Jump to content
Arkivverket

[#14670] Christopher Simonsen, f. Hafslo 1854 - til Ankenes i Nordland?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Christopher Simonsen, fødd på Mo i Hafslo (Luster) i Sogn 16.12.1854, var ilive og budde anten i Sogn eller i Nordland i 1906.I Sogn finn eg han ikkje, men FT1900 for garden Frydenlund i Ankenes ved Narvik syner mellom anna dette paret:SIMONSEN, Kristoffer, stenarbeider, f. i Hadsel 1854, ogSIMONSEN, Karlothe, hustru, f. i Tromsø 1853Eg har undersøkt FT1865 og FT1875, men finn ikkje nokon Christopher/Kristoffer Simonsen med fødestad Hadsel, so eg mistenker denne Kristoffer Simonsen i Ankenes for å vera ''min mann''!? Hafslo og Hadsel er svært so likelydande namn, og alderen høver jo svært so godt...Men, er det nokon der ute som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om Kristoffer og Karlothe?Eg takkar hjarteleg på førehand for alle tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...
Guest Lars E. Øyane

Eg vil gjerne få pusta litt støv av dette spørsmålet som framleis står utan svar. Er det nokon lesarar frå Ankenes eller Narvik som kanskje kan hjelpa meg?Hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Olaf; du har funne Christopher i 1875. Eg visste ikkje at han var i Nordland so tidleg, og det er jo òg interessant at han då var i Brønnøy.Christopher har sikkert farta ein del ikring, men kanskje vart han buande i Ankenes ogso etter 1900??Eg takkar nok ein gong for god hjelp og vonar på fleire opplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest Lars E. Øyane

Eg er framleis svært interessert i å finna ut meir om lagnaden til Christopher Simonsen i Ankenes etter 1900 og vonar at det er komne til nye lesarar av Brukarforum som kan hjelpa meg?Eg takkar nok ein gong for hjelpi og lever i voni!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Takk til deg, Margaret, for å henta fram att dette tema som framleis framstår som uløyst!Eg veit ikkje kor mykje hjelp det er for å finna att Christopher i Ankenes, men foreldri hans var Simon Christopherson (Moe) og andre kona Britha Knutsdotter.Eg takkar på ny for alle gode tips om lagnaden til Christopher Simonsen!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Lars E. Øyane

Eg ønskjer i dag å blåsa litt støv av dette gamle tema som framleis står uløyst.Eg har lest gjennom vigselsprotokollane for Ankenes (1879-1900) og for Tromsø (1878-1900), men kan ikkje finna vigsli til Christopher og Charlotte nokon av stadene, so no står eg fast.I tillegg til lagnaden til Christopher er eg òg interessert i opphavet hennar Charlotte..`?Alle tips vert mottekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Lars! I 1885 er det en Charlothe Mo i Tromsø. Hun er født i Tromsø i 1855 og 'Ernærer sig ved Vask'. Det står ikke noe om hun er gift. Folketelling i Tromsø 1875 viser en Charlotte Jensine født i 1854 hjemme hos foreldrene søfarende Erik Eriksen 1827 fra Tynset og Ingeborg Eriksen (Johansdatter) 1827 Tromsø. I 1865 er Charlotte 14 år gammel og hjemme hos sine foreldre. Kan være et spor. I 1885 kan en eventuel ektemann være ute på anlegg.

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Vi er nok likevel inne på noe. Christopher og Charlotte har i 1900 boende hos seg en Bernhard Eriksen født i 1871 i Tromsø. I F.T. i 1875 har Charlotte en bror Georg Karl Bernhoft f: i 1870, men det er feil. Han er døpt Georg Karl Bernhard og født i 1871. Georg var et svært uvanlig navn, så han brukte nok Bernhard! Christopher og Charlotte hadde ingen barn. I 1900 var de jo kommet en god del opp i alderen, så de kan ha giftet seg flere 1o-år før 1900. Yrket til Christopher tilsier at han flakket en god del omkring. Dessuten skal du legge merke til anmerkningen ved Charlotte: 'Udtraat - intet Samfund'. Så da er hun ikke gift i Statskirken.

Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Tromsø 1892. Fiskers kone Charlotte Jensine Simonsen meldte seg ut av Statskirken. Født i Tromsø i 1852 og konfirmert i 1868. Ektemannen fortsatt i Statskirken. Det kan se ut til at Charlotte gikk over til Frimeningheten. De hadde ingen barn. Siden hun meldte seg ut først i 1892, måtte hun være gift i Statskirken.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Alvin for fleire flotte innlegg. Eg er overtydd om at du har funne den riktige Charlotte. Eg ser ho er døypt som Charlotte Josephine Eriksen i Tromsø i 1852, men det må vera den same som Charlotte Jensine...Mannen Christopher var altso fiskar i Tromsø i 1892, og eg trur dei må ha gift seg i eller nær Tromsø ein gong mellom 1875 og 1885. Eg har nettopp lese gjennom vigslene ogso i Tromsøysundet, men ogso det vart utan resultat!Ein stor takk igjen Alvin for at du har funne opphavet til Charlotte! Det vert nok verre å finna ut kvar det vart av Christopher og Charlotte, om dei då ikkje flytte attende til Tromsø...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Margaret og Alvin for nye innlegg! Jau, det er heilt rett; i farten har eg ''bomma'' på kva for ei av konene til Simon Christopherson Moe (1820-1905) som var mor til Christopher! Det var Mari Pedersdotter (Quam) (1825-1874). Eg seier meg lei for dette.Elles er det framleis ei gåte kvar det vart av Christopher Simonson og Charlotte Josefine etter 1900?Og likeins, kva dato og kvar stod vigsli mellom Christopher og Charlotte?Det første får me vel kanskje eit svar på om ein par veker når FT1910 kjem fram i ljoset..., men det andre...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest Lars E. Øyane

Ja, no er då endeleg FT1910 komen, og eg finn Christopher Simonsen med kona Charlotte som fiskarektepar i NARVIK: LenkeNoki stor overrasking er vel i grunnen ikkje dette funnet; dei var jo i Ankenes i 1900, men kva so med den endelege lagnaden deira?? Har nokon tips?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.