Jump to content
Arkivverket

[#14798] Heline Olsdtr, Siljuberget / Elverum


Guest Roald Sjursen

Recommended Posts

Guest Roald Sjursen

Jeg søker etter informasjon om forfedrene til Heline Olsdtr. I FT 1865 bodde hun sammen med mannen Knud Halvorsen på gården Siljuberget i Elverum. Der er hun oppført med Vaaler som fødested.I Family Search er hun fra Hof og navnet er Elene.Det eneste jeg vet er at hun er fødd ca 1823 og ble gift 7/11-1845.

Link to post
Share on other sites
Guest Britt Ringstad

Hei Roald !Skal sjekke ut for deg om noen vet hvor Eline kommer fra.Hun var gift med Knut Halvorsen Siljuberg, de opplysninger jeg har er at hun var født i 1824. Død 09.11.1888. Knut var født 22.09.1822 og død 1886. De hadde barna : Karen F.1845 - Halvor F.01.10.1846 - Goro F. 17.02.1850 - Ole F.06.01 1852 - Emilie F.07.02.1854 - Kjerstine F 1857 - Hans F. 19.11.1861 - Petronelle F.29.02.1864 - August F.17.11.1867 - Emil F.18.11.1914.Skal gi deg tilbakemelding så fort jeg vår vist hvor Eline kommer fra. Knut stammer fra mine forfedre Erick Henriksen Siljuberget F 1735 i JuvbergetMvh Britt

Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

Hallo Britt.Siden du også har Erick Henriksen som forfader er du i slekt med min kone. Hun er oldebarn av Ole, barnebarn av datteren Hilda, som ble gift på Laksevåg.Takk for informasjonen så langt, Jeg manglet de to yngste barnene til Knut og Eline. Jeg mangler også informasjon om forfedrene til Erick Henriksen.Mvh Roald Sjursen

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Elene er nok dåpsnavnet og hun er nok fra Vaaler som i 1824 lå i Hof prestegjeld. Ved hennes død står da også nettopp 1824 og Vaaler oppgitt som fødselsår/fødested. Jeg tror ikke de er viet i Elverum, men har ikke kirkebok for Vaaler på vielsesdtidspunktet. Uten å ha sjekket Hof grundig, ble de i hvert fall født en Elene Olsdatter på Knøsen i januar 1824. (født 2. januar, døpt 25. januar, foreldre Ole Evensen og Goro Kielsdatter).

Link to post
Share on other sites
Guest Britt Ringstad

Hei igjen Roald !Har hatt kontakt med din kones og min felles slekning, om han kan sjekke ut dette for deg. Det skal han gjøre, og så fort han får sjekket ut dette får du svar. Han snakket også at han mente hun kom fra Knøsen i Våler.Kjell stammer ut fra Halvor`s datter Anne F.1808. Knut Siljuberg`s far het Halvor Eriksen Siljuberget F.1777, og gift med Karen Hansdatter Lømo . Hans far igjen var Erich Henriksen Siljuberg. (Dette har du karnsje ? )Erich var gift med Anne Persdatter Kaivarinen ( Begge var fra Finneslekt ) Anne var født i 1736. Anne`s foreldre var Per Andersen Kaivarainen og Gjertrud Heriksdatter Himainen.Erich`s foreldre var Henrik Mortensen Liitainen g.m Kari Mattisdatter.Barna til Erich og Anne var :Henrik : 1757 Peder : 1758 - Det er Han jeg stammer ut fra. Kari : 1761 Erik : 1764 Anders : 1765 Gjertrud : 1768 Morten : 1771 Døde i krigen mot Sverige 21.8.1808 Embret : 1775 Halvor : 1777 Som din kone stammer ut fra. Ola : 1784Snder deg mer så fort jeg får høre mer. Hils din kone, som er min fjerne slektning.Mvh Britt

Link to post
Share on other sites
Guest Britt Ringstad

Hei Igjen Roald !Eline Kommer fra Våler.Hennes foreldre er : Ole , han kommer fra Aasnes. Goro kommer fra Glorviken . Dette var da under Hoff prestegjeldDe ble gift 01.12.1813.Ole døde 08.09.1852, og begravet 17.09.1852. Goro døde 26.03.1854, og begravet 03.04.1854.Det stemmer at Eline er født i Knøsen, dette er en plass i Våler i Solør.Mvh Britt

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare føyer til siden det ikke er brukt noen kilder: Erich Henrichsen og Anne Pedersdatter ble viet i Vaaler Dom 3. Epiph. 1757 (23. januar) (Hof Mini 3 1750-1789 3/11 p.149)Henrich ble døpt samme år 17. april. (samme kilde p.153), de bor da på Riisberget.Peder også på Riisberget, døpt som sin bror 1. søndag etter påske, 02.04.1758 (samme kilde p.172)Kari døpt 20.03.1761 (samme Mini 4/11 p.231), nå på Siljuberget.Erich døpt 25.03.1764 (samme Mini 5/11 p.296), SiljubergetGiertrud døpt 3. påskedag 1768 (05.04), Siljuberget (samme Mini 6/11 p.383)Erich, døpt 03.02.1771, Siljuberget (samme Mini 7/11 p.447)Embret døpt 09.04.1775 (Siljuberget) (samme Mini 8/11 p.528)Halvor døpt 27.07.1777 (Siljuberget) (samme Mini 9/11 p.569)

Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

Takk til både Britt og Geir. Her er mye ny informasjon for meg.Jeg har lånt bygdebøker fra Våler og Elverum nå og prøver å finne ut av en del tråder, men det er spesielt en ting jeg lurer på.Erik Henriksens far var Morten Mortensen Liitainen og Erik var fødd på Juvberget, men bodde en tid sammen med familien sin på Risberget. I bygdeboka for Våler finner jeg at i 1656 får Anders Mortensen Liitainen bygsel på Gravberget og i 1667 får broren Morten Mortensen Liitainen bygsel på Risberget sammen med Ole Olsen Torsk.Er denne Morten Mortensen Liitainen bestefar til Erik Henriksen? I bygdeboken er det vanskelig å finne noen konkrete svar på dette. Har noen kjenskap til dette?Mvh Roald

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Myhrvold

Hei Roar, Geir og Britt!Henrik Mortensen er sannsynligvis identisk med Morten Jakobsens sønn, Henrik, født 1702 i Gravberget (Hof kirkebok side 521). Morten Jakobsen var i følge finnemanntallet 1686 født ca 1666 og sønn av Jakob Mortensen og Marit Eriksdatter Kart (kjeldeskriftforlagets utgave, side 112). Jakob Mortensen (f ca 1636 i Gästrikland) over var bror av Anders Mortensen som ryddet Gravberget. Marit Eriksdatter (f ca 1646 i Fryksdalen) er kalt 'Kart' i finnemanntallet 1686. Dette er en forkortelse/norsk versjon av det finske slektsnavnet Karttuinen. På grunn av hennes slektsnavn er det mulig å knytte henne til Erik Karttuinen som holdt til i Röjdåsen (i dagens Östmark sogn som grenser til Grue Finnskog) rundt 1650. Mange tiår etter at Erik hadde solgt sin rydningsplass, prøvde sønnesønnen Per Persson på vegne av sin far Per Kart å ta torpet tilbake med henvisning til sin arverett. Plassen ble da kalt Kartåsen (fra Fryksdals härads dombok 1697 vårting sak 37).NB! Noen finske slektsnavn er gjengitt feil over (bygdeboka for Våler har flere unøyaktigheter mhp. finske slektsnavn):Liitainen skal være Liitiäinen (evt. Lyytinen eller Lyytikäinen som er navn som brukes i dag i Finland). Liitiäinen er finnen Carl Axel Gottlunds versjon. Han møtte personer i området som brukte dette slektsnavnet i 1821. Spørsmålet er hvilken grad av normalisering Gottlund brukte. Det er sannsynligvis heller ikke riktig av oss å bruke de formene som eksisterer i dagens Finland, ettersom også disse kan ha endret seg fra et felles opphav. I vårt område må vi uansett bruke Gottlunds versjon fordi det finske språket har gått tapt. Eksempel på versjoner av navnet i norske og svenske kilder er 'Liden', 'Lyden', eller 'Liten'.Kaivarinen skal være Käiväräinen. Dette navnet brukes i dag i Finland, og er også notert av Gottlund i hans dagbok fra besøket på Solør og Värmlands finnskoger i 1821. Navnet var da et av de mest utbredte på Våler og Elverums finnskog. En Käiväräinen er bla. med i Kalevala. Eksempel på navnet i kildene er 'Kieferen', 'Käfran', 'Käfver', 'Kiefuern', 'Kieveran' eller 'Kieweren'. På Brandval Finnskog er flere stedsnavn bevart hvor slektsnavnet er bevart så å si 100 %. Eksempel: Kæiværæinen og Kæiværæinsholtet (kilde bla. Tuula Eskelands doktoravhandling fra 1993: 'Fra Diggasborrå til Diggasbekken' om finske stedsnavn på den norske finnskogen.) Stedsnavn er underlagt norske rettskrivningsregler -derfor norsk æ i stedet for finsk ä.Vennlig hilsenJan Myhrvold

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.