteori. Iallfall er fleire av dei vanlege kriteria oppfyllte. Det er vel grenser for kva ein kan prøve å møte med sakleg informasjon - men vi kan starte med å peike på at - det var Forbrukarrådet som reiste saka. Datatilsynet er det forvaltningsorganet som så skal følgje opp saka. - folk flest kan finne slekta si utan DNA-testar - DNA-testar kopla med slektsdata er eit "fantastisk verkty" for firma som vil utnytte naive menneske som delar kodene sine.
  3 points
 12. Richard Johan Natvig

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  blaaviolet usikker, men kan det stå masse? Næsen
  3 points
 13. Even Stormoen

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  01 Alder, Sygdomshistorie og Tilstand ved Optagelsen 02 14 Aar gammel. Ansigtsfarven blaavidet. I Panden og paa Arcus supercitionum et Par smaa 03 Tuberkler, paa det høire Kind et Par større flade og paa Underlæben henimod den høire 04 Mundvig en lignende. Overalt i Ansigtet føles Infiltrations magt(?) under Huden. 05 Halsen temmelig tyk, Stemmen noget snøvlende. Paa Armene en brunlig 06 Hudfarve, smaa Tuberkler oog Infiltrationer, især paa Underarmene. Hænderne no- 07 get hovne med en glindsende slap Hud. Paa Laarene saavel som paa Læggene fore- 08 kommer te
  3 points
 14. Even Stormoen

  Tolkning av yrke

  På det siste bildet står det Høvler og bundskjærer v Tøndefabrik. Så ‹bunnen› tilhører vel muligens en tønne. Mvh
  3 points
 15. Ivar S. Ertesvåg

  Prestemanntall, 1664-66

  justerer litt: "N:10 Melboe. schylder iiij [4] W: [voger] | Sallig Madz Ottersenn Effterleffuerske bruger iiij W: | " Johannes sitt etternamn kan vere "Blodz", men også "Bloch", med litt uheldig penneføring. Eg er usikker på om det er "Michel N: 10" eller "Michel U: 10" (U for unge, jfr den første Michel) - men det er nokså konsekvent ein boge over u-ar, så det er helst "N" "Otter Y: 15", ja. "Hendrich ..." eg trur ikkje "Effterleffuerske" får noko særleg gjennomslag i 2021... - og det er kanskje grunnar til det.
  2 points
 16. Carleen Davis

  Utvandring fra Bergen til Amerika

  Excellent. My email is carleenmdavis@gmail.com. Happy to share all I have.
  2 points
 17. Anita Aamo

  Etnisiteten som forvant

  Spørsmålet er vel ikke hvorvidt vi som enkeltindivider synes det er greit eller ikke, men om det i realiteten faktisk er mulig å skille samer og finner/kvener fra hverandre i slike autosomale dna-tester? Om det spørsmålet må nok andre mer kyndige personer uttale seg! I alle fall innbiller jeg meg at en test som undersøker en persons mt-dna kan gi en klarere bilde av en persons eventuelle opphav, ettersom svært mange samiske kvinner tilhører undergrupper av haplogruppe V og U, og at disse blir knyttet opp mot samer hos diverse selskaper.
  2 points
 18. Richard Johan Natvig

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Ikkje slett i det heile tatt, men eg les H, ikkje IF, og får det bekrefta i klokkarboka der eg les Hendrich. Resten er vanskeleg lesbart også i klokkarboka, men kan det vera Remmen? H(endrich) Remmen. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 539/L0535: Klokkerbok nr. 539C01, 1818-1842, s. 360-361 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620126
  2 points
 19. Kristian Aune

  Wilhelm Nils Lauritsen (1911 - 1995)

  Bergens Tidende 7. desember 1995:
  2 points
 20. Matthias Kolberg

  Dødsfallprotokoll, Ringsaker 1845

  Ingen viktig detalj, men skriveren har markert med tall at ordrekkefølgen endres etter at «desuden» erstattet «ellers»: .., desuden nød han hjelp...osv..
  2 points
 21. Even Stormoen

  Dødsfallprotokoll, Ringsaker 1845

  Forsøksvis: ‹Tittel›: Omvankende. Merknad: Arvinger vides ei, desuden han nød %ellers% Hjelp af nogle Mænd han havde %været hos% opfostret som Huuslærer Mvh
  2 points
 22. Gisle Hersvik

  Slektning emigrerte til Amerika (New York) i 1923.

  WWII
  2 points
 23. Grethe Flood

  Slektning emigrerte til Amerika (New York) i 1923.

  Velkommen på brukerforumet! Det er fint du endrer visningsnavn, for her bruker vi fullt navn. Se hvordan endre: https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn
  2 points
 24. Og det kom jeg frem til også, sånn sirka samtidig 😉 M.a.o – enig! 🙂 Mvh
  2 points
 25. Jeg tror det må være Foreldrenes Vielse foregik dog først efterat Barnet var født
  2 points
 26. Jeg vil takke Matthias, Ivar og Egil for alle de verdifulle opplysningene som her er gitt meg. Jeg hadde ingen aning om at Thordis andre ekteskap også endte med skilsmisse. Ser også at Martin Peter Østergaard døde 7 juli 1966. Nå skal jeg forsøke å få tak i dødsannonsene til Thordis og hennes siste ektemann, for å se hvem som står som nærmeste pårørende.
  2 points
 27. Gunnar Sigdestad

  tyding av navn

  Det kan sjå ut til å stå Andword. Iflg. ministerialboka for Lyngdal, er ho døypt Live Helene Othilia, og faren er personellkapellan Thorstein Rolfsen Andvord.
  2 points
 28. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  SF, Innvik Prgj. - Døde 1846 -manglande side(r)?

  Det er et godt spørsmål som jeg ikke kan besvare fullt ut. Det er ikke mer på mikrofilmen, og det kan neppe være noen unummerert side mellom 404 og 405, ettersom jeg på side 404 skimter gjennomslaget av side 405. Det er heller ingen henvisning nederst på side 404 om at gravlagte menn 1846 fortsetter på noen annen side. Vi må nok holde åpent for at gravlagte menn i annet halvår 1846 av en eller annen grunn ikke er ført inn i kirkeboka. Allerede i 1832 må presten ha tatt i bruk side 405 til å føre gravlagte kvinner. Sommeren 1846 har han skrevet ut side 404 med gravlagte menn. Vi vil
  2 points
 29. Grete Singstad

  Ankomst i Finland i sommeren 1947

  De fleste havner registrerer anløp av skip, og jeg vil tro at havnen i Nykarleby (Kokkola) har dette i sitt register (hvis han kom direkte hit). Kanskje kan du få hjelp via denne nettsiden: Nykarlebyvyer Majoritetsspråket i Nykarleby er svensk, så du kan skrive på norsk. Legger ved noen andre nyttige lenker: Slektshistoriewiki: Slektsforskning i Finland Finske aviser: DIGI - Nationalbibliotekets digitala samlingar Lykke til!
  2 points
 30. Kjetil Dillan

  Tromsø by 1892, Dødsårsak / Hendelse

  ... fra en Lastepram, hvor alene efterladt, er formodentlig ....
  2 points
 31. Ragnhild K. Brænd

  Ludvig Martin Lauritsen 1918 - ?

  Dåp, nr. 5: https://www.digitalarkivet.no/kb20060612070307
  2 points
 32. Leif B. Mathiesen

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene. https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/forbrukerradet-rapporterer-inn-myheritage-for-ulovlige-vilkar https://e24.no/naeringsliv/i/G30lqx/datatilsynet-krever-svar-fra-myheritage-risikerer-millionbot?
  2 points
 33. Anne-Grethe Syvertsen

  Ministerialbok for Skoger prestegjeld 1862-1872

  Tusen takk for god informasjon Renate 🙂 Vi tar saken opp på neste møte, og forhører oss om kapasiteten vi har blant våre medlemmer 🙂 Mvh Anne-Grethe, Slekt og Data Sande 🙂
  2 points
 34. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Folketellingen 1920 for Oppegård

  Hei Det har dukket opp et problem i forbindelse med publiseringen den siste måneden. Personene er publisert, men lar seg ikke søkes fram. Vi jobber med saken.
  2 points
 35. Anton Hagelee

  Holmbergs in Lappfjard, Finland

  Useful stuff, Jerome will need to learn how to use these sites to add good records to his Family Trees. Also some useful info from Familysearch. https://www.familysearch.org/wiki/en/Lapväärtti_Parish,_Vaasa,_Finland_Genealogy Lapväärtti is a Parish in Vaasa County Finland https://www.familysearch.org/wiki/en/Vaasa_County,_Finland_Genealogy Finland https://www.familysearch.org/wiki/en/Finland_Genealogy
  2 points
 36. Ivar S. Ertesvåg

  Søker hjelp med "oversettelse" av setning fra Bygdebok.

  vel møtt i forumet! Først, då du registrerte deg aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn her. Den regelen er det fint om du følgjer. Du har funne ei litt knotete formulering.... - og eg kan ikkje garantere at 1) eg forstår alt rett, eller 2) at eg får til å forklare alt like klart. Når det er sagt, - Hersleb og Ebbe og Heinrich har arva egedomar etter foreldra. - Heinrich er død, og Hersleb og Ebbe har arva hans del. - det er tydelegvis fleire eigedomar - det kan verke som om brødrene har arva alle eigedomane i fellesskap (om lag som "ide
  2 points
 37. Igjen har Ivar Moe gitt oss ein feil fødselsdag - Ragnvald 14. desember 1899 -nr 8 SAB, Lindås Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 3, 1886-1914, s. 55 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050826010586
  2 points
 38. David Widerberg Howden

  DNA for å løse kriminalsaker. Bør det være mulig å akseptere eller sperre for dette?

  Det er ikke åpning for at politi i Norge kan bruke data i slike databaser, de er heller ikke juridisk bindende i hverken farskaps eller kriminalsaker. Ellers har både Familytreedna og Gedmatch en funksjon der du selv kan velge om du vil bidra inn i kriminalsaker, men dette er da ikke tillatt i Norge og er mest relevant for amerikanske brukere. Nå var jeg delaktig i å løse den aller første kriminalsaken ved hjelp av DNA i Norge, men dette var da en foreldet sak som ikke kunne føre til straff. https://www.skup.no/sites/default/files/metoderapport/2020-05/babyen-i-containeren_aasted-norge.pdf I S
  2 points
 39. Anne Tonby

  Lovise Marie Olafsen, født Kristiania, antatt år 1863-1865, død Stavanger 1914

  Caroline Christensdt får en sønn Carl jacob i 1872 Vest-Agder fylke, Tveit i Tveit, Ministerialbok nr. A 6 (1872-1886), Fødte og døpte 1873, Side 6 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060102030426 Han dør i Kristiansand i 1880. Morens navn er da Caroline Glad Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 16B (1880-1890), Døde og begravede 1880, Side 423 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060105010409
  2 points
 40. Anne-Lise Hansen

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Jeg gjengir hele innlegget mitt, som var et sitat fra MH sine vilkår.. Poenget mitt var å sette lys på at vi ikke helt vet hvordan utviklingen vil arte seg. Jeg oppfatter Holtes kritikk av de som kritiserer MyHeritages virksomhet som underlig, for det må da være bra at til og med våre institusjoner retter et kritisk blikk på makt og maktutøvelse?
  2 points
 41. Anne Tonby

  Lovise Marie Olafsen, født Kristiania, antatt år 1863-1865, død Stavanger 1914

  Ved utmeldelsen står det at hun ble konfirmert våren 1878 i st Petri. Finner henne ikke konfirmert våren 1878, men våren 1877 blir det konfirmert ei Louise Marie Olufsdt. Rogaland fylke, St. Petri i St. Petri, Ministerialbok nr. A 13 (1875-1878), Konfirmerte 1877, Side 54 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050923010070 Hun er riktig nok ikke født i Kristiania men i Våler. Foreldrene omstreifer Oluf Marin og Caroline Kristensdt Dåpen i Våler 19/10 1862 Hedmark fylke, Våler i Våler, Ministerialbok nr. 1 (1849-1878), Fødte og døpte 18
  2 points
 42. Eli Reinholdtsen

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  Tusen takk for hjelpen! ❤️ Litt av en skjebne …
  2 points
 43. Gunnar Sigdestad

  Søker hjelp til å tyde skannet skjøte fra 1914

  Linje 7: Gravvik Linje 18: femaarlig --- Linje 1: ..for hvilken vi er
  2 points
 44. Richard Johan Natvig

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  Menstruationen ...
  2 points
 45. Richard Johan Natvig

  Tolkning av yrke

  Det står Bundskjærer, kanskje den som skar ut botnene til i dette tilfellet tønner: Den blå skrifta på første bilde: Tøndefabr[ik], det samme på det neste bildet. . Om Lisleby Fabrik, fleire treff i Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/search?q="Lisleby fabrik"
  2 points
 46. Anne Tonby

  Oskar Mandrup OLsen f. 1894 Fredrikshald

  Oscar Mandrup født 17/3 1894 dåp nr 3 1894 Dissenter Østfold fylke, Fredrikshald i Halden, Ministerialbok nr. I 13 (1890-1906), Fødte barn av dissentere 1894-1896, Side 232 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060718020251
  2 points
 47. Hei, Litt supplerende info for å fjerne tvil jeg skapte om skiftet til sognepresten i Bø, Gerhard Mow. Kapellanen i Bamble, Mikael Mikaelsen Schieldrup Holst, var gift med både Margrete Marie og søsteren Kristine Angel. Ikke samtidig, da. Margrete Marie og Kapellanen giftet seg som nevnt i Bø 1782. De flyttet til Bamble prestegard der de fikk en dødfødt sønn i april 1784. Margrete Marie Stochfleth Mow gravlegges en uke etter sønnen i begynnelsen av mai 1784, 35 år gammel https://www.digitalarkivet.no/kb20061201010491 Kapellane
  2 points
 48. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Skattemanntal for Sunnfjord 1563 og diverse rusk og rask i kjeldeinformasjon/metadata

  Variantsøket i Digitalarkivet gjelder bare personnavn, eller mer presist navnefeltene i persontabellen. (Personnavn som måtte forekomme i kildetitler osv. berøres ikke av variantsøket.) Hakeboks for å aktivere/deaktivere variantsøk finnes derfor bare i søkeskjema med navnefelt. Torbjørn Igelkjøn har søkt med "Askvoll" i fritekstfeltet (54 treff i søkbare kilder), mens Jon Sværen har søkt med Askvoll i geografimenyen (42 treff i søkbare kilder). I sistnevnte tilfelle blir det bare treff i kilder som er registrert som relevante for 1947-kommunen Askvoll. Fritekstsøket gir derimot tre
  2 points
 49. Anne-Lise Hansen

  Hva betyr * ved bosted i ft 1865?

  * betyr at det er føyd til av den som har transkribert. Ser du på originallisten, så framkommer det ved 1-tallene (og forsåvidt av klammen) at det er to husstander på Breili. I den transkriberte listen er disse husstandene adskilt. Løpenummeret er ikke gjentatt, men navnet er ført opp om igjen, men da markert med *. https://www.digitalarkivet.no/census/district/tf01038084000001 Buskerud fylke, Lunder, Norderhov, Haug i Norderhov, Statlig folketelling nr. 123 (1865-1865), Protokollside, Side 25 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20090723610140
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.