Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Johnnes Haltbakk

[#14348] Brems With Kongel Conders

Recommended Posts

Guest Johnnes Haltbakk

Er det noen som kjenner til Brems-navnet? Jeg leter etter slekta til Arnt Absalonsen Brems (1734 - 1792) som bodde i Vulvika i Tingvoll på Nordmøre. Han var første gang gift med Klara Marie Kongel, andre gang gift med Anne Elisabeth Kristensdatter With 1736 - 1801 fra Åsgård. (Hun var første gang gift med Jens Jochum Berntsen Conders). Arnt og Elisabet fikk flere barn, og to av dem, Anne Johanne og Kristen ble fostra opp i Dreyerstua på Åsgård hos sin barnløse tante Siri Kondradine With og hennes mann Jørgen Kristian Dreyer. Disse opplysningene har jeg fra bygdeboka for Tingvoll, og fra Folk og heimar i Åsskard, begge skrevet av Hans Hyldbakk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg gjenkjenner Brems som er fremtredende borgerslekt i Marstrand, en tidligere norsk by sørvest i Båhuslen. Kongel er en lokal uttale av den gamle norske byen Konghelle og Kongelv, som nå staves Kungälv (Kongell på 1600-tallsnorsk), og ligger sørøst for Marstrand igjen. Jeg tipper at disse slektene på Nordmøre kommer derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Brems-ene nordpå, som Berit viser til, er mine aner også. Du finner en god del om disse på sida til Simon Ellefsen http://www.nose.dk/Norge/brems.html men jeg kan ikke huske å ha vært borti en Absalon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Takk for flere gode spor!Har søkt i den svenske bibliotekdatabasen og har funnet en kilde:Gjötterberg, T.1982. Brems - en dansk-svensk medeltidssläkt? Släkt og hävd. 115-117.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Vil også nevne at Berit Knudsens lenke har flere interessante forbindelser.I hennes lenke nevnes følgende: Rebecca Jørgensdatter Brems 1710 - 1800 ble gift med Augustinus Anfinnsen Røgh. Karen Brems 14. jan 1728 - 2. mai 1795 som ble gift med Abraham Pedersen Schjelderup. Både Schjelderup og Røgh var navn som ble båret på Tingvoll og i nabosognet Halse på den tiden min forfader Arnt Absalonsen Brems levde, og de hadde slektsbånd til hans kone Anna Elisabeth With. Se bla. a. Tingvollboka av Hans Hyldbakk(prestegarden) og Halsabok av Nils Vaagland (Åkvik).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest terje skrolsvik

Jeg har notert følgende: Peder Arnsen Brems f.16.. Snedker g. Kirsten Nilsdat f. 16.. d 1734. hun g 2 Andreas Kongsvolden. Barn:1. Adriane Pedersdat Brems f 1735 d. 1789.2.Ane Elisabeth Pedersdat Brems f ca 1724 d 18/3 1790 66 år,3. Karen Pedersdat Brems f1721, 4. Kierstine Pedersdat Brems f.1723. Denne Peder Arntsen Brems skal, iflge Horneman, være bror av Absalon Arntsen Brems.Horneman har ikke notert navn på konen til Absalon, men en sønn: Arnt Absalonsen Brems, som da var gift Kvernes 30/6-1750 med Klara Marie Eilersdat Kongel. Notert ett barn: Eiler Absalon Brems /Bremsnes f.1751. Brems navnet er spredt over det ganske land. Jeg har funnet de fra Marstrand som Tore nevner, via Lepsøy i Os og nordover.Jeg har samlet en del. Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Terje, du nevner Horneman som din kilde. Er dette en publisert/ tilgjengelig kilde? Kan du si litt mer om det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest terje skrolsvik

Hornemann samlede befinner seg i Statsarkivet i Trondheim.Så du sitter i smørøyet. Han har samlet ganske så mange slektsnavn fra hele landet. Samlingen skulle vert digitalisert og lagt ut på nettet.Ta med PC og sett igang og registrer. Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Tusen takk for det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Olav Hoset

Hei, jeg ramlet over denne gamle etterlysningen og jeg tror at jeg har funnet noe som forhåpentligvis er interessant. Jeg siterer fra Averøy bygdebok, b.2, s.119, under garden Hestvika, av Endre Holten:Eilert Bertelsen 'Kongelv' flytta fra Steinsvika og satt som bruker i Hestvika fra ca. 1739 til han døde i 1750. Han var da en utgammel mann, og hans økonomi var sannsynligvis skral. På tinget i 1744 opplyses det at han er skyldig 3 års landskyld og han stemnes også flere ganger for gjeld til kjøpmennene i byen. 'Dog har han ej været at formaa til at betale', sies det i tingsrefereatet. Så seint som i 1757 ble svigersønnen Arnt Absolonson krevd for Eilerts gjeld. Eilert måtte trolig bygge nye hus i Hestvika etter de mange år uten oppsitter.Arnt Absalonson Brem, gift 1751 med Eilerts datter Clara Marie, ble ny bruker samme år. Arnt var f. 27/12. 1718 på garden Øvreset i Breim i Nordfjord. Han var sønn av Absalon Pederson Skrøppa og kona Helga Jonsdtr. Øvreset, og var nest yngst av 10 søsken. Den eldste av brødrene, Ola, f. 1698, var bosatt i Molde, og Arnt bodde der i 1744. Arnt hadde gått i smedlære og drev særlig som ankersmed, og smelta også jern. Han skulle være en dyktig utøver av faget. Rester etter smeltehytta, slaggklumper og andre merker etter smiearbeidet hans i Hestvika er blitt funnet helt opp til våre dager.Clara Marie Kongelv var f. 7. oktober 1708. Hun var 43 år ved giftermålet og 10 år eldre enn Arnt Absalonson. De fikk ett barn: Eilert Absalon, f. 1751, sjømann.Clara Marie døde 12. desember 1757, 49 aar 2 mdr. og 5 dage gammel, står det i kirkeboka. Skiftet etter henne mangler, men vi har skiftedesignasjonen, som viser at det ble 193 riksdaler til deling da boet var oppgjort. Halvannet år etterpå har Arnt Absalonson ei ny kone. Ho er 30 år gammel og heter Laurense Rasmusdatter, datter til strandsitteren Rasmus på Steinsvikholmen. Arnt hadde ikke gått over bekken etter vann denne gangen, men ekteskapet ble kortvarig. Allerede om høsten døde Laurense Rasmusdatter i barnseng. Smeden i Hestvika måtte ennå en gang ut på frieri, og året etter ble han gift med enka etter Jens Conders på Furøya, Anne Elisabeth Christensdtr. With. De flytta til Vulvika i Tingvoll. (Tingvollbok 2, s. 13.)Vennlig hilsen Knut Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Einar E.Kristiansen

Er det noen som vet om det er noen kopling mellom Brems-ene nordpå og Nordmøre eller Nordfjord eller også Båhuslen Mvh E.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

DEtte var interessante opplysninger som er hentet fra Averøyboka b. 2 side 119. Ser at Soga om Gloppen og Breim har de samme opplysningene i Band V s. 156.I bygdeboka for Tingvoll er Arnt Absalonsen angitt å være født 1734, mens i Averøyboka og bygdeboka for Gloppen og Breim er fødselsåret 1718.Kan det være 2 forskjellige Arnt Absalonsen Brem som er sammenblandet her? -Eller er fødeslsåret 1734 som er oppgitt i Tingvollboka feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Olav Hoset

Dette blir bare tipping fra min side, men det kan jo se ut som at det i Tingvollboka kan være en miksing av alder og fødselsår. Om han var født i 1718 så var han ca. 34 år da han i 1751 gifta seg med Clara Marie (jeg har ikke datoen for bryllupet). En liten 'dukkert' i primærkildene hadde nok gjort seg her. Knut Olav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Arent Absalonsen hadde som det er opplyst tidligere broren Ole Absalonsen f. 1698. Det er skifte etter ham i Molde datert den 11. april 1765. Enken var Lisbet Børresdatter. Det går fram i skiftet at Ole hadde vært gift før og hadde fra sitt første ekteskap døtrene:1. Helena, gift med Alv Ellingsen. 2. Karen, 33 år og gift med Andreas Lindberg. Med Lisbet Børresdatter hadde Ole døtrene: 3. Elen Catharina, 20 år. 4. Malena, 16 år gammel. Formyndere for de to siste var Alv Ellingsen og Cornelius Olsen Tungen. Ole datter Karen fins det skifte etter datert den 8. okt. 1772. Enkemannen var Søren Wiberg. Hun etterlot seg ingen barn, så det var hennes søsken som var arvinger. De var: 1. Fullsøsteren Helena Olsdatter, enke etter avdøde Alv Ellingsen. Laugverge var Christen Jensbye. 2. Halvsøsteren Elen Catharina, 26 år. 3. Halvsøsteren Malena, 23 år. Begge de to siste hadde Ole Skomaker som formynder. Her ser vi i alle fall at Ole og Arent hadde begge en datter ved navn Helena, sannsynligvis oppkalt etter farmoren Helga på Øvreset i Breim.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Her blir de gift, om ikke fødselsåret er så pålitelig:LenkeHilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Haltbakk

Interessante opplysninger. De koplingene som r gjort til Vestlandet her i denne debatten virker sannsynlige. Men hvis både Kongel (kungselv) og Brems er gamle familienavn i Bohuslen slik Vigerust påpeker, er det ikke litt for usannsynlig til å tilfeldig at ei som het Kongel ble gift med en som het Brems - ikke fra Bohuslen, men fra vestlandet? Er det virkelig sikkert at bygdeboka fra Nordfjord har gjort riktige koblinger? Kanskje Hornemann-kilden i Statsarkivet i Trondheim kan gi svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Det er i hvert fall sikkert at kirkebøkene opererer med etternavnet Breum på Arent, og på denne tiden ble Breim i Gloppen skrevet slik.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Hei Johannes.Dette er hva Hornemann forteller:

bilete1425.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Det er skiftet etter mor Helga i 1744 som plasserer Ola og Arne/Arnt i Molde, så den koblinga skulle vere grei nok.Men det kan vel tenkjast at Arne/Arnt har hatt bruk for eit litt 'finare' namn enn Absalonson då han skulle gifte seg med frøken Kongel; er du frå Breim, vil du fort bli kalla Breims-Arn, og sidan i-en ikkje vert uttala i denne samansetninga, kan det vel hende at namnet kom rekande på ei fjøl, utan tilknyting til andre med same namnet -- eller at Brems i Marstrand har opphavet sitt i ein endå tidlegare utflytta breimning som gjorde same vrien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til 15.Går det fram av skiftet etter Ola Pederson kva yrke han hadde hatt? Om det fins rikeleg med smedreiskap i buet vitnar det i så fall om at også Ola hadde vore smed slik som Arnt. Dette kan jo tyda på at Arnt hadde kome til broren i Molde som læregut. Ola var jo mykje eldre enn Arnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Hei igjen!Er lei for at eg kom til å skriva Ola Pederson i staden for Ola Absalonson i forrige innlegget mitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

se og tema: 41341

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Jo da, Ole Absalonsen var smed, søk på navnet Ole Absalonsen Smed på Google så kommer beviset på det. Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til KjellPrøvde Google, men ingen høvande smed kom opp der etter det eg kunne sjå. Takkar elles for tipset!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.