Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald Jarl Runde

[#14635] Kristiansund N - Richard Nicolai Meklenborg

Recommended Posts

Guest Harald Jarl Runde

I åra 1765 - 66 var byfut Koren i Kristiansund fråverande frå byen. Som vikar var ein viss Richard Nicolai Meklenborg innsett. Er det nokon som har kjennskap til denne personen? Kven han var og kva han ellerst bedreiv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Har du f eks gjennomgått Vello Helks studenterbøker ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Richard ble jurist 15.7 1755 og var megler i Kristiansund, ifølge Ostermanns Examinati juris 1736-1814 (Norsk slektshistorisk forening, 1938).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Richard var den første virkelig utdannete sakfører i Kristiansund. Han var prokurator, tollbetjent, konstituert sorenskriver, konstituert byfogd og endelig stadsmegler og skipsklarerer. Han begikk underslag og rømte fra stedet sist på 1760-tallet. Han ble født 1728 (NST XXX) og døde 8 nov 1811 (Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år, Svend Aage Mørkvig).Richard var sønn av Christen Johansen Mechlenburg som i lengre tid drev forretning i Fosna, født 16.09.1694 i Lillefosen, død 1766 (NST VII), og Johanna Svendsdatter Busch, født 21.08.1693, død 1785.Richard giftet seg 14.10.1759 med Anne Catharina Nissen Thue, død 15.06.1760. Han giftet seg igjen 20.01.1762 med Marie Hansdatter Brun, født 1730, død 30.12.1819. Barn i annet ekteskap: Hans Brun Mechlenborg, født 1762, ugift. Anne Cathrine Mechlenborg, født 1763. Ingeborg White Mechlenborg, født 1765, død ugift 1855. Bolette Brun Mechlenborg, født 1766, død 1861 i Thomas Angells stiftelse i Trondheim. Johanna Christiana Mechlenborg, født 02.06.1767 i Kristiansund, død 1844 i Bergen. Mette Margrethe Mechlenborg, født 1768, død ugift 1860 i Thomas Angells stiftelse i Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Til Sølvi: I ein artikkel av Ludvig Daae i Historisk Tidsskrift Tredie Række Andet Bind 1892, står det at det kom klage frå stiftsamtmannen over Koren. Grunnen var nettopp at vikaren for Koren 1765/66 - R N Meklenborg -ikkje hadde 'vist sig Forretningerne voxen'. Koren gjekk fri, men var det av denne grunnen at Mekleborg rømde frå byen? (Det kan kanskje verke som nærsynt historieforskning, men er det ikkje frå min ståplass!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

I Kristiansunds historie bind 2 er R.N. Mechlenborg nevnt på sidene 176, 217, 238, 308, 334 og 391. Notene står i bind 3 hvis du skal fjernlåne bøkene.På side 176 står det 'Dessuten skal det nevnes at examinatus juris Richard Nicolay Mechlenborg gikk fallitt og flyktet fra Kristiansund vinteren 1768-69' Noten henviser til Trondhjems Adresse-Cont Efterr. 13/1 1769. Og den er jo digitalisert og finnes på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.Bakerst i bind 3 finnes en slektstavle over Mechlenborgene, og R.N.M. står der. Så vidt vi vet må slektstavlene til E. Thurn Christensen sjekkes grundigere før de aksepteres fullt ut. Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Sølvi (eller andre): Jeg har prøvd å finne en passende far til 'den mislykkede kst. byfogd' Ricard Nicolai Mechlenborg's første hustru Anne Cathrina Nissen Thue (ca.1735-1760). Hun var vel fra Lillefosen/Fosna, og kanskje barnebarn av handelsmann i Fosna, Johan Robertsen Thue (1653-1721) og Margrethe Iversdatter Helt (død 1723). Ekteparet døde i Molde, og hadde minst 6 barn (Elisabeth Anna, Regina, Iver (ugift), Margrethe, Anna og muligens Hilleborg Tanche Høyer, g1. Schultz og g2. Wingaard). Ev. kan hun være barnebarn av en av Johan's brødre.Men noen foreldre til ACNT ble det jo ikke ut av dette. Noen som kan hjelpe ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Takkar for vidare opplysningar om RNM.Personen er i og for seg perifer for meg, det er samanhengen med Koren som som er interessant -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Til innlegg nr 7 fra Per Nermo ang. Anna Cathrina Nissen Thue. Vi fant ingenting i ETC's arkiver om henne under Nissen eller Thue. Som Richard Nicolai Mechlenborgs hustru var hun nevnt som at de giftet seg 14/10 1769 og at hun døde 15/7 1760 og at hun var født 24/1 1730. Som vanlig hos ETC, ingen kildehenvisninger.I Kristiansund kirkebok 1754-1784 i oversikten over døde bakerst i boka, pag 448, står det at hun døde 15. juli og hennes alder var 30-6-14. Kanskje det var slik ETC regnet seg fram til hennes fødselsdato? Hvis vi regner riktig, burde det heller bli 1/1 1730.I Kvernes kirkebok, Copulerede 1749-1768 pag 271 står det at Mons. Richart Mechlenborg begjærte 8. november å bli copulert i huset med Jomfru Ane Catharina Thue. I farten har vi ikke greid å tyde all teksten, men det fortsetter med en 'Allernaadigst tilladelse' og '3die led beslægtet' men som sagt i farten har vi ikke greid/orket å tyde skriften, men kanskje de var i slekt? Det står at de ble copulert den 13 November slik at ETC har nok skrevet av feil dato. Mvh Tore og TorPS. Vi har scannet inn teksten fra kirkebøkene, men hvordan kan vi legge det inn her i debatten?DS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

En liten skrivefeil i forrige innlegg. Det står hos ETC at de gifta seg 14/10 1759, og de gifta seg i 1759, men i november slik det fremgår av kirkebøkene. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Jeg skal hjelpe dere litt med oversettelsen av det som står i vigselboka for Kvernes, nesten bokstavrett: 'Die 8 Novbr. begierede Expeditions betient ved Toldboden i Christiansund Monsr Richart Mechlenborg at vorde uden foregaaende Tillysning av prædikestolen og Trolovelse copuleret i huset med Jomfrue Anna Catharina Thue med forsikring at Kongel. allernaadigste tilladelse er søgt hertil, Saa vel som tilladelse at ægte bemelte Jomfrue der er med hin(anden) i 3die Leed beslægtet, hvilken Kongel. allernaadigste Bevilning forventes med aller første, og skal overleveres, da imidlertid de 2de høgforneme Borgere av Christiansund som underskriver dette, cavere for Kongebrevet, og at intet Lovstridigt er ellers ved dette ægteskab. Peder Krog Bonsach Christopher Myhlenphort Copuleret d. 13de Novbr (1759) a comminis. Hr. Buull' Da får noen andre sjekke ut slektskapet mellom dem. To av de 4 foreldra er altså søskenbarn med hverandre. To av de 8 besteforeldra er søsken eller halvsøsken. Håper dere finner svaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.