Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Åsbjørg Susort

  Åsbjørg Susort

  Users


  • Points

   41

  • Content Count

   2724


 2. Anton Hagelee

  Anton Hagelee

  Users


  • Points

   32

  • Content Count

   3759


 3. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   24

  • Content Count

   2641


 4. Inger Karin Haarbye

  Inger Karin Haarbye

  Users


  • Points

   24

  • Content Count

   1195


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/07/21 in Posts

 1. Terje Aarland

  Hvordan åpne bygdebøker i Nasjonalbiblioteket?

  Jeg har valgt i første omgang å kjøpe to bind av Radøy gjennom tidene av Anders Haugland. Jeg valgte bind 1 og 2 siden min mormor sin mor kom fra Manger og far hennes fra Marøy. Så var det denne Hella slekta som ble litt spennende? Henter bøkene på Ark i morgen, så da har jeg mye interessant lesestoff i ferien
  3 points
 2. Innlegg #5: Heisan! Eg refererer til husmannsplassen Halseteig, opphavleg under Kvam nedre i Hafslo, men frå 1841 under Hafslo prestegard: ~~~~~~~~~~~~~~ Anders Arneson Halseteig, opphavleg frå Notadalen, vart døypt 21.1.1728 og vart gravlagd frå Halseteigen 6.3.1785. Han gifte seg 15.10.1758 med Britha Einersdotter frå Eikjaberget. Ho var f. kring 1733 og vart gravlagd frå Halseteigen 8.3.1785. Anders og Britha var først plassfolk på Turtnebakken under Heggestad, men fekk kring 1773 rydda seg ein plass i Halseteigen, som den gongen låg under
  3 points
 3. Frederic G. Østby

  Søk i fødte, gifte og døde?

  Mulighet for å skru av variantsøket er nå på plass og det fungerer nå likt som avansert personsøk (OG/AND og ikke ELLER/OR mellom feltene).
  3 points
 4. Har sammenheng med dette emnet i S&D. Og denne lenken: RA, Faye, Andreas, F/Fh/L0029A: --, s. 3 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/pr10051107287004 Det er linjene 14 til 17 som her volder besvær. Takknemlig for all hjelp. Teksten: 01 V. Moland d: 29 Augs. 1814. 02 Meget ærede og elskede Ven! 03 Modtag min hierteligste Tak for de Glæder De og Deres dyrebare Fami- 04 lie forskaffede mig ved mit Besøg hos Dem! Næsten Syg har jeg 05 siden været af Mismod. Bagtalelser foragter jeg, men mi
  2 points
 5. eg tenker det same, f.eks. så enkelt som (har eg tenkt) "... ikke troede, at have fægtet mod Normænd." - men det er vel best å la det stå utan forslag, kun markera at noe manglar. Eg trur ikkje det overskrivne ordet er "atter", i setninga "da atter(?) jo nu Kongen selv bleven svensksindet", det sluttar på r, men det foran er uleseleg for meg. Det kunne kanskje passa med "da er jo Kongen..."
  2 points
 6. David Widerberg Howden

  Ett stede for å etterlyse nålevende slekt for verifisering i bruk av DNA?

  Ja, det er ikke godt å vite hvorfor endel ikke svarer, noen ganger er det formen på forespørselen og andre ganger rett og slett at de ikke er interessert, eller ikke aktive lenger. Det kan være lettere å få dem interessert ved å først fortelle litt om felles slekt, egen forskning og hva man kan finne ved hjelp av DNA før man spør om de kan tenke seg å ta en test. Et eget subforum om DNA under digitalarkivets paraply hadde nok vært kjærkomment, men så er Digitalarkivets mandat digitale og skriftlige kilder og det skal nok mye til for at de ønsker å opprette et eget subforum, for noe som ikke er
  2 points
 7. Ivar S. Ertesvåg

  Står det Halvor Nielsen på disse to unge mandskap i rullene fra 1697?

  Halvor i legd nr. 39 har ikkje reist så langt, og han er frå "Stabech". "Stabech" (venteleg Stabekk i Lier/Tranby) høyrer til i legd nr. 38. Det er ikkje unaturleg at ein ung mann tek teneste i bygda, og er innrullert under neste legd.
  2 points
 8. Rolf Hestetræet

  Født 1923 i Manger/Hordabø/OS ??

  Det er henne 😉 I følge bygdeboka gifta ho seg med Sverre og flytta til Ullensvang
  2 points
 9. Carl Nilsen

  Født 1923 i Manger/Hordabø/OS ??

  Ikke usannsynlig, hun er i hvert fall fra Manger: https://www.nb.no/items/1199a2d62b4608f14343068b71460eb3?page=1 https://www.nb.no/items/0d627b410cfaa6a7ded48981507c0ea9?page=1 https://www.nb.no/items/e222be93581cae34d16e6fd36bbc9c0c?page=5
  2 points
 10. Else B. Rustad

  Gamlebyen viede 1921 - om brudgommen

  Ja, det står Adelsmand Adolf Schultz
  2 points
 11. Richard Johan Natvig

  Gamlebyen viede 1921 - om brudgommen

  https://www.nb.no/items/d6fe8e7f1233cbe214dfcf73c6a58157?page=1&searchText="michael schultz" og: enig i lesinga "Adelsmand".
  2 points
 12. Marianne Herfindal Johannessen - Arkivverket

  Gamlebyen viede 1921 - om brudgommen

  Brudgommen er Havearb. og står med Lithouen som fødested. Yrkestittelen hans, havearb., passer også når paret døper et barn samme år, da er han gaardsarb. (nr. 56 Rolf Villiam) https://media.digitalarkivet.no/view/25778/231
  2 points
 13. Kåre Flatlandsmo

  Ynskjer bistand med å tolke skyldelingsforretning, 25.08.1900 - Voss Herad

  Hei igjen, og takk for rask respons og utfyllande svar. Begrensning til Anders Moe i sydøst og øvre Finne (stedsnavn Fenne) i nordøst stemmer med slik mine avdøde forfedrar har fortalt meg da, og som kommunen endra ved overgang til digitale kart. Har påpekt denne feilen i kartet til dei fleire gonger, men der er ingen vilje til å retta opp i det frå deira side.. Svelgabrui er både forandra og flytta på sidan den gong ja, men gamle murane står framleis) Nok ein gong, takk for god hjelp! Mvh Kåre F.
  2 points
 14. Gunnar Sigdestad

  Ynskjer bistand med å tolke skyldelingsforretning, 25.08.1900 - Voss Herad

  [...] 3. Knut Sjursen Fladlandsmoens Parcel. Denne Parcel "Kleiveteigen" ligger indtil Mærket mod Anders Moes Eiendom ved Svælgsbro og er paa alle sider begrændset af tilstødende Naboeiendomme - i sydøst af A. Moes, i sydvest af Hauges og Nyres, i nordvest af Ole Josefsen Bøes og i nordøst af øvre Finnes Eiendomme. - Efterat Grændserne saaledes vare beskrevne og Befaring foretagen, skjønnedes Ole Haaversen Groves Parcel at udgjøre af det samlede Brug 100/320, Ole Pedersens Parcel 70/320 og Knut Sjursens Parcel 15/320, hvorved fremstaar [...&c]
  2 points
 15. Overhalden, står det vel?
  2 points
 16. Åsbjørg Susort

  Berthe Ansteisdatter Romedal.

  Ifølge Sognepræst O Sangs Enkemand Hr Ole Christian Sang Sognepræst til Romedals Præstegjeld gifter seg 1828 Hedmark fylke, Stange, Ottestad i Stange, Ministerialbok nr. 9 (1826-1835), Viede 1828, Side 248 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603150577
  2 points
 17. Richard Johan Natvig

  tyding av gateadresse

  trur eg også 🙂
  2 points
 18. Åsbjørg Susort

  tyding av navn og yrke

  Anna Polle Eleseus Bersvendsen Commissionær
  2 points
 19. Åsbjørg Susort

  Leger i Fana / Skjold 1870 - 1880-tallet?

  Han var distriktslege i det distriktet som Fana var en del av ifølge bygdeboka...
  2 points
 20. Else B. Rustad

  Tyding av vielse 1762

  Jeg leser dette slik: 1762 Fest. Visit. Mariæ Trolovet ungKarl men- ne[s]cke Soldat Peder Thorusen af Wegmostad Sogn med Pigen Ranni Knudsdatter Schiegstad cop. d 20 Oct. 62 For disse ovennefnte ere vi undertegnede Forlovere at intet findes enten Slektskab Svoger skab eller andet Ægteskabs løfte paa nogen af siderne som dette deres Ækteskab kand hindre.
  2 points
 21. Kanskje inne på noe her ja. Her et klipp fra Nord-Odal bygdebok nr. II Denne Johan Eriksen "Hall" ble enkemann i 1857. Og stesønnen solgte plassen i 1862, da passet det vel fint å flytte et annet sted. Men det står ikke noe mer om ham i denne bygdeboka.
  2 points
 22. Anne-Lise Hansen

  Hvorfor var det nødvendig å be om å innskrive i kirkebok at et barn var sitt?

  Takk, Vibeke. 🙂 Jeg har lett etter kilder til dette. (Hørte om det i en av episodene av «Hvem tror du at du er?».) https://sv.wikipedia.org/wiki/Barnamordsplakatet
  2 points
 23. Hun dør 1892-03-07 i Hedrum, hos sønnen på Roppestad: https://media.digitalarkivet.no/view/55443/24 Ingen informasjon om etterlatte.
  2 points
 24. Vibeke Lund Åhling

  Hvorfor var det nødvendig å be om å innskrive i kirkebok at et barn var sitt?

  Hvis moren var anonym/ukjendt, hvilket var lovlig i Sverige fra Barnamordsplakatet 1778 til barnelovene av år 1917, var det hennes mulighet å få tilbake sin lovlige stilling som barnets mor. Fra noen gang midt på 1800-tallet blev det mulig for moren å skrive ned hvem hun og evt faren var og få dette bevidnet og oppbevaret (enten hos församlingen eller selv), slik at moren/foreldrene lettere kunde bevise at hun/de var barnets foreldre og ta barnet til seg hvis de fikk mulighet.
  2 points
 25. Det er ein gard som heiter Svenneby i Nord-Odal (Sand sokn i 1886-matr); og der er det eit bruk i 1951 (matrikkelframlegg) som heiter Svennebyviken- det kan vere ein tidlegare plass. I Skedsmo kan det ha vorte forkorta litt.
  2 points
 26. Else B. Rustad

  tyding av navn

  Aalbue ser det også ut for meg.
  2 points
 27. Geir Helmersen

  Tyding av tekst i kirkebok for Stange 1836

  Du verden for en dramatisk føljetong dette ble å nøste seg bakover i! Tusen takk for hjelpen folkens! Geir
  2 points
 28. Åsbjørg Susort

  tyding av navn

  Aalbue ? https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000055254
  2 points
 29. Richard Johan Natvig

  tyde yrke

  Kjøbmd, tenker eg (Kjøbmand)
  2 points
 30. Åsbjørg Susort

  tyde yrke

  Vongmand...? Litt mislykka forsøk på vognmand.
  2 points
 31. Ivar S. Ertesvåg

  Kyrkjerekneskapen for Vågå 1623-1625, to ord

  https://kalkarsordbog.dk/ordbog?query=kommune https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Domkapitel
  2 points
 32. Else B. Rustad

  Kyrkjerekneskapen for Vågå 1623-1625, to ord

  Dette leser jeg slik: Giffuet Communs fouget, for 1 Koe och 3 Søffuer Communit Aarligenn beuilget er Peninnge 4 dr j ort
  2 points
 33. Et forsøk på innledningen: 01 Kongelig Majestetz Justitsraad og Sorenskriver over 02 Ager, Modum og Sigdahl Giør Vitterlig at Aar 03 1784 den 19 Juni blev en Skifte Ret sat paa Mo- 04 dums Præstegields (??) Thingstæd Sønstebye 05 i overværelse af Sognets Lensmand H: J:(?) 06 Kollerud(?) – (??). Vidnerne Lensmand Peder 07 H. Kollerud – Anders H. Braatten til behand- 08 ling af et Lovlig Arve Skifte efter afgl: 09 Maren Olsd. Badsetvigen under gaarden 10 Pilterud hvad kan faldes til Deeling, naar 11 Gielden er betalt imellem Enkemande
  2 points
 34. Carl Nilsen

  Dødsårsak 1905: Sibirsk Pest

  Miltbrann, iflg denne kilden: https://www.nb.no/items/0e40c7eacc0a80d20c3191107f89054b?page=773&searchText="Sibirisk pest"
  2 points
 35. Ivar S. Ertesvåg

  Modum, Buskerud, døpt 15. oktober 1719

  "Helvig" og "Thore" les eg.
  2 points
 36. Eli Randmo

  Hvordan åpne bygdebøker i Nasjonalbiblioteket?

  Bergen Off. Bibliotek har laga register til bygdebøker frå Hordaland og Sogn og Fjordane. Det finn du her:https://bergenbibliotek.no/lokalhistorie/gardsregister Biblioteket har bygde- og slektsbøker frå heile landet. Bøkene er til heimlån. Mvh Eli Randmo
  1 point
 37. Anton Hagelee

  Hvor ble det av søskenflokk fra Skåra i Lyngdal som utvandret til USA ca 1900?

  Torleif heter Thomas J Oedner i America. Her i 1920 FT med søster Torborg and Ole Thomas Oednes in the 1920 United States Federal Census Name:Thomas Oednes[Thomas Osdner][Thomas Osdres] Age:28 Birth Year:abt 1892 Birthplace:Norway Home in 1920:Brooklyn Assembly District 9, Kings, New York Street:52nd Street Residence Date:1920 Race:White Gender:Male Immigration Year:1903[1908] Relation to Head of House:Boarder Marital Status:Single Father's Birthplace:Norway Mother's Birthplace:Norway
  1 point
 38. Matthias Kolberg

  Ole Helgesen Nygaarden f. ca 1754 og hustru Kari Olsdatter Korperud f. ca 1756

  I utgangspunktet kan man tenke seg at alder ved død (ved høy alder, som her) er minst pålitelig, ettersom det er få personer i live som vet eksakt når vedkommende var født. Det viser seg svært ofte at oppgitt alder bare er et anslag.
  1 point
 39. Anton Hagelee

  Thonetta Thoresdatter

  John E Erickson in the North Dakota, U.S., Select County Marriage Records, 1872-2017 Name:John E Erickson Gender:Male Marriage Age:32 Birth Year:abt 1892 Marriage Date:7 May 1924 Marriage Place:Stanley, Mountrail Filing Place:North Dakota, USA Spouse:Vesta Leone Johnson
  1 point
 40. Anton Hagelee

  Thonetta Thoresdatter

  John Emil Erickson in the U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current Name:John Emil Erickson Birth Date:23 Sep 1891 Death Date:12 Nov 1962 Death Place:Lynn, Clark County, Wisconsin, United States of America Cemetery:Lynn Cemetery Burial or Cremation Place:Lynn, Clark County, Wisconsin, United States of America Has Bio?:N Spouse:Vesta Erickson Children:Tilman Ralph EricksonVerlyn Edward EricksonAlice V SchlinsogRichard A. Erickson https://www.findagrave.com/memorial/44980062/john-emil-erickson
  1 point
 41. Richard Johan Natvig

  Tyding av tekst fra grunnbok sak 25

  Stort sett grei handskrift, dette, men eg er usikker på skylda. Aar 1903 den 29de August var undertegnede af Sorenskriveren opnævnte mænd samlede på gnr 48 bnr 4 Eik i Lier for at skyldsætte en anpart der af eieren Hans A. Fuglerud er solgt til D.' Hr. Lederhandler Ludvig Olsen, Daniel Olsen og P. A. Berg alle af Drammen. Den solgte parcel bestaar af 2 øer, beliggende i Gardsjø, fjeldvand paa Åkseteren, nemlig den af tjernets øer, der er den nordligste og yderst i vandet liggende med en side vendende mod Hofgaards dam og den anden modsatte side vendende mod de øer, der er beliggend
  1 point
 42. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Søk i kirkebøker - Error

  Det var sannsynligvis ei side som var lagret i hurtigminnet i din nettleser.
  1 point
 43. Frode Myrheim

  Kluss med 1865-teljingi

  No ser eg skilnaden. Du søkte på "avansert personsøk", men eg gjekk inn gjennom 1865-teljingi. Men det skal jo koma fram her au. Det er med andre ord ein feil ein stad. Mvh. Frode
  1 point
 44. Kjell Lauritzen

  tyding av navn

  Eller kanskje Aallene ?
  1 point
 45. Innlegg #42: Thank you Dimitrios for writing. Maybe you are related to the Allas family? Here is my text about this family to be included in my manuscript (I got assistance from the Greek Embassy in Oslo to get the name spellings correct!): ~~~~~~~~~~~~~~~ John Henry Robidou, f. i Stearns Co., Minn. 11.5.1875, d. i Bismarck, N.D. 10.5.1938. John gifte seg første gongen i Mandan, N.D. 25.10.1903 med Elizabeth Cecilia Morin. Ho var f. i Valley Co., Mont. 5.7.1887 og d. i Wauwatosa, Wis. 27.5.1960. Elizabeth var indianar og flytte i 1910 frå man
  1 point
 46. Inger Karin Haarbye

  Anders Elias Fosse

  Siden du poster i denne tråden, så forutsetter jeg at du har lest hele (Det har jeg...) Siden du besvarte mitt innlegg, så forutsatte jeg at du hadde noen formening om innholdet. Hvis du ikke ønsket å besvare spørsmålene mine, eller ikke hadde kunnskap om hva det dreide seg om, eller ikke hadde noen formening om problemstillingen min, så var det helt unødvendig å poste et (totalt off topic) svar. Det er lov å tie hvis man ikke har noe fornuftig svar. Jeg har fulgt med i denne debatten fra starten, og mine innlegg er ikke nødvendigvis myntet på deg - men på den aktuelle saken som denne t
  1 point
 47. Arnfrid Dommersnæs Mæland

  Anders Elias Fosse

  Jan Harald, hva mener du med "at det får være grenser for plaging"? Må ærlig talt si at jeg, med flere, som gjør vårt ytterste for å fremstå som seriøst arbeidende slektsforskere, synes vi du og din fetter fullstendig ignorerer våre funn og våre råd! Det bidrar IKKE til seriøsitet å skrive at du nesten er blitt glad i oss når du samtidig ikke er villig til å følge våre råd! Jeg er nå 100 % overbevist om at grunnen til at du eller Øyvind ikke har ordnet DNA fra Fosse-slekten er fordi dere da vet at da kommer den endelige svindelavsløringen! Nevner igjen at jeg har nedlagt over 100 arbeidstimer
  1 point
 48. Espen Tjernshaugen

  Anders Elias Fosse

  For ordens skyld, dette startet her på Digitalarkivets fora med et krav fra Jan Harald Fosse om at kirkebokinnførselen over Anders Elias Fosse i 1905 måtte forandres slik at keiser Wilhelm II ble stående som dennes far. Det er stor forskjell på det å søke sannhet kontra det å fremsette et krav om å forandre på et historisk dokument.
  1 point
 49. Bjørn Eriksen fra Stockholm

  Anders Elias Fosse

  Hvor ble det av løftet om å ta innover seg bevisene her i tråden for at dere IKKE er etterkommere av noen keiser og slutte å kalle dere "Hohenzollern"? Du vet, "rydde opp", som dere kalte det. Eller var det aldri planen likevel? Drapstrusler, bølling og stadige personangrep og konspirasjonsteorier viser i grunnen bare at dere har tapt og nå innser at ingen vil ta denne fantasien deres seriøst. Hvis dere påstår offentlig å tilhøre kongehuset Hohenzollern (til tross for total mangel på bevis og beviser for det motsatte), være oldebarn av keiser Vilhelm II, bruker navnet "von Hohenzollern
  1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.