Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mariann Stokken

[#14305] Tyding av 'brud gardsnamn' frå 'vigde i Stord'

Recommended Posts

Guest Mariann Stokken
LenkeEr det nokon som skjønar kva Sielananger kan vera for ein gard?Eg har ikkje Fitjar boka, isåfall hadde eg kanskje funne noko som kunne ligna.Men det er også mogeleg at ho var frå Samnanger (Røe) slik som han.Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Skibenes

Eg ville ha gissa på Skjelanger. Ein gard som visstnok ligg på Herdla.Låg vel under Manger i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk Elin, det høyrest logisk ut.Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Ser at mannen til Karen Monsdatter, Arne Monsen Rød (1765-1806) kom frå Samnanger, og kjøpte gjestgiveriet Færøysund i Fitjar i 1800.Det kan vel då også stemma at kona Karen Monsdatter kom frå NordHordland.Finn ei Kari Monsdatter 25 år som tenestejente i Manger i 1801. Ingen på Skjelanger, men ho kan jo vera født der sjølv om ho er tenestejente ein annan stad i Manger i 1801.Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Eg gjekk til bygdeboka for Moster på Bømlo og til gardsnamn 'Naustbakken' for å sjå kven det var sonen til Arne Monsen Rød og Karen Monsdatter gifte seg med (Mons Tobias f. 1802 er i Fitjarboka oppgitt til å vera gift Naustbakken, Bømlo).Her finn eg imidlertid Karen (eller Kari)Monsdatter gift oppatt med Peder Andersen Særvoll, OS. Ein veit ikkje føde-eller dødsåret hans. Kari Monsdatter, d. 1840, 61 år gamal. Altså ikkje Sjøvoll, men Særvoll frå Os.Born: a) Brita Marie f. 1808, g. Totland (nr. 164) b) Ingeborg f. og d. 1815 c) Marta f. 1817 d) Ådne f. 1818 g. Røyksund nr. 27.Peder vart gift oppatt med Marta Petersdatter, enkja etter Anders O. Notland Barnlause. Døydde på Grønås i 1855.Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Tusen takk til deg Helga!Eg har vore inne på DIS-Norge sine sider med oversikt over bygdebøker, og finn ingen Skjellanger(eg finn ein gard i 1801) der, det er kanskje ikkje bygdebøker utgjevne for Herdla?Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Kanskje kan denne kandidaten være den du leiter etter? Sjå Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk Tore, eg kunne jo ynskja at det var rett, men då er alderen i bygdeboka ca. 10 år feil. Det kan vel henda, men er vel ikkje så vanleg, er det? Eg veit ikkje!Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Dersom ho var 61 år i 1840, ville ho vore f. ca. 1779, altså berre ca. 6 års avvik i bygdeboka. Du skal ikkje sjå bort frå at dette er rette dama.(Det er nok ein del feil i bygdeboka for Moster, td. er mor mi oppført med feil på 2 år i høve til fødselsår.Og då gjeld det personar som lever no, går ein 150-200 år tilbake i tid, kan det godt vera mogleg med større avvik)Dette kan kanskje også vera same jenta som eg fann som ugift tenestejente i Manger, 25 år i 1801. Eit avvik på 2-3 år kan vel ikkje vera heilt usansynleg?Kanskje du kan sjå litt på namnebruken på denne garden om du finn att namna på døtrene til Kari her, (Dei kalla jo ofte opp mormora td.)Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Ser at mor til Kari Monsdatter døpt 1773 heiter Ingeborg. Det same gjer datter nr. 2 i det 2. ekteskapet til Kari (Kari og Peder Andersen si dotter nr. 2). Det er då mulig at mor til Kari heitte Ingeborg og at ho er oppkalla etter henne.Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Eg tok også ein kikk på garden Schieldanger i 1801. du finn fleire 'Monsdøtre' og 'Monssøner' på 30- 40år som kan vera eldre søsken. Ingen personar på garden gamle nok til å vera foreldra til Kari. Men her er td. ein Wilhelm Monsen 42 år, Niels Monsen 34 år (med ei datter Ingebor 7 år)og Synneve Monsdatter g.Henrik Mikkelsen (ei datter Ingebor 1 år).Dette tyde på at her har Ingebor og Mons,(foreldra til Kari Monsdatter døpt 1873) budd, men at dei er døde før 1801.Helga K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Far til Kari Monsdatter, lensmann Mons Nilsen, døydde 57 år gamal i 1785. Mora, Ingeborg døydde ein gong mellom 1790 og 1794. Ho er ikkje ført i kyrkjeboka over gravlagde, men det vart halde skifte etter henne. Det vart også halde skifte etter Mons Nilsen.Men det er diverre lite truleg at du finn svar på om det er den rette Kari Monsdatter i desse skifta. Dette fordi det Kari ikkje var gift og budde truleg fortsett heime då foreldra døydde.Det kan verte vanskeleg å finne prov på om det er den rette, men det er ganske truleg at det er same personen sidan ho opplyser om at ho var født på Skjellanger. Eg ville ikkje leggje altfor stor vekt på den alderen som er oppgitt i teljinga og bygdeboka dersom eg var deg.Skal du leite etter prov vil eg foreslå at du prøver å finne ut om ho var nemnd i skifte etter nokre av syskena sine. Det kan hende, men er slett ikkje sikkert.Av sysken har eg funne Søndeve f. 1760, Knud f. 1762, Nils f. 1766, Magne f. 1769. Wilhelm som i 1801-teljinga står oppført som 42 år og lensmann/gardbrukar var nok også bror, men han var nok ført i kyrkjeboka som brann opp i 1759. Om ho hadde andre sysken finn du ut dersom ser i skifta etter foreldra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Eg gløymde i farten at eg har avskrift av mange gamle skifte frå Manger. Der fann eg både Mons Nilsen og Ingeborg Knudsdatter. Det vart halde skifte etter Mons Nilsen Skjellanger 28. august 1785 og Ingeborg Knudsdatter den 28. februar 1791. I begge skifta var det dei fem syskena som eg nemnde i mitt forige innlegg som var arvingar (i tillegg til Kari).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Tusen takk til gode hjelparar!! Det verkar høgst sannsynleg at det er rett!Det hadde jo vore spennande å sett i kyrkjeboka for Moster kva som står der ang. Karen då ho døydde.GOD HELG!! Helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Til Mariann og Helga vedkomande Peder Andersson frå Særvoll i Os. I gamle matriklar m.m. er denne garden ofte skriven 'Særvold, vestre' for å skilja han fra Særvoll i Strandvik (Særvold, austre). Dette er frå den tida Os, Fusa Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen var éitt prestegjeld:Peder Andersson, f.1782, var nesteldste son av Anders Jakobson og Brita Didriksdtr. på Særvoll. Eg saksar frå band III av bygdebokene for Os:'Anders Jakobson Kuven, f.1752, bygsla bruket i 1781. G.I 1780 Brita Didriksdtr. Særvoll, f.1750, d.1801. Anders g.II Agata Olsdtr. Hjartåker frå Strandvik, f.ikr 1770.Born: Jakob, f.1780, d.ug 1805.Peder, f.1782, g.b. som husmann på plassen Naustbakken under garden Eikeland i Sunnhordland.Agata, f.1785, d.ug 1839.Didrik, f.1788, bygsla farsbruket i 1819. G.1820 Marta Nilsdtr. Lepsøy, f.1794. Didrik d.1842.Brita, f.1792, g.I 1838 Jon indre Tuen, f.1772, d. 1850. Brita g.II 1854 Peder Lekven,f.1793.Anders sleit hardt og sat smått idet, um ikkje radt so ille som fyremannen. Han døydde i 1825 og Agata i 1839'.Om Brita Didriksdtr. kan eg leggja til at far hennar, Didrik (Diderich) Madsson, f.ikr 1700 d.1755, eigentleg kom frå Dybvik på Stord til Særvoll i Os i 1745 (via Tysnes).Didrik kjøpte éitt av gardsbruka på Særvoll (måtte låna mesteparten av kjøpesummen av Hans Hatvik som tok pant i bruket for pengane), og dette bruket vart seinare overteke av sonen Peder Didrikson (1743 - 1777). Den ovenfor nemnde Peder Andersson (f.1782) er altså oppkalla etter morbroren sin.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg burde vel kanskje lagt til at Didrik Andersson Særvoll, f.1788 og kona Marta, f.1794, fekk fem born (Brita, Nils, Anna Agatha, Anders og Kari), og at etterslekta deira framleis eig bruket.Og Anders Jakobson Kuven (1752 - 1825) var son av Jakob Nilsson Kuven, f. Rolfsvåg (1693 -1765) og den siste kona hans, Brita Andersdtr. Øvredal (1719 - ca.1769).No er det gjort -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hei Terje, tusen takk for at du tok deg tid til å skriva av det du hadde funne i bygdeboka! Sidan eg no har fått dei opplysningane hadde det jo vore kjekt om eg hadde hatt kontakt med etterslekt som var interessert, noko eg ikkje har...Slekta mi var fyrste mannen til Kari/Karen, Aadne Monsen Rød/Røe, frå Os/Samnanger han og, tilliks med Peder. Eg undrast faktisk på om det var eit slektsforhold mellom dei(Peder og Aadne)?Eg lånte bygdebøker for Os, dessutan Samnanger, Fusa og Strandvik(fordi eg fann ut at det var ytre, indre, øvre, nedre Rød) men finn ikkje noko som helst!Så visst du finn noko der, så høyrer eg gjerne frå deg igjen!Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg gløymde å leggja ved denne: LenkeEg undrast på om dette kan vera foreldra? Aadne har eg også sett skrive som Arne, dessutan fekk dei(Aadne og Karen) eit barn som vart kalla Britha/Berta Serine.Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Skibenes

På Family Search fann eg ein Arne Monsen, døypt 3 mars i 1765 i Os.Far: Mons ArnesonMor: Brite Tomasdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Jepp! Det var rett!!(det var det eg håpte/trudde, men det var flott å sjå det) Eg har også vore inne på Fam. Search og søkt etter Aadne/Arne, utan å finna han....Takk skal du ha, Elin!Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Til Mariann:Eg finn diverre ingen Arne/Aadne Monsson Rød f. 1765 som høver med folket på Rød-gardane i Os (øvre og nedre). Mitt tips er at du må nokon til å sjekka Rød-gardane i Hålandsdalen i bygdesoga for Fusa (dvs. indre, midtre og ytre).Om Didrik Dybvik frå Stord som kjøpte gard på Særvoll og gjorde osing av seg , kan eg leggja til at han var son av Mads Pedersen Dybvik d. 1747 og kona Brita Tørresdtr. d.1711.Didrik/Diderich (ca.1706 - 1755) vart gift med Gunhild/Gunille Steffensdtr (ca.1704 - 1779)i Domkyrkja i Bergen den 28. juni 1739. Han er då oppført som ungkar, ho som bondepige.Ein veit ikkje kvar 'Gunille' kom frå, ho KAN ha vore dotter av ein gardbrukar Steffen Steffenson Døsen, f.Skeie (1674 - 1748) i Os, men dette veit me ikkje. Både Skeie og Døsen grensar til Særvoll. I alle fall så kjøpte Didrik gard på Særvoll i 1745.Didrik Madsson og Gunhild Steffensdtr fekk desse borna som me veit om:Massi, f.ikr 1739, ug, b. Bergen, i live ved FT for Bergen i 1801.Peder, f.ikr 1739, d.1777, G.1770 Magdela Pedersdtr. ytre Haugland, f.1747.Mari, f.1745, d.1826, G.1775, Jon Skeie, f.1743.Brita, f.1750, d.1801, G.1780 Anders Jakobson Kuven, f.1752. (Men dét har eg allereie nemnt.)Ok, dét var det - prøv bygdebøkene for Fusa i den vidare jakten på Aadne/Arne Monsson Rød.Mvh.,& God Helg frå Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Til Hans, eg har 'trålt' (som sagt) bygdeboka(nr.3) for Fusa, Hålandsdalen og Strandvik(eg hadde skreve feil istad) under Rød midtre, indre, ytre utan resultat. Men takk iallfall for at du svarte!Elin: takk til deg og, eg fann dette igår, men visste jo ikkje om det var rette folka :-) Tusen takk for at du vil hjelpa!Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Ei lita retting - til meg sjølv og andre:Peder Didrikson Særvoll var ikkje fødd i 1739 slik eg kom til å skriva i innlegg # 21, men ikring 1743, slik eg skreiv i # 15. Og ja, eg gløymde heilt garden Røen i Samnanger, men no har jo Elin både tipsa deg og funne relevante lenker, så då er vel alt i orden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Jaha, så det er altså feil bygdebøker eg har lånt, eg var no heilt sikker på at det var under Os! Men det var helst fordi eg fann Os/Samnanger under same linken på forskjellige treff her...og fordi eg hadde dei opplysningane om Røe/Rød i Samnanger, og trudde at det var innover frå Os, mot Fusa og 'den veien', jaja...OK, eg får prøva igjen med nye bøker over helga, visst det ikkje er nokon som les dette då som har bøkene.... :-) Det er Fana-bøker eg treng då, eller tek eg feil igjen??Tusen takk til alle som til no har vore så hjelpsame!!! Eg har fått fylt ut fleire 'opne hol' i slektstreet!!Helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.