Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/22/20 in Posts

 1. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Det har de siste par dagene vært noen innlegg med utgangspunkt i en personkarakteristikk og deretter en metadiskusjon rundt dette. Digitalarkivet har mottatt en håndfull rapporter på dette, og etter overveielse har vi valgt å skjule innlegget med personkarakteristikken og også påfølgende innlegg som har sitert og kommentert dette. Det har vært hevdet at personkarakteristikken var ment som ironi. Det kan godt være, men personkarakteristikken har i alle fall blitt oppfattet ulikt. Vi oppfordrer til å unngå personkarakteristikker.
  19 points
 2. Kristian Hunskaar (privat)

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Som ikke-medlem har jeg skrevet 1230 innlegg i Slektsforum. Dette har stort sett vært svar på andres spørsmål; jeg har i svært liten grad stilt spørsmål selv. Jeg er vel da en av de som "har brukt utallige timer av sine liv til å hjelpe andre på slektsforumet helt gratis". Nå har jeg ikke mulighet til å skrive flere innlegg og svare på spørsmål om de områdene jeg kjenner godt. Men de svarene jeg allerede har avgitt, står der "til evig tid", fritt tilgjengelige for alle, meg selv inkludert. Det "gratisarbeidet" som jeg allerede har utført, har ikke tapt verdi, selv om jeg heretter ikke kan skrive innlegg i forumet. Jeg finner derfor ingen grunn til å klage på egne vegne. De som objektivt sett taper på at ikke-medlemmer ikke kan skrive innlegg i forumet, er ikke vi som ikke lenger kan skrive innlegg. Vi kan bruke vår tid i andre fora. Nei - de som objektivt sett taper på dette, er Slekt og Datas medlemmer som er igjen i forumet, og som nå har færre hjelpere. Derfor: Vi ikke-medlemmer har ingen grunn til å klage.
  16 points
 3. Grete Singstad

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk Forening utfyller hverandre godt, og det er plass for begge foreninger. Som formann i NSF har jeg hatt møte med Anne Schultz og ser fram til videre møter og samarbeid. Et godt samarbeidsklima, hvor vi kan lære av hverandre, tror jeg er til det beste for slektsforskermiljøet i Norge.
  14 points
 4. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Informasjon om folketellingen 1920

  Nå er det rett før vi lanserer folketellingen 1920. Anbefaler at man leser våre nyhetssaker om dette https://www.digitalarkivet.no/content/862/informasjon-om-folketellingen-1920 https://www.digitalarkivet.no/content/865/status-for-folketellingen-1920
  13 points
 5. Torodd Kinn

  Patronymikon ender på -sen i Danmark og Norge, -son i Sverige og Island

  Språkendringar kan sjeldan forklarast i den forstand at noko måtte skje. Om ein er heldig, kan ein forstå korleis dei kunne skje. Patronyma er samansettingar, med eit mannsnamn som forledd og i dansk opphavleg -søn som etterledd. Hovudtrykket låg (og ligg) på forleddet, mens etterleddet har svakt trykk. Trykklette stavingar blir gjerne lydleg forenkla. Leddet -søn i dansk gjekk nok over til å bli uttalt -sn, slik det er i Jensen, Olsen osv. E-en er ikkje uttalt, men n-en ber stavinga. Dette -sn hadde altså same uttale som ein har i kassen (ingen e-lyd), hilsen (heller ingen e-lyd) osv. På denne bakgrunnen er det nokså naturleg at -søn etter kvart blei -sen i skrift. I enkelte norske dialektar blei -son til -sa, jf. bøkene til Johan Falkberget. Éin av personane hans heiter Ol-Kanelesa, dvs. Ole Korneliussen.
  12 points
 6. Geir Fjærli

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Fikk bare lyst til å rette en takk til forfatterne av min kanskje viktigste informasjonskilde, bygdebøkene. I mitt tilfelle i hovedsak for Nordmøre, Sør-Trøndelag og Hedmark. Jeg vet de ikke er primærkilder i ordets rette forstand, men for meg har de vært uvurderlige i å trekke de store slektslinjene. Jeg har nå 100 gårder lokalisert til digitaliserte bygdebøker, i tillegg er det 6 i bøker som ikke er digitalisert og 3 i bøker som er digitalisert, men for nye til å være allment tilgjengelig. Og dermed står jeg igjen med bare 5 gårder som ennå ikke er omtalt i en utgitt bygdebok. (Så kommer en del aner fra byer og utland i tillegg.) Mange av forfatterne leser ikke dette, men dere som er bygdebokforfattere får ta i mot rosen på deres vegne! Geir 🙂 P.S. Noen vil i sånne tråder påpeke at bygdebøker også tar feil. Selvsagt gjør de det, og de skal dermed behandles som alle annen informasjon, med sunn skepsis og gjerne etterprøving mot andre kilder. Men det gjør ikke innsatsen mindre imponerende.
  11 points
 7. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Dette dreier seg ikke om penger. Om det så bare hadde kostet 10 kr, så hadde jeg ikke giddet å være medlem. Det er snakk om prinsippet her Leif. La frivillige bidra med materiale til Gravminnedatabasen, helt gratis. Og la dyktige slektsforskere bidra med nyttig slektshistorisk materiale på Slektsforum, fortsatt helt gratis, for så å stramme inn tilgangen til dette også for de som gratis og frivillig har bidratt, det viser etter min mening mangel på respekt.
  10 points
 8. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg har aldri vært medlem av verken DIS eller Slekt og Data, så det finnes nok ikke innlegg i forumet jeg vil kreve eierskap av, men det er en kjent sak at jeg i snart en mannsalder ikke har likt foreningens arbeid. I saken om Gravminner har de brukt offentlig ansatte, og statlig lønnede til å gjøre en jobb, i tillegg til foreningens medlemmer som gratis har fotografert og registrert databasen. I tillegg har de fått statlig støtte for å utvikle databasen. Når det er gjort, så blir plutselig databasen en delvis betalingstjeneste som er mer utilgjengelig for ikke-medlemmer. Jeg sitter på et ganske stort materiale jeg har skannet og fotografert som er meget relevant for et stort distrikt i Norge, og som jeg vet Slekt og Data gjerne ville hatt. Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne gi dette til foreningen, men det blir ikke aktuelt nå. Dette er mitt åndsverk og jeg vil ikke gi dette til en forening som ønsket å få dette gratis ved at jeg sa fra meg rettighetene. Det hadde bare resultert i at materialet ville blitt et betalings-produkt til en forening som har som mål å melke slektsforsker-miljøet i Norge for mer penger enn de strengt tatt behøver. Derfor har jeg aldri vært medlem, og jeg vil aldri bli medlem. De har absolutt ikke noe jeg har behov for, eller noe jeg trenger i framtiden
  10 points
 9. Ivar S. Ertesvåg

  Heisann, trenger hjelp

  Vel møtt i forumet. Først: då du registrerte deg, aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn. Den bør du følgje. https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn Det er svært få, om nokon, slektsgreiner som kan førast tilbake til før 1200. Det sannsynlege svaret er at nei, det kan du ikkje... Det er to måtar å finne om du har kjend slektskap med folk som levde på 1200-talet. Du kan gå bakover ledd for ledd og sjå kor langt du kjem. Dersom du stiller rimelege krav til sikker dokumentasjon, vil dei fleste greinene stogge ein stad mellom 1830 og 1730. Er du heldig, kan du kome til 1600-talet i ei eller nokre få greiner. Er du ekstra heldig, kan du nå lenger. Den andre måten er å ta utgangspunkt i slektssamband som er kjende frå 1200-talet, og så følgje dei framover i tid. Mange av desse vert usikre etter nokre ledd. Men er du svært heldig, kan du finne ein etterkomar som du veit du er i slekt med. Du kunne naturlegvis gjort som mange har gjort før deg: ikkje ta det så nøye med dokumentasjonen. Det finst mange slektsgreiner presenterte på papir og internett som fører dei fleste av oss tilbake til Harald Hårfagre, Yngve-Frøy og Karl den store. Men sidan det var informasjon du spurde om, må du styre unna desse fantasilinjene.
  9 points
 10. Oddgeir Fossli

  Takk for meg i denne omgang

  Jeg har vært ganske aktiv som hjelper på dette forumet nå i noen måneder. Det hele startet med en postering som var trigget av litt frustrasjon fra min side på hva jeg mener er den dårlige kvaliteten på AMF transkriberingen. Og siden oktober 2020 har det blitt noen innlegg. Det har vært en interessant og noen ganger lærerik prosess for min del med søk i uvante geografiske området i Norge. Interessant å observere responsen til de man hjelper. Noen med mange hundre innlegg på forumet sier ikke engang takk for den frivillige hjelpen de får, mens andre viser sin takknemlighet. Fremover vil jeg nok bruke litt tid på å hjelpe de som har vist sine positive tilbakemeldinger. Hvis de posterer flere spørsmål, samt kanskje noen nykommere. I forbindelse med slektsforskning som jeg startet så smått med i 1977 har jeg drevet transkribering av personhistoriske kilder i svært mange år, allikevel om jeg er ny her på forumet. Jeg transkriberte vel av mine første fødsler fra kirkeboken rundt 1983 og har siden da bygd meg opp en meget stor database med transkriberte personhistoriske hendelser. Nå må jeg prioritere å bruke min tilgjengelig tid på å fortsette mitt eget prosjekt innenfor emnet. Et eget demografisk prosjekt hvor jeg kobler personhistoriske kilder sammen for en større folkemengde. Man kan kanskje si HISTREG har det samme målet – men dens funksjonalitet, brukervennlighet og geografiskområdet dekker ikke mitt behov. Så nå vil de «faste» hjelperne her på forumet slippe å bli forstyrret så mye av mine innlegg i tiden fremover. De skal få sine jaktmarker tilbake ifred. Men kanskje skal jeg bare si som en kjent skuespiller: I’ll be back 😊
  9 points
 11. Niels Hegge

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg oppdaget i dag att den nye "plattformen" var på plass og jeg kan ikke lengre stille spørsmål, eller hjelpe andre som mangler informasjon som jeg har. Att man har valgt en løsning hvor det ikke går å logge seg inn om man ikke er medlem er nok med forhåpning om å få nye medlemmer, at det er vanskelig og dyrt, det kjøper jeg ikke! Så takk for meg Vennlig hilsen Niels Hegge
  9 points
 12. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Wel wel wel. Hva sitter jeg igjen med etter denne frivolne debatten her. At mange er skuffa. Og som jeg skrev før, er det så morro og lese ihuga S&D "tilhengeres" evige retorikk om at uansett hvor mange ganger man skriver sannheten så er det FAKE NEWS. Veldig i tiden. Hvis vi koker dette ned til essensen av hva vi diskuterer, og hva man mener har skjedd, og ikke minst hva som faktisk er sannheten, uansett hvor mange andre vridninger enkelte prøver og lansere. 1. S&Ds forum er stengt for alle andre enn medlemmer, noe som resulterer i færre personer som kan kommentere. 2. Dermed mister S&D enormt mye kunnskap utenfra, som kunne kommet medlemmene til gode. 3. Mange er skuffet, da dette forhindrer en dialog som kunne vært fruktbar for alle. 4. S&D har mottatt tilskudd på bl.a. 200.000 til dette arbeidet, som en boost for de som er på forumet, men velger alikevel og legge det bak betalingsmur, da det blir for dyrt og holde det åpen. Dette til tross for at mann har rundt 11.000 medlemmer som betaler kontigent. S&D kaller dette medlemsfordeler, og står steilt på at slik bør det være. 5. S&D har stengt Gravminnedatabasen for alle untatt medlemmer, og dermed gjort det umulig og få nyheter. S&Ds egne medarbeidere mener det fortsatt er mulig og finne noe her for alle. Jeg har prøvd, og det er feil, uansett hvordan man vrir og vender på dette. Dette er et stort svik for alle som har bidratt her, under forutsetning om at dette var for alle. Jeg har selv bidratt indirekte. 6. Slekt og data har store problemer med og samarbeide med andre. Som slektsforsker i Norge har jeg både opplevd dette på kroppen, lest meg til en del gjennom kommentarer fra flere utenfor S&D og snakket med personer som er lei seg for at samarbeid skal være så vanskelig. Essensen er følgende. De lukkede dørers taktikk har kun ett sluttprodukt. Enorme mengder med kunnskap kommer ikke inn på de rette plasser der ALLE ser det. Dette resulterer i frafall og utmelding, forflytting til steder der man får tak i denne kunnskapen og nye steder og møtes. Forslag som at de som ikke liker S&D måte og gjøre ting på kan danne sin egen gruppe, eller at dette kun gjelder noen hundrelapper, eller at alle utenfor er misunnelige eller bare vanskelige, faller på sin egen urimelighet. La oss nå samle oss rundt NSF, og være med og bygge denne opp til noe ennå mer fantastisk enn det som er. La oss si hjertelig velkommen til alle som går lei av S&D sin måte og gjøre ting på. Når coronaen har sluppet, la oss holde møter i hytt og gevær og dyrke den hobbyen vi er så glad i, uten og felle en tåre eller ytre en tanke til alle de stakkarene som sitter der oppe i Rapunzels sitt tårn. Framtida er vår og bare vi kan fylle den med det vi vil ha med. Takk til alle med flotte innlegg her inne. La oss alltid ha døra litt på glipp for vildfarne slektsforskere. Hilsen Lilleulv.
  9 points
 13. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Mange flotte kommentarer som gir et ganske godt bilde av hva de fleste mener om dette. Og Kristian Hunskaar har vel egentlig litt rett i at S&D medlemmer er de som taper mest. Jeg har drevet med denne hobbyen i 52 år og en av de viktigste regler jeg lærte rimelig fort, var at det og hjelpe hverandre er noe positivt, som i lengden faller tilbake på oss selv. Jeg har fått så utrolig mye god hjelp av nitidige maur som klarer og spa opp det mest utrulige, fra sørlandskommuner til det høye nord, og mange av disse problemene ville jeg aldri greid, hvis ikke medhjelpere i et åpent forum, som 24/7 kan lese hva jeg spør om og svare meg når som helst. Genealogi er for en del mennesker en enten eller hobby, og for oss som har blitt bitt av denne uhelbredelige basillen, så gjør det godt og ha likesinnede. Og jammen har jeg funnet ukjent familie her inne. De lukkede dørers taktikk har aldri vært bra for et samfunn, på noen måter. Jeg vil på mit enkle gudsordaktige vis fra landet, siden jeg er enfoldig, få takke Digitalarkivet og alle som har ligget bak dette, for mange år med spenning. Det begynner og bli noen år, over 15 tror jeg. La nå S&D få prøve ut dette. Går det bra så gjorde de jo rett. Hvis ikke, kan vi få muligheten til og si: I told you so.😕
  9 points
 14. Berit Knudsen

  God Jul og godt nytt år til alle.

  Jeg ønsker alle brukere, og alle som arbeider i Digitalarkivet og Arkivverket for deres innsats en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. Takk for all hjelp i året som har gått. Hilsen Berit K.
  9 points
 15. Aase R Sæther - Gloppen

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Ja, kyrkjebokavskriftene vrimlar av feil. Men eg må tilstå at eg er så rart samanskrudd at eg faktisk tykkjer det er eit ekstra krydder i kvardagen. Når alt etter kvart er så gjennom-registrert at vi slekts-leitarar ikkje har særleg utfordringar lenger, så gjer det seg i grunnen med nokre spenstige rebusar å løyse på vegen... Og originalen ligg berre eit par klikk unna, så det er ikkje så vanskeleg å sjekke sjølv.
  8 points
 16. Johan I. Borgos

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Siden ingen kolleger har takka deg, Geir, tar jeg sjansen og gjør det på alles vegne (med 14 bøker på samvittigheta har jeg en viss rett). Du gir også ei korrekt framstilling av hva bygdebøker er - og ikke er. Johan
  8 points
 17. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå kan man vel ikke sammenligne summen som blir brukt til å drifte store deler av arkivverket med å ha et gratis forum. Arkivverket har vel tatt over en del av tjenestene som bibliotekene hadde tidligere. Da svært mange bibliotek kjøpte inn mikrofilmer og mikrofilm-visere for å gi alle som ville dra nytten av historiske kilder et gratis tilbud på like linje med lån av bøker. Arkivverket har tatt på seg det samfunnsansvar med å gi slektsforskere et gratis forum for å hjelpe hverandre. Et gratis forum ja som mange tror, men tenkt på hvor mange spørsmål som normalt arkivverket måtte ha svart på som nå ivrige brukere svarer på slik at arkivverket kan bruke sine ressurser på andre gjøremål. For mange handler ikke medlemskap i S&D om noen hundrelapper, MEN om prinsipp og holdninger som foreningen har. Jeg var som skrevet tidligere medlem noen år nesten fra oppstarten og til det ble «tvungen» medlemskap i en lokalforening. Nå i dag tror ikke jeg hadde blitt medlem om det hadde vært gratis. Jeg er enig med kommentarer tidligere at med å bygge seg ned med murer skaper ikke rekrutering, men kan ekskludere potensielle nye medlemmer og skape distanse. Historisk sett er vel ikke bruk av murer blitt noen suksess over en tidsperiode. Det er blitt nevnt at forumet til S&D er godt organisert. Men er det det? Jeg finner det for stykkevis og delt, jeg liker dette forumet bedre og jeg tror det gir bedre respons til de som spør. Men mange som starter innlegg kunne blitt flinkere til å bruke emnetagger og gode overskrifter. Som en erfaren slektsforsker kan man hjelpe uavhengig av lokalkunnskap, men med at man kjenner metodikken og er vant til å bruke kildene. Å benevne alle brukere av Arkivverket som nullskatteytere faller vel på sin urimelighet. Jeg er hverken nullskatteyter eller nybegynner. Personlig har jeg drevet med slektsforskning siden 1978 og brukt EDB (som det het den gang) i slektsforskning siden 1986. Med tanke på den demografiske levealder har jeg enda svært mange år igjen til å drive denne lidenskapelige hobbyen, som jeg har lagt ned store summer i og brukt utallige timer på. Takk til digitalarkivet som gir oss alle muligheter til å dyrke denne lidenskapen fra hvorsomhelst man har tilgang til internett. (Dette innlegget er skrevet på et fly på vei hjem fra jobb, ja det er en nødvendig reise i disse tider og ikke alle har muligheten for hjemmekontor)
  8 points
 18. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Du kan da ikke sammenligne et fotball-forum med et forum som forsøker å hjelpe nybegynnere og andre med slektsforskning!?? Du blir vel ikke noe bedre fotballspiller ved å være medlem av en fanklubb av Liverpool? Poenget her er at det finnes utrolig mye fantastisk kompetanse blant slektsforskere som IKKE er medlem eller har vært medlem av Slekt og Data. Disse har til nå hjulpet kanskje tusenvis av medlemmer i Slekt og Data, men nå er det slutt. Men som jeg skrev tidligere; Hvis Slekt og Data ønsker å lukke seg inne i sin egen verden noe de er i ferd med å gjøre nå, så er det helt greit for mange. Slektsforskere utenfor denne "boblen" får ikke lenger hjulpet noen der inne nå, og får nå bedre tid.
  8 points
 19. Niels Hegge

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Forskjellen mellom fotballklubben og Slekt og Datas forum er hva vi har brukt det til. Når jeg meldte meg ut av foreningen så ble jeg "gjest" og kunne forsette med å be om hjelp og hjelpe andre. Jeg har aldri vært med i en fotballklubb, men jeg tror at sammenligningen halter 😉 . I det gamle forumet var det også en del som var forbeholdt medlemmer om jeg husker rett. Att man gjør det vanskelig, men ikke umulig, å søke på gravminner for kanskje få flere medlemmer er så dumt att jeg vet ikke hva jeg skall si mer om det.
  8 points
 20. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Er ikke hele denne tråden beviset på feil strategi, sviktende dømmekraft og en genealogisk kjempebommert hos Slekt og Data når slektsforskere fra grønne begynnere til de som har holdt på siden Metusalem gikk i knebukser, skriver disse uttalelsene. Jeg er heller ikke en person som har lagt igjen mitt hjerte hos S&D, selv om jeg faktisk var med på og stifte Vestfoldavdelingen. Det mest merkelige her er og lese kommentarene fra Ihuga S&D folk. De nekter og godta at ikkemedlemmer har fått et mindre tilbud og en genealogisk killevink fra et lag som sakte men sikkert trekker seg inn i seg selv. Det minner litt om USA. Nå får vi altså ikke muligheten til og påvirke noe som helst innad. Massevis av kunnskap går tapt. Nå blir det en fast gjeng som kan slenge kommentarer og påstander rundt omring. Jeg tviler ikke ett sekund på at det blant S&Ds 11000 medlemmer +, finnes dyktige folk, men når man lukker ned et forum, blir det mye lettere og være enige og godta en kommentar fra en person som mener mye. Ikke lyd, bare ekko. Jeg var medlem i DIS i to tre år, og det var det. Jeg holdt foredrag der en gang om bygdebøker i Vestfold. Da kom det folk til meg etterpå og sa at de var skikkelig overraska, for de hadde aldri trodd at jeg hadde en slik kunnskap og kunne formidle den. Dette er trist. Bare trist. Og 550 kroner blir litt for mye uansett om folk sier det handler om prioritering.😌 Og det er jo det jeg gjør, prioriterer.🥰
  8 points
 21. Lars E. Øyane

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Innlegg #23: Eg kan ikkje dy meg: Eg har i lengre tid tenkt på DIS-Forum som noko «si-rumpa». For nokre år sidan fekk eg hjelp der til å løysa eit par utfordringar, men gong etter gong opplevde eg at einskilde spørsmålsstillarar sendte dei same spørsmåli til Brukarforum som til DIS-forum, noko som ofte førte til «dobbeltarbeid»! Då er det mykje meir oversiktleg å jobba med EITT forum der alle spørsmåli vert stilte berre ein gong! Gratis brukarforum finn me mellom anna i Noreg, i Tyskland, i Nederland, i Belgia, i Luxembourg, og det tyske Ahnenforschung.net har avdelingar som tek seg av Austerrike, Sveits og dei tidlegare tyske busetningsområdi i Frankrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Ukraina (Galizien), Romania og Russland. Til og med i det norske Amerika finn me gratis Brukarforum! Korleis det er med Sverige, Danmark og Finland veit eg ikkje..., men Danmark pleide i alle fall vera gratis!
  8 points
 22. Anita Holck

  Harald Hårfagre

  DN I, 621, 19/8-1409, Bergen, viser at Jon Marteinsson hadde barna Katarina, Ingeborg og Sigurd, og at deres mor var Agnes Sigurdsdatter (- sønnen Magnus må være død før 1409) Einar Endridssön, Gulathings og Bergens Lagmand, paadömmer en Arvesag mellem Hr. Alf Haraldssön og Hustru Sigrid Erlendsdatter om Arven efter hendes afdöde Mand Haakon Sigurdssön, som tildömmes Hr. Alf som Ombudsmand for Hr. Jon Martenssöns Börn Fru Katharina, Jomfru Ingeborg og Sigurd Jonssön. (jfr. No. 671. 677. 683.) «...fru Katrin jumfru Jngibiorgh oc Siugurder Jonsson oc oll sydzskin erfdo efter fador sin oc modor.... that godz sydzskin eigo at skipta fyrnemfnd efter fador sin oc modor herra Jon Marteinsson oc fru Agneise...»
  8 points
 23. Even Stormoen

  Takk for det gamle!

  Tenkte at et «takk for det gamle» kunne være på sin ‹Plads› ;-) Jeg kan forestille meg at det nok kan være enerverende for dere som virkelig kan lese ‹den glemte skriften›, at amatører – som meg selv – til stadighet ‹blander seg inn i› dette forumet, presentérer mangelfulle tydninger og derved gir dere en aldri så liten korrekturjobb i tillegg til å tyde den aktuelle teksten. Og vi (jeg) burde vel kanskje avstå fra å gjøre dét. (poste mangelfulle forsøk) Men «Samarbeid» og «Dugnad» er jo et par ‹rotnorske› begreper, så jeg har latt det stå til 😉 Uansett – deres korreksjoner etc. etc. har gjort at jeg (i hvert fall i egne øyne) tror jeg har blitt en bedre tyder. (De lærde kan nok strides derom 😉 ) Dette har vært en årelang ‹selvutdannelse› for meg, ved ublutt å trekke veksler på andres ekspertise. Helt gratis og uten semesteravgift. 😉 Så derfor nok en gang: En stor Takk til de utrettelige hjelpere på Tydeforumet som ikke bare hjelper ‹de trengende›, men også de mindre ‹kunnige› – som meg selv. Og et Godt Nyttår til alle ønskes i samme slengen 🙂 Mvh
  8 points
 24. David Widerberg Howden

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Ja, ingen tvil om at bygdebokforfattere fortjener honnør for det store arbeidet de gjør for å systematisere gårdshistorikk og slekt i bygdene. Mye har blitt bedre med kvaliteten, men det handler også om at det har blitt enklere å få tilgang til kilder. For meg har bygdebøkene vært en uvurdelig inngangsport til kildenes verden. I egen forskning har det spesielt vært bygdebøker av Søren Arnesson, Bjørn Jonsson Dale, Terje Østro og Birger Kirkeby og synes disse generelt har holdt en høy kvalitet i sitt arbeid. Ellers kan jeg jo dele dette intervjuet med bygdebokforfatter Frode Myrheim: https://www.genealogi.no/alle-kommuner-med-respekt-for-seg-sjol-burde-ha-ei-gards-og-aettesoge/ Imponerende arbeide og all honnør til kommuner o.a. som finansierer slike utgivelser.
  7 points
 25. Ronny R. Haugen

  Hvem er den tidligst fødte nordmann som er fotografisk avbildet?

  Vekker denne tråden til live igjen i håp om at nye lesere kan ha bidrag til lista over de tidligst fødte nordmenn som er fotografisk avbildet. Siste oppdaterte toppliste (født inntil 1780) er lagt inn her 1. april 2020 (se lenger opp i tråden). Jeg regner med det finnes flere bilder der ute som hører med på lista. En som ikke kommer inn på topplista fordi han ikke er identifsert, men som jeg regner med ville ha kommet med om han var det, er denne karen. Dette er et daguerreotypi som av Nasjonalbiblioteket er datert til 1845-1855, noe jeg kan si meg enig i. Mannen er altså dessverre ukjent, men ser ut til å være godt oppi åra. Jeg vil anslå minimum 80, men kanskje over 90. Hvis dette er riktig, bør mannen være født en gang mellom ca. 1755 og ca. 1775. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digifoto_20160302_00143_bldsa_FAU057_a
  7 points
 26. David Widerberg Howden

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå var innlegget over ment som en orientering og svar på de siste spørsmålene og kritikk av genealogi.no, men legger da heller det inn i eget innlegg. Det å drive nettsider er både krevende og kostbart, slik også Slekt og Data har orientert om (Selv er jeg også medlem bla. der). Det er ikke alt som er mulig å få til enkelt digitalt uten å skreddersy, slik at alle får den tilgangen man ønsker uten at det går ut over noe annet. Det er alltid en balansegang mellom hva som gjøres for å få medlemmer og hva som legges ut for besøkende. Nettsidene våres utsettes for stadig nye angrep og utviklingen med nye funksjoner og behov går svært raskt. Samtidig som det er enklere å publisere, så er mye annet av drift og bygging av større og omfattende nettsider blitt mer krevende og kostbart.
  7 points
 27. Lars O. Wangensteen

  Politisert innhold

  Jeg tror ikke dette er riktig forum for å snakke varmt om Trump
  7 points
 28. Else B. Rustad

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå har jeg også sagt takk og farvel til Slekt og Data
  7 points
 29. Johan I. Borgos

  Navn og navn ...

  Andre tråder, bl.a. om slektstrær på Geni, har dreid seg om navn og hvordan de skal lastes inn i ulike programmer. Jeg har ingen patentløsning på problemet, men har litt erfaring etter å ha skrevet 14 bind ”gård og slekt” med om lag 120 tusen navn fra tidsrommet 1600 til 1950. Bøkene dekker bare kommuner i Vesterålen, men de har hatt stor innflytting fra Sør-Norge, så navnene er representative for et langt større område. I tillegg er dette historisk sett en to-etnisk region. Navnekulturen varierer langs flere akser: Tidsmessig, geografisk, sosialt og etnisk. Navneloven av 1923 skapte en ny og langt på vei felles navnekultur for heile landet, laga ”før og etter”-problemer for oss som skriver bygdebøker, og vansker for dem som skal laste inn personer i en database som ikke tar høyde for den gamle navnekulturen. Jeg begynner der. Et vanlig oppsett er fornavn, mellomnavn og etternavn. Alle kategoriene er uklare, og de overlapper. ”Fornavn” er egentlig det samme som døpenavn (engelsk given name), og kan bestå av flere enkeltnavn. Kronprinsesse Märtha blei døpt Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra, strengt tatt et fornavn av fem enkeltnavn. Sjøl har jeg en god del personer med fire døpenavn i databasen min. Det er flere grunner for å ha et felt for hvert enkeltnavn og gjøre dem søkbare. En er at bruksnavnet ikke alltid var det første i rekka, en annen at oppkalling gjør alle enkeltnavn til nyttige spor for en slektsforsker. Det er enkelt å lage ekstra felt dersom programmet tillater det. Kanskje har noen slektsprogrammer denne muligheta? Ei anna sak er, hvilken skriftform av navnet man skal bruke – fra dåpen? fra konfirmasjonen? fra vigselen? eller fra gravstøtta? Det er neste problem som må løses.
  7 points
 30. Lars E. Øyane

  Nyutgivelse av Bygdebøker Luster

  Innlegg #3: Eg har i mange år arbeidd med å retta og oppdatera dei første bandi av bygdebøkene for Luster, særleg band I-V. Den gongen desse bøkene vart skrivne, var dataalderen knapt komen til Noreg, og søkemotorar var det knapt nokon som hadde høyrt gjete. Det er eit ønskje om å publisera dei mange rettings- og oppdateringsfilene, men ei nyutgjeving av dei gamle bøkene er førebels ikkje aktuell. Meir truleg vil det komma ein digital versjon som kontinuerleg vert halde ved like. Korleis dette i so fall skal organiserast, vonar eg vil verta avklart i løpet av kort tid.
  7 points
 31. Ivar S. Ertesvåg

  Harald Hårfagre

  Her er nokre rekneoppgåver/talleikar til... - kor stor del av kvar generasjon døydde utan å få etterkomarar? - kva har dei genetiske flaskehalsane (spesielt svartedauden, men generelt perioden 1350-1600) å seie for kor mange av dei som levde før 1350, har etterkomarar i dag? - kva føresetnader må til for at det er meir enn 50%/10%/5%/1% sannsynleg at Harald Hårfagre har etterkomarar i dag? (kva tyder "sannsynligheten er stor for at"?) Når det gjeld dokumentasjon... - så kjem vel den første utfordringa i spørsmålet om Harald Hårfagre er ein historisk person.
  7 points
 32. Lars E. Øyane

  arbeid på helligdager

  Innlegg #5: For å sitera ein bonde i Luster som var (er) næraste nabo til Dalekyrkja som etter ein preik på ein varm sommarsunndag med opne kyrkjedører vart tilsnakka av soknepresten om kvifor han ikke hadde vore til kyrkje i staden for å køyra skurtreskaren: «Det må vel vera betre å sitja på traktoren og tenkja på Gud enn å sitja i kyrkja og tenkja på traktoren...!»
  6 points
 33. Winther Kaya

  Avansert personsøk - trunkeringstegn kan ikke lenger brukes?

  Håper Digitalarkivet tilbakestiller slik at vi igjen kan søke med trunkeringstegn som f.eks * inne i søkene. Eller som dere selv skriver: " * (asterisk) Asterisk er et trunkeringstegn. Det kan benyttes bak, foran, inni, eller foran og bak samtidig." Vet ikke hva som skjedde etter at layout ble endret der inne, men dette er bedrøvelig. Er ellers en stor fan av Arkivverket og Digitalarkivet, og kjempeglad for at dere fins. Er daglig bruker av søkfunksjonen, men skal dette med at man ikke får brukt trunkeringstegn i søk vedvare så gir jeg meg. Har ikke bruk for 10.000 treff. Vi ha tilbake søkermulighetene som var tidligere. Forventer svar av Digitalarkivet snarest om dette skal tilbakestilles, eller om den nye løsningen er tenkt beholdt.
  6 points
 34. Hvorfor er informasjonen om stengt rapportfunksjon som lå i lenken under fjernet? https://www.digitalarkivet.no/content/978/korrekturmeldinger-og-kommentarer-på-transkriberte-kirkebøker-fra-amf DA må gjerne, for all del, bruke verdifull arbeidstid på å svare en økende andel av publikum som spør om dette… Trodde det var til hjelp, at vi som vet grunnen til at rapportfunksjonen er stengt, kunne avlaste dere ved å svare… Det blir vanskeligere nå.
  6 points
 35. Lars O. Wangensteen

  Digitaliserte passprotokoller og passjournaler i perioden ca.1900-1975.

  Kanskje en litt ukjent men nyttig kilde for noen? https://www.genealogi.no/digitaliserte-passprotokoller-og-passjournaler-i-perioden-1900-1975/
  6 points
 36. David Widerberg Howden

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Slekt og Data og NSF er to foreninger som ikke er enkle å sammenligne, dels pga. økonomi og dels historikk. Begge foreninger har bidratt til at kilder har blitt tilgjengelig på digitalarkivet, der gjør først og fremst S&D en fantastisk jobb med å organisere transkripsjon av kilder og det er takket være en stor medlemsmasse over hele landet. NSF hadde en kort stund et eget forum, men da vi mistet tilgang til å administrere dette og det ikke fungerte som ønsket, la vi dette ned for noen år siden. Derfor bruker vi heller kapasiteten på noe annet enn å administrere et forum (men det kan endre seg senere). Både S&D og NSF har deler av sin nettside som er åpen for alle besøkende, men noe må man også tilby kun til medlemmer, det er tross alt viktigere enn noen gang å kunne tilby noe ekstra digitalt. Men så driver vi også en wiki og en nettbutikk. Vi har hatt et ønske om å samkjøre medlemsregister med nettsiden, men så langt må tilgang styres manuelt for at alle fortsatt skal ha en brukerkonto til bla. nettbutikk. Det er ikke en enkel løsning i dag for å kunne styre at både medlemmer og innloggede besøkende får tilgang til det samme eller delvis. Det er vel noe av problemene som Slekt og Data har støtt på, men vi får krysse fingrene for at det finnes en løsning. Den enkleste løsningen kunne være egen pålogging for forum og for NSF egen for nettbutikk. Hvor mye som brukes på nettsiden må sees litt i lys av antall medlemmer, hadde NSF hatt økonomi, så ville nok potten vært en god del større. Begge har mye som gjøres på dugnad, men da kan det også ta litt tid å få alle løsningene som man ønsker (NSF slet tross alt med nettsidene i året som har gått). Foreningene jobber med mye av det samme, men fokuset, metode og hvilke kilder vi jobber med, kan være litt annerledes. Derfor utfyller vi hverandre og trenger hverandre. Vi har i perioder samarbeidet tett og i perioder ikke, der gjør Morten som styreleder og Anne som generalsekretær en god jobb. Jeg har tro på at foreningene skal finne nye prosjekter å jobbe sammen på, vi har i de senere år sammen kjempet både mot omstilling i arkivverket, statistikklov og politisk for å få støtte til det viktige forskningsarbeidet som foreningene faktisk gjør. Slektsforskning er tross alt mer enn "bare en hobby".
  6 points
 37. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Personlig synes jeg Slekt og Data har fått nok markedsføring i denne tråden, så jeg synes det var flott å få balansert dette litt.
  6 points
 38. Eli Reinholdtsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg gremmes også. Men over din holdning. Kan du se for deg at det kan handle om noe annet enn penger? Slik at det ikke er nødvendig å stemple andre som gjerrigknarker? Selv betaler jeg mitt medlemskap med glede. Jeg tenker begreper som "samfunnsansvar" og "dugnad". * Folk har levert inn bilder av gaver i den tro at de bidro til noe som var for alle, ikke som skulle lukkes inne av en organisasjon som skulle tjene penger på deres gratisarbeid. Forutsetningene har endret seg. * Gravminnebasen blir ikke noe lavterskeltilbud for folk som ikke (ennå!) er hektet på slektsforskning, eller som bor i et land hvor de har en av åtte oldeforeldre fra Norge. Skal de betale i hvert land?
  6 points
 39. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  At vi mennesker har forskjellige meninger ser man i denne tråden, på Institutt for historiske studier ved NTNU, som har hatt en konflikt i mange år og den polariseringen som skjer rundt omkring blant annet i USA. For å summere opp denne tråden er vel kjernen at S&D har endret sine regler over tilgangen på forumet og Gravminner. Mange av oss mennesker liker ikke endringer og derfor reagerer mange på det. Det skaper engasjement og irritasjon hos mange. S&D har skapt vaner/forventninger og endret disse med sin endring av adgang og fått reaksjon på grunn av det. Denne saken er todelt som jeg ser det. 1: S&D har endret adgangen til sitt forum slik at bare medlemmer får svare på og legge inn spørsmål og kommentarer. Med en slik avgjørelse har de ekskludert muligheten for ikke medlemmer som kan inneha en kompetanse og kunnskap som overgår noen av medlemmene til å svare. Over en tidsperiode kan forumet sakte og sikkert svinne hen og bli et rent medlemsforum uten å ha den tilgangen på ekspertise som finnes utenfor foreningen og det er mange med høy kunnskap som står utenfor S&D av forskjellige grunner. Når medlemmer ser at de kan få bedre svar i et annet forum vil nok aktiviteten på den slags spørsmål flyttes til det stedet hvor sannsynligheten for det beste svaret ligger og forumet til S&D vil bli fattigere. «Frustrasjonen» her ligger vel i at ikke betalende medlemmer som har bidratt med mange gratis dugnadstimer ikke får gjøre det lengre, de får ikke hjelpe uten å betale medlemsavgift. Men det er i hovedsak et tap for medlemmene av S&D og dets forum. «Gratispassasjerer» kan fortsatt lese forumet det være medlemmer eller ikke medlemmer, men disse «gratispassasjerene» som ikke er medlemmer kan ikke bidra med sin kompetanse med å svare å forumet. 2: Endringen av tilgangen til Gravminner er litt annerledes i mine øyne. Denne basen er bygd opp mye på dugnad og offentlige midler/hjelp/støtte som det er skrevet tidligere i denne tråden, mens basen var fult tilgjengelig for alle. Når forutsetningene nå har endret seg, ville ikke kanskje alle ha bidratt så mye til en slik base. Hvis de hadde vist at full tilgang bare ville ha blitt for medlemmer i S&D hadde kanskje støtte og dugnadsånd vært mindre. Ved å følge samme prinsipp skal bare medlemmer få søke i alt det fantastiske materialet som S&D sine medlemmer har transkribert av kirkebøker og folketellinger, var det også tenkt bare for sine egne medlemmer? Men det ligger nå for det meste tilgjengelig for alle på DA sammen med det som er registrert av ikke medlemmer av S&D. Dette er litt som med været vi kan klage, men det er ikke så mye vi kan gjøre. Vi som ikke sitter i styret av S&D kan ikke gjøre så mye annet enn å fremheve våre meninger. Vi må vel bare akseptere at slik er blitt og må gjøre hver vår personlig vurdering om at et medlemskap er verdt det produktet som S&D leverer og om man kan akseptere/støtte det prinsipp S&D har lagt seg på og måten foreningen er administrert.. Det var også interessant å lese historiene fra starten av DIS med innleggene fra Are og Torbjørn. Jeg ville også kanskje ha nevnt at det allerede da om ikke tidligere var et miljø utenfor DIS og NSF som tilla seg kompetanse og brukte data om ikke direkte i slektsforskning så i familierekonstitusjon og historie på individnivå. Jeg tenker her først og fremst på Sivert Langholm som var en pioner i å bruke datateknikk på analyse av historiske kilder. Han var prosjektleder for prosjektet Norsk samfunnsutvikling 1860-1900, som tok for seg to område, Ullensaker og Christinia, hvor i hovedsak folketellinger ble dataregistrert om jeg ikke tar feil. Dette foregikk tidlig på 1970 årene, et datamateriale som ble analysert gjennom 4 bøker og 30 hovedoppgaver.
  6 points
 40. Rune Nedrud

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Det er et godt poeng som SoD bør tenke litt på. Medlemmene av denne organisasjonen vil nå miste alle gode svar og bidrag fra mange ikke-medlemmer som tidligere har bidratt med gode svar til medlemmene i SoD. Det er det nå altså slutt på. Dermed er det kanskje også et spørsmål om hvor lang tid det går før alle spørsmålene i det lukkede forumet kommer hit til DA slik at medlemmene kan få svar også fra ikke-medlemmer. Det er faktisk temmelig mange som ikke er medlem av SoD men likevel er habile slektsforskere og dermed kan sitte med gode svar på vanskelige spørsmål.
  6 points
 41. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Alle er ikke gratispassasjerer S&D har jo en stor medlemsmasse som betaler for medlemsblad, mulighet til å delta på medlemsmøter, foredrag, kurs og webinare etc. Her er det vel snakk om tilgangen til et forum som nå blir et internt forum for S&D og tilgangen på Gravminner-basen. Her er det vel ikke snakk bare om at alt slekt materiale skal være gratis, men mer på prinsipp og hvordan for eksempel Gravminner basen er bygd opp og tilgangen nå er endret og blir administrert. Hadde basen blitt bygd opp av medlemmer for medlemmer hadde vel oppfatningen av dette vært annerledes for mange. Jeg har sett at noen forventer at alt skal være gratis, at de ikke er villige til å betale 10-15 US$ for at noen over dammen skal gjøre oppslag i en base for å sende informasjon tilbake. Ikke alt her i verden er gratis og jeg vil igjen gi en stor honnør til de 10-30 «ekspertene» som bruker mange dugnadstimer på å svare på innlegg på dette forumet. Vi skal være så takknemlig til DA og denne organisasjonen med pionerarbeidet til Jan Oldervoll. At vi har en slik fantastisk tilgang på skannede originaler og baser for å drive forskning fra hvor som helst hvor vi har internettilgang. Jeg regner med at det er flere her som husker tiden med mikrofilm og snurring av disse frem og tilbake for å lete etter informasjon. Så vi har opplevd et kvantesprang i forskningsmuligheter. Sikkert det samme som de sa for en generasjon eller to siden da de fikk mikrofilm og slapp å reise til arkivene for å søke. Men hadde DA nå begynt å kreve medlemsavgift for søk i sine baser etter alle den dugnaden som er gjort til transkribering hadde vel kritikken kommet her også og den hadde da vært på sin plass.
  6 points
 42. Helge Bjerkevoll

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Så om ei nettavis finn ut at de går over til ei abonnementsløsning som krever innlogging kan du kreve alle dine innlegg fjernet? Nå er heller ikke omlegging av Slektsforum (som av datatekniske løsninger var nødvendig) gjort for å få inn mer penger. Å legge inn hundretusener av innlegg søkbare til et nytt fora har nok krevd en stor innsats av noen få datakyndige. Og når medlemsorganisasjonen Slekt og Data hadde gått over til en ny plattform var det klart at også et nytt slektsforum måtte ligge på samme plattform. For å ha full glede av dette forum (Digitalarkivets brukerforum) så kreves medlemsregistrering, og du er da medlem av hele Digitalarkivet. På samme måte er det med Slekt og Data som er en frivillig organisasjon som baserer det meste av drifta på medlemskontingent. Og det er ikke av vrangvilje eller for å tjene penger at det har blitt slik det er. S og D lanserer sitt nye forum uten at det er fullkomment, og mye må nok gå seg til over tid. Og blant annet så ser en også på løsninger for å kunne tilby "Gjesteskribenter" uten at jeg vet hvordan dette kan løses. Jeg synes ikke vi skal legge vrangsida til og være så fordømmende. Slektsforum er et forum med en utrolig stor database som ligger åpen for alle, jeg siterer fra S og D sine sider: "Alle, medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til å søke i Slektsforumet. Men muligheten til å poste spørsmål og svar, og abonnere på underfora, er for medlemmer. Det kan nok flere synes er rart. Bakgrunnen for dette er først og fremst teknisk og økonomisk, og ikke vond vilje."
  6 points
 43. Ingmar Seth

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  I ei melding på det gamle Slektsforumet blir det opplyst at det jobbast med ein Gjestetilgang på det nye forumet. Så då er det eit håp om at dette vil ordne seg 🙂 Mvh Ingmar 😎
  6 points
 44. Vigdis Olsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg har fått mye hjelp via Slekt og data sitt forum og jeg har også gitt mye hjelp. Det var moro å være med! Dessverre har jeg ikke mulighet til å bli med når det kun blir betalingsløsning. Vi så det vel komme når de "ødela" søkemulighet på gravminnene. Der får jeg heller ikke bidratt med bilder lenger. Så Adjø til Slekt og Data fra meg også!😪
  6 points
 45. Bjørn Haaland

  Folketellingen for Kristiania og Aker 1923 - KraFt1923 - oppdatert

  Selv om de fleste nå vel er mest opptatt med folketellingen for 1920, skjer det også andre ting. De kommunale folketellingene for Kristiania og Aker er oppdatert - dessverre bare den midlertidige søketjenesten: http://www.disnorge.no/KraFt1923/Soke.php Søket er felles for begge kommunene. Basen består nå av 297.086 personer, hvorav 35.142 er fra Aker ( 54 % av Akers befolkning ) Kristiania er komplett.
  6 points
 46. Lars Løberg

  Harald Hårfagre

  Det er vel og bra med gamle avisartikler, men hva med litt faktasjekk og kildekritikk???
  6 points
 47. Ivar S. Ertesvåg

  Harald Hårfagre

  Dette er feil. Dvs. - det kan hende denne Rutherford har sagt det - men det har vi berre ein journalist sine ord for, og eg tvilar på at ho har oppfatta det rett. Det kan hende han har sagt noko slikt som at alle som levde her rundt 900-tallet – og som har levende etterkomarar i dag - er forfedre til alle som lever no. Det er noko heilt anna enn det journalisten referererer og det du utleiar av det. Det er enkelt å argumentere mot utsegna: - det har alltid vore ein del personar som veks opp, men som ikkje får etterkomarar. Desse er ikkje forfedre til nokon som helst. - slik må det ha vore på 800-talet, slik er det i dag, og slik må det ha vore i ættleda mellom. - dette gjer at dei aller fleste som levde på 800-talet ikkje har etterkomarar i dag. Kvifor skal vi tru at Harald Hårfagre er ein av dei som har etterkomarar i dag?
  6 points
 48. Aase R Sæther - Gloppen

  Slektstrær på Geni

  I følgje Bibelen er Jesus vår bror - så dette må no vere heilt på jordet 😄
  6 points
 49. David Widerberg Howden

  Til brukere av våre nettsider: www.genealogi.no

  Da kan jeg melde at våre nettsider er i drift igjen, mangler litt testing og noen installasjoner før alt er komplett. Inntil alt er på plass får vi ikke redigert eller publisert, men for brukere av nettsidene skal det meste fungere som normalt. Kan også nevne at det kommer noen nyheter og nytt innhold over nyttår og at vi jobber med ny design av forsiden og struktur for å bedre brukervennligheten og muligheten for å publisere bedre.
  6 points
 50. Astrid Ryen

  Tjenestedrenger i manntallet 1701 for Røros med angitt fødested

  Da Jan Oldervolds "system" brøt sammen, skrev jeg av dette med utgangspunkt i skannet versjon av manntallet 1701. Tjenestedrenger i manntallet for Røros 1701 med angitt fødested. Født i Jempteland: Ellias Larsen 32 år, tjenestekarl på Flechvig hos Sognepresten Jochum Angel. Olle Pedersen 40 år, tjenestekarl på Ryen hos Hendrich Pettersen (Stricher) Gastgeber. Steffen Joensen 20 år, tjenestekarl i Brekken hos Dirick Joensen 43 år. Just Larsen 40 år, tjenestekarl på Kojen hos Jochum Estensen 55 år. Bent Andersen 26 år, tjenestekarl hos Peder Halvorsen 56 år. Niels Jensen 50 år, tjenestekarl på Setter-Aasen hos Hendrich Joensen 34 år. Mons Arvesen 23 år, tjenestekarl hos Peder Kieldsen 47 år og Snedker. Lars Andersen 44 år, tjenestekarl hos Oluf Andersen Jempt 46 år og hyttesmed. Niels Hansen 35 år, tjenestekarl hos Oluf Brynnils 36 år og Bergsell. Født i Sverrig: Mogens Angermand 58 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Jonas Pedersen 29 år, tjenestekarl på Giere eller Wigen hos Jacob Knudsen 56 år og Bergsell. Født i Herdal: Olle Andersen 44 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Peder Inorigsen 26 år, tjenestekarl på Tamnes hos Johannes Jürgens Studiosus 29 år. Lars Mogensen 30 år, tjenestekarl på Tamnes hos Johannes Jürgens Studiosus 29 år. Knud Olsen Schomager 30 år, tjenestekarl hos Oluf Brynnils 36 år og Bergsell. Født i Serna: Olle Madsen 46 år, tjenestekarl hos enken Irgens på Haarlj eller Dallen. Født i Lil Eldahlen: Erich Joensen 30 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Født i Norfior: Olle Olsen 36 år, tjenestekarl hos Olle Thoresen 40 år. Rasmus Erichsen 21 år, tjenestekar hos Olle Thoresen 40 år. Anders Rasmusen 16 år, tjenestekar hos Anders Guldahl 46 år og Smelter. Knud Ericksen 19 år, tjenestekarl hos Olle Erichsen Norfior 34 år og Bergsknegt. Jørgen Rasmussen 32 år og tjenestekarl (høstdreng) på Gullichstad hos Søfren Ibsen 49 år og oberstiger. Erich Olsen 30 år, tjenestedreng hos Tørris’ Enke. Jørgen Colbentsen 18 år, tjenestedreng på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Jochum Erichsen 26 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Født på Indset Kobberverck: Kield Olsen 28 år, tjenestekarl hos Peder Hiordt 46 år Bergschriver og casserer.. Casper Johansen 34 år og tjenestekarl på Gullichstad hos Søfren Ibsen 49 år og Oberstiger. Anders Pedersen 24 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Erich Pedersen 22 år, tjenestekarl på Tamnes hos Johannes Jürgens 29 år og Studiosus. Tron Endresen 60 år, tjenestekarl på Bersvendsaasen hos Christen Svendsen 39 år og Smelter. Jørgen Olsen 22 år, tjenestekarl hos Ernst Christophersen 71 år og garmager. Lave Pedersen 17 år, tjenestekarl hos Peder Haas 60 år og Bergsell. Født i Romsdalen: Ouden Olsen 36 år, tjenestekarl hos Peder Hiordt 46 år Bergschriver og Casserer. Peder Knudsen 26 år, tjenestekarl hos Christopher Møller 46 år og Oberkunststiger. Erich Sebiørnsen 32 år, tjenestekarl hos Tørris’ enke. Født i Trundhiem: Uldrich Rølling 20 år, skriverdreng hos Anders Aalum 33 år og Proviantskriver. Født i Surendahlen: Joen Nielsen 25 år, tjenestekarl hos Anders Aalum 33 år og Proviantskriver. Født i Opdal: Rasmus Ingebretsen 43 år, tjenestekarl på Flechvig hos Johannes Brun 32 år, organist og kirkeverge. Halvor Ingebretsen 40 år, tjenestekarl på Flechvig hos johannes Brun 32 år, organist og kirkeverge. Anders Pedersen 40 år, tjenestekarl på Flechvig hos Johnnes Brun 32 år, kirkeverge og organist. Olle Larsen 16 år, tjenestekarl hos Lorenz Biørgum 40 år og Smelter. Født i Valldalen: Halvor Knudsen 38 år, tjenestekarl på Flechvig hos Johannes Brun 32 år, kirkeverge og organist. Oluf Knudsen 34 år, tjenestekarl hos Peder Commendant 35 år og Smelter. Født i Aalen: Anders Gullichsen 21 år, tjenestekarl på Ryen hos Hendrich Pettersen 41 år og gastgeber. Lars Joensen 16 år, tjenestekarl hos Niels Hansen 46, forrige proviantskriver. Hans Andersen 26 år reservesoldat og tjenestekarl hos Petter Gruve 69 år og Kull-fogd. Født i Renneboe: Anders Pedersen 40 år, tjenestekarl på Ryen hos Hendrich Pettersen (Stricher) 41 år og gastgeber. Født i Gudrandsdalen: Olle Olsen 48 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Født i Meldahlen: Siver Joensen 40 år, tjenestekarl på Røraas gaard hos Brostrup Jurgens 47 år. Født i Rendalen: Tolluf Findstad 30 år, tjenestekarl (høstdreng) hos Oluf Christensen 44 år og Smelter. Født ved Tolgen: Ingebret Jensen 26 år, tjenestekarl hos Ernst Christophersen 71 år og Garmager.
  6 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.