Jump to content
Arkivverket

[#14518] Etterlyser gml. lenke om viking-gener- og arv/ætt på Shetland/Orknøyane m.m.?


Guest Terje Hatvik

Recommended Posts

Guest Terje Hatvik

Eg etterlyser ei gammal lenke som heilt sikkert framleis finst her i brukarforumet. Lenka omhandla mellom anna gener- og arv/ætt etter norske- og danske vikingar på 'vesterhavsøyane'; dvs. Færøyane, Shetland, Orknøyane, Hebridane, Man, Irland, Skottland m.m..På grunn av mellombels 'teflon-hjerne' hugsar eg ikkje kven som starta lenka og greier difor heller ikkje å finna igjen denne lenka, kanskje einkvan med betre minne & noko meir strukturert tankeprosess kan hjelpa meg?Dette var ei lenke som vart starta ein gong i 2001 (?) og hadde òg -dersom eg no hugsar rett- litt førehandsomtale om den svært interessante BBC-serien om arven etter vikingane, gener og blodliner som gjekk på NRK1 i fjor; der ein ved hjelp av blodprøvar på begge sider av Nordsjøen faktisk prova genetisk samband mellom folk på til dømes Shetland og Orknøyane og Noreg.Er det nokon som hugsar denne lenka?På førehand takk, Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg tror du finner dette som en 'minidebatt' under Harald Hårfagre - debatten som var litt av en 'gjenganger' her en gang.Jeg har forresten sett et program som omhandlet dette på BBC Prime (Open University). De pleier ha det på sitt nettsted, men jeg kan ikke huske å ha lest noe der.

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg kjenner ikke til lenken du nevner, men leskjerv/ane hadde for noen år siden et oppsett som gikk til 'Vesterhavsøyene', men til å stole på er den jo ikke.Ved et besøk i Blásastovu til Gøtu Fornminnisfelag i Gøtu på Færøyene så jeg for noen år siden et oppsett (folder) over de første bosetterne på Færøyene og deres slekt - kanskje det kan skaffes til veie?

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Serien het 'Blood of the Vikings' - du finner en del hvis du bruker nevnte søkeord på søkemotoren Google. Serien har forresten også gått på NRK.

Link to post
Share on other sites
Guest John Nordbø

Det finnes en gammel bok som heter Orkneysaga som ble nedtegnet på slutten av 1100 tallet, her finner du bl.a. slektstavlen for de første norske høvdingene som slo seg ned på Orkn-øyene og Hebridene, den kan du låne på biblioteket. Jeg syntes den var meget interessant, hvor efterrettelig den er er det jo selvsagt vanskelig å si, så mange centennier efter. Men den ble tross alt nedskrevet før Snorres tid - Den finnes i oversettelse til norsk. Jeg var forøvrig på Jersey da Mr.Falle holdt sitt foredrag om vikingene og deres inflytelse på disse kanaløyene, og det var meget artig, - vikingene stod svært høyt i deres aktelse, og det var om å gjøre å kunne overbevise - iallefall seg selv, om deres tilknytning til Norge. De tok gen prøver av alle som mente/trodde de hadde litt vikingeblod i sine årer,dvs.av de gamle familiene som hadde bodd på Jersey i allefall de siste 300 årene. hilsen John Nordbø

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.