Jump to content
Arkivverket

[#14215] Engelsk ord for prestegård


Guest Jon Harald Haug

Recommended Posts

Guest Jon Harald Haug

Hva er den mest korrekte oversettelsen av ordet 'prestegård' til engelsk, når hovedfokus er på prestegården som gård, ikke som prestebolig?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har alltid nytta 'parsonage', men det er ikkje so godt å skilja prestegarden frå presten sin bustad...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Jeg mente da heller ikke at det var så viktig å skille de to funksjonene fra hverandre! Men min erfaring med engelsk er at slike detaljer ofte spiller ganske stor rolle når en skal oversette, så jeg ville være føre var. Først og fremst tusen takk for svar!JHH

Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Dersom det er fare for å verta misoppfatta, vil det vel vera best å bruka eit avsnitt på å forklara kva du legg i dei forskjellige nemningane. Eit problem forøvrig er jo sjølvsagt at ein engelskmann og ein engelskskrivande nordmann (gjerne utan kjennskap til engelsk fagterminologi) truleg vil oppfatta innhaldet i ordet 'landlord' (for å ta eitt eksempel) heilt forskjellig.I dette spesifikke tilfellet, der du vil fokusera på _garden_ til presten, bør du dermed anten forklåra kva du legg i ordet 'parsonage', eller finna opp ei ny nemning, t.d. the priest's farm(land).

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

For å legge til litt flere :rectory : a rector's housepresbytery : a priest's housedeanery : office or house of deanmvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har lest en del lokalhistorisk litteratur fra Skottland i det siste. Der kalles presteboligene for 'Manse'. I Websters Dictionary står det bl.a. dette om Manse: 'The residence of a clergyman; especially the house of a Presbyterian clergyman'.Dette KAN være en prestegård, men ordet betyr nok heller prestebolig. Jeg har vel en følelse av at systemet med prestegårder (gårder eid av Kongen, staten eller menigheten og brukt av presten) ikke var vanlig i Skottland.

Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

I England blir sogneprestens bolig (vel enten det er en bondegård eller et hus) vanligvis kalt the vicarage, men jeg har også (i Cambridgeshire der jeg bodde 1985-1988) set 'vicar's farm'. Det siste er nok ikke så vanlig, men det er sikkert forstått og entydig.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.