Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'smøla'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Hei! Jeg forsøker å finne ut mer om Ole Andersen Furu, skomaker fra Sunndal som fikk flere barn utenfor ekteskap på Nordmøre, i Trøndelag og på Helgeland på 1870- og 1880-tallet, samt om det eventuelt var flere Ole (Andersen) Furu på ferde. Her er opplysninger jeg har så langt: Ugift skomaker Ole Andersen Furu fra Sunndal får sønnen Hans Ulrik Olsen (Furu) Med Mette Olsdatter Borbukta på Hitra, 6. oktober 1870. I ministerialprotokollen for Hitra prestegjeld står (nr. 257): «Forældrenes 1ste leiermaal. (…) Ungk. Skomager Ole Anderssen Furu fra Sundalen (24), Pige gmdtr. Mette Olsdtr Borbugt (30) (…)» https://media.digitalarkivet.no/view/2377/15142/243 Skomaker Ole Andersen Furu dukker så opp i Stamnes, og får sønnen John Olsen (Stamnes) med Karen Anna Johnsdatter, 17. desember 1873. I klokkerboka for Hemne står det (nr. 8): «Uægte. Ungkarl Ole Andersen Furu (28) og Pige Karen Johnsdtr. (27). (…) Hans 3dje, hendes 1ste Leiermaal.» https://media.digitalarkivet.no/view/2422/69626/36 Gitt at det er samme skomaker Ole Andersen Furu, har han altså fått ytterligere et barn utenfor ekteskap mellom oktober 1870 og desember 1873, som jeg ikke har funnet. Karen Anna og John finner vi igjen i folketellingen i 1875 for Hemne prestegjeld. Karen Anna er fortsatt ugift og bor på sin far John Larsens gård. John Olsen «forsørges af moderen». https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052360004207 En tilreisende ugift skomaker Ole Furru er å finne i Bindal prestegjeld, lengst sør på Helgeland, i folketellingen for 1875. Han skal være født i Hov sogn i Sunndal prestegjeld, ha sedvanlig bosted i Sunndal og være født 1848. Men patronym mangler. https://media.digitalarkivet.no/view/52408/301 30. desember 1876 får «ungk. Skomag. Ole Furu» datteren Kaja Edrikke i Leka prestegjeld lengst nord på trøndelagskysten, og like sør for Bindal, sammen med «pige Karoline Holmberg på Gutvik ???? [hennes?] første samleje», ifølge ministerialbok for Leka prestegjeld (nr.3): https://media.digitalarkivet.no/view/2526/59 «Skomager Furus Barn Kaja Edrikke» døde bare åtte dager gammel, 7. januar 1877, også ifølge ministerialbok for Leka (nr. 7): https://media.digitalarkivet.no/view/2526/16374/18 17. oktober 1881 kommer så Magnus Leonhard Olsen (Furu) til verden på Arnøy i Edøy prestegjeld (Smøla). Moren var Hanna Margrethe Johannesdatter Ødegård, som ifølge ministerialbok for Edøy (nr. 4) «opgav som barnfader Ole Andersen Furu fra Sunndalen. (…) Hendes 1ste leiermål og efter vitende(?) hans 2dt.» Her er det ikke oppgitt noe yrke, antall leiermål stemmer ikke, men navn ellers og fødested (samt atferd) passer. https://media.digitalarkivet.no/view/39513/12 I folketellingen for 1891 finnes en «skomaker for egen regning» Ole Furu på Onsøyen på Byneset utenfor Trondheim. Han skal være født i Sunndal i 1849, hovedperson i husholdningen, enslig losjerende og ugift. Ved folketellingen var han midlertidig fraværende, med «antageligt Opholdssted Trondhjem». Fødselsåret er sent, og patronym mangler, men ligger nært opplyst fødselsår for den Ole Furru som var i Bindal i 1875 og antakelig Leka i 1876. https://media.digitalarkivet.no/view/53100/1650- Det meste tyder på at han under folketellingen allerede var død, ettersom en ugift og omreisende skomaker ved navn Ole Furu, født i Sunndal i 1841, ble innlagt på Vor Frues hospital i Trondheim i bevisstløs tilstand, og døde av apopleksi, dvs. hjerneblødning 1. juni 1891, alt ifølge ministerialboken for Trondheims prestegjeld, Vår Frue kirke sokn. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000156888 i Dødsanmeldelsesprotokollen til Trondheim byfogdembete går det fram at han var innlagt for fattighusets regning, og at hans seneste bopel var hos handelsmann Iver Lund i Kongens Gate, Trondheim. Alderen er veldig løselig angitt til «40 a 50 Aar gl.» - altså mellom 1841 og 1851. (nr. 6) https://media.digitalarkivet.no/view/147028/286 (Takk til Lars Kittilsen.) En eller flere Ole Furu-er fikk altså minst 4-5 barn utenfor ekteskap langs kysten av Nordmøre, Trøndelag og Helgeland i perioden 1870-1881. I Sunndal er det flere Furu-gårder og tilknyttede husmannsplasser, og mange Ole Andersen-er. Hvis Ole Andersen Furu var ca. 24 år i 1870, eller ca. 28 år i 1873 bør han med litt slingringsmonn være født 1844-1847. Hvis fødselsår i folketellingene er ca. rett, og det er samme person, bør han være født ca. 1847-1849. Opplysningene om alder fra Trondheim er vel de mest usikre, men de tilsier alt fra 1840 til 1851. I Sunndalen er det en kandidat født 17. november 1843 på husmannsplassen Veitvold under Furu, av husmann «Anders Olsen Weitvold paa Furu og hustru Marith Andersdatter». (Nr. 82.) https://media.digitalarkivet.no/view/2292/77 Men det er ikke ham. Ifølge Sunndalsboka 3, var Anders Olsen Dalsbø f. 1811 husmann på Østre Veitvoll under Furu bruk nr. 5., og gift med Marit Andersdatter f. 1823, og datter av forrige husmann Anders Jakobsen. De fikk åtte barn, med Ole som den eldste. Ca. 1853 flyttet Anders til Hagelykkja under Dalsbø på Ålvundeid, mens han i 1860 skal være å finne som innerst på Sunndalsøra og senere sagbruksarbeider på Meisingset, og «skal deretter være flyttet til Tromsø». https://www.nb.no/items/095f117b00b851cece02be7625084e91?page=167&searchText=%22anders%20olsen%20dalsb%C3%B8%22 Ganske riktig kom familien til Tromsø, og Ole Andersen Dalsbø ble kompassmaker og lokalpolitiker, død 1930, jamfør artikkel i iTromsø: https://www.nb.no/items/faa84154173bdc44de4f7378cf77291c?page=31&searchText=%22anders%20olsen%20dalsb%C3%B8%22 Finnes det andre kandidater som bør undersøkes nærmere? Og er det en eller flere skomakere Ole Furu i aktivitet på Nordmøre, i Sør-Trøndelag og på Helgeland på 1870-1890-tallet? Innspill og andre opplysninger om Ole Furu mottas med takk!
 2. Sammendrag Vi er et søskenpar (65 og 70 år) som bor i Oslo og Molde og som har begynt å undersøke vår slekt. To av våre oldeforeldre på vokste opp på henholdsvis Aure og Smøla på Nordmøre. Der fikk de to barn før de emigrerte til Nord Dakota der vår bestefar ble født. Oldemor døde rett etter fødselen og vår bestefar ble satt bort til et norsk par som trolig bodde i nærheten. Dette paret flyttet hjem til Osa i Hardanger og tok med seg vår bestefar. Han vokste opp i Osa, men etter hvert ble han gift og bosatte seg i Tysvær utenfor Haugesund. Der fikk han blant annet vår mor. Er det noen som kan hjelpe oss med følgende? Hvordan kom de seg til Nord Dakota? Hvorfor var målet Nord Dakota og hvem betalte for reisen? Hvordan levde oldefar etter at han ble enkemann med to små barn? Hva skjedde med bestefars søsken som ble igjen i Amerika? Fikk de barn? Hvor bodde de? Hva skjedde med oldefars bror, som hadde emigrert til Nord Dakota tidligere? Hvordan kom bestefar og han nye foreldre seg til Hardanger? Hvor/hvordan traff han sin kone (vår bestemor) som bodde ved Haugesund? Historien slik vi kjenner den Oldefar Mikkel Johannessen Glasø ble født 1842 på Oterholmen (Glasø er naboholmen til Oterholmen på østsiden av Smøla). Oldemor Johanna Larsdatter Aakvik ble født i 1855. Ble født og bodde på husmannsplassen Kleiva i Lesund i Aakvika på vestsiden i Aure. Mikkel flyttet til Johanna ca 1880. Der fikk de to barn: Anne Martha Mikkelsdatter Aakvik (03.10.1881) og Lars Mikkelsen Aaakvik (30.01.1883). I 1885 emigrerte Mikkel og Johanna og de to små barna til Amerika. Vi har funnet ut følgende, men vil gjerne ha bekreftet at dette er riktig: 21. april 1885 er det, i følge en kirkebok med oversikt over utflyttede fra Aure, fire som er utflyttet fra Aakvika til Amerika. I emigrantprotokoller (Digitalarkivet) er de registrert som utvandret fra Trondheim 30. april. De er registrert som utvandret med linje Thingvalla, utreise fra Kristiania. Kan det tenkes at de tok det nye toget, ferdigbygd 1877, fra Trondheim til Oslo? 30. april gikk det et Thingvalla-skip fra Kristiania som het SS Island. Kan det være det skipet de dro med? Det var framme i New York 15. mai. Det tok altså 15 dager. I emigrantprotokollen er de registrert med etternavnet Aakvig med reisemål ”Chicago Ill”, som må bety Chicago, Illinois. Johanna har registreringsnr 41957 I emigrantprotollen i Trondheim står det at billetten skulle betales i Amerika da de ankom der. Var det lillebroren der borte som skulle betale? Lillebroren til oldefar Mikkel, Karl Johan Johannessen Oterholm, født 1850, emigrerte til Amerika 1873, altså 23 år gammel. Han bodde i Nord Dakota. Var det han som fikk broren og kona hans dit? Betalte han reisen for dem? Når bestefar gifter seg i Tysvær kirke i Rogaland i 1915, står hans far oldefar oppført i kirkeboken som Mikal Johnson (Mikal uten e), farmer. Kan det være dette navnet oldefar brukte i USA? Hvordan kom de seg fra New York til Nord Dakota? 26. juni 1885 ble vår bestefar Johan Albert Mikkelsen født i byen Carrington i Nord-Dakota. Det betyr at da de dro fra Norge, var Johanna ca 7 mndr på vei med Johan. Turen tok sikkert en måneds tid, så hun fødte kort tid etter ankomst. Allerede i 1887 fødte Johanna en sønn til, Ole Julius. Kort tid etter fødselen dør Johanna 16. august 1887, 32 år gammel, og bare noen uker etter dør Ole Julius. Den kirken ved Carrington som Johanna og Ole Julius er gravlagt ved, heter Kvernes, som er et sted på Nordmøre. Kirken er sikkert oppkalt etter dette stedet. Det kan tyde på at det var mange fra Nordmøre som slo seg ned i dette området, og at det er grunnen til at Karl Johan og våre oldeforeldre slo seg ned akkurat der. Et nabopar fra Osa i Hardanger tok til seg yngstebarnet. Dette paret het Lars og Sara Osa. I 1891 flytter de hjem til Osa i Hardanger sammen den lille gutten på 6 år, vår bestefar. I 1887 satt altså Mikkel (45) igjen med to små barn Anne Martha og Lars på 6 og 4 år. Begge barna blir konfirmert i Kvernes kirke 24. desember 1897, Anne Marta er 16 år og Lars er 14 år. Hva skjedde videre med dem? Hvor bodde de som voksne? Fikk de etterkommere? I følge historisk bibliotek i Bismarch, Nord Dakota, døde en Anna Johnson, født i 1891, i 1928. Dette var kanskje Anne Martha? Hvordan levde Mikkel som enkemann fra 1887? Hadde han omsorgen for de to barna? Fikk han flere barn? Han hadde neppe rukket å bygge et hus. Og som fisker, var han i stand til bygge hus? Hvilke drømmer og planer hadde han? Kjente de noen der, som de bodde hos? Ble han boende i Carrington? Når døde han? Bestefar kom altså til Osa i Hardanger i 1891, 6 år gammel. Folketellingen 1900 viser ingen Sara Osa i Hordaland, og heller ingen Lars Osa med aktuelt fødselsår. Men søk på Sara i Ulvik gir flere treff, blant annet Sara Olsdatter (f 1852 i Ulvik) bor sammen med Lars Ellingsen (f 1852 i Ulvik) og ”pleiesøn” Jan A Jansen, født i 1885 i Amerika. Det må da være dem? Bosted 0026 Nygard i Ulvik herred. Lars står som gaardbruker og ”S arbeider ved hellebrud”, betyr kanskje sesongarbeider? Folketellingen 1910 viser dem med nye navn: Sara O Ellingsen (f 18.03.1852), Lars E Ellingsen (f 26.10.1852) og Jan Albert Jansen (f 26.06.1885 i Nord Dakota USA). Altså riktig fødselsdato og –sted, og mellomnavnet Albert. Jan Albert er dagarbeider ved baneanlegg (han er 25 år). De bor fortsatt på Nygaard. Hvis dette er riktig, heter altså bestefar Jan Albert Jansen. Jan likner Johan og Jon, så det er forståelig. Men hvor kommer Jansen fra? Det er litt forvirrende at han på et skolebilde fra Holmøy skule (i Sogn og Fjordane) 1909/1910 står oppført som John Osa. Bestefar gifter seg i Tysvær (Rogaland) 4.6.1915 (30 år). I kirkeboken står han oppført som Johan Albert Johnsen Osa, født i Carrington, Foster County, USA. Kan det tenkes at Overgangen fra Jansen til Johnsen er ikke helt urimelig, og Osa er naturlig siden han kom derfra. Bestefar har altså tilsynelatende hatt flere fornavn: Johan, Jan, John, Jan Albert . Han hadde også flere etternavn: Mikkelsen, Aakvik, Aakvig, Johnson, Jansen, Osa. I Amerika kan det se ut til at han gikk under navnet John A Johnson (til han flyttet til Norge som 6-åring). Vi traff ham mange ganger før han døde i 1963, og da kjente vi ham under navnet Jan Osa.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.