Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/03/21 in Posts

 1. Kjære alle på dette forumet. Jeg er Nicolas Øyane, Lars sin sønn og jeg vet at deres støtte i hans arbeid med bygdebokarbeidet betydde veldig mye. Han var litt av og på, mye grunnet helseutfordringer. Nå er han ikke blant oss mer, men jeg har kontakt med kolleger i Luster for å få gitt ut hans siste bok i rekken. Jeg kommer til å skrive minneord om ham i Bergens tidende og om noen på dette forumet kjente ham godt også personlig, send meg Mail på Nicolas.Oyane@gmail.com da jeg kunne tenke meg litt støtte i dette. Dette er en veldig trist tid for hans familie.. ❤️ takk for støtten dere har gitt ham. Nicolas Øyane
  49 points
 2. Lars har bedt meg skrive denne hilsenen på vegne av ham: «Det har dessverre oppstått en situasjon helsemessig, som gjør at jeg nå må hjerteopereres i München rett over helgen. Jeg er ved godt mot og føler meg godt ivaretatt av helsevesenet i Tyskland. Jeg ønsker å gi uttrykk for at jeg setter stor pris på all den gode hjelpen jeg har fått i forumet. Jeg skulle ha besvart innlegg i temaer jeg har lagt ut, men siden denne situasjonen har oppstått, må jeg heller komme sterkere tilbake etter operasjonen. Hjertelig takk til alle.» (Unnskyld at gjengivelsen ble på bokmål, Lars..🙂 )
  30 points
 3. For alle som ikke har Bergens Tidende. Disse minneordene fra Yngve Nedrebø sto i BT i dag 26/7 2022.
  30 points
 4. Det finst bygdebøker som blir til på nokre få år, og det finst bygdebøker som blir livsverk eller som til og med blir til over fleire generasjonar. Det er den siste kategorien som er dei mest pålitelege. Bygdebøkene for Luster er eksempel på livsverk, og følgjer dessutan i motsetnad til dei fleste andre bygdebøker personar og familiar som flytta ut av kommunen, enten det var til Bergen, Amerika eller andre stader. Lars E. Øyane må ha lagt ned ufatteleg mange timar på dette arbeidet, og vi som følgjer forumet kjenner han som ein aktiv deltakar som prøver å finne ut kvar personar frå Luster kan ha blitt av. Mange har hjelpt til, og for min del var det spesielt interessant å følgje med dei gongene temaet dreia inn på Fjaler eller Sunnfjord. Det er ein del personar som har peika seg ut i forumet gjennom åra som er vekke og som verkeleg vil bli sakna. Lars E. Øyane er eitt eksempel, Ann-Mary Engum som hadde over 50 000 innlegg er eit anna. Eg støttar det som er sagt om at forumet blir fattigare no når desse er vekke. Samstundes må ein håpe at nye slektsforskarar kan komme til og fylle iallefall noko av det tomrommet som har oppstått. Med desse orda ynskjer eg fred over minnet!
  26 points
 5. Rune Thorstensen

  I år kom julaften tidlig her hos meg.

  I 25 år har jeg vært på jakt etter et bilde av min fars farmor, Martha Johnsdtr. født 1832 på Espeland i Fana og død i 1913 på Damsgård, Laksevåg v/Bergen. Hun ble enke tidlig da hun mistet sin mann, min oldefar i 1877 i en tragisk ulykke. Han jobbet på taket på det som skulle bli Birkeland Kirke på Nesttun, da han falt ned og slo seg ihjel. I dag fikk jeg tilsendt dette bildet fra en slektning i Selje.
  22 points
 6. Dette er så trist, så trist... 😢 Helt siden jeg startet her inne på forumet, har jeg hatt gleden av å bistå Lars med opplysninger til hans store bygdebokprosjekt. Jeg kommer til å savne ham veldig! Han var alltid generøs og takket for selv de minste opplysninger - "takk for eit utfordrande innlegg"! Jeg håper virkelig noen tar tak i alt det arbeidet han har nedlagt og ser om det er mulig å videreføre og eventuelt sluttføre det. Fred over ditt minne, fineste Lars Erik Øyane!
  19 points
 7. Det er uendelig trist. Min dypeste medfølelse til Lars sin familie og nære venner. Hvil i fred. Vi bøyer våre hoder i Sorg, din penn og din stemme er borte. Vi vil savne ditt nærvær, vi får ikke oppleve Lars noe mer. Vi bøyer våre hoder Ærbødig for alt hva du var og alt hva du gjorde. Du skjenket med raushet din omtanke, klokskap og varme. Vi løfter våre hoder i Glede med minner om deg og ditt virke. Din tid i blant oss er over, men for evig du lever i sinn og hjerter. Fritt etter Kjell Baalsrud
  17 points
 8. En oppdatering til dere rundt min fars begravelse i Bergen: Vi hadde en veldig fin urneseremoni i Geretsried i Tyskland idag som foregikk på både tysk og engelsk. Nokså spesiell opplevelse. Jeg har bestemt meg for å ha en vanlig seremoni i kirke når min far skal bisettes den 12. august. Det handler både om sorgprosess, i tillegg til at det kan komme endel flere enn det jeg først regnet med. Nå har jeg ordnet med gravplassmyndighetene og kirketorget i Bergen og fått dato og tidspunkt som følger: Fana Kirke den 12. august kl 12:00 Det blir da en begravelse før vi går videre til urnenedleggelse. Alle som kommer, blir invitert til minnestund i etterkant. Sted finner vi etter hvert. Dere er alle hjertelig velkomne. Det vil komme dødsannonse om noen dager. Alle hans venner her på forumet er hjertelig velkomne!
  15 points
 9. Astrid har bedt meg gjøre tilgjengelig en rekke wordfiler som jeg har gjort om til pdf. Noen få av av filene er lagt ut her tidligere, men det meste er nytt. Håper de er til glede for fler enn meg! P.g.a. begrensning for opplasting av filer her, så ligger disse filene og mange flere fra henne, samt endel om Prytz, på min WordPress-side her: (trykk evt. på blå Prytz Genealogy hvis du får spørsmål om innlogging, trenger ikke passord) https://e4631.wordpress.com Litt av en julegave fra Astrid! Benytter da anledningen til å ønske en riktig God Jul og god fornøyelse! Prestens og Fogdens manntall 1664 Røros og omegn.pdf Kirkebok Røros 1691-1700.pdf
  14 points
 10. David Widerberg Howden

  Til brukere av våre nettsider: www.genealogi.no

  Da er dagen kommet til at jeg kan si at vi har en ny nettside klar for lansering, noe som har tatt lenger tid enn vi hadde sett for oss. Vi starter overføringen nå i uka som kommer (13-19. juni) og regner dermed med noe nedetid og vedlikehold. Det vil fortsatt bli utført arbeid på sidene i tiden etter, men ellers skal sidene fungere som normalt. Som redaktør gleder jeg meg til å få en nettside som fungerer bedre til vårt formål og som forhåpentligvis vil oppleves enklere å navigere i for våre brukere.
  13 points
 11. Berit Knudsen

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Jeg ønsker alle ansatte og og alle brukere en riktig god og fredlig jul, og et godt år i 2022. Og så vil jeg benytte anledningen til å takke for all hjelp jeg har fått i dette året.
  13 points
 12. Wenche Falck

  Stor TAKK til Else B. Rustad ! Og andre bidragsytere.

  Jeg vil rette et stort TAKK til Else B. Rustad som har bidratt med fantastisk god tydehjelp ved flere anledninger. Jeg har mottatt veldig mye god hjelp på Digitalarkivet. Men da jeg nettopp gikk igjennom en dåp av tvillinger i Rygge 6. Februar i 1785 fikk jeg hakeslepp . Det var en dåp med mange faddere, ti i tallet, hvor hver og en av dem ble tydet med navn og bosted. Dette er i tillegg til flere andre ganger hvor hjelp til tyding alltid har vært presis og 100 %. Målet har vært å kunne lære seg tyding selv, - og alle bidragsytere på Digitalarkivet har hjulpet meg et lite stykke på veien i den retningen. Men jeg innser at jeg nok aldri vil komme helt i mål der. Men jeg vil bare takke til Else B. Rustad og alle dere andre som har hjulpet meg et stykke på veien. Mvh. Wenche J.Falck.
  12 points
 13. Olaf Larsen

  Diverse skattemanntall for Trondheim 1645-1711 er nå skannet og tilgjengelig.

  Jeg har nå fått tilbakemelding om at den bestilte skanningen av Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, Kontribusjonsregnskaper, nå er fullført og er tilgjengelig. Regnskapene inneholder også diverse manntall for Trondheim, innenfor perioden 1645-1711: Koppskatt, drengeskatt, kobberskatt, familielandehjelp, krigsstyr, kvegskatt, fortifikasjonsskatt, hesteskatt, ildstedskatt og båtmannskatt, se innholdsfortegnelsen for de enkelte mapper. Samme sted ligger også den skannede versjonen av Ekstraskatten i 1762-1767 for Trondheim https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archives[]=no-a1450-01000000005702&municipalities[]=1601#
  11 points
 14. Det var en trist å høre at Lars Øyane var død. Han var en av de dyktigste og beste bygdebokforfattere jeg vet om. Som tidligere bygdebokforfatter og bygdebokmedarbeidet fikk jeg både hyggelige telefonsamtaler og eposter fra Lars. Det var hyggelig både å hjelpe Lars og å få hjelp fra ham i mine prosjekter. Lars var alltid takknemlig og hyggelig. Av og til hjalp jeg også Lars med små oppslag på Statsarkivet i Bergen siden han bodde utenlands i flere år. Det har alltid gledet meg å lese Lars sine innlegg på Digitalarkivet. Det var ofte vanskelige problemstillinger han kom med, men som regel klarte man å få resultater. Disse innleggene var selvsagt til glede for bygdebokserien for Luster kommune, men også for resten av Norge og deler av USA. Utvandringen til Amerika var en del av slektsgranskningen som stod Lars kjær. Jeg vil savne de gode samtalene og epost-korrespondansen jeg hadde med Lars og alle de spennende innleggene han hadde på Digitalarkivet. Mine tanker går til hans nærmeste familie og venner. Til slutt ønsker jeg å takke deg Lars for all ypperlig slektsgranskning som har vært til glede for så mange. Beste hilsen Kenneth Bratland
  11 points
 15. Ivar S. Ertesvåg

  Slektsforskning

  Det første rådet er vel å klargjere kva "slektsforskninger" er for noko; trykte bøker? databasar? samlingar av dokument (papir eller digitalt)? anna form? Dersom det er noko anna enn eksemplar av trykte bøker, vil det vere spørsmål om opphavsrett. Har du ein avtale med den/dei som laga dette, som gjer at du kan selje verket? "genealog" er ikkje ein verna tittel, og kven som helst kan kalle seg det. Kvalitet og kvalitetssikring kan vere eit spørsmål. Mange (dei fleste) her driv med dette fordi det er interessant å finne ut ting sjølv (ikkje så interesserte i ferdiglaga produkt). Og så er det dei som vil ha eit slektstre for å vise fram at dei har det. Då er det ikkje alltid så nøye med kvaliteten, og dei lastar det ned frå internett (kvifor betale...?). Elles: Då du registrerte deg, aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn. https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn Og... kven vil stole på ein anonym person som vil selje noko?
  10 points
 16. Ein skal sikkert ikkje drive reklame her inne, så eg vil berre gjere merksam på at eit firma som testar slike linjer har utruleg gode tilbod denne veka. Eg var av dei som inntil for eit år sidan tykte at dette høyrdest ut som ein unyttig selskapsleik, og det stemmer no eigentleg, sidan det meste av slektsgransking er fullstendig unyttig, men etter eit år i "bransjen" blir eg berre meir og meir fascinert. Det siste store blant mine testar er at vi er på veg til å finne opphavet til ein av Nordfior-familiane på Røros på 1600-talet. Nordfjordingar var ettertrakta arbeidskraft, og det var svært mange unge menn, særleg frå indre Nordfjord, som traska over Strynefjellet og vidare austover til Røros for å finne livsopphald. Dei færraste kom tilbake, og ved hjelp av ein heilt tilfeldig y-test her i Gloppen er vi no i ferd med å ringe inn i alle fall ein av stamfedrene. Elles har vi funne sterk forbindelse mellom indre Sogn og McDonald-klanen i Skottland, vi har kunna velje den rette stammora av to Anne Olsdøtre i Hornindal, og mykje meir. Mange rundt i landet er den siste attlevande på ei rein manns- eller kvinnelinje og tenkjer ikkje på at dei sjølve då faktisk er eit historisk dokument som dei vil kome til å ta med seg i grava når den dagen kjem - og då er det for seint å få den kunnskapen som ein enkel gentest kunne gjeve. Eg har nyleg funne to slike i mors-slekta mi; ei kar på 92 som stilte villeg opp, og ein annan på 50 som var litt meir skeptisk, heilt til han innsåg at han faktisk var den siste som kunne teste akkurat denne linja. Menn kan teste både Y og mt (fars- og morslinje), men kvinner kan berre teste morslinja. Du må sjølvsagt holde ope for overraskingar, som at farfar eigentleg ikkje er farfar, men det hender svært sjeldan, og i vår moderne tid er det dessutan få som ser på det som nokon katastrofe. Breidde-testar (autosomal) er også interessant, men det er desse lange linjene som verkeleg betyr noko i slekts-samanheng. Om du t.d har ein mur-vegg i ane-treet ditt, kan gen-test vere det som skal til for å kome forbi denne veggen. Bestill gjerne gjennom https://www.norwaydna.no/om-dna-testing/norgesprosjektet-dna/
  9 points
 17. Else B. Rustad

  Jeg er inne igjen!!

  ... og nå er jeg inne igjen!!!
  9 points
 18. David Widerberg Howden

  My herritage igjen og dette vil de ha deg til å betale for:

  Bra å få det riktig. Men her kan man nok ikke skylde på Myheritage, dette er en bruker som har lagt inn feil i sitt eget tre, og så har andre blindt kopiert feilen inn i sitt tre. For endel er Myheritage kun et skybasert tre til erstatning, eller i tillegg til et slektsprogram på egen PC. Men man kan også ha abonnement og dermed kunne få så kalte "Smart matches", som dessverre gjør det altfor enkelt å kopiere både riktige og feil opplysninger lagt inn i andres trær. Men de har heldigvis også endel avfotograferte kilder fra inn og utland, som ellers hadde vært vanskelig å finne. Men er det kun norske kilder man trenger, så finner man selvsagt det meste på Digitalarkivet og der trenger man heldigvis ikke et (dyrt) abonnement.
  9 points
 19. Ole Bjørn Darrud

  Slekt i midtre Telemark før 1815?

  Nettstedet https://www.simt.no/ med tilhørende database inneholder personer og familier som er registrert i primærkildene før 1815. Puslespillet har blitt lagt på nytt, i første omgang, for sognene/områdene Flåbygd (i Kviteseid), Lunde og Bø i Telemark. Men omkringliggende sogn er også representert der det er funnet kilder som underbygger hvor folk kom fra/flyttet til. Mye av informasjonen pr person er basert på egne avskrifter av kirkebøker, skifter, manntall og tingbøker. I tillegg til kopi av avskrift er det tatt med link til primærkilde (DA). Det er også laget korte historier med utgangspunkt i tingbøkene + løsninger på noen slekts-nøtter. Veien vider går bakover i tid mot år 1600 og østover mot Sauherad. Avskrift av skattelister på 1600-tallet og skifter i Sauherad er godt i gang. Databasen vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som skiftene i Sauherad legges inn. Nyheter vil bli lagt ut her https://www.facebook.com/simt.no Mvh Ole Bjørn
  9 points
 20. Dette gikk dessverre ikke slik som han selv, eller vi andre håpte på. Vil nå takke han for alle bygdebøkene som jeg, og mange andre har hatt stor glede av. Og hans alltid positive væremåte her på forumet. Kondolerer til familien hans, og til andre, som kjente han privat. Vi andre kjente han jo bra også herfra forumet, så blir ett stort tomrom når han ikke er her. Heldigvis kan vi søke på hans gamle innlegg, og ha glede og nytte av det, og han blir med oss på en måte videre.
  8 points
 21. Anton Hagelee

  Hvordan kontakte slekt i U.S.?

  Vanskelig å kontakte fjerne slektninger Er de interessert i kontakt? Det kan være nyttig å finne personene i 1950 US Census. Internett kan hjelpe. Facebook, e-post, familietrær også. Kanskje du kan legge ut et navn eller to. Vi kan finne dem i 1950 FT. Jeg er i 1950 FT og jeg er fortsatt i live!😀
  8 points
 22. Gry.Onarheim.Dahlmo

  Ny dansk søkeplattform: FT1787-1901 og KB 1813-1917 m.m.

  Fikk mail i dag fra Danske Slægtsforskere og ønsker å dele denne nyheten her: https://link-lives.dk/soeg/ Ny dansk søgeplatform ser dagens lys! På siden Link-Lives kan du nu søge i folketællinger 1787-1901, kirkebøger 1813-1917 samt begravelses-protokoller fra København 1861-1912 med én samlet søgning. Det særlige ved Link Lives er, at man – ud over at finde sine aner i de tre nævnte kilder – kan være heldig at finde ”livsforløb”, hvor oplysninger på tværs af kilderne er knyttet sammen til en og samme person. Det er en god idé at læse vej­led­ning­erne, før du går i gang. Vejledningen findes her. Link-Lives projektet udføres af arkiver og forskere i fællesskab. De primære partnere i projektet er Saxo-Instituttet (Københavns Universitet), Rigsarkivet, Københavns Stadsarkiv og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (Københavns Universitet).
  8 points
 23. Kjell Egil Fredly

  Seriøst eller?

  Jeg har lett etter en som ble gift med den yngste søsteren av min tippoldemor, og som etter hvert havnet på Amundsgård i Kleive, Bolsøy, men da jeg fant dette visste jeg neimen ikke om jeg skulle le eller gråte, for her har Kirkebakken blitt til noe helt annet: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038129243 Vel - jeg er oppriktig glad for at noen har tatt jobben med å skrive av slike kilder. Men ikke alltid er det like lett å finne det man leter etter, og da er det ofte oversettelsen som gjør dette komplisert dessverre. Jeg har sett mange rare oversettelser, men denne tok prisen. Mvh. Kjell
  7 points
 24. Are S. Gustavsen

  Nobelpris i medisin til Svante Pääbo (Paleogenetikk)

  Godtfolk, David Widerberg Howden har nyss publisert en interessant artikkel om dette: https://genealogi.no/gratulerer-med-nobelprisen/ Mvh Are
  7 points
 25. Lars Kittilsen

  Søketips på nb.no – prøv «i» når du mener «l» …

  Nasjonalbiblioteket har en unik samling på nettet, og søk på nb.no har gitt meg mye spennende informasjon (avisartikler, dødsannonser, bygdebøker, politinotiser, rettssaker o.l.). Det er spesielt nyttig når man lærer å filtrere og søke presist. Flere ganger har jeg opplevd at søk på «l» ikke gir treff, men hvis jeg skriver «i», gir det treff. Hvis jeg leter etter en «Alf», passer jeg derfor alltid på å søke etter «Aif» også. Jeg bytter altså om "l" med "i" i søkeordene. Det har gitt meg mange ekstra treff. Jeg skjønner at dette handler om lesbarhet og tekniske begrensinger, men da er det greit å kunne "lure" systemet. Et kjekt tips dersom du ikke er klar over dette. 🙂
  7 points
 26. Egil Johannessen

  Request for help locating great-grandfather in Larvik in mid-1800s

  This is an important reminder. It is a fundamental misunderstanding to believe people helping in this thread are only researching one candidate (read; HH = WHB). Several candidates have been suggested and researched and we've encouraged proposals such as; --------------------------------------------------------------- Of course, that's been the aim all along. We are all working diligently to disprove HH is WHB as much as we are working to prove it. If one has any information that can shed light on either or then put it forward instead of saying; "Actually, I have seen indicators that Hans Hansen is not William H Brown." If you feel ignored, which of course is a pity, setting forth fatuous statements like this is of no help: "I have found further relevant information, but will not post it due to the snubbing" Instead, present your findings. ----------------------------------------------------- Now, I can only speak for myself - I've been looking to find other suitable candidates and so far I haven't found any. If I had, I certainly would have posted it.
  7 points
 27. I påskestilla tørker jeg litt støv i familietreets litt avsides kroker. En 4x-tipp – Paul Moltzau Jæger (1756 – 1833), klokker på Voss – har jeg for mange år siden notért med et ekteskap nr. 2. (Jeg selv er et ‹resultat› av nr.1) Hadde kun navn på ‹Frue To› fra før, men det viser seg at i siste ekteskap var det flerfoldige barn/etterkommere, altså halvsøsken m.v. av min 3x-tipp. Alt dette er kildebelagt. For de spesiellt interesserte – ta i såfall kontakt, men bruker ikke plass på det nå. Under diverse søk i DA angående dette – blaing og blaing i kirkebøkene – ble jeg umåtelig henrykt når jeg omsider fant ut at Voss i ‹min› periode er transkribert! – Av AMF . . . Say no more. 😞 Men dét skal sies at for hver tussete transkripsjon har de lenke til den skannete originalen. Gudskjetakk. Og derfor – får jeg presentere et par påskenøtter? Nr.1 – Brudgom: Nicolai Cafpar Joger Fødested: Bergsen Vofs Brur: Lasfine Schlen Brich Fødested: Vosfvanger. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000008161417 Nr. 2 – Bruras far: Sund Joger https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000008158769 Løsninger: 1: Nicolai Caspar Jæger, Bergen, Voss Larsine Schlanbusch [ok, den er ‹tricky›] Vossevangen # 38 https://www.digitalarkivet.no/kb20070104620161 2: Paul Jæger. #62 https://www.digitalarkivet.no/kb20070104620113 Vel, i rettferdighetens navn – lange gotiske s-er kan lett feiltolkes. Det vet vel jeg som har sloss med gotiske f-er, s-er og h-er i årevis. Her har i alle fall transkribenten vært konsekvent ift. hva han/hun trodde han/hun så: Lang s er blitt til f. Forsåvidt gjort enkelt for oss som er vant med de førnevnte s-er – (Var forøvrig ganske voksen før jeg fant ut av fraktur-s-en i «Aftenpoften» 😉 ) Ikke desto mindre gjør dette at søk blir tungvint. Jeg måtte søke på etternavn Jæger Joger Jager og med alle mulige fornavns- og patronymkombinasjoner. Møysommelig blaing i skannete kilder er faktisk mindre tidkrevende. Ja, jeg vet at AMF-situasjonen har vært debattert og latterliggjort i det uendelige før . . . men dét er vel ingen grunn til å stoppe nå? 😉 Og helt til slutt: Dette som skulle være en kort, liten og lett humring over AMF og deres stakkars (sikkert voldsomt underbetalte?) transkribenter, ender faktisk opp med (bortsett fra uforutsett lengde) en kraftig honnør til alle som bruker av sin tid og kunnen til å korrigere AMF-materialet. En dyd av nødvendighet at dette blir gjort. All ære til dere. Trøster meg med at det visstnok skal være «a long way to Tipperary» . . . Og med ønske om forsatt god påske til alle. Mvh
  7 points
 28. Else B. Rustad

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Jeg også ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år! Håper det nye året blir bedre enn det som snart er over... (jeg tenker på covid, skjønner dere sikkert)
  7 points
 29. Anne-Lise Hansen

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Takk, Berit og det samme ønsker jeg deg og andre på forumet og i Arkivverket. 🙂
  7 points
 30. Jeg løfter denne opp igjen. Det dukker opp overskrifter på trådene her inne med bare et fornavn på en person, eller et stedsnavn. Kanskje noe som bør være klistret?
  6 points
 31. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Søketips på nb.no – prøv «i» når du mener «l» …

  Ja, det er lurt å være bevisst på hvilke bokstaver og bokstavkombinasjoner som kan ha blitt tolket feil. En annen klassiker er at kombinasjonen rn har blitt tolket som m (og motsatt). Søk på Ame finner derfor mange feilleste forekomster av Arne. På samme måte som i Digitalarkivet kan man også på nb.no bruke "avstandssøk". Søk på kristoffer~1 gir treff på ekte varianter og feilleste varianter som avviker fra kristoffer med ett tegn: https://www.nb.no/search?q=Kristoffer~1&mediatype=aviser
  6 points
 32. Leif Baardseth

  My herritage igjen og dette vil de ha deg til å betale for:

  Selvsagt har David rett! Men slik blir også My Herritage genealoiens red light distrikt. Og der vet vi at man bare skal se og ikke røre.
  6 points
 33. Even Stormoen

  [LØYST]: Dødsfallprotokoll Bergen 1901 - Kva i all verda står det her?

  Det utløste et skudd i mørket: Philadelphia? Med ekstremt lave l-er.? Mvh
  6 points
 34. Bjørn Haaland

  Kommunal folketelling Kristiania & Aker 1923 oppdatert

  Den midlertidig søketjenesten for de kommunale folketellingene i Kristiania og Aker 1923 er oppdatert. Der er idag 311409 personer som er transkribert. Samtlige fra Kristiania, og 76.1 % ( 49471 ) av Aker. Tellingen finnes her: kraft1923.slektogdata.no/soke eller via nettsidene til Slekt og Data.
  6 points
 35. Markus Gunshaga

  Svensk fortegnelse over 24 norske rekrutter i dansk tjeneste i 1749

  I Malmöhus läns landskanslis arkiv, på Landsarkivet i Lund här i Sverige, finns denna förteckning som upprättades 1749 och räknar upp de (norskfödda) rekryter som gardisten till häst Börje Nilsson ville överföra till Danmark (uppenbarligen från Sverige, eftersom de verkar befinna sig i Helsingborg i oktober 1749) och därför hade ordnat respass för. Jag tänkte att kanske någon släktforskare i Norge kan ha nytta av denna förteckning: Malmöhus läns landskanslis arkiv, volym DIIIa:38 (”1749 Års Generalers Lands- höfdingars, Öfwerstars, Officerares och Befallningsmäns Bref”), inget sidnummer. ”Förteckning På dhe recruter som Gardiern till Häst Börje Nilsson will öfwerföra till Dannemarck effter närlagde pass. Nembl. Sven Olsson – {född i Ombostret i Wåler sockn i Smålena slåttslän 23 åhr gammall warit soldat wid Hvitfeltska Regementet. Nils Amunson – {född i Jerdrum sockn Rommerike Härad 30 åhr gammall warit Dragon wid Schstedska Regementet Christopher Helgenson – {född i Rackestad sockn Smålena slåtslän 21[?] åhr gammall Dragon wid Litzoska Regementet. Anders Rasmusson – {Eiker sockn Åkerhus stift warit soldat wid Rekquinska Reg:tet 20 åhr gammall Christian Larsson – {född i grefskapet Laurvigen bondedräng 21 åhr gammall uttagen af Hans Maij:tt Guttaurm Christopherson – {Jerdrum sockn Rommerike Härad 25 åhr gammall warit Dragon wid Schestedtska Regementet Hans Olson – {Eiker sockn Åkerhus stift 22 åhr gammall warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet Hans Christopherson – {Wässby sockn Smålena slåtslän 22 åhr gammall warit Dragon wid Zitzoska Reg:tet Michell Willason – {Rå sockn Smålena slåtslän, 22 åhr gb: warit Dragon wid Zitzoska Regementet. Jöns Halvasson – {Toten sockn Akerhus stift warit reserve Dragon wid Schestedtska Reg:tet 22 åhr gb. Hans Larsson – {grefskapet Laurvigen bondedräng uttagen af Hans Maij:tt 19 åhr gb. Ingelbreckt Pettersson – {Toten sockn Akerhus stift warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 26 åhr gammall Boll Mattsson – {Eiker sockn Akerhus stift warit soldat wid Reckquinska Reg:tet 24 åhr gammall Olle Gulbranson – {Efwålds sockn Akerhus stift, warit soldat wid Schestedtska Reg:tet 23 åhr gammall Jon Gullbranson – {Efwålds sockn Akerhus stift, warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 22 åhr gammall Anders Jacobson – {Toten Sockn Åkerhus stift, warit soldat wid Schestedtska Reg:tet 20 åhr gammall Hans Olson – {Toten sockn Akerhus stift warit soldat wid Schestedtska Reg:tet 20 åhr gammall Paull Håkenson – {Toten sockn Akerhus stift warit, warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 22 åhr gammall Johannes Gunnerson – {Toten sockn Akerhus stift warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 23 åhr gammall. Tore Jonson – {Haslum sockn wid Christiania warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 23 åhr gb: Gudmund Anderson – {Nansta sockn Akershus stift warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 19 åhr gammall Ingelbreckt Hansson – {Röken sockn wid Branes warit Dragon wid Schestedtska Reg:tet 20 åhr gammall Nils Bek – {I Christiania, warit Corporal wid Gen. Römlings oindelte Infanterie Reg:te derifrån fått afskied ock nu anwärfd af Majoren Schestedt 23 åhr gammall Hans Nilsson – {Ulenakers sockn Akerhus stift warit bondedräng, anfwärfd af Majoren Schestedt 20 åhr gammall Tiugu stycken af ofwannämbde karlar som dels warit Dragoner dels soldater äro af Hans Maij:tt i Dannemark uttagne till Gardier till Häst wid dess warande i Norje. Helsingborg d: 14 October 1749. O: Julius”
  6 points
 36. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Takk for det! Nå har jeg faktisk vært fullstendig avkoblet 10-12 dager, før jeg igjen har tatt fatt i dag. Godt nytt år!
  6 points
 37. Torbjørn Igelkjøn

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Eg ynskjer brukarane og alle dei tilsette i Arkivverket ei god jul og eit godt nytt år! Eg ynskjer å sende ei spesiell takk til @Kristian Hunskaar (Arkivverket)for at han svarar på alt av spørsmål om skanna arkivmateriale, og dessutan på ein god del andre spørsmål. Ofte får ein svar langt utanom vanleg arbeidstid. Kristian tek seg alltid tid til å undersøkje det som blir spurt etter, og skriv alltid gode, grundige og oppklarande svar.
  6 points
 38. Grethe Flood

  Hei, noen som kan hjelpe meg med og tyde siste del av Lystrup våpenbrevet?

  I en tråd i august i år skriver Johan Mats: "Eg er kunn 16 år og prøver og komme meg inn i miljøet 🙂". En så ung slektsgransker skal vi ta godt vare på her inne i forumet.
  5 points
 39. Lars.O.Wangensteen

  Johan Kruckow og hans familie?

  Nok en spredning av slektshistorisk virus på Geni, som vanlig
  5 points
 40. Stille Stille , mine skoger no . Stille , alle lier . Stutt var sommarn , stutte er alle kvitringstier . Stille ved vår juni - elv . Ingen ler ved stranda . Ingen kaute båter drar kjølfar mellom landa . Stille hus og stille tun . Stille mine enger . Tirilille , Tirilill er her itte lenger . Stille , stille . Ingen går gjønnom kvite grinder . Lut deg bløme som har fått kyss tå milde vinder . Einar Skjæraasen . Hjertens takk til Lars ❤️ Vandringsstaven hans er lagt ned i Ober-Bayern - der ha nu trivdes best (me2)
  5 points
 41. Wenche Flatvoll Lømo

  My herritage igjen og dette vil de ha deg til å betale for:

  Dette er vel den største feilen MH gjør, de får folk til å tro at slektsforskning er slektskopiering... Et solid slektstre lager seg ikke av seg selv, uansett hvilket program du bruker! Trærne på MH er private trær, hvor folk kan legge inn det de vil på sitt eget, det er det de betaler for (eller bruker gratisversjonen) Om andre så går inn og kopierer det de har skrevet helt ukritisk, er ikke dette MHs feil. Jeg har frihet til å inkludere Ole Brumm i mitt tre om jeg vil, og om noen så kopierer dette uten å sjekke fakta, er det hverken min eller MHs skyld, alle bør være ansvarlige for sitt eget tre, og kun dette! Jeg har brukt MH i 10 år, og selv om jeg også gjorde de typiske begynnerfeilene dengang, er jeg godt fornøyd med programmet. Når jeg ikke har råd til å fornye abonnementet, går jeg bare over til basis, som er gratis, og jobber med å forbedre de 3300 profilene jeg allerede har på treet. Etter en stund kommer det alltid tilbud om avslag på prisen, så når jeg får råd, tar jeg nytt abonnement og kan fortsette å legge til personer og bilder.
  5 points
 42. Torbjørn Igelkjøn

  Hugo Køhler saken som Ingen ende tar

  Det bør for ordens skuld også nemnast at dette er ein gammal tråd, og at trådstartar ikkje har kommentert sidan september 2020. Med mindre det dukkar opp noko nytt kan vel denne tråden like godt få halde fram med å liggje i dvale.
  5 points
 43. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  1920 tellinga er vel transkribert, Hvem huleste har gjort den jobben?

  Feil og misforståelser skjer i dag og skjedde like herlig i 1920. Jeg ser at en lang serie av personsedler er fylt ut med samme håndskrift, så Elias og hans familie har ikke selv fylt ut personsedlene sine. Informasjon ble trolig som regel gitt muntlig, og det var neppe alle som selv var til stede. Det har gitt rom for feil som følge av sviktende hukommelse, manglende kunnskap, misforståelser, forvekslinger osv.
  5 points
 44. Hei! Sebastian Casinge sin artikkel setter skapet på plass! Etter mye spekulasjoner og riv ruskende gale pressekonferanser og uttalelser i avisene fant Casinge ut sannheten. Definitivt reisende folk, men ikke slik det hadde blitt utbasunert med bravur i Norge. Dette viser igjen hvor forsiktige vi bør være med å gå ut med opplysninger som ikke er verifiserte! Man skal ikke "tro" i slektsforskning; man skal vite! 😉 Og hvis man "tror", skal det tydelig presenteres som en teori!
  5 points
 45. Frank Marton Pedersen

  Utvandring som ikke ble noe av.

  Jeg ser at begrepet "røverhistorie" her tolkes på en annen måte enn det som var hensikten min. Min intensjon var aldri å kalle noen for løgnere. Jeg mente snarere en historie som er fortalt i beste mening, men som ikke nødvendigvis trenger å være helt presis. Slikt møter slektsforskere på hele veien. Gjennom ulike generasjoner kan historier endre karakter som følge av at minner/hukommelse kan endre seg over tid. Dette minner meg om en artikkel i Slekt og Data for en tid tilbake. Familieryktet tilsa at en slektning hadde druknet i Titanic-forliset. Når dette er undersøkt viste det seg at det var et annet forlis det var snakk om. Gjennom årenes løp hadde historien "vokst" til Titanic. Jeg synes denne saken var veldig interessant, og tillot meg å tenke litt høyt. Det var virkelig ikke meningen å støte noen. Jeg beklager upresist språkbruk.
  5 points
 46. Svein O. Tislevoll

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  God jul til deg Berit, og alle ellers som bruker sidene her, og til alle i arkivverket! Har fått en del orden på slekter i år også, men er alltid noe som er svært vanskelig å løse. Men ved å ta det igjen i perioder, så kan mye la seg ordne til slutt! Alt går ikke an, men ganske mye er mulig å få til.
  5 points
 47. Grethe Flood

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  God jul og godt nyttår til alle "her inne"! Takk for alt godt samarbeid med å løse genealogiske nøtter i 2021. Med full jobb (er "bare" 63 år), så blir det litt sånn når jeg har tid og mulighet! Jeg ser fram til nye "genealogiske dugnader" i 2022!
  5 points
 48. Carsten Schanche

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Jeg ønsker alle brukere på forumet en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Idag har vi tatt frem vårt ferdig pynta 70 cm juletre fra boden og skal feire min kjæres bursdag. Hun er født samme dag som min farmor og jeg er født samme dag som farfar 🙂 https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/c65a5ce4-6801-4bb1-bb54-8e54f8c2d0b5
  5 points
 49. Rune Thorstensen

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Jeg henger meg på ønskene dine Berit, og benytter anledningen til å takke for all hjelp jeg har fått i året som snart er omme. Og takk for at jeg også har fått anledning til å hjelpe andre.
  5 points
 50. tom askerøi

  Til alle brukere og ansatte: God jul og godt nytt år.

  Henger meg på både gode ønsker og takker til Berit og Anne-Lise og alle andre gode hjelpere på Digitalarkivet!
  5 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.