Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigbjørn Sandsmark

[#14320] Bygdebøker og merverdiavgift ?

Recommended Posts

Guest Sigbjørn Sandsmark

Flekkefjord Historielag står som utgiver av Bakke Bygdebok,utgitt desember 2002. Vi søkte om fritak/refusjon av merverdiavgiften (momsen)på trykkeutgiften -fikk avslag,anket avslaget med samme resultat. Er der noen som har erfaring for liknende utgivelser eller som har gode råd. Det er et betydelig beløp det gjelder. Avslaget begrunnes blant annet med at det er innsamlede data osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ingjerd van Bruggen

Hei Sigbjørn!Da jeg skrev min bok (slektshistorie), søkte jeg også om momsfritak for trykkeriregningen. Jeg fikk min søknad godkjent. Det kunne regnes som hobby så lenge det skulle være et engangstilfelle, og ikke noe jeg skulle gjøre til en 'næring'.Det var først snakk om at jeg måtte registrere meg som firma, og få foretaksnummer. Da kunne jeg få momsen refundert i ettertid. Jeg er ikke inn i dette med momsregnskap - det har vi heldigvis ikke (ennå) i reiselivet - men det bør de vel kunne mer om på kommunekassa?Hilsen Ingjerd :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Det kan vera store pengar å tena på å foreta prenting i utlandet, sjølv om merverdiavgift vert pålagd ved import til Noreg. Dei store forlagi gjer dette heile tidi, og når manuskripti vert leverte elektronisk, er ikkje språkdrakti lenger noko problem.Elles kan det vera eit poeng at ein ved utgjeving i utlandet unngår avleveringsplikt til norske bibliotek og institusjonar.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

At momsrefusjon ikke skulle bli innvilga i dette tilfelle er merkelig, men det går kanskje på at omsetninga blir såpass stor at tiltaket må registreres i mva.-registeret i Brønnøysund. Alle bokutgivelser er fritatt for mva. i siste ledd, dvs. til leser. Normalt foregår dette på den måten at utgiver får refundert mva. på trykking o.a. deler av produksjonen gjennom mva.-regnskapet, og siden det altså ikke skal innkreves mva. på salg i siste ledd betyr dette i praksis mva.-refusjon. Jeg har administrert trykking av et større antall bygdebøker, og alle har blitt regnskapsført slik. Men det er altså et krav at utgiver er mva.-registrert og leverer mva.-oppgjør en gang i året (hvis omsetninga er under 1 mill. kr). F.eks. registrerte Lesja historielag seg i mva.-registeret i 1983, og har siden fått tilbake mva. på trykking av de årlige årrskriftene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Bare en liten kommentar:Lars Ø. skrev: Elles kan det vera eit poeng at ein ved utgjeving i utlandet unngår avleveringsplikt til norske bibliotek og institusjonar. min kommentar: Det kan da ikke være noe poeng i at man skal 'unngå' avlevering til de institusjoner som virkelig tar vare på ting for ettertiden? Til og med vi i Vålerenga Historielag sender våre x antall av medlemsbladet vårt til oppbevaring for våre etterkommere...Det er viktig, det bør da vi slektsinteresserte vite.... :o) Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Kommentar til Laila!Eg er sjølvsagt heilt samd med deg i at bøker og andre trykksaker av lokalhistorisk interesse bør varveitslast for etterkomarane våre. Eg er berre so vand med å høyra at mange kommunar i dag er so gjerruge at dei ikkje ønskjer å 'spandera' utan å vera heilt nøydde til det...!Men, om ein skulle foreta trykking i utlandet til ein mykje lægre kostnad, so ville dei jo òg få betre råd til nettopp å 'spandera' bøker til ymse bibliotek mm....Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til Lars E. ØyaneDersom Luster kommne har den 'policien' bør dere gå i tenkeboksen, straks.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Bare en liten kalddusj for de som gir ut selv, eller trykker i utlandet, de må nemlig avlevere 7 (syv) bøker, istedet for de som trykker i Norge, må levere bare 5! (og de som trykker her på berget, sørger i tillegg for at flere beholder jobben..... ;o)Her er harde fakta: LenkeDe tar til og med vare på Vålerenga Historielags blekke....Dette er jeg helt for....Man har vel ikke plikt til å donere bøker til 'vanlige' biblioteker osv. Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Nasjonalbiblioteket skal ta vare på ALT som vert prenta/utgjeve i Noreg, og dei SKAL ha sju eks. av alle bøker. Men når bøkene vert trykka i Noreg, MÅ trykkeriet levere to, medan utgjevar MÅ levere fem. Dersom du prentar på annan måte enn på eit norsk trykkeri, det vere seg i utlandet eller ein kopimaskin heime i stova, må du levere sju eks. dersom det er snakk om ei bok som folk skal ha tilgang til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Det var ikkje meiningi mi å starta 'polemikk' om dette emnet.Til Kristian Fjeldsgård: Dette er IKKJE 'policy'en' til Luster kommune. Bygdebøkene våre er alle prenta i Noreg, og me er sjølvsagt interesserte i at flest mogeleg får tilgang til bøkene våre!Når det er sagt, so lyt eg nemna at eg har høyrt gjete ANDRE kommunar som har bygdebokmanuskript liggjande, som dei ikkje har sett seg råd til å trykkja...! Og då er det jo ikkje nokon som får tilgang til materialet!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Kan fortelle at Finans dep nå har gitt oss positivt svar. De skriver siden opplaget var beskjedent, 1000 stk a 2 bind så skulle der ikke beregnes MVA. Vi skal nå få det refundert fra trykkeriet. Dette til underetning for andre som arbeider med slike saker. Med hilsen Sig---

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg har ikke undersøkt, men siden det her synes å herske en del tvil vedørørende refusjoner, så burde dette muligens komme frem til alle historielag og tilsvarende foreninger og kommunale kulturtiltak samt til alle enkelt personer som tenker på trykking/utgiving av sine arbeider.Hvem og hvordan det skal markedsføres på best måte, skal jeg ikke uttale meg dypere om, men alle som leser dette tema her bør ta dette adnota og bidra til at dette blir kjent for flest mulig på en enkel og oversiktlig måte.I tillegg bør det også tas med orientering om avgivingsplikten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

tilbake til innlegg nr.(5).Jo, det er et stort påeng i å slippe å avlevere 5 eksemplarer av f.eks. slektsbøker/hefter. De fleste lager dette som en hobby. Fortjeneste blir det i alla fall ikke. Skal heller være glad om utgiftene ikke blir for store. Skulle jeg så tape enda 1000 kr. på avlevering (kr.200 x 5), mister jeg kanskje lysten til å fortsette.Har sjøl utgitt et par hefter. Solgte et eksemplar av hver av disse til et par bibliotek, og regner med at de blir bevart godt nok der.Holder nå på med et par andre, og kommer i alla fall ikke til å avlevere disse. Vil prøve ikke tape altfor mye. Kan heller ikke forstå at slektshefter er av så stor nasjonal intresse at pliktavlevering skulle være nødvendig. Opplaget blir nok i underkant av 100.mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Muligens vil det forhold at du slipper mva, dekke opp den kostnaden som du kan tillegg de eksemplarerne du avgir til det offentlige.Muligens burde det være slik at hvis man ikke kunne dokumentere at man hadde avgitt disse esemplarene, så burde man heller ikke ha refusjon av mva.I tillegg burde alle slike bøker/hefter gis ISBN-merking.En annen og viktig ting er jo også at du ved å gi fra deg disse eksemplarer også deler ditt arbeid med de tusen som driver med denne hobbien og som senere vil kunne ha stor glede av ditt arbeid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.